Karvainen terapeutti

Vanha sanonta kuuluu, että antaa hevosen surra, kun sillä on isompi pää.

Kansanviisaus yritti opettaa, että ei kannata murehtia turhista asioista. Sen voi jättää jonkun ulkopuolisen kuten hevosen tehtäväksi. Tähän sananlaskuun sisältyy myös viittaus hevosen hoitavaan vaikutukseen. Hevosta on ammatillisesti käytetty jo vuosisatoja ihmisen mielen ja kehon kuntouttamiseen. Nykypäivänä tästä on esimerkkinä ratsastusterapia, jossa hevosta käytetään luontoympäristössä tapahtuvassa ehkäisevässä ja kuntouttavassa toiminnassa.

Kuvituskuva: lapsi ja hevonen (Pixabay)

Jyväskylän yliopistossa tehtiin Kelan toimeksiannosta systemaattinen kirjallisuuskatsaus[1]  siitä millainen on ratsastusterapian, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan (SPHT) ja simulaattoriratsastuksen vaikuttavuus monialaisen kuntoutumisen edistäjänä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella erilaisilla hevosavusteisilla menetelmillä näyttäisi olevan jonkin verran positiivisia vaikutuksia kuntoutujien toimintakykyyn mutta, koska näytönaste jäi alhaiseksi ei vaikuttavuutta voitu osoittaa.  Kuitenkin ratsastusterapia ja SPHT osoittautuivat yksilöllisesti merkityksellisiksi osana kuntoutusprosessia. Hevosen läsnäolon kokivat merkittäväksi kuntoutuja, terapeutti, prosessin ohjaaja ja palvelun tilannut taho.

Ratsastusterapiaa ja SPHT:a toteutetaan useilla ammatillisilla orientaatioilla. Molemmissa lähestymistavoissa on useita sovellusmahdollisuuksia kuntoutusprosessin eri tarpeisiin ja vaiheisiin. Hevosavusteiset menetelmät tarjoavat motivoivan, toiminnallisen ja vuorovaikutteisen vaihtoehdon kuntoutumisessa. Näiden palveluiden tasa-arvoinen saatavuus alueellisesti on kuitenkin haaste kuntoutuksen suunnittelijoille, maksajille ja toteuttajille. Näin ollen tarvitsemme valtakunnallisesti lisää palveluntuottajia, joilla on osaamista terapia- ja kuntoutustyöhön, mutta, jotka lisäksi ”osaavat puhua sujuvasti hevosta”. Näin hevosavusteisuus luontoympäristössä tapahtuvassa kuntoutuksessa voi tuottaa lisäarvoa, koska lähestymistapa on kokonaisvaltainen ja kokemuksellinen tarjoten tunne-, aisti- ja kehosimulaatioita, jolloin omia tunteita, reaktioita ja kokemuksia on käsiteltävä tässä ja nyt.

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatessa on suunnitteilla yhdessä Metsäkylän koulutus- ja kuntoutuskeskus Metkun kanssa Hevosavusteisen mielenterveys- ja terapiatyön koulutuskokonaisuus. Koulutus soveltuu jatko- tai täydennyskoulutukseksi SPHT ®-ohjaajille, ratsastusterapeuteille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, teologeille ja kaikille muille vuorovaikutustyön ammattilaisille, jotka haluavat yhdistää ammattityön ja hevosen kanssa työskentelyn. Koulutuksesta lisätietoa täältä https://www3.uef.fi/fi/web/aducate/-/hevosavusteinen-mielenterveys-ja-terapiatyo


[1] Aartolahti, Sjögren, Piirainen, Rintala, Raatikainen, Heinonen 2017. Hevonen kuntoutumisen edistäjänä. Verkko-osoitteessa:  https://www.kela.fi/documents/10180/3908005/Aartolahti+Ratsastusterapia+%E2%80%93+vaikuttavuus+ja+merkitykset/c363878b-f2b1-42b5-8780-dfc093e171f6

Seija Okulov: HEVOSVOIMAA!

Kävinpä Rovaniemellä puhumassa viisaita. Aiheena oli luonnon ja eläinten hoitava  vaikutus. Kerroin siitä, miten hevoset voivat auttaa ihmisiä sosiaalisesti kelvollisiksi kansalaisiksi eli mitä on sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Kamala sanapari, jonka kohdalla moni on yhtä kysymysmerkkiä. Toisaalta varsin moni – alan harrastaja jos on – tietää, mistä puhutaan.
DrewBroadley

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta tarkoittaa henkilön sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista sekä jo syntyneiden vaurioiden kuntouttamista hevosten kanssa tapahtuvan yhteisöllisen toiminnan avulla. Toiminta perustuu sosiaalipedagogiikan teoriaan joten sillä on selvä tieteellisesti rakennettu perusta. Sosiaalipedagogiikka rantautui Suomeen yliopistojen oppiaineeksi noin 20 vuotta sitten Saksasta ja sitä on menestyksekkäästi sovellettu monenlaiseen sosiaaliseen kuntoutukseen ja sosiaalisten taitojen oppimiseen mm. sosiaalityössä.

Sosiaalipedagogiikassa oleellista ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys. Ne kaikki löytyvät hevosen ympäriltä; tallilla hevosen hyväksi tehdään yksin tai ryhmänä monenlaisia asioita, askareet tuottavat elämyksiä ja voivat opettaa vaikkapa arkisen elämän taitoja sellaiselle, jolla esimerkiksi päivärytmi on sekaisin. Toiminnan lomassa voidaan ottaa käsittelyyn vaikeitakin asioita. Koska hevonen on myös iso ja älykäs eläin, se mokoma antaa palautetta – jos se ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, vastaus tulee empimättä. Siksipä vastapuolen on pakko muuttaa toimintaansa niin, että ihminen ja hevonen pääsevät yhteisymmärrykseen keskenään. Tästä on hyviä kokemuksia esimerkiksi monissa lastensuojelulaitoksissa. Samaa asetelmaa myös sosiaalipedagoginen hevostoiminta hyödyntää.

Eläin on osa luontoa ja sitä kautta ihminen voi kokea välittömän luontosuhteen. Suomessakin on saanut yhä laajemmin jalansijaa varsinkin hoitolaitoksissa ymmärrys luonnon hoitavasta vaikutuksesta (Green Care). Hevosten lisäksi tässä toiminnassa käytetään ainakin lampaita, laamoja ja koiria. Eläinten, kasvien ja luonnon tehokkuus hyvinvoinnin vaalijana perustuu pitkälle niiden rauhoittaviin ja stressireaktioita vähentäviin vaikutuksiin, jolloin ihminen voi keskittyä pelkästään läsnäoloon ja kyseiseen hetkeen. Samalla luonto aktivoi ihmisestä esille hänen omia voimavarojaan.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajia on koulutettu Suomessa jo kymmenen vuotta, kaikkiaan yli 150 henkilöä. Parhaillaan on menossa haku seuraavaan koulutukseen Kuopiossa syksyllä 2014. Koulutus toteutetaan Aducaten ja Ylä-Savon ammattiopiston yhteistyönä.

Vielä lopuksi tarkennus minun ja hevosen välisestä suhteesta: en ole kummoinenkaan hevosharrastaja saatikka omista hevosta. Tiedän hevosesta suunnilleen, että sillä on iso pää, neljä jalkaa ja että se on kavioeläin. Mutta mielelläni annan katseen levätä keväisellä niityllä rauhallisesti uutta ruohoa hamuavassa kiiltäväkylkisessä hevosessa – kyllä se kummasti mieltä rauhoittaa!

OkulovSeija300
Kirjoittaja: YTL Seija Okulov, suunnittelija, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Kuva tekstissä: Drew Broadley