Future Leadership

Miten me voisimme saada aikaan enemmän, mutta väsyä vähemmän? Tutkimusten mukaan ihmisen perusonnellisuuteen vaikuttaa aikaansaamisen kokeminen, merkityksen tunne sekä autonomia. Juuri ne asiat jotka nykytyöstä puuttuvat. Ei ihme, että innostuksemme ei herää. Mittaamme työssä ajankäyttöä, mutta emme koe saavamme tarpeeksi aikaan. Tunne siitä, että päivät ja työt eivät ole hallinnassa on ilmeinen.

Future Leadership-koulutus (3 op) on tarkoitettu esimiesasemassa työskenteleville. Koulutuksen tarkoituksena on kehittää valmiuksia ja antaa välineitä osaamisen, moninaisuuden ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Keskeisenä teema on ihmisten johtaminen heidän elämäntilanteensa ja voimavarojensa mukaisesti. Ikä3.0 -hanke järjestää koulutuksen Joensuussa.

kouluttajat

Ajankohdat, teemat ja kouluttajat

22.8.2014 Mielekäs johtaminen ja neuroleadership
klo 08.00       Ilmoittautuminen ja kahvit
klo 08.30       Mielekästä työtä ja johtamista, Petteri Kallio, Ikä3.0
klo 09.00       Mielekäs johtaminen, Lauri Järvilehto, Filosofian Akatemia Oy
klo 10.30       tauko
klo 10.45       Neuroleadership, Arto Miekkavaara, NeuroLeadership Group
klo 12.00       lounas
klo 12.40       Neuroleadership – aivomyötäinen puheeksiottaminen
klo 14.00       tauko
klo 14.15       Neuroleadership – sovittujen toimintatapojen aivoystävällinen seuranta
klo 15.30       Koulutuspäivä päättyy

24.9.2014 Esimiehen oma jaksaminen – ajankäyttö ja ajattelunhallinta
klo 08.30       Stressaako? Petteri Kallio, Ikä3.0
klo 08.45       Ajattelun ja ajankäytön hallinta, Markus Neuvonen, Filosofian Akatemia Oy
klo 10.30       kahvitauko
klo 10.45       Ajattelun ja ajankäytön hallinta
klo 12.00       lounas
klo 12.45       Mindfulness – stressin hallinta
klo 14.00       tauko
klo 14.15       Mindfulness jatkuu
klo 16.00       Koulutuspäivä päättyy

22.10.2014 Puhuminen ja neuvottelu ovat taitolajeja
klo 08.30       Esimiestyö puheeksi ottamista, Arttu Puhakka Ikä3.0
klo 08.45       Vaikuttava esiintyminen – Juhana Torkki
klo 10.30       kahvitauko
klo 10.45       Vaikuttava esiintyminen – Juhana Torkki
klo 12.00       lounas
klo 12.45       Vaikuttava esiintyminen – Juhana Torkki
klo 14.00       tauko
klo 14.15       Vaikuttava esiintyminen – Juhana Torkki
klo 15.30       Ikä 3.0 hankkeen puheenvuoro, Arttu Puhakka
klo 16.00       Koulutuspäivä päättyy

19.11.2014 Esimies valmentajana
klo 08.30       Y, Z ja valmentaja esimies, Arttu Puhakka, Ikä3.0
klo 08.45       Esimies valmentajana ja sparraajana, Marika Tammeaid, Finsight Oy
klo 10.30       kahvitauko
klo 10.45       Esimies valmentajana ja sparraajana
klo 12.00       lounas
klo 12.45       Valmentaminen ja kehityskeskustelut
klo 14.00       tauko
klo 14.15       Projektit, haasteet ja ongelmat
klo 15.45       Mistä saan itselleni valmennusta?, Arttu Puhakka
klo 16.00       Koulutuspäivä päättyy

17.12.2014 Eri-ikäisten osaamisen johtaminen – osaaminen jakoon
klo 08.30       Osaamisen johtaminen, Arttu Puhakka, Ikä3.0
klo 08.45       Osaamisen johtaminen ja ikäjohtaminen, Hannu Simström, Simström Oy
klo 10.30       tauko
klo 10.45       Osaamisen johtaminen ja ikäjohtaminen
klo 12.00       lounas
klo 12.45       Osaamisen jakamisen moninaiset menetelmät
klo 14.00       kahvitauko
klo 14.15       Miten tästä eteenpäin, Ikä3.0 hanke
klo 16.00       Koulutuksen päätös

Hinta
580 € / osallistuja.
Veroton palvelu. Mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, hintaan lisätään arvonlisävero. Koulutus järjestetään Ikä 3.0 hankkeen tiimoilta. Hanketta rahoittavat mm. Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

Ilmoittautuminen
Koulutukseen pääsee enintään 20 osallistujaa. Ilmoittautuminen päättyy 30.5.2014.
Ilmoittaudu tästä!

Lisätietoja
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate:
Petteri Kallio, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@uef.fi
Arttu Puhakka, suunnittelija, etunimi.sukunimi@uef.fi

logopalkki_vari_pieni

Pekka Huuhtanen: Jatkanko työuraa, neljä kysymystä

Jaksanko? Osaanko? Haluanko? Onko mahdollista?

Ydinkysymykset joita yksilö puntaroi oman työuran jatkamista miettiessään. Vastaukset muotoutuvat sen mukaan, millaista johtaminen on ja kuinka hyvin työyhteisö toimii omalla työpaikalla. On kyse johdon, lähiesimiehen ja työntekijän toiminnasta ja asenteista.

Suomalaiset tunnetaan korkeasta teknisestä osaamisesta, aineellisesta rakentamisesta, musiikista ja tietotekniikkaan perustuvien tuotteiden kehittelystä. Olemme some-intoilijoita, nimellä tai nimimerkillä. Vahvuuksiimme ei kuulu kasvokkainen avoin vuorovaikutus ja tunneäly. Tästä kertoo osaltaan se, että tutkimuksesta toiseen esille nousee esimieheltä saatavan palautteen puutteellisuus. Myös viestejä epäasiallisesta kohtelusta kantautuu liian monelta työpaikalta.

”Ikäjohtamistaitoinen” esimies on sinut oman ikääntymisensä kanssa. Hän ymmärtää ja hyväksyy eri ikäisten ja eri sukupolvien erilaisuuden. Joustot työssä työuran ja elämänkulun eri vaiheissa tukevat työhyvinvointia. Samalla myös tuloksellisuutta. Hyvä esimies löytää aina joustavia yksilöllisiä ratkaisuja, huono ei etsikään niitä. Oikeudenmukainen kohtelu helpottaa epämiellyttävienkin ratkaisujen hyväksymistä.

Riittävät henkiset ja fyysiset voimavarat, päivitetty ammattitaito, työn mielekkyyteen ja imuun pohjaava motivaatio, sopivaa työtä on tarjolla. Mitä useampi voi omalla työpaikallaan vastata myönteisesti aloituksen neljään kysymykseen, sitä paremmin työyhteisössä on onnistuttu. Ikäjohtamisen hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä on jo kosolti tarjolla kunhan vaan työpaikkatasolla toimeen tartutaan. Liikkeellelähtö on johdon asenteista ja esimerkistä kiinni. Onnistuminen edellyttää kaikkien osapuolten yhteispeliä ja keskinäistä luottamusta.

Pekka Huuhtanen

Kirjoittaja: Pekka Huuhtanen (tutkimusprofessori emeritus), joka toimii Kaikilla on ikä ja Ikä3.0 hankkeiden ohjausryhmissä asiantuntijajäsenenä ja edelleen aktiivisena kouluttajana ikä- ja sukupolvijohtamisen kysymyksissä

logopalkki_MV