Kirjaston henkilökunnan julkaisut 2021 | Library staff’s publications 2021

Itä-Suomen yliopiston kirjaston henkilökunta osallistui kolmentoista tieteellisen tai ammatillisen julkaisun kirjoittamiseen tai toimittamiseen vuonna 2021. Suosituin foorumi oli Suomen tieteellisen kirjastoseuran Signum-lehti. Kirjoittajista ahkerin oli eläkkeelle vuoden aikana siirtynyt kirjastonjohtaja Jarmo Saarti.

Artikkelien aiheet vaihtelivat korona-ajan kriisijohtamisesta toksikologian tietoaineistojen etsimiseen ja kirjastojärjestelmien historiasta kirjoittajamaksujen seurantaan. Julkaisujen joukossa oli myös Itä-Suomen yliopiston kirjaston ensimmäisten kymmenen vuoden historiikki.

***

The staff of the University of Eastern Finland Library participated in the writing or editing of thirteen scientific or professional publications in 2021. The most popular forum was Signum which is the journal of the Finnish Research Library Association. The most active writer was Jarmo Saarti, the library director who retired during the year.

The topics of the articles ranged from crisis management during the Corona period to the search of toxicological information resources, as well as from the history of library systems to the tracking of author fees. Among the publications was also the history of the first ten years of the University of Eastern Finland Library.

***

Tieteelliset referee-julkaisut | Peer-reviewed scientific publications

Balagué, Nuria; Saarti, Jarmo. 2021. Benchmarking the Corona crisis management in two European academic libraries. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 10 3: 257–267. 

Björn, Ismo; Pöllänen, Pirjo; Saarti, Jarmo. 2021. Hajautusta tasa-arvon ja demokratian nimissä –  suomalaisen yliopiston aluesidos. Kasvatus ja aika 15 3–4: 315–332. 

Laitinen, Heikki; Juvonen, Risto O; Saarti, Jarmo. 2021. Information literacy skills are required in finding reliable toxicological information resources. Journal of the European association for health information and libraries 17 3: 23–28. 

 

Toimitetut julkaisut | Edited publications

Meriläinen, Mikko & Ovaska, Tuulevi (toim.). 2021. Ensimmäinen vuosikymmenemme: Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2020. University of Eastern Finland. Publications of the University of Eastern Finland. General Series, 37.

 

Muut julkaisut  | Other publications

Ahlqvist, Ari; Keskitalo, Esa-Pekka; Luokkanen, Sinikka; Muhonen, Ari. 2021. VTLS:stä Voyageriin – kirjastojärjestelmien historiaa. Signum 53 3: 28–32. 

Holopainen, Riitta; Järveläinen, Leena; Karhula, Päivikki; Savolainen, Eeva; Suikka, Minna. 2021. Videoiden tekstitystyökalut vertailussa. Signum 53 2: 49.

Kuittinen, Marja; Mikkonen, Heta; Ovaska, Tuulevi; Rintamäki, Katri; Rosti, Tomi. 2021. Liber-konferenssi juhlisti viisikymppisiään verkossa. Signum 53 3: 15–19. 

MacDonald, Ewen; Saarti, Jarmo. 2021. Blues in the lecture theatre: a cure for the lecture theatre blues. Teoksessa: Vaidya, Kishor & al. (toim.) Teach library and information literacy with a sense of humor: Why (and how to) be a funnier and more effective library instructor and laugh all the way to your classroom. Curious Academic Publishing. 

Ovaska, Tuulevi. 2021. Tahroja paperilla – bittejä avaruudessa. Signum 53 3: 4–9. 

Saarti, Jarmo. 2021. Tieteen digitaalistuminen – virtuaalisesta reaaliseksi. Tieteessä tapahtuu 39 4: 59–61. 

Saarti, Jarmo; Rintamäki, Katri; Hartikainen, Kaisa. 2021. Eurooppalaiset yliopistoverkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia kirjastojen kehittämiseen. Signum 53 3: 20–24. 

Saarti, Jarmo; Savolainen, Liisa; Juppi, Mira; Lahtinen, Hanna; Willman, Miia; Kautonen, Heli; Tuominen, Kimmo. 2021. Tieteelliset kirjastot vuonna 2030: katsaus keskeiseen strategiatyöhön. Signum 53 1: 16–25. 

Salmi, Kirsi; Englund, Jukka; Putous, Maarit. 2021. Tekoälyohjelma Iris.AIn alkutaival, käyttäjäkokemukset ja uudet kilpailijat. Signum 53 4: 21–25. 

Vilén, Timo; Danielsson, Margareta; Ikonen, Arto; Jussila, Juho; Laakkonen, Anna; Linna, Anna-Kaarina; Merimaa, Maija; Suonpää, Sirpa; Ylönen, Irene; Xu, Quingbo. 2021. Kirjoittajamaksut ja niiden seuranta: havaintoja ja kehitysehdotuksia. FinELibin Open APC -projektin loppuraportti.  Kansalliskirjaston raportteja ja selvityksiä 2/2021. 

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior information specialist
Jussi Hyvärinen, tietoasiantuntija | Information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

Vuosikertomuksemme 2020 on julkaistu | Our annual report 2020 has been published

(Please, scroll down to read in English.)

Ensimmäinen vuosikymmenemme on kirjoissa ja kansissa. Vuoden 2020 vuosikertomus kattaa vuodet 2007-2020 ja kokoaa tilastotiedot vuodelta 2020.

Kaksitoista artikkelia

 1. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen
 2. Nyt puhuvat numerot – kirjaston toiminnan tarkastelua tilastojen kautta
 3. Osaaminen, palautteet ja logistiikka – asiakaspalvelun yhteinen taival 13 vuotta
 4. Aineistohankinta ja kokoelmatyö Itä-Suomen yliopiston kirjastossa 2010-luvulla
 5. Kuvailutyön muutos – luetteloinnista ja sisällönkuvailusta metatietotyöhön
 6. Ohjausta, opetusta ja tutkimuksen tukea: opetus- ja tietopalveluiden 2010-luku
 7. Kaikki meni kuin tanssi – järjestelmien kehittämistä Itä-Suomen yliopiston kirjastolle ja kirjastossa
 8. Viestintä kuuluu kaikille – mielikuvien arkistointia
 9. Äkkiryhmiä ja joulukalentereita – luovuus kukkii kirjastossa
 10. Itä-Suomen yliopiston kirjaston julkaisupalveluiden kehittäminen
 11. UEF-Primo, uuden vuosikymmenen hakupalvelu
 12. Kirjasto kiepsahti korona-aikaan

Liitteet

 • Itä-Suomen yliopiston kirjaston virstanpylväitä 2007-2020
 • Tilastot 2020
 • Henkilökunta 2020
 • Julkaisut 2020
 • Asiantuntijatehtävät 2020

Tutustu vuosikertomukseen! (avautuu uuteen ikkunaan/välilehteen). Painettunakin kirjana vuosikertomus on ilmestynyt ja on pian lainattavissa kirjastosta. Tarkastele kirjaston tunnuslukuja infograafeina. (avautuu uuteen ikkunaan/välilehteen) ja katso alta eri vuosien tapahtumat tiivistetyssä muodossa.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTON VIRSTANPYLVÄITÄ 2007-2020 2007 Joensuun ja Kuopion yliopistojen fuusioituminen vahvistetaan. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen alkaa. 2008 Kuopion yliopiston kirjastotoiminta keskittyy Snellmania-rakennukseen. Canthia-rakennuksen entiseen kirjastotilaan muuttaa Oppimiskeskuksen palvelupiste Oppari. 2009 Itä-Suomen yliopiston kirjaston yhteinen tietokanta Josku otetaan käyttöön. Jarmo Saarti valitaan Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtajaksi ja Helena Hämynen varajohtajaksi. 2010 Itä-Suomen yliopisto ja samalla yliopiston kirjasto aloittaa toimintansa virallisesti 1. tammikuuta. UEF-Nelli otetaan käyttöön. UEF Electronic Publications -julkaisuarkisto otetaan käyttöön. Tarjotaan tiedonhaun kurssi kaikille pääaineina opiskeltaville yliopiston aloille. 2011 Joensuun kampuksen Oppari muuttaa samaan tilaan kirjaston kanssa. Kirjaston laatukäsikirja sekä kokoelmaohjelma hyväksytään. Vapaakappaletyöasemat sähköisen vapaakappaleaineiston käyttämistä varten. Kirjasto liittyy Facebookiin. 2012 Kaikki Itä-Suomen yliopiston opinnäytteet ryhdytään tallentamaan sähköiseen julkaisuarkistoon. RFID-tunnisteet otetaan käyttöön Kuopion kampuskirjastossa ja KYSin tieteellisessä kirjastossa sekä seuraavana vuonna Joensuun ja Savonlinnan kampuskirjastoissa. Kirjasto avaa Youtube-kanavan. 2013 UEF Library -blogi perustetaan. Kaikkien kampusten kirjastolaisten ensimmäinen yhteinen pikkujoulu. 2015 Kirjasto luopuu Metria-rakennuksen varastosta Joensuussa. Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hanke Jyväskylän yliopiston kanssa alkaa. Tutkimuspalveluita valmisteleva KiTuPaSu-projekti käynnistyy. 2016 KYSin tieteellinen kirjasto muuttaa uusiin tiloihin. Kirjastossa tehdään organisaatiouudistus. UEF-Finna otetaan käyttöön Joskun ja Nellin tilalle. Kirjasto perustaa Twitter-tilin. 2017 UEF eRepository -julkaisuarkisto otetaan käyttöön rinnakkaistallenteita varten. Joensuun kampuskirjastossa remontti: mm. ympärivuorokautinen Carelia 24/7 -tila. Kuopion kampuskirjastoon hankitaan palautusautomaatti. Varajohtaja Helena Hämynen jää eläkkeelle. 2018 Savonlinnan kampuskirjasto lakkautetaan. Kirjasto avaa Instagram-tilin. 2019 Kirjasto aloittaa yliopiston kirjoittajamaksujen seurannan yhdessä talouspalveluiden kanssa. Alma-kirjastojärjestelmä sekä UEF-Primo-hakuliittymä otetaan käyttöön. 2020 Koronapandemia sulkee fyysiset kirjastotilat tilapäisesti. Kuopion kampuskirjastossa remontti ja valmius 24/7-tilana toimimiseen. Joensuun kampuskirjaston kylkeen aletaan rakentaa Joensuun konservatorion uusia tiloja. UEF Electronic Publications lakkautetaan julkaisuarkiston sisältämän aineiston siirryttyä UEF eRepositoryyn.
Klikkaamalla aikanajanakuvaa voit avata sen suurempana tai koko ruudun kokoisena. Linkki avautuu uuteen ikkunaan tai välilehteen.

Our first decade is reported, in Finnish, in twelve articles, with a summary in English, in our Annual Report that also compiles statistical data for 2020.

Check it out! (opens in new window or tab). The report will soon be available also in print. View library key figures as infographs (opens in new window or tab) and see our timeline below.

University of Eastern Finland LIBRARY's MILESTONES: 2007: Merger of Joensuu and Kuopio Universities confirmed. Construction of the University of Eastern Finland (UEF) Library begins. 2008: Kuopio University's library activities focus on the Snellmania building. The former library space of the Canthia Building transformed into the Learning Centre's service called Oppari. 2009: Josku, a joint database of the UEF Library, is introduced. Jarmo Saarti is appointed as the library director of the UEF Libary and Helena Hämynen as the deputy director. 2010: The UEF and, at the same time, the UEF Library start their operations. UEF Nelli and UEF Electronic Publications introduced. Information retrieval courses offered for all undergraduates. The UEF and, at the same time, the UEF Library start their operations. UEF Nelli and UEF Electronic Publications introduced. Information retrieval courses offered for all undergraduates. 2011: On Joensuu Campus the Oppari services move under the same roof with the library. UEF Library's Quality Manual and Collection Programme accepted. Legal deposit workstations with access to digital information resources. UEF library joins Facebook. 2012: Archiving all UEF theses in UEFePub begins. RFID tagging at Kuopio Campus Library and KUH Medical Library, and the following year at Joensuu and Savonlinna Campus Libraries. UEF Library YouTube channel opened. 2013: A UEF Library blog set up. The first joint Christmas party to the library staff of all campuses. 2015: Library gives up the Metria building stock in Joensuu. The projects on self-archiving (with the University of Jyväskylä) and on research services begin. 2016: KUH Medical Library moves into new premises. Organizational reform in the library. UEF Finna replaces Josku and Nelli. Library sets up a Twitter account. 2017: Self-archiving into UEF eRepository begins. Renovation at the Joensuu Campus Library, including Carelia 24/7. Self-return system acquired for the Kuopio Campus Library. Deputy director Helena Hämynen retires. 2018: The Savonlinna Campus Library closed down. The library opens an Instagram account. 2019: The library starts following APC fees in cooperation with financial services. Alma library system and UEF Primo search interface in service. 2020: Covid-19 pandemic closes library facilities temporarily. The Kuopio Campus Library renovated; space ready for 24/7 use. Building of new facilities for the Joensuu Conservatory begins on the side of the Joensuu Campus Library. UEF Electronic Publications replaced by UEF eRepository.
Click the timeline to see it larger or full screen. Link opens a new window or tab.

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services
Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection Services
Jussi Hyvärinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Linkitetyt infograafit | Linked infographs:
Marja Kuittinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

 

Tietoaineistojen tiheikössä. Kirjaston vuosikertomus 2019 on julkaistu | Multitude of Materials. Library’s annual report 2019 has been published

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2019 Tietoaineistojen tiheikössä on julkaistu. Toimintakertomuksen teemana ovat muuttuvat tietoaineistot muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Jarmo Saarti luo katsauksen tieteellisen julkaisemisen muutokseen, jossa on menossa digitalisaation kolmas vaihe. Riitta Porkka, Kaarina Meriläinen ja Mikko Meriläinen kirjoittavat hankinta- ja kokoelmatyön muutoksista. Juho Jussilan aiheena ovat kirjoittajamaksut osana avoimen julkaisemisen kulurakennetta. Anne Karhapää ja Laura Parikka tarkastelevat  avoimia oppimateriaaleja ja tutkimusdataa tietoaineistoina. Jukka Kananen, Marja Kuittinen, Harri Kalinen ja Aino Taskinen kirjoittavat uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotosta. Katja Hyvärinen, Juho Jussila ja Tarja Turunen keskittyvät uuteen kirjastojärjestelmään ja sen käyttöönottoprojektiin aineistojen kuvailijan näkökulmasta.

Vuosikertomuksen liitteissä on tilastotietoja kirjaston toiminnasta sekä listaukset henkilökunnan julkaisuista ja asiantuntijatehtävistä vuonna 2019.

Vuosikertomusjulkaisun kansi. Cover of annual report publication.

The Annual Report of the University of Eastern Finland Library 2019, called  Multitude of Materials has been published. It is in Finnish but includes an abstract in English. The theme is changing materials in changing operating environments. The appendix of the annual report contains statistical information regarding the library’s activities, along with a listing of staff member publications and specialist assignments in 2019.

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | information specialist & communications coordinator
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services
Harri Parviainen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services