Vuosikertomuksemme 2020 on julkaistu | Our annual report 2020 has been published

(Please, scroll down to read in English.)

Ensimmäinen vuosikymmenemme on kirjoissa ja kansissa. Vuoden 2020 vuosikertomus kattaa vuodet 2007-2020 ja kokoaa tilastotiedot vuodelta 2020.

Kaksitoista artikkelia

 1. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen
 2. Nyt puhuvat numerot – kirjaston toiminnan tarkastelua tilastojen kautta
 3. Osaaminen, palautteet ja logistiikka – asiakaspalvelun yhteinen taival 13 vuotta
 4. Aineistohankinta ja kokoelmatyö Itä-Suomen yliopiston kirjastossa 2010-luvulla
 5. Kuvailutyön muutos – luetteloinnista ja sisällönkuvailusta metatietotyöhön
 6. Ohjausta, opetusta ja tutkimuksen tukea: opetus- ja tietopalveluiden 2010-luku
 7. Kaikki meni kuin tanssi – järjestelmien kehittämistä Itä-Suomen yliopiston kirjastolle ja kirjastossa
 8. Viestintä kuuluu kaikille – mielikuvien arkistointia
 9. Äkkiryhmiä ja joulukalentereita – luovuus kukkii kirjastossa
 10. Itä-Suomen yliopiston kirjaston julkaisupalveluiden kehittäminen
 11. UEF-Primo, uuden vuosikymmenen hakupalvelu
 12. Kirjasto kiepsahti korona-aikaan

Liitteet

 • Itä-Suomen yliopiston kirjaston virstanpylväitä 2007-2020
 • Tilastot 2020
 • Henkilökunta 2020
 • Julkaisut 2020
 • Asiantuntijatehtävät 2020

Tutustu vuosikertomukseen! (avautuu uuteen ikkunaan/välilehteen). Painettunakin kirjana vuosikertomus on ilmestynyt ja on pian lainattavissa kirjastosta. Tarkastele kirjaston tunnuslukuja infograafeina. (avautuu uuteen ikkunaan/välilehteen) ja katso alta eri vuosien tapahtumat tiivistetyssä muodossa.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON KIRJASTON VIRSTANPYLVÄITÄ 2007-2020 2007 Joensuun ja Kuopion yliopistojen fuusioituminen vahvistetaan. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen alkaa. 2008 Kuopion yliopiston kirjastotoiminta keskittyy Snellmania-rakennukseen. Canthia-rakennuksen entiseen kirjastotilaan muuttaa Oppimiskeskuksen palvelupiste Oppari. 2009 Itä-Suomen yliopiston kirjaston yhteinen tietokanta Josku otetaan käyttöön. Jarmo Saarti valitaan Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtajaksi ja Helena Hämynen varajohtajaksi. 2010 Itä-Suomen yliopisto ja samalla yliopiston kirjasto aloittaa toimintansa virallisesti 1. tammikuuta. UEF-Nelli otetaan käyttöön. UEF Electronic Publications -julkaisuarkisto otetaan käyttöön. Tarjotaan tiedonhaun kurssi kaikille pääaineina opiskeltaville yliopiston aloille. 2011 Joensuun kampuksen Oppari muuttaa samaan tilaan kirjaston kanssa. Kirjaston laatukäsikirja sekä kokoelmaohjelma hyväksytään. Vapaakappaletyöasemat sähköisen vapaakappaleaineiston käyttämistä varten. Kirjasto liittyy Facebookiin. 2012 Kaikki Itä-Suomen yliopiston opinnäytteet ryhdytään tallentamaan sähköiseen julkaisuarkistoon. RFID-tunnisteet otetaan käyttöön Kuopion kampuskirjastossa ja KYSin tieteellisessä kirjastossa sekä seuraavana vuonna Joensuun ja Savonlinnan kampuskirjastoissa. Kirjasto avaa Youtube-kanavan. 2013 UEF Library -blogi perustetaan. Kaikkien kampusten kirjastolaisten ensimmäinen yhteinen pikkujoulu. 2015 Kirjasto luopuu Metria-rakennuksen varastosta Joensuussa. Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hanke Jyväskylän yliopiston kanssa alkaa. Tutkimuspalveluita valmisteleva KiTuPaSu-projekti käynnistyy. 2016 KYSin tieteellinen kirjasto muuttaa uusiin tiloihin. Kirjastossa tehdään organisaatiouudistus. UEF-Finna otetaan käyttöön Joskun ja Nellin tilalle. Kirjasto perustaa Twitter-tilin. 2017 UEF eRepository -julkaisuarkisto otetaan käyttöön rinnakkaistallenteita varten. Joensuun kampuskirjastossa remontti: mm. ympärivuorokautinen Carelia 24/7 -tila. Kuopion kampuskirjastoon hankitaan palautusautomaatti. Varajohtaja Helena Hämynen jää eläkkeelle. 2018 Savonlinnan kampuskirjasto lakkautetaan. Kirjasto avaa Instagram-tilin. 2019 Kirjasto aloittaa yliopiston kirjoittajamaksujen seurannan yhdessä talouspalveluiden kanssa. Alma-kirjastojärjestelmä sekä UEF-Primo-hakuliittymä otetaan käyttöön. 2020 Koronapandemia sulkee fyysiset kirjastotilat tilapäisesti. Kuopion kampuskirjastossa remontti ja valmius 24/7-tilana toimimiseen. Joensuun kampuskirjaston kylkeen aletaan rakentaa Joensuun konservatorion uusia tiloja. UEF Electronic Publications lakkautetaan julkaisuarkiston sisältämän aineiston siirryttyä UEF eRepositoryyn.

Klikkaamalla aikanajanakuvaa voit avata sen suurempana tai koko ruudun kokoisena. Linkki avautuu uuteen ikkunaan tai välilehteen.

Our first decade is reported, in Finnish, in twelve articles, with a summary in English, in our Annual Report that also compiles statistical data for 2020.

Check it out! (opens in new window or tab). The report will soon be available also in print. View library key figures as infographs (opens in new window or tab) and see our timeline below.

University of Eastern Finland LIBRARY's MILESTONES: 2007: Merger of Joensuu and Kuopio Universities confirmed. Construction of the University of Eastern Finland (UEF) Library begins. 2008: Kuopio University's library activities focus on the Snellmania building. The former library space of the Canthia Building transformed into the Learning Centre's service called Oppari. 2009: Josku, a joint database of the UEF Library, is introduced. Jarmo Saarti is appointed as the library director of the UEF Libary and Helena Hämynen as the deputy director. 2010: The UEF and, at the same time, the UEF Library start their operations. UEF Nelli and UEF Electronic Publications introduced. Information retrieval courses offered for all undergraduates. The UEF and, at the same time, the UEF Library start their operations. UEF Nelli and UEF Electronic Publications introduced. Information retrieval courses offered for all undergraduates. 2011: On Joensuu Campus the Oppari services move under the same roof with the library. UEF Library's Quality Manual and Collection Programme accepted. Legal deposit workstations with access to digital information resources. UEF library joins Facebook. 2012: Archiving all UEF theses in UEFePub begins. RFID tagging at Kuopio Campus Library and KUH Medical Library, and the following year at Joensuu and Savonlinna Campus Libraries. UEF Library YouTube channel opened. 2013: A UEF Library blog set up. The first joint Christmas party to the library staff of all campuses. 2015: Library gives up the Metria building stock in Joensuu. The projects on self-archiving (with the University of Jyväskylä) and on research services begin. 2016: KUH Medical Library moves into new premises. Organizational reform in the library. UEF Finna replaces Josku and Nelli. Library sets up a Twitter account. 2017: Self-archiving into UEF eRepository begins. Renovation at the Joensuu Campus Library, including Carelia 24/7. Self-return system acquired for the Kuopio Campus Library. Deputy director Helena Hämynen retires. 2018: The Savonlinna Campus Library closed down. The library opens an Instagram account. 2019: The library starts following APC fees in cooperation with financial services. Alma library system and UEF Primo search interface in service. 2020: Covid-19 pandemic closes library facilities temporarily. The Kuopio Campus Library renovated; space ready for 24/7 use. Building of new facilities for the Joensuu Conservatory begins on the side of the Joensuu Campus Library. UEF Electronic Publications replaced by UEF eRepository.

Click the timeline to see it larger or full screen. Link opens a new window or tab.

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services
Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection Services
Jussi Hyvärinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Linkitetyt infograafit | Linked infographs:
Marja Kuittinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services