Se on enemmän kuin kirjasto! | It is more than a library!

Aytac between library shelves

(Please, scroll down to read in English.)

Olen Aytaç. Onnekseni onnistuin saamaan harjoittelupaikan Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjastosta kahdeksi viikoksi. Tämä mahdollisuus auttaa minua parantamaan suomen kielen taitoani ja oppimaan lisää työelämästä Suomessa. Itse työ yliopiston kirjastossa oli sopiva sekoitus tiimityötä ja itsenäistä aherrusta.

Ensimmäinen kandidaatin tutkintoni on historiasta ja toinen on bulgarian kielestä ja kirjallisuudesta. Lisäksi ensimmäinen maisterin tutkintoni on historiakasvatuksesta lukioasteelle ja toinen maisterin tutkintoni käsittelee turkologian historiaa. Tällä hetkellä olen tohtoriopiskelija Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan historia- ja maantieteiden laitoksella Joensuussa.

Työskentelin historioitsija-asiantuntijana Turkin historiallisessa seurassa Turkissa yhdeksän vuoden ajan. Olen työskennellyt akateemisten julkaisujen ja lehtien toimittajana. Olen järjestänyt myös paljon akateemisia tapahtumia ympäri maailmaa. Sitä ennen työskentelin historian opettajana kaksi vuotta Turkin opetusministeriön alaisuudessa lukiossa.

Heti alkuun pitää kehua kirjaston työntekijöitä ja terhakkaa työilmapiiriä. Kiitellä kyllä kelpaakin, sillä koin alusta alkaen, että minut otettiin vastaan arvostavasti heti ensimmäisenä työpäivänä ja kohdeltiin kuin vertaisena vähintään. Harjoittelukokemukseni oli todella hämmästyttävä.

Minut esiteltiin suoraan jokaiselle henkilökunnan jäsenelle ja kerrottiin heidän roolistaan kirjastossa. Ystävällisen henkilökunnan kanssa työskentely oli todella jännittävää ja mielenkiintoista, koska he kaikki saivat minut tuntemaan oloni mukavaksi ja tervetulleeksi. Työharjoitteluni oli hauskaa ja jännittävää paitsi työkokemusten, myös ystävällisen henkilökunnan ja työharjoittelun aikana saamani lämpimän ryhmäkulttuurin vuoksi.

Aytac with fellow librarians

I am Aytaç, and lucky to get a volunteer training placement at the Joensuu Campus Library of the University of Eastern Finland for two weeks. This opportunity helps me to improve my Finnish language speaking and learn more about work life in Finland. The work at the university library has been a good mixture of teamwork and independent work.

My first bachelor’s degree is in history and the second one is in Bulgarian language and literature. In addition, my first master’s degree is from history education to high school and my second master’s degree deals with the history of turkology. I am currently a doctoral student at the Department of Geographical and Historical Studies in the Faculty of Social Sciences and Business of the University of Eastern Finland in Joensuu.

I worked as a historian expert at the Turkish Historical Society in Turkey for nine years. I have worked as an editor of academic publications and magazines. I also organized a lot of academic events around the world. Prior to that, I worked as a history teacher for two years under the Turkish Ministry of Education in high school.

I must praise the library personnel and the wonderful working climate: from the first day I felt that I was warmly welcomed and appreciated so my internship experience was truly amazing.

I was directly introduced to every staff member and I was told their roles at the library. Having to work with friendly staff was really exciting and interesting because they all made me feel comfortable and welcome. My internship was fun and exciting not just because of the work experiences but the friendly staff and the warm group culture that I got during my internship.

 

Aytaç Yürükçü, kirjastoharjoittelija | library trainee

Share

Pikemminkin ystäväryhmä kuin työtovereiden ryhmä | Like a group of friends rather than a group of colleagues

Nesrin between library shelves

(Please, scroll down to read in English.)

Olen Nesrin Aydın Yürükçü. Kandidaatintutkintoni olen suorittanut toisen asteen matematiikan opetuksesta ja maisterintutkintoni on julkishallinnosta, politiikasta ja yhteiskuntatieteistä. Tällä hetkellä olen jatko-opiskelija Hacettepen yliopiston koulutushallinnon osastolla.

Työskentelin matematiikan opettajana yläkouluissa neljätoista vuotta Turkin opetusministeriössä.

Työskentelin Turkin eri kaupungeissa sekä valtion keskuskouluissa että paikallisissa kyläkouluissa. Lisäksi olen kiinnostunut sukupuoleen liittyvästä tutkimuksesta. Olen ollut mukana sukupuoleen ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä hankkeissa. Olen ollut mukana myös solidaarisuustyöpajoissa ja osallistunut näihin liittyville kursseille.

Olen iloinen voidessani jakaa kokemuksiani harjoittelijana Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjastossa. Ensinnäkin haluan huomauttaa, että kirjaston henkilökunta oli erittäin ystävällistä, se vaikutti enemmän kaveriporukalta kuin työtovereiden ryhmältä.

He motivoivat minua aina parantamaan suomen kielen käyttöä, heidän kannustuksensa ansiosta tunnen oloni itsevarmemmaksi puhuessani suomea.

Nautin myös jokaisesta tehtävästä, joka minulle annettiin, puhtaasti siksi, että se selitettiin minulle erittäin hyvin, ja minua rohkaistiin esittämään kysymyksiä kaikesta, mitä en ehkä ymmärtänyt, mikä teki tästä kahdesta viikosta niin nautinnollisen.

Tuntuu mahtavalta olla osa tiimiä ja mahdollisuudesta harjoitella kirjastossa.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia Joensuun kampuskirjaston työntekijöitä vieraanvaraisuudesta, huomaavaisuudesta, ystävällisyydestä ja avuliaisuudesta.

Nesrin with fellow workers

I’m Nesrin. I have completed my bachelor’s degree in teaching mathematics and my master’s degree is in public administration, politics, and social sciences. I am currently a graduate student in the Department of Educational Administration at the University of Hacettepe.

I worked as a math teacher at the secondary schools for fourteen years at the Ministry of Education in Turkey.

I worked in different cities in Turkey both governmental central city schools and local village schools. Additionally, I’m interested in gender studies and joined lots of activities and participated related lessons and courses about Gender, Violence Against Women, and Women’s Solidarity Workshops and Symposiums.

I’m delighted to share my experiences as an intern at the Joensuu Campus Library of the University of Eastern Finland. First of all, I should point out that the staff at the library were extremely friendly, it seemed like a group of friends rather than a group of colleagues.

They always motivated me to improve my Finnish, thanks to their encouragement, I feel more confident when speaking Finnish.

Also, I enjoyed every task I was given, purely because it was very well explained to me and I was encouraged to ask questions about anything I may not have understood, which is what made these two weeks so enjoyable.

It feels great to be part of the team and having the opportunities to practice at the library.

Lastly, I would like to thank everyone at the Joensuu Campus Library for being so welcoming, considerate, kind, and helpful.

 

Nesrin Aydın Yürükçü, kirjastoharjoittelija | library trainee

Share

Time to say goodbye!

Four months have passed by, and it’s time for me to say goodbye to my trainee period in the library.

When I first entered through the doors of the library as a normal student who comes to the premises to complete their essays, assignments, or study for their exams, I never thought about how much time I would spend in the Carelia building of Joensuu, where our library is located.

This place has meant lots to me, not only when it comes to studying, but also to socialize, relax, feel comfortable and spend my days. The library is a very important meeting point in Joensuu, where friends find knowledge, not only in the books, but also in other people.

This place feels like home. The books, the computers, and the people – everyone is together here for a reason. This feeling has been proven to me in these past four months. Magic happens from the service desk onwards, but what about what’s behind? In my first blog I wrote about how curious I was regarding the machinery behind the shelves. The human machinery.

Non-stop working behind the staff doors: acquisition, review, cataloguing, shelving, information retrieval courses, and concern for the users. Nothing ever stops, and even though you, as users, don’t know the people working here, they know you and want to know you even more.

ihminen istuu tuolissa kirjahyllyn luona

This is why we designed a survey about the library services. We want to improve; they want to improve: From premises to services and problems with the noise. What is going on in the library is one of the main concerns of the people that make all this possible.

Regarding concerns, I also got the opportunity of selecting books for the Multilingual Month, creating a collection related to linguistic minorities, language endangerment and bilingualism, because the cultural and linguistic identity are very important aspects of our society, and I am very thankful, as a linguistics student, for being able to make such a selection. Discrimination also affects languages, and the equality of all of them should always be sought.

By this last post, I want to say thank you to all the people who work in the library and from whom I have learnt and enjoyed so much. The library always felt home, but now even more. I can confirm this after working for four months with all of them, with all of you.

Thank you for making this possible. For being library. For making history. For telling the story.

Gonzalo Maestro, Library trainee

Share