Elinkeinorakenne ja työssäkäynti -tilastotietokannalla uusi ohjelmaversio

Tilastokeskuksen Elinkeinorakenne ja työssäkäynti –tilastotietokanta on päivitetty uuteen PX-Web-versioon. Samalla Palvelun osoite on myös muuttunut, joten mahdolliset vanhat pikalinkit selaimissa eivät enää toimi. Uusi palveluosoite on päivitetty UEF-Finnaan. Voit siirtyä suoraan palveluun myös alla olevasta linkistä.

Uusi PX-Web-käyttöliittymä poikkeaa ulkonäöltään jonkin verran vanhasta ja siinä on uusia ominaisuuksia. Uusi versio on jo aikaisemmin otettu käyttöön maksuttomassa StatFin –tietokannassa. Käyttöliittymän käyttöohje löytyy täältä.

Alkuvaiheessa uudessa ohjelmaversiossa on käytettävissä vain kaksi viimeisintä aineistovuotta. Aikataulua vanhempien vuosien lisäämisestä uuteen versioon ei Tilastokeskuksella vielä ole.

Lisätietoja muutoksesta antaa Tilastokeskuksessa Nicola Brun (nicola.brun@stat.fi tai erityispalvelut@stat.fi).

Siirry Elinkeinorakenne ja työssäkäynti –tietokantaan

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija
Tietoaineistopalvelut

Jaa tämä / Share this
Share

E-kirjapalvelu Ebrary muuttuu Ebook Centraliksi / E-book service Ebrary is soon Ebook Central

 

(To read in English, please, scroll down.)

Yliopistolaisten käyttöön hankittu laaja e-kirjapalvelu Ebrary siirtyy uuteen osoitteeseen keskiviikkoiltana 25.1. Samalla sen nimeksi tulee Ebook Central. Palvelun käyttöliittymään ei tule mainittavia toiminnallisia muutoksia, mutta sen ulkoasu tulee jonkin verran muuttumaan. Vanhoista e-kirjaosoitteista on uudelleenohjaus uusiin osoitteisiin, mutta mahdolliset selaimeen tallentamasi pikalinkit sinun kannattaa vaihtaa poimimalla ne muutoksen jälkeen UEF-Finna-hakupalvelusta.

Ebraryn omaan kirjahyllyyn tallentamasi e-kirjat merkintöineen voit siirtää Ebook Centralin kirjahyllyyn. Ebook Central tarjoaa siirtomahdollisuutta, kun kirjaudut omalle käyttäjätilillesi Ebook Centralissa ja klikkaat Bookshelf-välilehteä. Lue lisää!

Mikäli olet ladannut Ebrarysta e-kirjoja lukuohjelmaan ennen siirtymistä, säilyvät ne lukuohjelmassa edelleen luettavissa niin kauan kuin laina-aikaa on jäljellä.

Ebraryn / Ebook Centralin e-kirjojen käytössä saattaa ilmetä katkoksia sekä keskiviikkona 25.1. että torstaina 26.1.
Pahoittelemme mahdollisia muutoksen aiheuttamia ongelmia!

Ebrary-/Ebook Central -palvelu sisältää noin 150 000 e-kirjaa monilta tieteenaloilta. Kaikkien kirjojen tiedot ja linkit itse kirjoihin löydät UEF-Finna-hakupalvelusta. Kaikki e-kirjat on luettavissa selaimessa, ja suurin osa niistä on myös ladattavissa lukuohjelmaan offline-käyttöä varten. Kirjat saat käyttöösi yliopiston verkon ulkopuolelta kirjauduttuasi ensin UEF-Finnaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Pikaohje Ebook Centralin käyttöön
Ebook Central -käyttöohjeita

Lisätietoja: finna(at)uef.fi

**************

The e-book service Ebrary acquired for the use of the university staff and students, will be migrated to a new web address on Wednesday evening, 25th of January. At the same time, the name of the service will be changed to Ebook Central. No remarkable functional changes will occur in the user interface, but some minor visual alterations can be noticed. The old e-book addresses of the Ebrary will be redirected to the new ones. However, it is recommended that you replace your own favourite links of Ebrary to new links on a web browser after the migration. New links can be picked up from the search service UEF Finna.

You will be given the option to have your own personal Ebrary bookshelf contents copied to Ebook Central. This option is displayed when you sign in to your Ebook Central account and click the Bookshelf tab. Read more!

If you have downloaded e-books to the reading programme before the migration, those titles will remain downloaded and available until the end of the loan period.

Some maintenance breaks with the Ebrary / Ebook Central service can take place on both Wednesday 25th and Thursday 26th. We apologise for any inconvenience this may cause!

Ebrary / Ebook Central is a wide multidisciplinary e-book collection which includes about 150,000 e-book titles. You can find links to e-book titles on the UEF Finna. All e-books can be read on a web browser, and most of them can be downloaded to the reading programme to be read offline. In order to use e-books outside of the university network, please, log in to UEF Finna with your personal university credentials.

Ebook Central Quick Start Guide
A complete online guide of Ebook Central

For more information: finna (at)uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Tietoaineistopalvelut / Collection services

Jaa tämä / Share this
Share

UEF-Finnan käyttöönotto on sujunut hyvin

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu valtakunnallisen  Finna.fi:n lisäksi jo yli viisikymmentä Finna-alustalle rakennettua verkkokirjastoa ja muuta hakupalvelua. Kansalliskirjasto järjesti joulukuussa Finna-hakupalvelua koskevan asiakaskyselyn, johon vastasi yhteensä yli 14.000 käyttäjää.

Verkkokysely oli esillä Finna.fi:n lisäksi kaikissa Finna-näkymissä, myös UEF-Finnassa. Itä-Suomen yliopistosta kyselyyn saatiin 1117 vastausta. Vastanneet antoivat UEF-Finnalle yleiseksi arvosanaksi 8 asteikolla 1-10, ja käyttäjistä 85 % suosittelisi palvelua “enemmän kuin todennäköisesti” muillekin.

Itä-Suomen yliopistossa 91 % vastaajista piti UEF-Finnaa hyödyllisenä ja 70 % helppokäyttöisenä. Peräti 90 % vastaajista löysi palvelun avulla hakemansa tiedon tai aineiston, ja 58 % löysi myös jotain muuta kiinnostavaa. Eniten asiakkaat arvostavat suoraan verkossa saatavilla olevia aineistoja sekä aineistojen kattavuutta. Suurin osa vastaajista käyttää UEF-Finnaa vähintään kerran viikossa (66 %) tai muutaman kerran kuukaudessa (25 %).

Kehittämisehdotuksissa mainittiin usein tärkeinä kohteina ulkoasun selkeys ja hakemisen helppous. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että UEF-Finnan käyttöliittymä on tullut nopeasti tutuksi ja sitä on opittu käyttämään helposti. Josku ja Nelli ovat saaneet itselleen hyvän seuraajan.  

Tarkemmin UEF-Finnan käyttöönottoa tutki syksyllä Hanna Kamppuri opinnäytetyössään Oulun ammattikorkeakoululle. Tavoitteena oli selvittää kuinka kirjaston asiakkaat ovat kokeneet kirjaston uuden asiakasliittymän käyttöönoton. Myös tämän tutkimuksen perusteella UEF-Finnan käyttäjäkokemus ja käytettävyys ovat hyvät. Lisäksi kirjasto hyödyntää haastattelussa ilmi tulleita kokemuksia ja kehitystoiveita palveluiden ja asiakasliittymän kehittämisessä. Selväksi tuli sekin, että syksyllä opiskelijat olivat jo suurimmaksi osaksi alkaneet käyttää UEF-Finnaa tiedonhakuihin, kun taas henkilökunnan siirtyminen UEF-Finnaan on ollut hitaampaa. Opiskelijat olivat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä UEF-Finnaan ja kokivat sen käytön helpoksi. Opiskelijat eivät olleet kokeneet siirtymistä hankalana tai suurena muutoksena.

Opinnäytteen aineisto kerättiin teemahaastattelemalla 12:ta opiskelijaa ja viittä yliopiston henkilökuntaan kuuluvaa kirjaston asiakasta. Teemahaastatteluissa käsiteltiin seuraavia teemoja: yleistä UEF-Finnan käytöstä, kirjautuminen, tiedonhaku UEF-Finnassa, ohjaus ja ohjeet sekä yleistä palautetta.

Hanna Kamppurin opinnäyte on kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksesta:

Itä-Suomen yliopiston kirjaston asiakkaiden käyttökokemuksia uudesta asiakaskäyttöliittymästä: Haastatteluja UEF-Finnasta

Lisätietoja:

Jukka Kananen, palvelupäällikkö

 

 

 

Jaa tämä / Share this
Share

Palveluntarjoajat vaihtuneet / New suppliers: PsycINFO, PsycARTICLES, MLA International Bibliography

(To read in English, please, scroll down.)

Aineistokilpailutusten vuoksi PsycINFO-, PsycARTICLES- ja MLA International Bibliography -tietokantojen välittäjät ja näin ollen myös niiden käyttöliittymät ovat muuttuneet. Muutoksella ei ole vaikutusta palvelujen sisältöön. Mahdolliset aiemmin selaimeen tekemäsi pikalinkit eivät välttämättä toimi. Toimivat linkit ovat ohessa, ja löydät ne myös UEF-Finna-tietokannasta.

MLA International Bibliography (kirjallisuuden ja kielitieteen viitteitä)

PsycINFO (psykologian ja käyttäytymistieteiden artikkeliviitteitä)

PsycARTICLES (psykologian e-lehtiä)

****************

Suppliers of the databases PsycINFO, PsycARTICLES and MLA International Bibliography have changed because of tendering. This does not bring any changes to the contents of the databases, but the user interfaces are different ones than before. The old favorite links in your browser may not be up-to-date any more. The new links are listed below, and you will find them in the UEF Finna database as well.

MLA International Bibliography (citations of literature and linguistics)

PsycINFO (article citations of psychology and behavioural science)

PsycARTICLES (journals of psychology)

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Tietoaineistopalvelut / Collection services

Jaa tämä / Share this
Share

Kansainvälinen open access -viikko 24.-30.10.2016 / International Open Access Week October 24-30, 2016

Tämänvuotisen OA-viikon teema on: /The theme of the OA week this year is

Open in Action oa

 

 

 

 

 

 

Katso viikon aluksi vaikkapa nämä kaksi videota. / Start the week for example by watching these two videos.

Data management planning tool Tuuli will help you write data management plans

  • Data management plan (DMP) will help you manage your data, meet funder requirements and help others use your data if shared. DMPTuuli will help you write data management plans.
    DMPTuuli is provided by the Finnish Tuuli project. The project has worked closely with researchers and research funders to produce guidance and templates that assist researchers to produce an effective data management plan (DMP) to cater for the whole lifecycle of a project, from bid-preparation stage through to completion.
  • Etukäteen suunnittelemalla tuotetaan tutkimuksen tarvitsema data tehokkaasti ja saadaan selkeää, myös jaettavaksi sopivaa, tuotosta (dataa, menetelmiä, algoritmeja). Suunnittelemalla vältytään monilta virheiltä ja potentiaalisilta kiistoilta. Ehkäpä näistä syistä johtuen monet tutkimusrahoittajat vaativat rahoitushakemuksen liitteeksi suunnitelman myös tutkimusdatan osalta (aineistonhallintasuunnitelma, DMP).

What is ORCID?

  • Names are not enough to ensure credit for your work and are inadequate for reliably connecting researchers with their research outputs. Learn how the ORCID identifier can ensure that your publications, datasets, and other research outputs are connected with you every time. Register for your unique and free ORCID iD at orcid.org/register.
  • Samannimisiä tutkijoita on useita, Miten juuri sinun tutkimuksesi linkittyy sinuun? Siinä auttaa tutkijatunniste ORCID. Luo oma tunnisteesi osoitteessa tutkijatunniste.fi/.

Open access week

Avoimuus lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Ja toisin päin. / Openness increases visibility and impact. And vice versa.

 

Tuulevi Ovaska, tietoasiantuntija, palvelupäällikkö

Jaa tämä / Share this
Share