UEF-Finnan käyttöönotto on sujunut hyvin

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu valtakunnallisen  Finna.fi:n lisäksi jo yli viisikymmentä Finna-alustalle rakennettua verkkokirjastoa ja muuta hakupalvelua. Kansalliskirjasto järjesti joulukuussa Finna-hakupalvelua koskevan asiakaskyselyn, johon vastasi yhteensä yli 14.000 käyttäjää.

Verkkokysely oli esillä Finna.fi:n lisäksi kaikissa Finna-näkymissä, myös UEF-Finnassa. Itä-Suomen yliopistosta kyselyyn saatiin 1117 vastausta. Vastanneet antoivat UEF-Finnalle yleiseksi arvosanaksi 8 asteikolla 1-10, ja käyttäjistä 85 % suosittelisi palvelua “enemmän kuin todennäköisesti” muillekin.

Itä-Suomen yliopistossa 91 % vastaajista piti UEF-Finnaa hyödyllisenä ja 70 % helppokäyttöisenä. Peräti 90 % vastaajista löysi palvelun avulla hakemansa tiedon tai aineiston, ja 58 % löysi myös jotain muuta kiinnostavaa. Eniten asiakkaat arvostavat suoraan verkossa saatavilla olevia aineistoja sekä aineistojen kattavuutta. Suurin osa vastaajista käyttää UEF-Finnaa vähintään kerran viikossa (66 %) tai muutaman kerran kuukaudessa (25 %).

Kehittämisehdotuksissa mainittiin usein tärkeinä kohteina ulkoasun selkeys ja hakemisen helppous. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että UEF-Finnan käyttöliittymä on tullut nopeasti tutuksi ja sitä on opittu käyttämään helposti. Josku ja Nelli ovat saaneet itselleen hyvän seuraajan.  

Tarkemmin UEF-Finnan käyttöönottoa tutki syksyllä Hanna Kamppuri opinnäytetyössään Oulun ammattikorkeakoululle. Tavoitteena oli selvittää kuinka kirjaston asiakkaat ovat kokeneet kirjaston uuden asiakasliittymän käyttöönoton. Myös tämän tutkimuksen perusteella UEF-Finnan käyttäjäkokemus ja käytettävyys ovat hyvät. Lisäksi kirjasto hyödyntää haastattelussa ilmi tulleita kokemuksia ja kehitystoiveita palveluiden ja asiakasliittymän kehittämisessä. Selväksi tuli sekin, että syksyllä opiskelijat olivat jo suurimmaksi osaksi alkaneet käyttää UEF-Finnaa tiedonhakuihin, kun taas henkilökunnan siirtyminen UEF-Finnaan on ollut hitaampaa. Opiskelijat olivat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä UEF-Finnaan ja kokivat sen käytön helpoksi. Opiskelijat eivät olleet kokeneet siirtymistä hankalana tai suurena muutoksena.

Opinnäytteen aineisto kerättiin teemahaastattelemalla 12:ta opiskelijaa ja viittä yliopiston henkilökuntaan kuuluvaa kirjaston asiakasta. Teemahaastatteluissa käsiteltiin seuraavia teemoja: yleistä UEF-Finnan käytöstä, kirjautuminen, tiedonhaku UEF-Finnassa, ohjaus ja ohjeet sekä yleistä palautetta.

Hanna Kamppurin opinnäyte on kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksesta:

Itä-Suomen yliopiston kirjaston asiakkaiden käyttökokemuksia uudesta asiakaskäyttöliittymästä: Haastatteluja UEF-Finnasta

Lisätietoja:

Jukka Kananen, palvelupäällikkö

 

 

 

Jaa tämä / Share this
Share

Palveluntarjoajat vaihtuneet / New suppliers: PsycINFO, PsycARTICLES, MLA International Bibliography

(To read in English, please, scroll down.)

Aineistokilpailutusten vuoksi PsycINFO-, PsycARTICLES- ja MLA International Bibliography -tietokantojen välittäjät ja näin ollen myös niiden käyttöliittymät ovat muuttuneet. Muutoksella ei ole vaikutusta palvelujen sisältöön. Mahdolliset aiemmin selaimeen tekemäsi pikalinkit eivät välttämättä toimi. Toimivat linkit ovat ohessa, ja löydät ne myös UEF-Finna-tietokannasta.

MLA International Bibliography (kirjallisuuden ja kielitieteen viitteitä)

PsycINFO (psykologian ja käyttäytymistieteiden artikkeliviitteitä)

PsycARTICLES (psykologian e-lehtiä)

****************

Suppliers of the databases PsycINFO, PsycARTICLES and MLA International Bibliography have changed because of tendering. This does not bring any changes to the contents of the databases, but the user interfaces are different ones than before. The old favorite links in your browser may not be up-to-date any more. The new links are listed below, and you will find them in the UEF Finna database as well.

MLA International Bibliography (citations of literature and linguistics)

PsycINFO (article citations of psychology and behavioural science)

PsycARTICLES (journals of psychology)

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Tietoaineistopalvelut / Collection services

Jaa tämä / Share this
Share

Kansainvälinen open access -viikko 24.-30.10.2016 / International Open Access Week October 24-30, 2016

Tämänvuotisen OA-viikon teema on: /The theme of the OA week this year is

Open in Action oa

 

 

 

 

 

 

Katso viikon aluksi vaikkapa nämä kaksi videota. / Start the week for example by watching these two videos.

Data management planning tool Tuuli will help you write data management plans

  • Data management plan (DMP) will help you manage your data, meet funder requirements and help others use your data if shared. DMPTuuli will help you write data management plans.
    DMPTuuli is provided by the Finnish Tuuli project. The project has worked closely with researchers and research funders to produce guidance and templates that assist researchers to produce an effective data management plan (DMP) to cater for the whole lifecycle of a project, from bid-preparation stage through to completion.
  • Etukäteen suunnittelemalla tuotetaan tutkimuksen tarvitsema data tehokkaasti ja saadaan selkeää, myös jaettavaksi sopivaa, tuotosta (dataa, menetelmiä, algoritmeja). Suunnittelemalla vältytään monilta virheiltä ja potentiaalisilta kiistoilta. Ehkäpä näistä syistä johtuen monet tutkimusrahoittajat vaativat rahoitushakemuksen liitteeksi suunnitelman myös tutkimusdatan osalta (aineistonhallintasuunnitelma, DMP).

What is ORCID?

  • Names are not enough to ensure credit for your work and are inadequate for reliably connecting researchers with their research outputs. Learn how the ORCID identifier can ensure that your publications, datasets, and other research outputs are connected with you every time. Register for your unique and free ORCID iD at orcid.org/register.
  • Samannimisiä tutkijoita on useita, Miten juuri sinun tutkimuksesi linkittyy sinuun? Siinä auttaa tutkijatunniste ORCID. Luo oma tunnisteesi osoitteessa tutkijatunniste.fi/.

Open access week

Avoimuus lisää näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Ja toisin päin. / Openness increases visibility and impact. And vice versa.

 

Tuulevi Ovaska, tietoasiantuntija, palvelupäällikkö

Jaa tämä / Share this
Share

SAGE Research Methods Online uudelle alustalle / SAGE Research Methods Online migration to a new platform

SAGE Research Methods Online (SRMO) on tutkimusmenetelmäkirjallisuutta sisältävä palvelu. SRMO-palvelu on siirtynyt uudelle alustalle osoitteeseen http://methods.sagepub.com/. Nelli-portaalin sekä Josku- ja UEF-Finna-tietokantojen linkit on ohjattu uuteen osoitteeseen. Vanhalle alustalle tehdyt käyttäjätilit eivät valitettavasti näytä siirtyvän uuteen osoitteeseen. Vanha alusta osoitteessa http://srmo.sagepub.com/ sulkeutuu kokonaan 28.7.2016.

Lisätietoja alustamuutoksesta SAGEn sivuilla: Migration FAQ

SRMO

SAGE Research Methods Online (SRMO) provides e-books on research methods. SRMO has moved to a new platform: http://methods.sagepub.com. Links in Nelli portal, Josku and UEF-Finna databases have been redirected to a new site. Looks like the user accounts made on the old platform won’t be migrated, unfortunately. The old platform in the address http://srmo.sagepub.com/ will be closed on July 28th.

More information about platform migration form SAGE’s Migration FAQ.

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services

Jaa tämä / Share this
Share

MathSciNet käytettävissä myös EBSCOhost-käyttöliittymässä / MathSciNet available also on the EBSCOhost user interface

MathSciNet-tietokantaa voi käyttää nyt sekä sen AMS:n (American Mathematical Society) omasta käyttöliittymästä että myös EBSCOn käyttöliittymästä. MathSciNet on matematiikan alan tietokanta ja sähköinen versio Mathematical Reviews -lehdestä. Tietokanta sisältää viite- ja viittaustietoja artikkeleista, kirjoista ja lehdistä 1800-luvun alusta alkaen. Lisäksi löytyy mm. asiantuntija-arvioita artikkeleista ja kirjoista.

AMS

MathSciNet database is now available both via the user interface of AMS (American Mathematical Society)  and via the user interface of EBSCO. MathSciNet is a database of reviews, abstracts and bibliographic information for the mathematical sciences literature. Bibliographic data dates back to the early 1800s. MathSciNet provides web access  to reviews and bibliographic data from Mathematical Review and Current Mathematical Publications.

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services

Jaa tämä / Share this
Share