Kirjaston henkilökunnan julkaisut 2021 | Library staff’s publications 2021

Itä-Suomen yliopiston kirjaston henkilökunta osallistui kolmentoista tieteellisen tai ammatillisen julkaisun kirjoittamiseen tai toimittamiseen vuonna 2021. Suosituin foorumi oli Suomen tieteellisen kirjastoseuran Signum-lehti. Kirjoittajista ahkerin oli eläkkeelle vuoden aikana siirtynyt kirjastonjohtaja Jarmo Saarti.

Artikkelien aiheet vaihtelivat korona-ajan kriisijohtamisesta toksikologian tietoaineistojen etsimiseen ja kirjastojärjestelmien historiasta kirjoittajamaksujen seurantaan. Julkaisujen joukossa oli myös Itä-Suomen yliopiston kirjaston ensimmäisten kymmenen vuoden historiikki.

***

The staff of the University of Eastern Finland Library participated in the writing or editing of thirteen scientific or professional publications in 2021. The most popular forum was Signum which is the journal of the Finnish Research Library Association. The most active writer was Jarmo Saarti, the library director who retired during the year.

The topics of the articles ranged from crisis management during the Corona period to the search of toxicological information resources, as well as from the history of library systems to the tracking of author fees. Among the publications was also the history of the first ten years of the University of Eastern Finland Library.

***

Tieteelliset referee-julkaisut | Peer-reviewed scientific publications

Balagué, Nuria; Saarti, Jarmo. 2021. Benchmarking the Corona crisis management in two European academic libraries. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 10 3: 257–267. 

Björn, Ismo; Pöllänen, Pirjo; Saarti, Jarmo. 2021. Hajautusta tasa-arvon ja demokratian nimissä –  suomalaisen yliopiston aluesidos. Kasvatus ja aika 15 3–4: 315–332. 

Laitinen, Heikki; Juvonen, Risto O; Saarti, Jarmo. 2021. Information literacy skills are required in finding reliable toxicological information resources. Journal of the European association for health information and libraries 17 3: 23–28. 

 

Toimitetut julkaisut | Edited publications

Meriläinen, Mikko & Ovaska, Tuulevi (toim.). 2021. Ensimmäinen vuosikymmenemme: Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2020. University of Eastern Finland. Publications of the University of Eastern Finland. General Series, 37.

 

Muut julkaisut  | Other publications

Ahlqvist, Ari; Keskitalo, Esa-Pekka; Luokkanen, Sinikka; Muhonen, Ari. 2021. VTLS:stä Voyageriin – kirjastojärjestelmien historiaa. Signum 53 3: 28–32. 

Holopainen, Riitta; Järveläinen, Leena; Karhula, Päivikki; Savolainen, Eeva; Suikka, Minna. 2021. Videoiden tekstitystyökalut vertailussa. Signum 53 2: 49.

Kuittinen, Marja; Mikkonen, Heta; Ovaska, Tuulevi; Rintamäki, Katri; Rosti, Tomi. 2021. Liber-konferenssi juhlisti viisikymppisiään verkossa. Signum 53 3: 15–19. 

MacDonald, Ewen; Saarti, Jarmo. 2021. Blues in the lecture theatre: a cure for the lecture theatre blues. Teoksessa: Vaidya, Kishor & al. (toim.) Teach library and information literacy with a sense of humor: Why (and how to) be a funnier and more effective library instructor and laugh all the way to your classroom. Curious Academic Publishing. 

Ovaska, Tuulevi. 2021. Tahroja paperilla – bittejä avaruudessa. Signum 53 3: 4–9. 

Saarti, Jarmo. 2021. Tieteen digitaalistuminen – virtuaalisesta reaaliseksi. Tieteessä tapahtuu 39 4: 59–61. 

Saarti, Jarmo; Rintamäki, Katri; Hartikainen, Kaisa. 2021. Eurooppalaiset yliopistoverkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia kirjastojen kehittämiseen. Signum 53 3: 20–24. 

Saarti, Jarmo; Savolainen, Liisa; Juppi, Mira; Lahtinen, Hanna; Willman, Miia; Kautonen, Heli; Tuominen, Kimmo. 2021. Tieteelliset kirjastot vuonna 2030: katsaus keskeiseen strategiatyöhön. Signum 53 1: 16–25. 

Salmi, Kirsi; Englund, Jukka; Putous, Maarit. 2021. Tekoälyohjelma Iris.AIn alkutaival, käyttäjäkokemukset ja uudet kilpailijat. Signum 53 4: 21–25. 

Vilén, Timo; Danielsson, Margareta; Ikonen, Arto; Jussila, Juho; Laakkonen, Anna; Linna, Anna-Kaarina; Merimaa, Maija; Suonpää, Sirpa; Ylönen, Irene; Xu, Quingbo. 2021. Kirjoittajamaksut ja niiden seuranta: havaintoja ja kehitysehdotuksia. FinELibin Open APC -projektin loppuraportti.  Kansalliskirjaston raportteja ja selvityksiä 2/2021. 

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior information specialist
Jussi Hyvärinen, tietoasiantuntija | Information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services