Ei pääsyä ECCO-tietokantaan / No access to the ECCO database

Eighteenth Century Collections Online -palveluun ei päästä tällä hetkellä.  Ongelmaa selvitellään parhaillaan. Pahoittelumme!

************

We have no access to the Eighteenth Century Collections Online at the moment.  Problems are being solved. We are sorry for any inconvenience!

Kaarina Meriläinen
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services

Jaa tämä / Share this
Share

Scopus: käyttöliittymä uudistuu / new user interface

Scopus on monialainen viittaus- ja tiivistelmätietokanta, jonka aihealueina ovat biotieteet, lääke- ja terveystieteet, fysikaaliset tieteet sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet. Scopuksen löydät kirjaston Nelli-portaalista. Nyt palvelun käyttöliittymä on uudistumassa, ja uudistuksen pitäisi astua voimaan 1.2.2014. Uudistuksen tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa tietokannan käyttöä. Lista tulevista parannuksista on alempana englanniksi.

Lisätietoja Scopuksen käyttöliittymäuudistuksesta on Scopuksen blogissa ja Twitterissä; katso myös Scopus Release Notes 2014.1

*****************

Scopus is a large abstract and citation database covering Life Sciences, Health Sciences, Physical Sciences, Behavioural Sciences and Social Sciences. Scopus can be found on the Nelli portal of the University of Eastern Finland Library. The user interface will be resigned, and the new interface of Scopus is going live in the beginning of February 2014. The primary goal of the redesign is to streamline the number of steps a researcher needs to take to accomplish the most common tasks.

To learn more about Scopus’ forthcoming release, please use the following resources: Scopus blog, Twitter feed and Scopus Release Notes 2014.1 

Specific enhancements include:
– Implementation of a new visual style resulting in a cleaner overall user interface
– Application of more action-driven functionality with some features only appearing when a user performs an action
– Redesign of specific pages such as the Document Results, Document Details (Abstract), and Author and Affiliation pages
– Enhancements to export options and the ability to export directly to research management tools such as Mendeley

Kaarina Meriläinen
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services

Jaa tämä / Share this
Share

Mistä tarkistaa lehden tieteellinen taso?

Varsinkin kotimaisten lehtien ja julkaisukanavien tieteellisen tason tarkistamiseen sekä aloilla, joilla viittaustietokannat (Web of Science, Scopus) ovat riittämättömiä, kannattaa käyttää JULKAISUFOORUMIN hakua.

Julkaisufoorumi-hankkeessa 23 tieteenaloittaisen paneelin asiantuntijajäsenet ovat luoneet laatuluokituksen tieteellisille lehdille, konferenssi- ja kirjasarjoille sekä kirjakustantajille (= tieteellisille julkaisukanaville). Ensimmäinen Julkaisufoorumi-luokitus valmistui vuoden 2011 lopussa ja tällä hetkellä se kattaa noin 25 000 lehteä ja sarjaa sekä noin 2000 kirjakustantajaa. Julkaisufoorumi-luokituksen tavoitteena on kattaa kaikkien tutkimusalojen keskeisimmät tieteelliset julkaisukanavat, sekä osoittaa niistä korkeatasoisimmat.

Julkaisufoorumi-luokituksen voivat saada tutkimustulosten julkaisemiseen erikoistuneet tieteelliset julkaisukanavat, joilla on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta ja joiden käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin.

Tieteelliset lehdet ja sarjat on luokiteltu kolmelle tasolle:

  • Taso 1 – perustaso,
    tieteenalojen keskeisimmät kotimaiset ja ulkomaiset lehdet ja sarjat, jotka täyttävät tieteellisen julkaisukanavan määritelmän.
  • Taso 2 johtava taso,
    tieteenalojen johtavat tieteelliset lehdet ja sarjat.
  • Taso 3 korkein taso,
    lehdet ja sarjat, jotka ovat vaikuttavuudeltaan tieteenalansa laaja-alaisimpia tason 2 lehtien ja sarjojen joukossa, ja niissä julkaistu tutkimus edustaa oman tieteen- tai tutkimusalansa korkeinta tasoa.

Entä jos julkaisulle löytyy pelkkä – ?
Näitä kotimaisia tai ulkomaisia julkaisukanavia paneelit eivät ole hyväksyneet tasolle 1 eli ne eivät täytä tieteellisen julkaisukanavan määritelmää.
Ne voivat olla myös tieteellisiä julkaisukanavia, joita pidetään paikallisina, tai joiden tieteellisestä tasosta tai relevanssista paneelit eivät ole vakuuttuneita.
Ryhmä sisältää myös julkaisukanavat, joita on ehdotettu lisättäväksi luokitukseen seuraavassa täydennysarvioinnissa.

Lue lisää Jukaisufoorumista ja käyttöohjeista:
http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/index.html

http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/materiaalit/JUFO_kayttoohje_211212.pdf

lehdet1_2014_01_27 Esimerkkejä Julkaisufoorumi-luokituksen (jufo) saaneista kotimaisista lehdistä:

Yhteiskuntapolitiikka: 2,  Hallinnon tutkimus: 2, Aikuiskasvatus: 2,  Psykologia: 2,  Sosiologia:  2, Janus: 1, Kunnallistieteellinen aikakauskirja: 1, Kansantaloudellinen aikakauskirja: 1, Hoitotiede: 1

Lisätietoja: maarit.putous[at]uef.fi

Jaa tämä / Share this
Share

Kirjanäyttely Kuopion kampuskirjastossa – Olympialaiset – Book exhibition at the Kuopio Campus Library – Olympics

Kuopion kampuskirjaston kirjanäyttelyt avataan talviolympialaisten loppuun saakka esillä olevalla ”Olympialaiset – monta näkökulmaa” – kirjanäyttelyllä.  Näyttelyssä on kirjoja mm. olympialaisten filosofiasta ja historiasta unohtamatta suomalaisia olympiasankareita. Kirjoja voi lainata asiakaspalvelun kautta.

Kysymys: Kuka runoilija voitti kultaa vuonna 1948 Lontoon olympialaisten taidelajien lyriikkasarjassa?

Vastaus: Suomalainen Aale Tynni runollaan Hellaan laakeri.

The opening book exhibition at the Kuopio Campus Library until the end of the Winter Olympics is  – “Olympics – many points of view”.  The titles include the philosophy and the history of the Olympics as well as titles of the Finnish Olympic Heroes. The books of the exhibition can be borrowed at the Library’s Customer Service Desk.

Question: Who is the poet that won the gold medal in the art competition for literature at the London Olympics in 1948?

Answer: Finnish poet Ms. Aale Tynni with her poem Laurel of Hellas.

Lisätietoja/for more information: tarja-liisa.turunen [at] uef.fi

Jaa tämä / Share this
Share