Mitä saa kun hakee UEF-Finnan kansainvälisistä e-aineistoista? | What can you find when searching through the international e-materials in UEF Finna?

(Please, scroll down to read in English.)

UEF-Finnassa voi valita haetaanko aineistoa kirjaston kokoelmista, Varastokirjastosta, Arto-tietokannasta tai kansainvälisistä e-aineistoista. Perushaun kirjaston kokoelmista voi tehdä heti ensimmäisellä hakusivulla jolloin haun tuloksen näkee Kirjaston kokoelmat -välilehdellä. Saman haun voi näppärästi toistaa klikkaamalla ensimmäisellä hakutulos-näytöllä Kansainväliset e-aineistot -välilehteä, jolloin pääsee suoraan katsomaan viitteitä, jotka tulevat Primo Central Indexistä (PCI). Koska kyseessä ovat kansainväliset aineistot, kannattaa yleensä hakea esimerkiksi englanniksi.

Kansainvälisistä e-aineistoista haun voi valita UEF-Finnan etusivulla myös suoraan, ja jos valitsee tarkennetun haun, voi haun kohdistaa esimerkiksi otsikkoon.

Minkälaisia viitteitä e-aineistohaulla saa?

Kansainvälisistä e-aineistoista haettaessa tuloslistalle tulee viitteitä esimerkiksi lehtiartikkeleista ja e-kirjoista useilta eri tieteenaloilta ja eri kustantajilta. Hakutulos on yleensä laaja ja sitä voi supistaa listan oikeassa reunassa näkyvillä vaihtoehdoilla muun muassa aiheen, aineistotyypin, tekijän, kielen ja lähteen mukaan.

Lähde onkin ”avain” siihen, mistä aineistoista hakutulokset ovat tulleet. Toisin kuin perinteisesti tiedonhaussa on aiemmin tehty eli ensin on valittu tarkkaan vaikkapa oman alan tietokanta, jossa hakua on lähdetty tekemään ja mahdollisesti jo heti alussa on asetettu haulle rajauksia esim. vuoden suhteen, PCI-haussa haku tehdään ensin suuresta joukosta tietokantoja ja kustantajien palveluita, jonka jälkeen hakutulosta sitten rajaamalla pienennetään.

Lähde kertoo, mistä aineistosta kulloisenkin haun viitteet ovat tulleet. Primo Central Index (PCI), johon kansainvälisten e-aineistojen haku siis kohdistuu, on erittäin suuri tietokanta, johon on indeksoitu valmiiksi haun nopeuttamiseksi useiden kustantajien viitetietoja. Kirjasto on aktivoinut palveluun sekä kirjaston hankkimia viitetietokantoja että ilmaisia aineistoja. Tuttuja tietokantoja tai kustantajia, joiden palveluita palveluun on aktivoitu ovat esim. Scopus, PubMed, Proquest, DOAJ, PsycArticles, Cambridge, Elsevier, Nature, Springer, Wiley, Sage, Web of Science, Lippincott Williams & Wilkins ja Oxford.

Tiedonhaun jälkeen e-aineiston kokotekstiin, esim. yksittäiseen lehtiartikkeliin pääsyn voi tarkistaa Verkossa saatavilla -linkeistä. PCI tarjoaa viitteitä aineistoihin, SFX-linkityspalvelu puolestaan ohjaa niihin aineistoihin, joihin on pääsy. Kannattaa siis huomioida, ettei läheskään kaikkien viitteiden kokoteksteihin ole pääsyä, ja että etäyhteydellä haettaessa on muistettava kirjautua UEF-Finnaan UEFin tunnuksilla tai etäyhteyden kautta.

Kansainvälisellä e-aineistohaulla haetaan siten erittäin laajasta joukosta aineistoja kerralla. Kirjaston lisensoimat yksittäiset tietokannat löytyvät UEF-Finnasta kirjaston kokoelmista. Niitä voi hakea tietokannan nimellä tai selailemalla aiheittain. Varsinainen tiedonhaku tehdään sitten tietokannan omassa käyttöliittymässä, johon UEF-Finnassa on linkki. Laajan yleissilmäyksen kiinnostuksen kohteeseen saa siten hakemalla Kansainvälisistä e-aineistoista ja tarkemman haun saa tehtyä alanmukaisessa tietokannassa.

 

In the UEF Finna, you can choose between searching the collections of the UEF Library, the National Repository Library, Arto database or international e-materials. A basic search focused on the UEF library’s collections can be performed via the home page, and the results will show up on the Library’s collections tab. You can repeat the same search just by clicking the International e-materials tab, which directly allows you to see references from Primo Central Index (PCI). Because the searches focus on international materials, it would be good to perform the searches in English.

You can also choose the International e-materials search straight away on the UEF Finna home page, and if you choose the Advanced search, you can target the search to, for instance, titles of articles.

What kind of references can you find using the e-materials search?

When searching from the international e-materials, references about journal articles and e-books of different fields of science and different publishers may show up in the results. The search results are usually extensive and can be narrowed down using the options on the right-hand side of the page by subject, format, author, language and source, for example.

The source is a “key” to see which materials the search results originate from. Unlike in traditional information retrieval where you first carefully choose a specific database of your own discipline and possibly restrict the search within a certain time limit, in PCI searching you first perform a broad search on a great number of databases and publisher services, after which you narrow down the results. The source indicates from which database the references of each search have been retrieved.

PCI, which is the focus of international e-materials searches, is an immensely vast database. Reference information from several publishers is indexed within it in order to speed up the searches. The UEF Library has activated purchased reference databases and free materials in the service. Services of popular databases or publishers that have been activated in the service include Scopus, PubMed, Proquest, DOAJ, PsycArticles, Cambridge, Elsevier, Nature, Springer, Wiley, Sage, Web of Science, Lippincott Williams & Wilkins and Oxford.

After the search, you can check the availability of full text e-material by using the Available online links. PCI provides references to materials, while SFX linking services directs you to the available materials. It is worth noting that not even nearly all the full text materials referred to in the results can be accessed, and that while searching outside the campus network, you are required to login to the UEF Finna using you UEF username and password or to use remote access.

Thus, the international e-materials search is used to get results from a great number of materials at one time. The separate databases licensed by the UEF Library can be found in the Library’s collections in UEF Finna. They can be searched by database title or by browsing each subject. The actual information retrieval is then performed in the databases own interface, which you are directed to via UEF Finna. You can get a broad general view to an interest by searching from the International e-materials, and a more precise search can be performed within a discipline-specific database.

Anu Eskelinen
Tietoasiantuntija | Information Speclialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services

Jaa tämä / Share this
Share

SUOMI100: Koulu ja koulutus itsenäisessä Suomessa

Koulu – oikeus ja velvollisuus
Itsenäinen Suomi sai oppivelvollisuuslakinsa vuonna 1921. Lain myötä kaikista 7–13-vuotiaista lapsista tuli oppivelvollisia. Mikael Soininen (vuoteen 1907 asti Johnsson; 1860–1924), suomalainen kasvatustieteilijä ja poliitikko, vaikutti merkittävästi yleisen oppivelvollisuuden syntyyn.

(kuva (CC BY 4.0): Mikael Soininen, kouluhallituksen ylijohtaja v:sta 1917 Museovirasto – Musketti)

Nykyään oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta. Lähes kaikki lapset (99,7 %) suorittavat perusopetuksen oppimäärän ja saavat perusopetuksen päättötodistuksen.

(kuva (CC BY 4.0): päästötodistuksia tutkitaan Lapinlahden kansakoulussa Fremling F. E., kuvaaja. 1942. Museovirasto – Musketti)

Vuosien saatossa oppivelvollisuuskoulua on kutsuttu hieman eri nimillä. Aiemmat sukupolvet kävivät kansakoulua, kun taas heitä nuoremmat ovat käyneet peruskoulua. Nimestä riippumatta kaikissa niistä on pidetty huolta Suomen koululaisista monin eri tavoin. Sukupolvet toisensa jälkeen ovat ahtautuneet pulpetteihin, joiden puinen pinta on kertonut tarinaa niiden aiemmista kuluttajista. Jo koulurakennus itsessään on ollut aina tärkeä suomalaisille. Useat koulut ovat edelleen iltaisin ja viikonloppuisin monenlaisen harrastustoiminnan keskuksia. Myös monissa koulurakennuksissa sijainneella koulukirjastolla on ollut oma paikkansa koululaisten opinpolulla.

(kuva (CC BY 4.0): Luokkahuone Mannerheimintien yläasteella ja lukiossa. Karjanoja Matti, Valokuvaaja. 1985. Helsingin kaupunginmuseo)
(kuva (CC BY 4.0): Kauppakorkeakoulun kirjasto. Pietinen, kuvaaja. 1936. Museovirasto – Musketti)

 

 

 

 

 

 

(kuva (CC BY 4.0): Kansakouluista: Maantietotunti. Aavikko, valokuvaaja. Sotamuseo)

Koulun tehtävänä on ollut, sivistämisen ja opettamisen lisäksi, koululaisten terveydestä huolehtiminen. Siihen ovat omalta osaltaan vaikuttaneet niin koululiikunta, -ruokailu kuin -terveydenhuoltokin. Esimerkkinä tästä huolehtimisesta on ollut muun muassa se, että vuonna 1943 Suomi sai lain, jonka mukaan koululaisille oli tarjottava maksuton ateria kaikkina koulupäivinä.

(kuva (CC BY 4.0): Kouluterveydenhoitajan vastaanotto. Roos Rafael, Valokuvaaja. 1920. Helsingin kaupunginmuseo)
(kuva (CC BY 4.0): Oppilaat ruokailemassa Koskelan korttelikoulun ruokalassa. Könönen Jouko, Valokuvaaja. 1980. Helsingin kaupunginmuseo)

Ainakin ennen koulun liikuntasalin tunnisti aina puolapuista. Nykyään tilanne on varmasti jo toinen, muunlaiset liikunnan muodot ovat ajaneet puolapuiden kultakauden ohi. Monilla paikkakunnilla pesäpallo on edelleen suosittu koululiikunnan muoto keväisin ja syksyisin.

(kuva (CC BY 4.0): Voimisteluesitys Privata svenska flickskolanin voimistelusalissa. Foto Roos, Valokuvaaja. 1930–1939. Helsingin kaupunginmuseo)
(kuva (CC BY 4.0): Helsingin Uuden yhteislyseon tytöt pelaavat pesäpalloa jumppatunnilla Kaisaniemen puistossa. Tuntematon, Valokuvaaja. 1952. Helsingin kaupunginmuseo)
(kuva (CC BY 4.0): Pojat voimistelevat koulun liikuntasalissa. Pietinen Aarne Oy, Valokuvaaja. 1934. Helsingin kaupunginmuseo)
(kuva (CC BY 4.0): Pojat voimistelevat puolapuilla koulun liikuntasalissa. Pietinen Aarne Oy, Valokuvaaja. 1934. Helsingin kaupunginmuseo)

Kaiken oppimisen ja opiskelemisen keskellä ei pidä unohtaa myöskään vapaa-ajan tärkeyttä. Koululaisille tärkeä osa koulunkäyntiä ovat tietenkin välitunnit ja lomat. Pianhan meillä on taas edessä kevätjuhlien aika, jolloin laulu ja riemu raikuvat ympäri maan kesälaitumille pääsyn kunniaksi.

(kuva (CC BY 4.0): Oppilaita välitunnilla Kannelmäen kansakoulun pihalla, Kanneltie 1. Bonin Volker von, Valokuvaaja. 1965. Helsingin kaupunginmuseo)
(kuva (CC BY 4.0): Nuijamaan kansakoulun oppilaat hiihtolomalla. Museovirasto – Musketti)
(kuva (CC BY 4.0): Koulun kuoro esiintyy, Tehtaanpuiston yhteiskoulun kevätjuhla. Salmela Erkki, Valokuvaaja. 1975. Helsingin kaupunginmuseo)

Kuvat:

Kansallinen Finna

Lähteet:

Opetushallitus

YLE: Itsenäisen Suomen oppivelvollisuuskoulu

Kirjaston Suomi100-ryhmän jäsenet koululaisina:

noin v. 1974
noin v. 1975
v. 1976
noin v. 1976
noin v. 1984
v. 1986

 

Suvi Tolvanen

Tietopalveluneuvoja

Jaa tämä / Share this
Share

Oikeustieteiden e-aineistot uudistuivat / New electronic resources for Study of Law

Oikeustieteiden e-aineistot ovat tämän vuoden puolella jonkin verran uudistuneet. HeinOnline-palvelun oikeustietokannat löytyvät nyt kaikki nimekkeellä Academic core collection (HeinOnline) Siellä ovat meiltä jo entuudestaan löytyneet Law Journal Library (yli 2 300 oikeustieteiden lehteä), Harvard Research in International Law (vuosina 1929-39 julkaistu vaikutusvaltainen kansainvälistä oikeutta käsitellyt sarja ja siihen liittyvää myöhempää tutkimusta ja kommentteja) ja Legal Classics (lähes 9000 oikeustieteiden klassikkokirjaa). Näiden lisäksi käytettävissämme ovat nyt seuraavat aineistot:
• American Association of Law Libraries (AALL)
• Association of American law Schools (AALS)
• Canada Supreme Court Reports
• Code of Federal Regulations
• Early American Case Law
• English Reports (Iso-Britanniaa koskevia historiallisia oikeustapauksia)
• European Centre for Minority Issues
• Federal Register Library
• International Law Association Reports
• Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)
• Pentagon Papers (Vietnamin sotaan liittyvää aineistoa)
• Revised Statutes of Canada
• Statues of the Realm (Englannin ja Iso-Britannian parlamentin päätöksiä vuoteen 1714 saakka)
• Trends in Law Library Management and Technology
• U.S. Attorney General & Department of Justice Collection
• U.S. Code
• U.S. Federal Legislative History Library
• U.S. Presidential Library
• U.S. Statutes at Large
• U.S. Supreme Court Library
• U.S. Treaties and Agreements
• Woman and the Law (Peggy) (naisten oikeuksia koskevaa aineistoa yli 200 vuoden ajalta)
• World Constitutions Illustrated
Pääosa uutuuksista koskee siis Yhdysvaltojen lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä, mutta joukossa on muutakin mielenkiintoista (Yhdysvaltojen osalta kannattaa tietysti muistaa myös Westlaw International –portaali).

Myös ruotsalaista oikeuskäytäntöä sisältävä Karnov Juridik on korvautunut uudella palvelulla nimeltä Karnov TOTAL. Entisessä Karnov-paketissa meillä oli käytettävissä vain osa aineistoista, nyt sen sijaan ne kaikki:
• Författningar
• Praxis (Inkluderar tingsrätt och förvaltningsrätt)
• Förarbeten
• Karnov Nyheter
• EU-rätt
• EU-initiativ
• Myndighetsförfattningar
• Myndighetspublikationer
• Engelska översättningar
• SFS – Bevakningstjänst
• Karnov Lagkommentarer
• Lexino – Djupa lagkommentarer
• Konkurrensrätt
• Börsrätt
• Karnov Avtalsmallar
• Affärsinformation
• Kymmeniä e-kirjoja ja lisää tulossa
• Seuraavat e-lehdet:
o Svensk Juristtidning (1990-)
o Ny Juridik (1994-)
o UrT – Upphandlingsrättslig Tidskrift (2014-)
o Skattenytt (1990-)
o Juridisk Publikation (2009-)

Lisäksi olemme saaneet käyttöömme Oxford University Pressin e-kirjapaketteja, jotka sisältävät myös oikeustieteisiin liittyviä nimekkeitä. Oxford Bibliographies Online –palvelusta löytyvät Oxford bibliographies: International law ja Oxford bibliographies: Criminology. Palvelusta Oxford handbooks online taas löytyy aihealue Oxford Handbooks Online : Criminology and criminal justice, joka sisältää seuraavat käsikirjat:
• The Oxford Handbook of Criminological Theory
• The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime, and Immigration
• The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime
• The Oxford Handbook of Organized Crime
• The Oxford Handbook of Police and Policing
• The Oxford Handbook of Prisons and Imprisonment
• The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice
• The Oxford Handbook of White-Collar Crime

Tässä yhteydessä kannattaa muistaa myös noin vuoden käytössä ollut Oxford Reference Online Premium Collection –tietokanta, joka sisältää mm. seuraavat aineistot:
• A Dictionary of Law
• A Dictionary of Law Enforcement (2 ed.)
• Dictionary Plus Law
• A Dictionary of Forensic Science
• Guide to Latin in International Law
• The Oxford Companion to the High Court of Australia
• The New Oxford Companion to Law
• The Oxford Companion to American Law
• The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States (2 ed.)
• The Oxford International Encyclopedia of Legal History
• The Oxford Guide to United States Supreme Court Decisions (2 ed.)

Nämä kaikki aineistot löytyvät UEF-Finna –hakupalvelun avulla, ja ovat tietenkin myös etäkäytettävissä kaikille yliopistoyhteisön jäsenille. Annan mielelläni lisätietoja.

Tietoasiantuntija Tapani Toivanen

– – –

The University Library has acquired new electronic resources dealing with the Study of Law. We have broadened our access to some databases and got some completely new ones.
• Legal databases from the publisher HeinOnline can now be found by the title Academic core collection (HeinOnline). Besides of already familiar databases Law Journal Library, Harvard Research in International Law and Legal Classics, we now have access to dozens of other databases as well, covering mostly US law and legislation.
• From Sweden we now can access Karnov TOTAL search service for its complete coverage. Beforehand we only could use part of that service. You can find all you ever need to know about Swedish legislation and justice from there (only in Swedish, though).
• The University Library now has also access to various Oxford University Press e-books in the subject field of Law:
o Oxford bibliographies: International law
o Oxford bibliographies: Criminology
o Oxford Handbooks Online : Criminology and criminal justice (8 titles)
o We also have had access to Oxford Reference Online Premium Collection (with 11 boos concerning the study of law) for about a year now

You can find all these resources from UEF-Finna, and they can also be used outside the Campus area. I’ll gladly give more information.

Tapani Toivanen, Information Specialist

Jaa tämä / Share this
Share

Lääketieteen erikoisalojen taskukäsikirjoja | Oxford Specialist Handbooks

Please scroll down to read in English

Kirjaston kokoelmiin on hankittu yli 50 lääketieteellistä Oxford Specialist Handbooks -sarjan e-kirjaa. Teokset ovat mm. anestesiologian ja tehohoidon, kardiologian, neurologian, psykiatrian ja kirurgian erikoisaloilta.  Käsikirjoissa on selkeää, tiivistettyä tietoa erikoisalojen käytännöistä sekä vinkkejä ja tapaustutkimuksia kliinisen työn tueksi.

Katso tarkka listaus kirjoista UEF-Finnassa tai klikkaile suoraan käsikirjoihin Oxford Medicine Online -palveluun.

Kokoelman kirjoilla on kirjakohtainen yhden yhtäaikaisen käyttäjän lisenssi. Jos kirja on jo jonkun muun käytössä, palaa siihen myöhemmin. Vinkki: lisää kiinnostavat e-kirjat UEF-Finnassa omalle suosikkilistalle, jotta ne on helppo löytää myöhemmin.

logo

Over 50 titles of the Oxford Specialist Handbooks series have been added to the library collections. Oxford Specialist Handbooks is a collection of comprehensive pocket guides to difficult and challenging areas of medical and surgical practice.

Each title is designed to give an overview of clearly defined procedures, skills, guidelines and technologies that is needed to successfully train or work in medical and surgical sub-specialties. Oxford Specialist Handbooks also provide practical tips and case studies to supplement hands-on experience.

Have a look at the list of all the books in UEF Finna or just enter the Oxford Medicine Online service.

NB! The handbooks are licenced for one user per time. If the book you are trying to read, is currently accessed by someone else, try again later. Tip: Add interesting ebooks to your favourites in UEF Finna so you can easily locate them later.

 

Kirsi Salmi
tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

Jaa tämä / Share this
Share

Suomi100 : Elämää 100-vuotiaassa Suomessa

Suomen 100-vuotisjuhla näkyy kirjastossamme läpi koko vuoden. Joka kuukausi laitamme esille uuden kirjanäyttelyn, joka liittyy jollakin tavalla Suomeen tai suomalaisuuteen.

Maaliskuun kirjanäyttelyn teema on Elämää 100-vuotiaassa Suomessa läpi vuosikymmenten. Tutustu näyttelyn kirjoihin Joensuun ja Kuopion kampuskirjastoissa sekä UEF-Finnan kirjakarusellissa.

Minun perheeni vaiheita 100-vuotiaassa Suomessa…

Mummoni syntyi vuonna 1887 Suojärvellä. Mummo ei käynyt kouluja, hän osasi kirjoittaa vain oman nimensä. Muistan, kun hän istui huivi päässä, pyöreät lasit silmillään keittiön pöydän ääressä ja tavasi hitaasti kuolinilmoituksia lehdestä.

Äiti syntyi 1933 Lappeenrannassa. Äitini kertoi miten sota-aikana koulu alkoi vasta marraskuussa, koska koulurakennus oli sotasairaalana. Keskikoulun jälkeen äiti pääsi yhtiölle töihin. Iso sisarusparvi oli jäänyt orvoiksi ja perheen esikoisena hänen piti ottaa vastuu kuudesta pienemmästä. Äiti on aina lukenut paljon.  Ensimmäisellä palkalla ostettu kirja, Juhani Ahon ”Papin tytär – papin rouva” löytyy edelleen lukuisten kirjojen joukosta kirjahyllystä.

Minä synnyin vuonna 1959.  Metz-telkkarin mustavalkoisesta kuvasta jännäsin Ivanhoen ja Rin Tin Tinin seikkailuja. Kansakoulua piti käydä myös lauantaisin, oppikouluun pyrittiin pääsykokeilla ja vuoden ajan ehdin nauttia peruskoulun ilmaisesta kouluruuasta.  Vaaleanpunaisen paperisen kirjastokortin numeron raapustin monen kirjan lainausliuskaan. Reppuun mahtui Viisikot, Seljan tytöt,Tiinat, Runotyttö ja Anna-kirjat.

Tyttäreni syntyi kansainvälisenä lapsen vuonna 1979. Iltasatuina luin hänelle Mimosaa, Mikko Mallikasta ja Jasonia. Rauhanmarssin jälkeen oli aina kivaa urheilutalon leikkipaikassa. Teini-ikäisenä vihreätukkainen punkkari kuunteli CD-levyiltä Apulantaa ja CMX:ää laavalampun valossa.

Lapsenlapseni syntyi helmikuussa 2011.  Kaksivuotiaana tyttö teki oppimispelejä tabletilla, pienet pulleat sormet yhdistivät näytöltä heiniä hevoselle, jyviä kanalle… Nyt minieskari osaa jo kirjaimet niin, että netistä löytyy pikkukakkosen piirretyt.

Liisa Tervonen

Tietopalveluneuvoja

Jaa tämä / Share this
Share

Itä-Suomen yliopisto aloitti rinnakkaistallentamisen | UEF launches self-archiving of scientific articles

(Please, scroll down to read in English.)

Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistojen yhteisen Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankkeen (SURIMA 2015-2016) loppuseminaari pidettiin Jyväskylässä 24.2.2017. Seminaari käsitteli avointa tiedettä ja tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamista. Tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentaminen on helpoin ja halvin tapa saada niille lisää näkyvyyttä ja viittauksia ja tältä osin lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta.

Hankkeen tuloksena Itä-Suomen yliopistolle avattiin UEF-eRepository -julkaisuarkisto, jonne rinnakkaistallennetaan yliopiston tutkijoiden julkaisemia tutkimusartikkeleita. Kirjasto vastaa julkaisuarkiston ylläpidosta ja palvelusta tutkijoille. Julkaisuarkisto on kaikkien kiinnostuneiden selailtavissa osoitteessa https://erepo.uef.fi/. Sivusto on englanninkielinen.

Digitarium palkittiin – tutustu luonnontieteellisiin kokoelmiin verkossa

Hankkeen päätösseminaarissa palkittiin myös molemmista yliopistoista vuoden avoimen tieteen edistäjät. Itä-Suomen yliopiston vuoden 2016 avoimen tieteen edistäjäksi nimettiin Digitarium. Digitarium on Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Itä-Suomen yliopiston digitointikeskus. Se on tehnyt uraa uurtavaa työtä luonnontieteellisten kokoelmien digitoinnissa, näiden aineistojen avaamisessa, koulutuksessa ja menetelmien kehittämisessä. Yksikkö on kuvantanut jo lähes 400 000 näytettä eri toimijoille ja osin avoimeen verkkokäyttöön. Avattuihin kokoelmiin pääsee tutustumaan osoitteessa http://digitarium.fi/content/kokoelmat.

Jarmo Saarti, kirjaston johtaja
Jukka Kananen, palvelupäällikkö

The closing seminar of the Finland – a model country for green open access (SURIMA 2015–2016) project, a joint effort by the University of Eastern Finland and the University of Jyväskylä, was held in Jyväskylä on 24 February 2017.  The seminar focused on open science and self-archiving of scientific publications. Self-archiving constitutes an easy and cost-effective way to gain added visibility and citations for scientific publications and, in consequence, to increase the impact of research.

As an outcome of the project, the University of Eastern Finland opened the UEF eRepository publication archive where scientific articles by the university’s researchers can be self-archived. The university’s library is responsible for maintaining the publication archive and for making the related services available to researchers. UEF eRepository can be accessed by anyone, and the user interface is available in English.

Digitarium wins Open Science Award browse natural history collections online

Awards recognising the promotion of open science were also presented to representatives of both universities in the closing seminar. The Open Science Award of the University of Eastern Finland was presented to Digitarium. Digitarium is a joint digitisation centre of the Finnish Museum of Natural History and the University of Eastern Finland. The centre has carried out pioneering work in the digitisation of natural history collections, making these collections available to the public, and in the related training and method development. So far, Digitarium has digitised nearly 400,000 specimens for various organisations, some of them openly accessible. The open access collections are available at http://digitarium.fi/content/kokoelmat.

Jarmo Saarti, Library Director
Jukka Kananen, Head of Services

Jaa tämä / Share this
Share

Oxford Handbooks Online: Käsikirjoja monelta alalta / Handbooks on various topics

Itä-Suomen yliopistolle on hankittu pääsy seitsemään Oxford Handbooks Onlinen aihekokoelmaan vuosilta 2012–2016. Kokoelmat sisältävät Oxford University Pressin julkaiseman Handbook-sarjan teoksia. Teosten artikkeleissa luodataan tutkimuksen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä eri aloilla.

Hankitut seitsemän kokoelmaa, suluissa kirjanimekkeiden lukumäärä:

Ennestään palvelussa oli pääsy 23:een Business & Management -kokoelman sekä 26:een Philosophy-kokoelman kirjaan.

Aiemmin hankitut nimekkeet mukaan lukien meillä on Oxford Handbooks Onlinessa lukuoikeus 285 kokonaiseen kirjaan. Linkit näihin löytyvät UEF-Finnasta. Lisäksi pääsemme lukemaan vuoteen 2016 mennessä ilmestyneet artikkelit 27:stä keskeneräisestä teoksesta.

Jotkut nyt hankituista nimekkeistä ovat kokoelmissamme myös painettuna versiona taikka luettavissa e-kirjana jossain muussa palvelussa. Tiedot näistäkin löytyvät UEF-Finnasta.

***

The University of Eastern Finland Library has acquired access to seven subject areas from 2012 to 2016 in the Oxford Handbooks Online collections. The collections include titles published in the Oxford Handbook Series. The articles evaluate the current thinking on a field or topic as well as consider the future directions of the debate.

The acquired seven subject areas, the number of book titles in brackets:

Previously, we have already acquired access to 23 titles in the Business & Management collection and to 26 titles in the Philosophy collection.

Including the titles acquired before, we now have access to 285 titles published in their entirety in the Oxford Handbooks Online.  You can find links to these handbooks from the UEF Finna. In addition, we have access to the articles published by 2016 of 27 unpublished handbooks.

Some of the handbooks are in our collections also in printed form or additionally available from another e-book service provider. These titles can also be found from the UEF Finna.

Mikko Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information specialist
Tietoaineistopalvelut / Collection services

Jaa tämä / Share this
Share

SUOMI100: Terveenä läpi elämän / Live long, live healthy – ”Ääni honisee, vasen korva ropisee”

Suomen 100-vuotisjuhla näkyy kirjastossamme läpi koko vuoden. Kuopion kampuskirjastossa on esillä 21.2. – 24.2.2017 kirjanäyttely pitkän iän salaisuuksista. Näyttely liittyy Itä-Suomen yliopiston Studia Generalia –luentosarjaan, jonka  aloittaa 22.2.2017 Kuopiossa terveystieteiden tiedekunnan koordinoima tapahtuma ”Haluan elää terveenä 100-vuotiaaksi Suomessa”.

Sanotaan, että nauru pidentää ikää. Voit kokeilla vaikka potilaskertomuksista löytyneitä lipsahduksia:

”Vannotaan nyt olemaan kuulolaitetta käyttämättä aivan tarpeellisissa tilanteissa.”

”Oikean korvan käyttö ei ole vasemmalla puolella suositeltavaa.”

”Liikkuu vasemmalla kädellä spontaanisti.”

”Varoitellaan hieman raskaammasta työnteosta, lähinnä kuokkiminen, sukeltaminen päälaelleen etc. olisi syytä jättää laskuista pois. (Potilaan ammatti on opettaja.)”

”Varpaat kainalossa kevyttä rotaatioliikettä.”

”Tulosyy: Tukieläinongelmat.”

”Viime yönä muutaman tunnin kestänyt jakso, joista ei muista mitään.”

”Toisinaan ei pysty samanaikaisesti ajamaan autoa ja pesemään ikkunoita.”

”Kaikessa huokailussaan potilas tekee sympaattisen vaikutelman.”

Lähde: Parantunut hoidosta huolimatta: päättömiä potilaskertomuksia, Mervi Marttila, 2005

Finland 100 jubilee is present in our library throughout the year. Now there is a book exhibition on the Kuopio Campus Library related to the University of Eastern Finland’s Studia Generalia event.

Teksti/text:
Tarja Turunen

Tietoasiantuntija / Information Specialist
Anu Eskelinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist

Kuva/picture: Tarja Turunen

Jaa tämä / Share this
Share

Koekäytössä verkkoluentoja / Free trial of online lectures: Biomedical & Life Sciences Collection

 

 

 

 

 

Kirjasto on sopinut Biomedical & Life Sciences Collection –palvelun koekäytöstä, joka kestää 31.3.2017 saakka. Palvelun tuottajana on Henry Stewart Talks, ja se sisältää yli 2100 animoitua luentoa. Luennot käsittelevät uusinta tutkimusta ja kehitystä biotieteiden eri aloilta. Mukana on maailman johtavia asiantuntijoita ja Nobel-palkittuja henkilöitä eri tieteenaloilta.

Luennot on katsottavissa yliopiston verkossa : https://hstalks.com/biosci/

Anna palautetta palvelusta!

*************
The University of Eastern Finland has coordinated trial access for you to view The Biomedical & Life Sciences Collection. This online resource is comprised of more than 2,100 specially prepared, animated lectures containing the latest research and developments as well as the fundamentals by world leading experts, including Nobel Laureates. The producer of the service mentioned is Henry Stewart Talks. The trial is open until March 31st.

The lectures can be watched at the university network: https://hstalks.com/biosci/

Give feedback about the trial!

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Tietoaineistopalvelut / Collection services

Jaa tämä / Share this
Share

Hyppivätkö kirjaimet silmissäsi?

Celia on erikoiskirjasto, joka palvelee Sinua, jolle painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Lukemisvaikeuden taustalla voi olla mm. lukihäiriö, näkövamma tai sairaus, joka tekee tavallisen kirjan lukemisesta työlästä. Celian äänikirjat ja tiedostot ovat lukemisesteisenkin kannalta helposti saavutettavassa muodossa, ja ne ovat verkossa heti käytettävissäsi. Celia tarjoaa yli 40 000 kirjaa eri aloilta – niin tietokirjoja, kuin myös koti- ja ulkomaista kaunokirjallisuutta, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi luettuna.

Lukemisesteiset UEF:in kirjaston asiakkaat voivat liittyä Celian asiakkaiksi omassa kampuskirjastossaan. Päätoimiset tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat myös pyytää Celiaa tuottamaan opintoihin liittyviä pakollisia kurssikirjoja, jos niitä ei omasta kirjastosta löydy tai kirjaston tarjoama aineisto ei ole käytettävissä apuvälineiden, kuten ruudunlukuohjelmien, avulla.

 

 

 

 

 

Tervetuloa Celia-asiakkaaksi!
Celia https://www.celia.fi/

Lisätietoa Celia-asiakkuudesta:

Salla Holm, Joensuun kampuskirjasto
salla.holm@uef.fi
p. 0294 45 8091

 

Sari Huttunen, Kuopion kampuskirjasto
sari.huttunen@uef.fi
p. 0294 45 8257

 

 

Jaa tämä / Share this
Share

Itä-Suomen yliopiston kirjasto / University of Eastern Finland Library