Video guides on how to use the Josku database on YouTube

josku_logoEN

Help

 

 

Written instructions on how to use the Josku database and its different functions can be found from Josku by clicking the Help-link in the upper right-hand corner of the screen.

In addition, the library has made video guides of Josku’s basic functions to YouTube. Anybody can watch the videos from the library’s YouTube channel: UEFLibrary. Links to the videos can also be found from Josku.

YouTube-logo-full_color3

 

Furthermore, you can find video guides on the Universal Borrowing, i.e. how to make UB requests from the National Repository Library’s Vaari database. All our customers can place requests on items which are available for loan at the National Repository Library. Students and members of staff of the University of Eastern Finland can also make article requests from the journals at the National Repository Library.

Henna Ruuskanen, information services advisor, customer services

Jaa tämä / Share this
Share

Hyvää naistenpäivää!

Kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi valikoima e-lehtiä Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmista:

Linkit vievät Nelliportaalin SFX-linkkeihin. Jatka GO-painikkeesta (jos useampi, tarkista vuosikattavuus).
Ellei aukea tuota kautta -> Nelliportaali -> elektroniset lehdet
Muista kirjautua sisään omilla verkkotunnuksillasi.

Maarit Putous
tietoasiantuntija

Jaa tämä / Share this
Share

“PINK tyttötutkimuksia – girl studies” -kirjanäyttely Kuopion kampuskirjastossa – Book exhibition at the Kuopio Campus LIbrary

Kuopion kampuskirjastossa on avautunut kirjanäyttely, jossa on sekä tyttötutkimuksia että muutakin tyttöaiheista kirjallisuutta.  Kirjanäyttely sai ideansa lähestyvästä kansainvälisestä naistenpäivästä 8.3.2014. Näyttelyssä olevat kirjat ovat lainattavissa kirjaston asiakaspalvelun kautta.

Aiheesta löytyy kirjaston kokoelmista myös e-kirjoja.

Kysymys: Mikä oli suosituin tytön nimi Suomessa vuonna 2012?

Vastaus: Ella. Ellaksi nimettiin vuonna 2012 466 tyttöä.

(lähde: Väestörekisterikeskus)

Kuva: Tarja Turunen
Kuva: Tarja Turunen

The new book exhibition at the Kuopio Campus Library consists of books on girl studies and other literature on girls. The idea for this exhibition came from the upcoming International Women’s Day,  on the 8th of March. The books in the exhibition can be borrowed at the Library’s Customer Service Desk.

There are also e-books on the subject in the library’s collections.

Question: What was the most popular girl’s name in Finland in 2012?

Answer: Ella. 466 girls were named Ella in 2012.

(source: Population Register Centre)

Lisätietoja/for more information: tarja-liisa.turunen[at]uef.fi

Jaa tämä / Share this
Share

JSTOR journals archive trial

jstor_logo
UEF library has agreed trial to the entire JSTOR Archive set up. Trial to the collection will end on 31 March 2014.

To use the trial content, you can use JSTOR as you would use any other library resource – searching and browsing the archive for content.
Users can create a MyJSTOR account to track and save citations and searches.

Trial is for all collections UEF does not usually have in the JSTOR Archive: Arts & Sciences II – XII, Business IV, Ecology & Botany II, and Life Sciences.

If you need further help on using JSTOR during your trial, you can visit Help and Training page to view FAQs, video tutorials, and other helpful support documentation.

Access to JSTOR via Nelli portal here. No remote access.

Information and comments: Jukka Kananen, Head of online resource services

Jaa tämä / Share this
Share

FT Osmo Kiiskinen – Joensuun kampuskirjaston suurlahjoittaja

Kuva: Ilpo Suihko
Kuva: Ilpo Suihko

Osmo Kiiskinen opiskeli yleistä historiaa Helsingin yliopistossa ja teki sinne opinnäytetyönsä lisensiaatin tutkielmaan asti. Osmo väitteli filosofian tohtoriksi Joensuun yliopistossa 1996, väitöskirja on nimeltään ” American privateers in European waters 1776-1783”. Kiiskinen toimi Joensuussa ( Joensuun korkeakoulu / yliopisto ) yleisen historian tuntiopettajana ja myöhemmin lehtorina vuodesta 1971 aina eläköitymiseensä 2005 asti. Lukuisat opiskelijapolvet muistavat hänen näkyvän persoonansa ja hallitut ja informatiiviset Amerikan historian luentonsa. Osmo oli aktiivinen kirjaston käyttäjä työaikanaan monella tavalla ja yhteys kirjastoon on säilynyt vapaaherranakin, Kiiskinen on tuttu näky 2B-salin lukupaikoilla edelleen lähes päivittäin.

Osmo Kiiskinen on vaikuttanut erityisesti historian alan kokoelmiemme kehitykseen kahdella tavalla. Ensinnäkin opettaja-aikana Osmo Kiiskisen esityksestä tilattiin runsaasti kirjallisuutta ja toisaalta Osmo alkoi jo tuolloin myös lahjoittaa itse ostamiaan kirjoja kirjastollemme. Eläköitymisen jälkeen lahjoitukset ovat lisääntyneet, Kiiskinen ostaa/tilaa oman kiinnostuksensa mukaan kirjallisuutta sekä kotimaisista että ulkomaisista lähteistä. Hän lukee kirjat ensin ja lahjoittaa ne sitten kokoelmaamme. Varsin usein kirjat ovat sellaisia, ettei niitä ennestään löydy Suomen muistakaan kirjastoista.

Kiinnostus Amerikan historiaan on siivittänyt Osmon kirjaesityksiä ja omia hankintoja. Kaikkiaan Kiiskinen on tehnyt 13 USA:n matkaa. Vuosina 1978-1979 hän oli stipendiaattina Washingtonissa Yhdysvaltain historian laivasto- ja merihistorian osastolla (Naval Historical Center in Washington, DC. / Navy Yard ) ja tuona aikana hän teki erityisen paljon kirjahankintoja. Kirjoja tuli Suomeen tuolloin kuusi postisäkillistä (n. 180 kg ). Kiinnostavaa aineistoa on löytynyt tavallisten kirjakauppojen ( mm. Barnes & Noble ) lisäksi antikvariaateista ( esimerkkinä Strand: maailman suurin lajissaan, pääpaikka New Yorkissa ). Matkojen yhteydessä Osmo on tutustunut amerikkalaisiin kollegoihin, jotka osittain ovat auttaneet hankinnoissa. Yhdysvallat on tullut tutuksi varsin laajasti eri kulkuneuvoja käyttäen. Monista osavaltiosta ja kaupungeista mainittakoon vain Kalifornia ja erityisesti Los Angeles, New York, Arkansas, Arizona, New Mexico, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island ja Virginia, kaikkiaan 45 osavaltiossa on tullut käytyä.

Seuraavana on esimerkinomainen luettelo ( eli vain otos ) aineistosta, joka on kirjastoomme hankittu Osmo Kiiskisen esityksestä:

– Foreign Relations of the United States
– The Marcus Garvey and Universal Negro Improvement Association papers
– The papers of George Washington : Revolutionary war series
– The Adams papers
– Frederick Douglass papers
– The papers of Benjamin Franklin
– The papers of Dwight David Eisenhower.
– The black abolitionist papers ( kirjoja + mikrofilmejä )
– The papers of Robert Morris
– The papers of Woodrow Wilson
– The papers of General Nathanael Greene.

Kuva: Ilpo Suihko
Kuva: Ilpo Suihko

Kirjoja on siis Pohjois-Amerikan historian erilaisista vaiheista, on materiaalia Amerikan vallankumoukseen liittyen, siirtokuntakauden historiaa, teoksia orjuuden vastaisesta taistelusta, naishistoriaa, diplomaattisarjoja ja presidenttien kirjeenvaihtoa jne. Aineistoista on ammennettu pohjaa monille opinnäytetöille. Joensuun yliopistossa oli vahva Afrikan historian tutkimukseen liittynyt suuntaus vallalla erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla, myös opinnäytteitä tehtiin runsaasti Afrikan historiasta. Vastapainona edelliselle Osmo Kiiskisen esittämillä hankinnoilla ja lahjoituksilla pidettiin vireillä Amerikan historian tutkimusta eikä aineistojen käyttö vieläkään ole tyrehtynyt. Uusia graduja on edelleen tekeillä tai valmisteilla seminaareissa ja proseminaareissa myös nyt Itä-Suomen yliopiston aikakaudella.

Kuva: Ilpo Suihko
Kuva: Ilpo Suihko

Paitsi Yhdysvalloissa Osmo Kiiskinen on matkustellut runsaasti myös muualla ja aina mukaan on tarttunut myös kirjallisuutta, ja usein teosten pääteasema on ollut kirjastomme. Matkakohteet olivat aiemmin varsin kaukana: Länsi-Intian saaret, Australia, Uusi Seelanti, Kuuba, Haiti, Venezuela, Dominikaaninen tasavalta, Paraguay, Argentiina, Karibian alue, Azorit, Vähä-Antillien saaret, Filippiinit, Israel jne. Myöhemmällä iällä on sitten tullut aika tutustua paremmin eurooppalaisiin kohteisiin: Madrid, Lissabon, Lontoo, Manchester, Dublin, Edinburgh, Portsmouth, Amsterdam, Bryssel, Pariisi, Berliini, Krakova, Split, tässä vain muutamia mainitaksemme. Eri alueiden historiaan liittyvän kirjallisuuden lisäksi matkakohteista on tullut hankittua erilaisia yhteiskuntakuvauksia ja myös matkakirjoja ja matkaoppaita. Lahjoituskirjojen joukossa on muiden muassa yli 300 Latinalaista Amerikkaa ja Karibian aluetta käsittelevää julkaisua, jotka yleisimmin on ostettu matkakohteiden kirjakaupoista. Erilaisten museoiden yhteydessä on monesti ollut myös hyviä kirjakauppoja, tästä esimerkkinä Thames-joen varrella Lontoon Greenwichissä sijaitseva Britannian merimuseo ( National Maritime Museum ).

Nykyisin O. K. hankkii haluamansa kirjallisuuden pääasiallisesti verkkokirjakauppojen kautta. Jo mainittujen historian osa-alueiden lisäksi hankinnat kohdistuvat usein esimerkiksi kylmää sotaa käsittelevään kirjallisuuteen tai laivastohistoriaan. Laivastohistorian viime vuosien lahjoituksista mainittakoon erikseen Samuel Eliot Morisonin kirjoittama kirjasarja ” History of United States Naval Operations in World War II ”, jolle sillekin on todistettavasti löytynyt käyttäjiä asiakaskunnastamme. Hankittujen ja meille lahjoitettujen julkaisujen kirjo on hyvin laaja, mukana on myös paljon henkilöhistoriaa esimerkiksi elokuvateollisuuden piiristä. Vaikka suurin osa Osmo Kiiskisen lahjoittamasta kirjallisuudesta on ulkomaista ja lähinnä englanninkielistä kirjallisuutta, on joukossa myös suomenkielistä materiaalia.

Seuraavassa on kolme esimerkkiä aivan viimeisimmistä lahjoituksista tältä vuodelta:

Kuva: Ilpo Suihko
Kuva: Ilpo Suihko

Sarantakes, Nicholas Evan; Dropping the torch : Jimmy Carter, the Olympic boycott, and the Cold War / Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. // Harrington, Daniel F.; Berlin on the brink : the blockade, the airlift, and the early Cold War / Lexington, Ky. : University Press of Kentucky, cop. 2012. // Shelton, Christina ; Alger Hiss : why he chose treason / New York : Threshold Editions, 2012.

Pelkästään kolmen viimeisen vuoden ( 2011- 2013 ) aikana Osmo Kiiskinen on lahjoittanut kirjastollemme lähes sata teosta. Osmon periaatteena lahjoituksissa on ollut, että kirjat ovat käyttöön tarkoitettuja, hän ei halua luoda mitään monumenttia tai museoitua kirjakokoelmaa.

Tapio Lehtinen, tietopalveluneuvoja / kokoelmapalvelut

Jaa tämä / Share this
Share