Ajatuksia TET-harjoittelusta kirjastossa | Thoughts on work practice program internship in the library

(Please, scroll down to read in English.)

Hei! Olen Inka Verronen ja käyn yhdeksättä luokkaa Minna Canthin koulussa Kuopiossa. Pääsin seitsemäksi päiväksi yliopiston kirjastolle TET-harjoitteluun ja sen lisäksi olin kolmena päivänä Savonia-ammattikorkeakoulun kirjastolla.

Harjoittelun aikana kirjastossa pääsin tekemään töitä fyysisten kirjojen kanssa, mutta tutustuin myös e-kirjoihin ja -lehtiin. Pääsin tutustumaan vuorotellen kirjaston työntekijöiden tehtäviin ja sain auttaa niissä monipuolisesti. Mielestäni töiden tekemisessä oli mukavinta, kun minuun luotettiin, että saan annetut työt tehtyä loppuun asti ja hyvin.

Ennen harjoitteluun tuloa olin ajatellut, että kirjastotyö on enimmäkseen kirjojen hyllyttämistä ja varauksien keräämistä. Yllätyin siitä, että oikeastaan kaikista tekemistäni töistä hyllyttämistä oli vähiten. En juurikaan tehnyt töitä kirjastosalissa vaan yleensä henkilökunnan tiloissa ja kirjaston varastossa. Töitä tehtiin paljon tietokoneella, ja kirjojakin oli enemmän e-kirjoina kuin fyysisinä.

TET-jaksoni aikana huomasin, että kirjastoissa on paljon erilaisia töitä ja niitä jaetaan eri tyylillä riippuen kirjastosta. Savonian kirjasto on pienempi kuin yliopiston ja siellä on vähemmän työntekijöitä. Jokaiselle työntekijälle ei siis ole ainoastaan yhtä tehtävää, vaan niitä tehdään enemmän yhteistyönä. Yliopiston kirjastossa taas työntekijät keskittyvät paljon vain yhteen työnkuvaan, koska työntekijöitä on enemmän.

Molemmat kirjastot on sisustettu viihtyisiksi, ja siksi minusta oli mukava olla niissä harjoittelussa. Huomasin kuitenkin, että Savonialla kirjasto on tarkoitettu enemmän ryhmätöiden tekemiseen, ja siellä olikin äänekkäämpää kuin yliopistolla, jossa kirjastosali on hiljainen ja opiskelijat tekevät töitä enimmäkseen yksin. Myös kirjat ovat huomattavasti erilaisia. Savonian kirjastossa luin kirjojen nimiä ja löysin sieltä kirjoja, jotka minua kiinnostavat. Täällä yliopistolla keskityin oikeastaan katselemaan ja ihmettelemään kirjojen kansia ja paksuutta. Arvostan, jos joku oikeasti lukee kannesta kanteen kymmenen senttiä paksun kirjan, joka kertoo kemiasta ja fysiikasta.

Kirjaston työntekijät tarvitsevat työssään erilaisia taitoja, kuten asiakaspalvelua ja tietotekniikkaa. Kirjastossa työskennellessä tarvitsee myös osata tiedonhakua. Lisäksi olisi hyvä olla kiinnostunut jossain määrin kirjoista, sekä fyysisistä että e-kirjoista.

Yliopiston kirjasto on rauhallinen paikka olla TET-harjoittelussa. Suosittelisin paikkaa niille, jotka viihtyvät melko hiljaisissa paikoissa ja tykkäävät, että työ on monipuolista. Tylsiä hetkiä kirjastolla ei kerennyt juurikaan tulemaan ja päivät olivat mukavia.

Inkan käsi poimimassa hyllystä raskasta ja laajaa Chemistry and physics -teosta.
Tämän kirjan lukemalla teet Inkaan vaikutuksen. | By reading this book, you will impress Inka.

Hi! I am Inka Verronen and attend the ninth grade at Minna Canth School in Kuopio. I worked at the University of Eastern Finland Library for seven days as a work practice program intern. In addition to that I also worked at the Savonia University of Applied Sciences Library for three days.

During my internship at the UEF Library, I was able to work with physical books, but I also got to know e-books and e-journals. I got to take turns getting to know the tasks of the library employees and was able to help them in a variety of ways. I enjoyed my work the most when I was trusted to complete the given task and do it well.

Beforehand I had thought that library work was mostly about shelving books and picking up reservations. I was surprised to find out that of all the tasks I had, shelving was the smallest part. I did not work much in the library’s customer facilities but usually in the staff premises and in the library’s storage space. A lot of the work was done on the computer and there were more books as e-books than physical ones.

During my internship, I noticed that libraries have a lot of different tasks, and they are distributed differently depending on the library. The Savonia Library is smaller than the UEF Library and has fewer employees. Thus, there is not just one task for each employee, but the work is done in cooperation. In the UEF Library, on the other hand, employees focus on just one job description because there are more employees.

Both libraries are decorated to be comfortable and that’s why I enjoyed my time at the library. However, I noticed that in Savonia the library is more intended for group work, and it was louder than at the university, where the library is quiet and where students work mostly alone. The books are also significantly different. At the Savonia Library, I read the names of books and found books that interest me. Here at the university, I focused on looking at and wondering about the covers and the thickness of the books. I appreciate it if someone actually reads a book about chemistry and physics that is six inches thick from cover to cover.

Library employees need a variety of skills in their work, such as customer service and information technology skills. When working in a library, you also need to know how to search for information. In addition, it would be good to have some interest in books, both physical and e-books.

The UEF Library is a peaceful place to work as a work practice program intern. I would recommend this place for those who enjoy fairly quiet places and like the fact that the work is diverse. There weren’t many boring moments in the UEF Library and the days were nice.

Inka Verronen, TET-harjoittelija | WPP intern
Englanninkielinen käännös | English translation:
Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | Infomation services advisor
Asiakaspalvelut | Customer services

Viikkoni TET-harjoittelussa yliopiston kirjastossa | Week as a work practice program intern at the UEF Library

(Please, scroll down to read a summary in English)

Hei! Olen Terhi Koskenvuori Minna Canthin koulun kahdeksannelta luokalta. Olin viikon 16 TET-harjoittelussa yliopiston kirjastossa. Pääsin viikon aikana kokemaan ja oppimaan paljon uutta, sekä pitämään hauskaa. Kaikki olivat todella mukavia ja auttavaisia minua kohtaan, ja kirjaston erilaisista tehtävistä oppiminen ja töihin tutustuminen oli todella mukavaa. TET-harjoittelijana minut otettiin todella hyvin huomioon, ja tuloani oli selkeästi valmisteltu etukäteen. Minulle oli suunniteltu paljon erilaista ohjelmaa, enkä missään vaiheessa jäänyt omilleni, tai vailla tekemistä.

TET-harjoittelija Terhi ja harjoittelun ohjaaja Piia Kuopion kampuskirjastossa. | WPP intern Terhi and the internship counsellor Piia in the Kuopio Campus Library.
Piia Pietarinen neuvoi Terhi Koskenvuorta TET-jakson aikana ja järjesti paljon erilaista ohjelmaa viikon ajalle. | Piia Pietarinen guided Terhi Koskenvuori during the week and planned her program. Kuva | Photo: Tero Heiskanen

Pääsin jaksoni aikana tutustumaan moniin eri työtehtäviin, joita kirjastossa on. Ennen jaksoa en ollut osannut ajatella miten paljon erilaista työtä kirjastossa on, ja montako ihmistä kirjastotyö yliopistolla työllistää. Pääsin tutustumaan esimerkiksi hankintaan, kaukopalveluun, julkaisuihin, sopimuksiin, tiedonhankintaan, kirjaston postinkulkuun, KYSin tieteelliseen kirjastoon, RTVA-arkistoon ja laitteiden käyttökunnossapitoon, kuvailuun ja kausijulkaisuihin, sekä moneen muuhun. Kaikki työtehtävät olivat kiinnostavia ja kirjaston työntekijät osasivat esitellä työtään mielenkiintoisesti. Pääsin tutustumaan moniin työtehtäviin itse kokeilemisen kautta, en pelkästään vierestä katsoen.

Sain työskennellä monissa eri ympäristöissä Snellmaniassa, ja välillä Melaniassa. Kävin esimerkiksi varastossa useammankin kerran, muun muassa lajittelemassa kierrätyspaperia ja pakkaamassa väitöskirjoja Varastokirjastoon lähetettäväksi. Kokeilin myös vanhojen gradujen hyllyttämistä yliopiston arkistossa. Se oli haastavaa, mutta mukavaa puuhaa. Lisäksi kävin KYSin tieteellisessä kirjastossa yhden iltapäivän ajan. Kirjastosalin puolella pääsin toimimaan asiakaspalvelussa, jossa käsittelimme varauksia ja vastaanotimme maksuja. Tutustuin Melanian puolella toimistotyöhön. Opin tiedonhankinnasta ja viestinnästä, sekä uusien työkalujen, kuten tekoälyn käytöstä tiedonhaussa. Pääsin työskentelemään erilaisissa toimistotiloissa, kun perehdyin kuvailuun, ja haastattelin yliopiston työntekijöitä. Sain lisäksi mahdollisuuden tutustua RTVA-arkiston sisältöihin. Vaihtuvat työympäristöt sekä työtehtävät pitivät mielenkiinnon hyvin yllä, ja opin paljon uutta.

Tiistaina kävin sairaalan tieteellisessä kirjastossa, jossa keräsin poistettavia kirjoja hyllystä, ja sen jälkeen etsin niitä Varastokirjaston tietokannasta. Kirjat, joita tietokannasta ei löytynyt, lähetetään sinne säilytettäväksi, ja kirjat, joista löytyi jo kappale, poistetaan kokoelmasta. Sairaalakirjastossa oli rauhallinen ilmapiiri ja mukava työyhteisö, johon minulla oli hyvin aikaa tutustua. Vierailu oli mielenkiintoinen ja opin paljon uutta.

Tehtävien määrä jakson aikana oli sopiva, enkä kertaakaan tylsistynyt, tai hukkunut työmäärään. Minua myöskin kannustettiin ja kehuttiin työskentelyn ohessa. Jos aikaa jäi, tarjolla oli pieniä välitehtäviä, kuten hyllyjen siistimistä kirjastosalin puolella. Lisäksi tein yhden haastattelun ja kirjoitin tämän blogitekstin. Sain pitää taukoja työn lomassa ja työtahti oli sopiva. TET-harjoittelijalle yliopiston kirjasto oli täydellinen paikka kaikin puolin.

Mukavinta viikon aikana oli ihmisten tapaaminen. Kaikki olivat minua kohtaan todella ihania ja ystävällisiä, ja oli mukava tutustua uusiin henkilöihin ja heidän työtehtäviinsä. Itse työtkin olivat mukavia. Pidin erityisesti asiakaspalvelusta ja tekoälyn hyödyntämisestä tiedonhaussa. Sain lisäksi myöntää itselleni kirjastokortin yliopiston kirjastoon. Oli hienoa tutustua erilaisiin aineistoihin ja kokoelmiin, ja tulen varmaankin hyödyntämään kirjastoa tulevissa koulutehtävissäni. Ihmiset kirjastolla olivat niin mukavia, että ajattelin jakson jälkeenkin käydä tapaamassa viikon aikana saatuja tuttuja.

Opin viikon aikana paljon kirjastotyöstä, sekä erityisesti tieteellisen kirjaston työstä. Monet asiat, esimerkiksi hankinta, kuvailu ja kaukopalvelu, olivat kokonaan uusia minulle. Opin myös yleishyödyllisiä asioita kirjastoista ja kirjoista – vaikkapa kirjan ISBN-koodin, ja sen käyttötarkoituksen. Opin paljon työpaikalla toimimisesta ja työelämätaidoista ja pääsin juomaan paljon kahvia. Kiitos kirjasto aivan mahtavasta TET-jaksosta!

TET-harjoittelija Terhi ja harjoittelun ohjaaja Piia Kuopion kampuskirjastossa lukemassa päivän sanomalehtiä. | WPP intern Terhi and the internship counsellor Piia in the Kuopio Campus Library reading daily newspapers.
Terhi ja Piia Kuopion kampuskirjastossa. | Terhi and Piia in the Kuopio Campus Library. Kuva | Photo: Tero Heiskanen

Briefly in English

Terhi worked in the library for a week as a work practice program intern. During the period, she got to learn about the different aspects of work in an academic library. For example, she got familiar with the customer service and UEF Library collections, using AI in information retrieval, and the existence of the National Repository Library. Terhi says, she really enjoyed the week and would recommend UEF Library for other WPP interns. In Terhi’s opinion, the working environment at the library was very welcoming:

“The nicest thing was meeting new people. Everyone was very kind and sweet towards me and it was really cool to get to know new people and learn about their work.”

Terhi Koskenvuori, TET harjoittelija | WPP intern
Englanninkielinen tiivistelmä | English summary:
Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | Infomation Services Advisor
Asiakaspalvelut | Customer Services

TET-viikkoni yliopiston kirjastossa | My work practice program week at the University Library

(Please, scroll down to read a summary in English)

Hei! Olen Isla Voutilainen Hatsalan koulun yhdeksänneltä luokalta ja olin Itä-Suomen yliopiston kirjastossa viikon 41 TET-harjoittelijana. Viikkoni oli hauska ja sisällöntäyteinen. Kaikki ottivat minut iloisesti ja hyvin vastaan heti ensimmäisenä aamuna. Kaikilta saattoi kysyä tarvittaessa apua tai ohjeistusta monissa eri asioissa.

Minulle esiteltiin erilaisia töitä laajasti ja monipuolisesti viikon kuluessa. Esittelyyn pääsi ainakin kirjahankinta, asiakaspalvelutyö, kausijulkaisujen vastaanottaminen ja lähettäminen Joensuun kampukselle, sisällönkuvailu, lainaus- ja palautusautomaattien, printtereiden ja lainattavien tietokoneiden käyttökunnossa pitäminen, julkaisupalvelut, kaukopalvelu sekä viestintä. Työt olivat mielenkiintoisia ja niistä kerrottiin selkeästi ja varmistaen, että pysyn mukana.

Pääsin tekemään töitä myös itsenäisesti. Pitkin viikkoa jatkuvana projektina seuloin Excelissä painettuja 2000-luvun alun opinnäytetöitä, jotta oikeat osataan lähettää yliopiston päätearkistoon. Tällä hetkellä varastoa nimittäin siivotaan ja kaikki opinnäyteyöt, jotka ovat jo päätearkistossa, poistetaan kirjastosta. Nykyisin opinnäytetyöt julkaistaan sähköisesti. Kirjahyllyjen kirjoja järjestin suorempiin riveihin varmistaen, että kirjat ovat oikeissa hyllyissä. Keräsin myös vanhentuneita kurssikirjoja välttääksemme vanhentuneen tiedon välittymisen opiskelijoille. Nyt vanhentuneet kirjat poistetaan tietokannasta ja heitetään pois.

Samantapaista työtä tein myös KYSin kirjastossa, joka on sairaalan ja yliopiston yhteinen kirjasto. Kirjasto on Snellmanian kirjastoon verrattuna pienempi ja keskittynyt lääketieteellisiin teoksiin. Siellä on myös pieni kokoelma romaaneja, joita Snelmannian kampuksen kirjastosta ei löydy.

TET-jaksolta sain monia kokemuksia ja näkemyksiä. Ymmärrän yliopistollisen kirjaston toimintaa paremmin ja olin etuoikeutettu saadessani tutustua näin moneen erilaiseen työtehtävään vain viikon kuluessa. Haluan kiittää kaikkia kuluneesta viikosta ja hyvästä hengestä, joka työpaikalla vallitsee. Oli ilo työskennellä teidän kanssanne ja tutustua edes pintapuolisesti.

TET-harjoittelija Isla Voutilainen ja erityistietoasiantuntija Tuulevi Ovaska istuvat pöydän vastakkaisilla puolilla. Taustalla näkyy Kuopion kampuskirjaston tiloja.
Tuulevi Ovaska esitteli Isla Voutilaiselle mitä ja missä kirjasto viestii. | Tuulevi Ovaska presented library communications to Isla Voutilainen.

Briefly in English

9th grader Isla Voutilainen worked as a work practice program intern in the library last week. During the week, Isla was presented with a great variety of library duties, such as book acquisition, subject cataloguing, customer service, interlibrary services, publishing, library IT services and communication. Isla also assisted librarians with removals from the collections and, of course, wrote this blog post about her experiences at the library. The library got very positive feedback from Isla:

“I gained many experiences and insights during my internship week. I now have a better understanding of how the University Library works and was privileged to get to know this many different tasks within just one week. I would like to thank everyone for the past week and the good spirit that prevails in the workplace. It was a pleasure to work with you and get acquainted even superficially.”

Isla Voutilainen, TET harjoittelija | WPP intern
Englanninkielinen tiivistelmä | English summary:
Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | Infomation Services Advisor
Asiakaspalvelut | Customer Services