Harjoittelijana Joensuun kampuskirjastossa | Internship at the Joensuu Campus Library

(Please scroll down to read in English.)

Harjoittelujaksoni Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjastossa alkaa lähestyä loppuaan. On siis aika kerrata tunnelmia viimeisen kolmen kuukauden ajalta ja miettiä, mitä kaikkea onkaan tullut opittua. Opiskelen informaatiotutkimusta Tampereen yliopistossa, joten harjoittelu tieteellisessä kirjastossa tukee opintojani mainiosti. Päädyin palamaan takaisin Itä-Suomeen entiseen kotikaupunkiin Joensuuhun harjoittelujakson ajaksi.

Heti harjoittelun aluksi sain käsiini harjoitteluohjelman, joka sisälsi kirjaston toimintaan perehtymistä viikoittaisten teemojen kautta. Olen päässyt tutustumaan esimerkiksi tietoaineistopalveluihin, asiakaspalveluun, opetus- ja tietopalveluihin, laatutyöhön, hallintoon, viestintään ja avoimeen tieteeseen. Harjoittelun aikana käsitykseni tieteellisen kirjaston työtehtävistä ja toiminnoista onkin laajentunut.

Viikoittaisten perehtymisten lisäksi minulla on ollut projektina vanhan kokoelman järjestäminen ja viivakooditus, puuttuvien gradujen lisääminen kaukopalvelun kokoelmaan ja ulkomaisten e-kirjojen sisällönkuvailu. Kirjaston salit ovat myös tulleet tutuiksi aamuisten hyllytysvuorojen ansiosta.

Harjoittelujakson aikana olen osallistunut kirjaston sisäisiin palavereihin ja koulutuksiin.  Kiinnostavia olivat esimerkiksi Kirjastoverkkopäivät ja kirjaston avoimen tieteen koulutukset.  Harjoittelujaksoni sisälsi myös vierailut Kuopion kampuskirjastoon ja KYSin tieteelliseen kirjastoon.

Harjoitteluni yhtenä teemana oli kestävä kehitys kirjastossa. Kirjastossa on esimerkiksi käytössä koko yliopistoa koskevat Green Office -periaatteet. Kestävän kehityksen teemaan liittyen pääsin kokoamaan ilmastonmuutosaiheisen kirjanäyttelyn yliopiston Ilmastoiltapäivänä.

Harjoittelujakson aikana olen voinut peilata hyvin informaatiotutkimuksen opinnoista saatua teoriatietoa käytännön työelämään. Joulukuun ehdin sulatella oppimaani ennen opintojen pariin palaamista ja gradun aloitusta. Kirjastourasta haaveilevalle informaatiotutkimuksen opiskelijalle harjoittelujakso UEFin kirjastossa oli mainio tilaisuus. Iso kiitos siis koko UEFin kirjaston porukalle!

harjoittelija, tuoli, pöytä, toimisto. trainee, chair, table, office.
Harjoittelija Joensuun kampuskirjastossa | Trainee at the Joensuu Campus Library

My internship at the Joensuu Campus Library of the University of Eastern Finland is drawing to a close. It is now time to look back on the past three months and reflect on everything I’ve learned. I study information studies at the Tampere University, and an internship at an academic library was an excellent fit for my studies. I decided to return to my former home town of Joensuu in Eastern Finland for the duration of the internship.

At the start of the internship I was given the internship programme, which contained weekly themes designed to familiarise me with the operation of the library. I have had the chance to learn more about collection services, customer service, training and information services, quality work, administration, communications and open science. During my internship, my concept of the tasks and operations within an academic library has been expanded.

In addition to my weekly familiarisation themes, I was tasked with organising and barcoding the old collection, adding missing master’s theses to the interlibrary loan collection and subject indexing foreign e-books. I have also become quite familiar with the library halls thanks to shelving books in the mornings.

During my internship, I participated in meetings and training sessions for library personnel.  I found the Library Network Days and open science training, among other events, very interesting.  My internship also included visits to the Campus Library in Kuopio and Kuopio University Hospital Medical Library.

One of the themes of my internship was sustainable development in the context of the library. The library adheres to Green Office principles, for example, which are employed by the entire university. In keeping with the sustainable development theme, I had the chance to create a climate-change-themed book exhibition for the university’s Climate Afternoon event.

The internship has provided me with an opportunity to apply information studies theory to practical working life. I will have the month of December to digest everything I have learned before returning to my studies and starting work on my master’s thesis. For an information studies student dreaming of working in the library field, the internship at the UEF Library has been an excellent opportunity. I would like to thank the entire staff at UEF Library!

Tiina Kautonen, harjoittelija | trainee

Share

Tervetuloa kirjastoon uusi opiskelija – ja onnittelut opiskelupaikasta! | Dear new student, welcome to UEF library and congratulations on your studies!

Opintojesi alussa saat paljon tietoa yliopistosta, opiskelusta ja opiskelijaelämästä. Jotta pääsisit  mahdollisimman hyvin alkuun opinnoissasi, hyödynnä mahdollisuutesi tutustua kirjastoon.

  • Osallistu tuutoriryhmäsi kirjastokierrokseen: saat tarpeellisia vinkkejä käytännön asioista. Kysy rohkeasti meiltä – paikan päällä tai chatissa –  jos jokin asia jää epäselväksi.
  • Tutustu Uuden uefilaisen kirjasto-oppaseen  ja kirjaston www-sivuihin.
  • Muista, että pääset e-aineistoihin käsiksi UEF-käyttäjätunnuksella. Kirjastokortin tarvitset, jos haluat lainata paperikirjoja.
  • Katso ajankohtaiset tiedotteemme Facebookissa ja Yammerissa ja seuraa kirjastoelämää  Instagramissa, Twitterissä ja tässä blogissa. Myös kirjaston YouTube-kanavalla on tarjolla hyödyllisiä ohjeita ja vinkkejä.

Menestystä opintoihisi! Tapaamisiin kirjastossa!

reppu, opiskelija, kengät, haalarimerkki
Kirjastosta löydät myös kirjaston haalarimerkin. | UEF Library has it’s own iron badge.

At the beginning of your studies, you will receive loads of information on the university, your studies, student activities and life as a student. In order to achieve the best possible start to your studies, utilise your chances of getting to know the UEF Library.

  • Take part in the orientation and visit your Campus Library. If you have any questions, please feel free to ask us face to face or via our chat.
  • Get to know our Library Guide for New Uefians and the library’s website.
  • Remember that you can access e-resources using your UEF username and password. In order to loan print books,  you need a library card.
  • Keep up with us via Yammer, Facebook, Instagram, Twitter and this blog. You can also find many useful videos from our  YouTube channel.

Good luck with your studies! Hope to meet you at the library!

Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | Information Services Advisor
Asiakaspalvelut | Customer Services

Share

Vahvistusta kirjaston tutkimuksen tukeen | Boost for library’s research support

(Please, scroll down to read in English.)

Kirjaston tutkimuksen tuki sai uutta työvoimaa vuoden 2019 tammikuussa, kun Marja Kuittinen aloitti tietoasiantuntijana Joensuun kampuksella. Siilinjärvellä syntyneellä Marjalla on tietojenkäsittelytieteen ”koulutuskakku”, jonka pohjana on v. 1989 suoritettu FM-tutkinto (Kuopion yliopisto), täytteenä v. 1993 FL-tutkinto (Kuopion yliopisto) ja kuorrutteena FT-tutkinto v. 1997 (Joensuun yliopisto). Kirsikkana kakun päällä on dosentuuri vuodelta 2005 (Joensuun yliopisto) alana kognitiiviset menetelmät tietojenkäsittelyn opetuksessa.

Itä-Suomen yliopistossa ja sen edeltäjissä Marja on työskennellyt vuodesta 1989 lähtien. Työkokemusta on kertynyt laaja-alaisesti erilaisten virkojen hoidoista amanuenssista professoriin, mutta erityisesti v. 1998 alkaneista tietotekniikan opettajankoulutuksen yliopistonlehtorin tehtävistä. Marjan tekemä tutkimus on vahvasti painottunut opetukseen keskittyen opetusteknologiaan, tietokoneavusteiseen opetukseen sekä ohjelmoinnin oppimiseen ja opettamiseen.

Kirjaston tietoasiantuntijana Marjan tehtävät liittyvät hyvin vahvasti jo edellä mainittuun tutkimuksen tukeen painottuen erityisesti bibliometriikkapalveluihin, joita yliopisto tarjoaa tutkijoilleen. Vastuualueeseen kuuluu myös avoimen tieteen asioita, kuten avoin julkaiseminen, sekä opettaminen kirjaston tarjoamilla jatko-opintokursseilla. Vapaa-ajallaan Marja harrastaa lukemista ja käsitöitä sekä ulkoilua toisten piilottamia pakasterasioita etsien (lue: geokätköilyä).

Potkua metriikkaan. | Boost for metrics. Kuva: Juho Jussila

Library’s research support received an addition to the workforce in January 2019, when Marja Kuittinen started working as an information specialist at the Joensuu Campus. Marja, born in Siilinjärvi, has baked an “education cake” in computer science. The base layer of the “cake” is a MSc degree (University of Kuopio 1989), topped up with a Licentiate in Philosophy degree (University of Kuopio 1993) and as the icing on the cake is a PhD degree (University of Joensuu 1997) and a docentship on cognitive methods in computer science education (University of Joensuu 2005).

Marja has been working at the University of Eastern Finland and its predecessors since 1989. She has gained extensive work experience in the management of various positions from amanuensis to professorship at the School of Computing but particularly in the post of a university lecturer responsible for the education of Computer Science subject teachers since 1998. Marja’s research is heavily focused on teaching, especially on educational technology, computer-assisted instruction and programming education.

As an Information Specialist, Marja’s tasks are strongly related to the above-mentioned research support, with an emphasis on bibliometric services provided by the university to its researchers. Areas of responsibility also include open science, such as open publishing and teaching at postgraduate courses offered by the library. In her spare time, Marja is engaged in reading and crafts as well as outdoor activities in search of containers hidden by other people (read: geocaching).

Marja Kuittinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services
Joensuun kampuskirjasto | Joensuu Campus Library

Share