SAGE Research Methods Online uudelle alustalle / SAGE Research Methods Online migration to a new platform

SAGE Research Methods Online (SRMO) on tutkimusmenetelmäkirjallisuutta sisältävä palvelu. SRMO-palvelu on siirtynyt uudelle alustalle osoitteeseen http://methods.sagepub.com/. Nelli-portaalin sekä Josku- ja UEF-Finna-tietokantojen linkit on ohjattu uuteen osoitteeseen. Vanhalle alustalle tehdyt käyttäjätilit eivät valitettavasti näytä siirtyvän uuteen osoitteeseen. Vanha alusta osoitteessa http://srmo.sagepub.com/ sulkeutuu kokonaan 28.7.2016.

Lisätietoja alustamuutoksesta SAGEn sivuilla: Migration FAQ

SRMO

SAGE Research Methods Online (SRMO) provides e-books on research methods. SRMO has moved to a new platform: http://methods.sagepub.com. Links in Nelli portal, Josku and UEF-Finna databases have been redirected to a new site. Looks like the user accounts made on the old platform won’t be migrated, unfortunately. The old platform in the address http://srmo.sagepub.com/ will be closed on July 28th.

More information about platform migration form SAGE’s Migration FAQ.

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services

Jaa tämä / Share this
Share

MathSciNet käytettävissä myös EBSCOhost-käyttöliittymässä / MathSciNet available also on the EBSCOhost user interface

MathSciNet-tietokantaa voi käyttää nyt sekä sen AMS:n (American Mathematical Society) omasta käyttöliittymästä että myös EBSCOn käyttöliittymästä. MathSciNet on matematiikan alan tietokanta ja sähköinen versio Mathematical Reviews -lehdestä. Tietokanta sisältää viite- ja viittaustietoja artikkeleista, kirjoista ja lehdistä 1800-luvun alusta alkaen. Lisäksi löytyy mm. asiantuntija-arvioita artikkeleista ja kirjoista.

AMS

MathSciNet database is now available both via the user interface of AMS (American Mathematical Society)  and via the user interface of EBSCO. MathSciNet is a database of reviews, abstracts and bibliographic information for the mathematical sciences literature. Bibliographic data dates back to the early 1800s. MathSciNet provides web access  to reviews and bibliographic data from Mathematical Review and Current Mathematical Publications.

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services

Jaa tämä / Share this
Share

PressDisplay is now PressReader – read newspapers and magazines around the world

PressReader (formerly known as PressDisplay) provides you unlimited access to more than 5000 newspapers and magazines around the world, from 100+ countries, in 60+ languages, all on your own smartphone, tablet and laptop. Access is open  up to 90 days of back issues for each title. Three simultaneous users are allowed.

PR-nakyma

By registering a free account, you can customize your news feed, take advantage of social sharing, set up email alerts, comment on articles and bookmark them. Browsing, keyword search, instant translation and possibility for listening the text are available without registering.

PressReader-appThe PressReader app can be downloaded into your mobile device. If you have downloaded newspapers or magazines to your own device on the university network, you can read them later offline as long as you like. Beside offline reading of downloaded material there is a true anywhere-anytime access called Radiant Access. If you open PressReader app on the university Wi-Fi, the Radiant Access provides you the access to whole PressReader content for 72 hours via your own Internet connection.

HotSpot Map tells you all places in the world PressReader is available. On HotSpots you can use PressReader with your own device via PressReader app, if you are allowed log in the local Wi-Fi as a guest. With a web browser you can anytime and anywhere log into PressReader via Nelli portal of the University of Eastern Finland (please, log in to the remote access first).

Jump to PressReader 

Many ways to learn more:
Two minute tour of PressReader
Help on YouTube
Help & Support
PressReader FAQ

For more information: kaarina.merilainen(a)uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services

Jaa tämä / Share this
Share

Virhe JBI CoNNECT+ -viitteiden viemisessä RefWorksiin / Error in exporting references from JBI CoNNECT+ to RefWorks

Viitteiden suorasiirto JBI CoNNECT+ -tietokannasta (Ovidin käyttöliittymä) RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmään ei toimi oikein, vaan tuottaa tyhjiä viitteitä. Ovid selvittää ja korjaa virhettä.

The direct export of references from JBI CoNNECT+ database (Ovid user interface) to RefWorks reference management software results in blank references. Ovid is currently working on rectification.

Jaa tämä / Share this
Share

Vuodenvaihteen e-aineistomuutoksia / Changes in databases: Agricola, Medline, PsycARTICLES

ProQuestin monialaisen tietokantapaketin konsortiotilaus on uudistettu vuoden vaihteessa. Maataloustieteiden viitetietokanta Agricola ei valitettavasti enää sisälly kansallisen elektronisen kirjaston FinElibin neuvottelemaan pakettiin.  Paketista jää pois myös lääketieteen Medline-tietokanta, mutta sen käyttö jatkuu toisen välittäjän (OVID) kautta.

Psykologian PsycARTICLES-lehtitietokannan välittäjä vaihtuu kilpailutuksen seurauksena. OVIDin käyttöliittymässä toiminut palvelu on jatkossa käytettävissä ProQuestin käyttöliittymässä.

Lisätietoja: nelli@uef.fi

**********************
The consortial subscription of the ProQuest’s multidisciplinary database package has been renewed. Unfortunately, the reference database Agricola (mainly agriculture) is no longer included into the package negotiated by the Finnish National Electronic Library FinElib. In addition, the medical database Medline is no longer included into the subscribed package, but you can still access it via another supplier (OVID).

The supplier of the psychological journal database PsycARTICLES has changed. From now on, the PsycARTICLES can be used on ProQuest’s interface instead of OVID’s interface.

For more information: nelli@uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services

 

Jaa tämä / Share this
Share