Kirjastojärjestelmämme vaihtuu vuodenvaihteessa | Our library system will change at the turn of the year

(Please, scroll down to read in English.)

Itä-Suomen yliopistossa otetaan joulukuussa 2019 käyttöön uusi Alma-kirjastojärjestelmä ja sen asiakaskäyttöliittymä Primo VE. Alma korvaa jo 20 vuotta käytössä olleen Voyager-järjestelmän. Primo VE -käyttöliittymä korvaa UEF-Finnan, joka on toiminut jo aiemmin käytöstä poistettujen Nellin ja Voyagerin käyttöliittymien korvaajana. Alma uudentaa koko taustalla toimivan kirjastojärjestelmän, ei pelkästään asiakkaille tuttua käyttöliittymää. Kyseessä on harppaus nykyaikaiseen tietojärjestelmään ja sen palvelumalliin.

Kirjasto on ollut mukana Lumikko-hankintakonsortiossa, joka kilpailutti kirjastojärjestelmät syksyllä 2018. Lumikko projektin käyttöönotto on jaettu kahteen osaan, jossa Itä-Suomen yliopisto on mukana ensimmäisessä käyttöönottoaallossa yhdessä Turun ja Tampereen yliopistojen ja Åbo akademin sekä Karelian, Satakunnan, Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa. Toisessa aallossa ovat mukana Helsingin, Lapin ja Oulun yliopistot, Taideyliopisto, LUT-yliopisto, Savonian, Jyväskylän, Kajaanin ja Oulun ammattikorkeakoulut sekä Eduskunnan kirjasto. Toinen aalto ottaa Alman käyttöön kesällä 2020.

Alman käyttöönottoprojekti on parhaillaan käynnissä Itä-Suomen yliopiston kirjastossa. Meneillään on testitietokannan määritelmien tarkastukset ja tietojen siirtymisen testaukset. Myös henkilökunnan koulutukset käynnistyvät pian. Tietokannan integraation lisäksi uuteen Almaan siirretään asiakastiedot, kirjaston hankinnan tiedot sekä avataan käyttöön uusi asiakaskäyttöliittymä Primo VE. Uudelle palvelujärjestelmälle avataan nimikilpailu myöhemmin lokakuussa.

Kaiken kaikkiaan Alma on kansainvälisesti käytössä yli tuhannessa eri kirjastossa. Kirjasto ja asiakkaat saavat käyttöönsä nykyaikaisen työkalun, joka mahdollistaa rajapintojensa kautta palveluiden kehittämisen jatkossakin. Varsinainen käytännön muutoksista tiedottaminen asiakkaille alkaa myöhemmin syksyllä, sitä kannattaa seurata.

Katso tuotteen toimittajan esittelyvideo.

tietokanta, suurennuslasi, database, magnifying glass.

In December 2019, the University of Eastern Finland will introduce the new Alma library system and its interface Primo VE. Alma will replace the Voyager system, which has been in use for 20 years. The Primo VE user interface replaces UEF-Finna, which has already replaced Nelli and Voyager user interfaces. Alma is an upgrading to the entire library system, not just the familiar user interface. This is a leap into a modern information system environment and its service model.

The library has been involved in the Lumikko Consortium, which invited to tender the library systems in the fall of 2018. The implementation of the Lumikko project is divided into two groups, where the University of Eastern Finland participates in the first wave of implementation. The second group will introduce Alma in the summer 2020.

Alma’s implementation project is currently underway at the University of Eastern Finland Library. Test database definitions and data migration tests are in progress. Staff training will also start soon. In addition to database integration, customer data, library acquisition information and the new customer interface Primo VE will be transferred to the new Alma. The competition for the name of the new service system will be opened later in October.

All in all, Alma is used internationally in over a thousand different libraries. The library and its customers will have access to a modern tool that enables them to further develop their services and resources. The actual communication of practical changes to customers will begin later in the autumn, so do follow our updates via Library’s web-pages.

Watch the product vendor’s introductory video.

Jukka Kananen, palvelupäällikkö | Head of Services
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and Publishing Services
Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja | Library Director

Share

E-kirjapalvelu Ebrary muuttuu Ebook Centraliksi / E-book service Ebrary is soon Ebook Central

 

(To read in English, please, scroll down.)

Yliopistolaisten käyttöön hankittu laaja e-kirjapalvelu Ebrary siirtyy uuteen osoitteeseen keskiviikkoiltana 25.1. Samalla sen nimeksi tulee Ebook Central. Palvelun käyttöliittymään ei tule mainittavia toiminnallisia muutoksia, mutta sen ulkoasu tulee jonkin verran muuttumaan. Vanhoista e-kirjaosoitteista on uudelleenohjaus uusiin osoitteisiin, mutta mahdolliset selaimeen tallentamasi pikalinkit sinun kannattaa vaihtaa poimimalla ne muutoksen jälkeen UEF-Finna-hakupalvelusta.

Ebraryn omaan kirjahyllyyn tallentamasi e-kirjat merkintöineen voit siirtää Ebook Centralin kirjahyllyyn. Ebook Central tarjoaa siirtomahdollisuutta, kun kirjaudut omalle käyttäjätilillesi Ebook Centralissa ja klikkaat Bookshelf-välilehteä. Lue lisää!

Mikäli olet ladannut Ebrarysta e-kirjoja lukuohjelmaan ennen siirtymistä, säilyvät ne lukuohjelmassa edelleen luettavissa niin kauan kuin laina-aikaa on jäljellä.

Ebraryn / Ebook Centralin e-kirjojen käytössä saattaa ilmetä katkoksia sekä keskiviikkona 25.1. että torstaina 26.1.
Pahoittelemme mahdollisia muutoksen aiheuttamia ongelmia!

Ebrary-/Ebook Central -palvelu sisältää noin 150 000 e-kirjaa monilta tieteenaloilta. Kaikkien kirjojen tiedot ja linkit itse kirjoihin löydät UEF-Finna-hakupalvelusta. Kaikki e-kirjat on luettavissa selaimessa, ja suurin osa niistä on myös ladattavissa lukuohjelmaan offline-käyttöä varten. Kirjat saat käyttöösi yliopiston verkon ulkopuolelta kirjauduttuasi ensin UEF-Finnaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Pikaohje Ebook Centralin käyttöön
Ebook Central -käyttöohjeita

Lisätietoja: finna(at)uef.fi

**************

The e-book service Ebrary acquired for the use of the university staff and students, will be migrated to a new web address on Wednesday evening, 25th of January. At the same time, the name of the service will be changed to Ebook Central. No remarkable functional changes will occur in the user interface, but some minor visual alterations can be noticed. The old e-book addresses of the Ebrary will be redirected to the new ones. However, it is recommended that you replace your own favourite links of Ebrary to new links on a web browser after the migration. New links can be picked up from the search service UEF Finna.

You will be given the option to have your own personal Ebrary bookshelf contents copied to Ebook Central. This option is displayed when you sign in to your Ebook Central account and click the Bookshelf tab. Read more!

If you have downloaded e-books to the reading programme before the migration, those titles will remain downloaded and available until the end of the loan period.

Some maintenance breaks with the Ebrary / Ebook Central service can take place on both Wednesday 25th and Thursday 26th. We apologise for any inconvenience this may cause!

Ebrary / Ebook Central is a wide multidisciplinary e-book collection which includes about 150,000 e-book titles. You can find links to e-book titles on the UEF Finna. All e-books can be read on a web browser, and most of them can be downloaded to the reading programme to be read offline. In order to use e-books outside of the university network, please, log in to UEF Finna with your personal university credentials.

Ebook Central Quick Start Guide
A complete online guide of Ebook Central

For more information: finna (at)uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Tietoaineistopalvelut / Collection services

Share

Palveluntarjoajat vaihtuneet / New suppliers: PsycINFO, PsycARTICLES, MLA International Bibliography

(To read in English, please, scroll down.)

Aineistokilpailutusten vuoksi PsycINFO-, PsycARTICLES- ja MLA International Bibliography -tietokantojen välittäjät ja näin ollen myös niiden käyttöliittymät ovat muuttuneet. Muutoksella ei ole vaikutusta palvelujen sisältöön. Mahdolliset aiemmin selaimeen tekemäsi pikalinkit eivät välttämättä toimi. Toimivat linkit ovat ohessa, ja löydät ne myös UEF-Finna-tietokannasta.

MLA International Bibliography (kirjallisuuden ja kielitieteen viitteitä)

PsycINFO (psykologian ja käyttäytymistieteiden artikkeliviitteitä)

PsycARTICLES (psykologian e-lehtiä)

****************

Suppliers of the databases PsycINFO, PsycARTICLES and MLA International Bibliography have changed because of tendering. This does not bring any changes to the contents of the databases, but the user interfaces are different ones than before. The old favorite links in your browser may not be up-to-date any more. The new links are listed below, and you will find them in the UEF Finna database as well.

MLA International Bibliography (citations of literature and linguistics)

PsycINFO (article citations of psychology and behavioural science)

PsycARTICLES (journals of psychology)

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Tietoaineistopalvelut / Collection services

Share