MathSciNet käytettävissä myös EBSCOhost-käyttöliittymässä / MathSciNet available also on the EBSCOhost user interface

MathSciNet-tietokantaa voi käyttää nyt sekä sen AMS:n (American Mathematical Society) omasta käyttöliittymästä että myös EBSCOn käyttöliittymästä. MathSciNet on matematiikan alan tietokanta ja sähköinen versio Mathematical Reviews -lehdestä. Tietokanta sisältää viite- ja viittaustietoja artikkeleista, kirjoista ja lehdistä 1800-luvun alusta alkaen. Lisäksi löytyy mm. asiantuntija-arvioita artikkeleista ja kirjoista.

AMS

MathSciNet database is now available both via the user interface of AMS (American Mathematical Society)  and via the user interface of EBSCO. MathSciNet is a database of reviews, abstracts and bibliographic information for the mathematical sciences literature. Bibliographic data dates back to the early 1800s. MathSciNet provides web access  to reviews and bibliographic data from Mathematical Review and Current Mathematical Publications.

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services

Share