UEFin julkaisutoiminta vuonna 2020 | UEF’s publishing activities in 2020

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Avoimuusaste on noussut vuosien 2018-2020 aikana 12,3 prosenttiyksikköä, ollen vuonna 2020 71,9 prosenttia.
Kaavio avoimuuden kehityksestä kokonaisuutena sekä eroteltuna eri avoimuustapojen mukaan.

Itä-Suomen yliopiston julkaisutoiminta on vakiintunut hyvälle ja laadukkaalle tasolle. UEFissa kirjoitetaan vuosittain noin 3500 julkaisua, joista tieteellisten julkaisujen osuus viime vuonna oli hieman yli 2400. Vuoden 2020 julkaisuista valtaosa on avoimesti saatavilla. Samalla yliopiston kansainvälisten julkaisujen määrä kasvoi hieman.

Avointen tieteellisten julkaisujen osuus kasvoi jo yli 70 %:n. Avoimen julkaisemisen osuus on edelleen noussut noin 6 prosenttiyksikön vuositahtia. Nousu selittyy pääosin maksullisen OA-julkaisemisen, siis Golden OA-julkaisemisen ja hybridijulkaisemisen kasvulla. Maksumuurin takana olevien artikkelin rinnakkaistallennusten määrät ovat sen sijaan ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla viime vuoteen verrattuna, hieman yli 400 artikkelissa. Lisäksi on tehty takautuvaa tallennusta, joka on nostanut esimerkiksi vuoden 2019 rinnakkaistallennuslukuja 16 prosenttia vuoden takaisesta lukemasta.

Opinnäytteet

Avoimuus näkyy myös opinnäytetöissä. Niiden avoimuusprosentti nousee rauhallisemmin, vuoden 2019 (59,7 %) ja vuoden 2020 (63,6 %) välinen nousu on 3,6 prosenttiyksikköä.

Pro gradujen avoimuusaste on noussut vuosina 2018-2020 6,6 prosenttiyksikköä, ollen vuonna 2020 63,3 prosenttia.
Kaavio pro gradu -tasoisten opinnäytetöiden avoimuuden kehityksestä vuosina 2018-2020.

Väitöskirjoja julkaistiin vuonna 2020 170 kappaletta, joista 152 kappaletta yliopiston omissa väitöskirjasarjoissa. Väitöskirjojen avoin saatavuus on hyvien julkaisukäytänteiden sekä prosessien myötä edellisvuosien tapaan varsin kattavaa toimintaa: vuonna 2020 94 % väitöskirjoista julkaistaan avoimesti verkossa.

UEFin avoimia sarjajulkaisuja ja opinnäytteitä tarjonnut UEF Electronic Publications -verkkopalvelu lakkautettiin ja aineistot siirrettiin osaksi UEF eRepoa. Siirrolla saatiin julkaisuille modernimpi käyttöympäristö parempine hakuominaisuuksineen sekä teknisine ominaisuuksineen.

Briefly in English

The publishing activities of the University of Eastern Finland are on a good level. Like the previous years, about 3,500 publications are written at the UEF, and the number of scientific publications among them was slightly above 2,400 last year. Most of the publications are available as open-access materials.

Open access percent has risen from 59.6 percent to 71.9 percent during 2018-2020.
Open access development as a whole and separated by different open access routes.

Open access continues to increase at a steady rate of about 6 percentage points per year. Last year pushed the open access percentage above 70%. This is mostly due to increases in Golden OA and hybrid-model publications. The level of self-archived publications remains at the same levels as previous years, about 400 articles that otherwise would have been behind a paywall, were opened.

Theses

Thesis open access has risen from 56.7 percent to 63.3 percent.
Open access development of masters’ theses during 2018-2020.

Also masters theses show a moderate increase in the openness percentages.

170 dissertations were published in 2020, 152 of these in the UEF publishing series. Well crafted policies and processes made it possible that open access dissertations are a normal procedure, 94% of the dissertations are published as OA publications.

Also, the online repository UEF Electronic Publications was shut down and the contained material was transferred to UEF eRepo. With this change, the university theses are now published in a modern repository with better search possibilities and technical capabilities.

 

Jarmo Saarti, kirjaston johtaja | Library Director

Jukka Kananen, palvelupäällikkö | Head of Services
Laura Hämäläinen, tietopalveluneuvoja | Information Services Advisor
Antti Laurila, tietojärjestelmäasiantuntija | IT Systems Specialist
Heta Mikkonen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Mari Niemi, tietoasiantuntija | Information specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services

 

Share

UEF-kirjasto sosiaalisessa mediassa | UEF Library in social media

(Please, scroll down to read in English.)

Tiesitkö, että kirjasto paitsi bloggaa myös twiittaa ja facebuukkaa sekä jakaa kuvia Instassa ja videoita YouTubessa?

Blogi

Ennen UEF Library -blogia, joka perustettiin lokakuussa 2013, kirjastolaiset bloggasivat useamman vuoden eri blogialustoilla ikään kuin pilotoiden. Lopullisen sysäyksen yhteen yhteiseen blogiin antoi Matkalla IFLAan -blogimme vuosina 2011–2012. Kokonaisuuden blogs.uef.fi alla olemme bloggailleet syyskuusta 2016.

Kokoelma pikkukuvia kirjastosta. Collection of thumbnail pictures of library.
Matkalla IFLAan | On our way to IFLA

Joitakin blogilukuja

Suosikit kuvastavat aihekirjoamme melko hyvin: mukana on ohjeita kirjaston käyttöön ja sähköisten aineistojen hakemiseen, uutisia ihmisistä ja järjestelmistä sekä kyselytuloksia. Kutakuinkin kaikki kirjastolaiset ovat blogiimme kirjoittaneet.

Blogimme kategoriat ovat: Ajankohtaista (207 postausta), Avoimen tieteen uutisia (4, ilmestynyt blogissa tästä vuodesta alkaen), E-aineistot (123), Julkaisutoiminta (45), Konferenssi- ja seminaariraportit (62) sekä eri tieteenalat eli Humanistiset tieteet ja teologia (72), Käyttäytymistieteet (3), Luonnontieteet ja metsätieteet (58), Oikeustieteet (6), Terveystieteet (91) sekä Yhteiskunta- ja kauppatieteet (76). Moni postaus kuuluu useampaan kategoriaan. Kolme käytetyintä suomenkielistä tägiä eli avainsanaa ovat e-kirjat, avoin tiede ja e-aineistot.

Pyödällä kirjoja, seinällä tekstiä puhekuplissa.
Facebookissa ilmoittelemme myös kirjaston näyttelyistä. | On Facebook we inform also about our book displays.

Facebook

Facebookissa olemme olleet joulukuusta 2011. Nykyisin kaikkiaan 13 kirjastolaista huolehtii viestinnästämme kahdella kielellä tuolla jo vakiintuneella sosiaalisen median alustalla. Kerromme uutisia, nostamme esille aineistoja, informoimme koulutuksista ja tapahtumista, jaamme blogipostauksia, vinkkejä, linkkejä, kuvia ja videoita. Facebookissa kirjastolla on  yli tuhat seuraajaa.

Instagram

Instagram on sometiliemme kuopus. Kuvia tägeineen olemme kymmenkunnan ihmisen voimin jaelleet siellä helmikuusta 2018 ja saaneet toistaiseksi 554 seuraajaa. Liity joukkoon! Suosituin kuvamme on tähän mennessä ollut (yllätys, yllätys?) eläinaiheinen.

Nurmikolla koira, jonka pään kohdalla käsi pitelee kirjaa, jonka kannessa on ilveksen pää, koiran vieressä muumilelu.
Suosituimman instajulkaisumme kuva. | Photo of our most popular IG post.

Twitter

Twitter-tilimme on perustettu kesäkuussa 2016 ja siitä meitä on huolehtimassa puolenkymmentä ihmistä. Seuraajia on 337 ja olisi mukavaa saada lisää. Toisinaan saamme Twitterissä mukavaa palautetta — kiitos siitä!

YouTube

YouTubessa olemme jakaneet videomuotoista informaatiota suomeksi ja englanniksi huhtikuusta 2012 eli se on some-kanavistamme toiseksi vanhin. Tilaajia on parisensataa, mutta useimmat katsovat videoitamme kirjautumatta. Soittolistamme ovat Esittelyt (3), Koulutustarjotin (15), Tiedonhaku (13) ja IT-ohjeet (18). Videoita on tehty paljon enemmän, mutta muun muassa Joskun ja UEF-Finnan poistumisen myötä kymmeniä videoita on siirretty arkistoon piiloon. Kanavamme kautta olemme jakaneet myös soittolistoilla näkymätöntä liikkuvaa kuvaa — esimerkiksi tällaisia joulukalenteriluukkuja ja tällaisia flashmobeja. Julkisista videoista tämä 9.9.2016 julkaistu on kerännyt eniten katsojia (12 168).

Sosiaalisen median palvelut ovat kirjaston viestinnän tukikanavia. Ensisijaisesti viestimme verkkosivuillamme julkisesti kaikille, Kamussa erityisesti opiskelijoille ja Yammerissa kaikille UEFilaisille.

Mitä kanavaa Sinä sitten seuraatkin, pysythän kuulolla! Kommentoi, jaa ja tykkää.

Jouluinen kynttiläasetelma.
Kausittaiset ilmoitukset poikkeuksellisesta aukioloajoista jaellaan kaikilla kanavillamme. | Seasonal announcements of exceptional opening hours are shared across all our channels.

Did you know that the library not only blogs but also tweets and is on Facebook as well as shares photos on Instagram and videos on YouTube?

UEFLibrary Blog

Before this blog that began in 2013 the library staff members blogged for several years, testing and piloting the different platforms. The final push for the common, joint library blog was the Matkalla IFLAan (“On our way to IFLA”, some posts in English) conference blog we had in 2011–2012. Our blog has been published as a part of blogs.uef.fi since the year 2016.

Some blogging numbers

The categories of our blog are: News (207 posts), Open Science News (4, published elsewhere before this year), Electronic Resources (123), Publishing (45), Conference and Seminar Reports (62), and the different disciplines: Humanities and Theology (72), Behavioural Sciences (3), Natural Sciences and Forestry (58), Law and Legal Sciences (6), Health Sciences (91) and Social Sciences and Business Studies (76). Many posts belong to more than one category. The three most used tags in English are open science, open access and e-books.

Facebook

Facebook is the oldest of our social media accounts. We have communicated there since December 2011, mostly in two languages, about news, collections, trainings and events and blog posts as well as shared tips, links, photos and videos. We have more than a thousand followers.

Instagram

Instagram is the youngest member of our social media team. About ten of us have shared tagged photos since February 2018. We have 554 followers for the time being. Join them! The most popular update so far includes (surprise, surprise?) animals.

Twitter

Our Twitter profile was created in June 2016 and a handful of us are taking care of it. We have 337 followers and would love to have more. Sometimes we get nice feedback on Twitter — thank you!

Pöytä, jolla kyniä, heijastimia, kirjanmerkkejä, kangaskassi, kirjoja. Pöydän ääressä kaksi nuorta.
Kirjasto osallistuu myös yliopiston tapahtumiin ja viestii niistä. | The library also participates in UEF’s events and communicates about them.

YouTube

YouTube has been our platforms of videos both in Finnish and English since April 2012 so that it is the second oldest of our social media channels. We have about 200 subscribers but most watch videos without logging in. Our playlists are Presentations (3), Training menu (15), Information retrieval (13) and IT instructions (18).  We have made a lot more videos, but due to the retirement of for example Josku and UEF Finna we have archived many of them. In addition, we have shared many recordings that are not visible on the playlists — e.g., advent calendar materials of this kind and some flash mobs. This video (out of the public ones) has received most views (12,168) since 9 September 2016.

Kirjajoulukuusi, jonka edessä joulupukki soittaa kitaraa spagaatissa, taustalla kolme tonttua.
Joulukalenterivideoilla saatamme innostua rokkaamaan. | Some of our advent calendar videos rock.

The social media support the library’s communications. Our public website is the primary channel for all our customers, in Kamu we inform the students and in Yammer all UEFians.

Whichever channel you follow, stay tuned! Your comments, shares, retweets, and likes are most welcome.

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Share

Käytetyimmät EBSCOhost-kirjat 9/2019-8/2020 | Most used EBSCOhost ebooks 9/2019-8/2020

Seuraavassa listauksessa Itä-Suomen yliopiston käytetyimmät e-kirjat EBSCOhost-palvelussa 1.9.2019-31.8.2020. Mukana ovat sekä pysyvästi ostetut että vaihtuvasisältöiseen Academic Collection -pakettiin kuuluvat kirjat.

Vasemmalta oikealle: Nimeke / Julkaisuvuosi / Lataukset ja verkkokatselut.

Here is a list of the most used EBSCOhost ebooks at the University of Eastern Finland between 1 September 2019 and 31 August 2020. Included are both the perpetual purchases as well as titles in the subscription based Academic Collection package with changing content.

From left to right: Title / Publishing year / Downloads and online views.

1.Introduction to personalty and intelligence(2007)1813
2.Health psychology: a textbook(2012)1581
3.The pocket guide to health promotion(2014)1461
4.Computer science: an overview, global edition(2015)1188
5.The future of nature(2013)1188
6.Five ways of doing qualitative analysis(2011)1001
7.The Oxford handbook of clinical psychology(2014)845
8.Essentials of human nutrition(2012)461
9.Religions in the modern world(2016)449
10.New patterns for comparative religion(2016)438
11.Identity formation, youth, and development(2015)376
12.Economics(2015)352
13.Effective leadership for school improvement(2003)331
14.Understanding regulation(2012)329
15.Aulton's pharmaceutics e-book(2018)305
16.Forests, business and sustainability(2016)285
17.Social groups in action and interaction(2016)285
18.Occupational psychology(2013)276
19.Implementing the evidence-based practice (EBP) competencies in healthcare(2016)234
20.Inclusive education for students with intellectual disabilities(2015)232

Mikko Meriläinen
Tietoasiantuntija | Information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Share