Hymy- ja valitusviikot kevät 2020 – vastaajina Arja Juntunen, Jukka Kananen ja Riitta Porkka | Smiles and Complaints Week, spring 2020 – responses by Arja Juntunen, Jukka Kananen and Riitta Porkka

(Please, scroll down to read in English.)

Joensuu

Olisi hyvä saada kirjaston materiaalia enemmän sähköiseen muotoon.
Valitettavasti kaikkea opetuksessa ja tutkimuksessa tällä hetkellä tarvittavaa aineistoa ei ole saatavana sähköisenä. Hankintaperiaatteemme on, että kaikki aineistot hankitaan sähköisenä aina kun se on mahdollista. Teemme myös koko ajan yhteistyötä oppiaineiden kanssa niin, että entistä suurempi osa opiskelussa vaadittavasta aineistosta olisi sähköisessä muodossa.

Hyvä, että teillä on paljon verkkokirjoja ja että Liukulan artikkeleita on myös mahdollista saada luettaviksi sähköisinä!
Kiitos palautteesta. Artikkeleiden, myös vanhempia, sähköinen saatavuus paranee koko ajan. Tässä yhteydessä voisin myös mainostaa, että UEF on mukana kansallisessa Tutkain-hankkeessa, joka huimasti kasvattaa kotimaisten artikkeleiden sähköistä saatavuutta.

Kirjaston toisen ja kolmannen kerroksen A- ja B-saleissa on kylmä. Lisäksi kirjaston valaistusta tulisi parantaa. Ylipäätään kirjaston viihtyvyyttä olisi mielestäni pyrittävä parantamaan ainakin nyt ensisijaisesti valaistuksen ja lämpötilan osalta. Muuten kirjaston palvelut toimivat hyvin.
Viemme palautteesta tietoa eteenpäin. Ongelma ei ole helposti ratkaistavissa, koska rakennus alkaa olla jo vanha ja vaatisi ehkä peruskorjaustason ratkaisuja. Yritetään kuitenkin edistää tätä siinä määrin kuin se on mahdollista.

The library or at least parts of it should be open to students for 24/7 regardless of having a badge. Especially during Finnish winter the current situation is a huge safety risk. If a student were to accidentally leave keys and/or cell phone inside they may not be able to get into their building at home (as the key pads are deactivated at night), which for some students is an hour walk away already. Relying on deposits for badges and fines for opening the doors is asinine at best. It puts undue strain on us as students when all we want is a study place that is warm and maybe has access to a printer.
Kun nykyinen käytäntö on suunniteltu, on siinä haluttu huomioida käyttäjien turvallisuus kokonaisvaltaisesti. Siihen liittyy myös se, että käyttöoikeus on rajattu kulkutunnuksen lunastaneille ja sen myötä käyttösäännöt hyväksyneille turvallisuusohjeisiin perehtyneille henkilöille. Kulkutunnistetta ja avainta ei saa unohtaa kirjastoon, se on osa käyttäjän vastuuta.

Kiitos ihana kirjaston henkilökunta! Kirjastoon kokee aina olevansa tervetullut, vaikka tulisi luimistellen vino pino rästikirjoja repussa, aina otatte lämpimästi vastaan ja autatte asiassa kuin asiassa.
Kiitos, välitämme palautteen henkilökunnalle. Ja ei tarvitse luimistella, koska tämä on meille kirjastossa työskenteleville tutuksi tullutta päivittäistä toimintaa. Et siis ole tässä tapauksessa “ainutkertainen”

Olisi todella mukavaa, jos yliopiston rakennuksissa olisi sellaisia pieniä äänieristettyjä “puhelinkoppeja”. (Olen nähnyt tällaisia Karelia AMK Tikkarinteen kampuksella) Nykyisellään ei ole oikein mitään paikkaa, missä voisi käydä rauhassa soittamassa tärkeitä puheluita. Toivoisin, että kirjaston lukusali ja yläkerran salit voisivat olla lämpimämpiä. Välttelen noissa paikoissa opiskelemista siksi, että en tarkene olla siellä ilman lapasia ja takkia.
Välitetään puhelinkoppitoive eteenpäin, samoin kuin tilojen lämpötilaongelmat.

En aina pysty keskittymään opiskeluihini, kun kirjastossa saatetaan vain jutella ja hihitellä keskenään.
Joensuun kampuskirjaston ensimmäinen kerroshan on jaettu äänivyöhykkeisiin, joissa osasta saa jutella ja hihitelläkin, toki toiset käyttäjät huomioon ottaen. Lukusali taas on täysin hiljainen tila. Auttaisikohan siirtyminen sinne asiaa?

UEF-Primo

Primo on aivan hirvittävän huono käytettävä. Se on epäselvä ja millä tahansa laitteella sitä käyttääkin, sivusto päivittyy automaattisesti tai siirtyy hakutulosten alkuun itsekseen, mikä vaikeuttaa teosten etsimistä tai tarkastelua. Huono käytettävyys ei innosta etsimään teoksia lainkaan.
Ikävä kuulla. En saanut kommentistasi tarpeeksi tietoa, jotta voisimme selvittää, onko kyseessä vika vaiko ominaisuus. Sivusto ei “päivity” automaattisesti, eikä siirry hakutuloksen alkuun itsekseen, tällaisia toimintoja ei Primoon ole rakennettu. Ks. pikaopas ja hakuohjeet.

Primo on melko haastava käyttää ja etenkin mobiililaitteella sen selaaminen on kankeaa. Toivoisin myös enemmän aineistoja sähköisessä muodossa. Kirjaston työntekijät ovat kuitenkin ihania ja auttavaisia!
Mobiilipuolen toiminta ei ole vielä täysin kunnossa, mutta käyttöliittymän skaalautuvuutta ja toimintaa kehitetään koko ajan käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Koronakevät

Kirjaston materiaalia pitäisi saada enemmän sähköiseksi, monet eivät saaneet kurssikirjoja, kun kirjastot sulkeutuivat ja kirjoja on rajattu määrä, koska monet veivät itselleen kotiin “miljoona” kirjaa ja muille ei jäänyt oikein mitään. Monien opinnot venyvät sen takia, koska kaikkia materiaaleja ei ole saatavilla.
Koronan takia yliopistossa ja kirjastossa jouduttiin toteuttamaan nopeassa aikataulussa tilojen sulkeminen, ja tämä on varmasti vaikeuttanut monen opiskelujen etenemistä. Kevään ajan olemme aktiivisesti laajentaneet sähköisiä kokoelmiamme. Valitettavasti täysin painettuja kokoelmia ei voi korvata e-versiolla, asiaa valaistu jo tämän artikkelin alussa. Nyt 14.5. alkava kirjojen noutopalvelu tuo helpotusta painettujen aineistojen saatavuusongelmaan.

Olisi todella hienoa, jos olisi mahdollista saada kirjaston paperisia kirjoja lainaan myös tässä etäopiskelutilanteessa. Esimerkiksi pientä maksua vastaan postissa tai noutopisteeltä. Se helpottaisi tutkielman valmistumista!
Rajoitettu kirjojen noutopalvelu on alkanut 14.5. Maksua siitä ei peritä. Toivotaan, että palvelusta on apua tässä poikkeustilanteessa. Palvelu on myös meille kirjastolaisille uuden oppimistilanne, ja päivittäin tulee uusia asioita ratkottavaksi.

Huh, onneksi lainoja ei tarvinnut palauttaa yliopiston sulkeutumisen ajaksi. Kiitos siitäkin.
Tämä oli vähintä, mitä tässä nopeasti tulleessa tilanteessa saatoimme tehdä.

Tsemppiä hankaliin aikoihin.
Kiitos ja samoin teille hyvä asiakkaamme. Pysytään terveinä.

Ruutuspaperilla kolme hymynaamapiirroskuvaa (suupielet ylöspäin, suu viivana, suupielet alaspäin) ja niiden vieressä ruudut, joihin voi piirtää ruksin.

Joensuu

It would be nice to have more library materials available in electronic format.
Unfortunately, not all the materials currently needed in teaching and research are available electronically. Our procurement principle is to purchase all materials in electronic format whenever possible. We are also always cooperating with university subjects to make even more of the materials needed in studies available in electronic format.

It is good that you have a lot of online books and that Liukula’s articles are also available electronically!
Thank you for your feedback. The electronic availability of articles, including older ones, is continuously improving. I will also take this opportunity to advertise that UEF is participating in the national Tutkain project that is increasing the electronic availability of Finnish articles tremendously.

It is cold in halls A and B on the library’s second and third floors. The lighting in the library should also be improved. In general, I think that the comfort of the library should be improved, at least primarily with regard to lighting and temperature. Apart from that, the library’s services function well.
We will pass this feedback on. This problem is not easy to resolve, as the building is starting to get ‘old’ and would perhaps require solutions at the level of a renovation. However, we will try to promote this to the extent possible.

The library or at least parts of it should be open to students for 24/7 regardless of having a badge. Especially during Finnish winter the current situation is a huge safety risk. If a student were to accidentally leave keys and/or cell phone inside they may not be able to get into their building at home (as the key pads are deactivated at night), which for some students is an hour walk away already. Relying on deposits for badges and fines for opening the doors is asinine at best. It puts undue strain on us as students when all we want is a study place that is warm and maybe has access to a printer.
When this current practice was designed, the intention was to take the safety of the users comprehensively into account. This also involves the right of access being limited to those who have paid the deposit fee for an access badge and, through this, individuals who have accepted the terms of use and familiarised themselves with the safety instructions. It is part of the user’s responsibility not to forget their access badge and key in the library.

Thank you, lovely library staff! I always feel welcome at the library. Even if I enter warily with a stack of overdue books in my backpack, you always give a warm welcome and assistance, regardless of the issue.
Thank you, we will pass the feedback on to the staff. And there is no need to be wary, since this is a daily occurrence that we who work at the library are familiar with. So you are not ‘unique’ in this respect.

It would be really nice if the university buildings had small soundproof ‘phone booths’. (I’ve seen some on the Tikkarinne Campus of Karelia University of Applied Sciences.) Right now, there really are no places where you can go to make important calls in peace. I would like the library’s reading area and the halls upstairs to be warmer. I avoid studying in those places because it is too cold there without mittens and a coat.
We will pass on the wish for a phone booth and the feedback about the facility temperature issues.

I am not always able to focus on my studies because people might be talking and giggling amongst themselves at the library.

The first floor of the Joensuu Campus Library is divided into noise zones, some of which allow talking and even giggling, though the other users naturally have to be taken into consideration. The reading area, on the other hand, is a completely silent space. Perhaps moving there would help matters?

UEF Primo

Primo is absolutely awful to use. It is unclear and no matter what device you use it on, the website updates itself automatically or goes back to the start of the search results by itself, which makes it difficult to search for or examine works. The poor usability does not inspire you to search for works at all.
We are sorry to hear that. Your comment did not provide me with enough information to determine whether this is a defect or a feature. The website does not ‘update’ automatically, nor does it move to the start of the search results by itself. Such features are not built into Primo. For search instructions, see Quick guide and Search in UEF Primo.

Primo is pretty challenging to use and awkward to browse, particularly on mobile devices. I would also like to see more materials in electronic format. However, the library’s employees are lovely and helpful!
The mobile service is not completely ideal yet, but the scalability and operation of the user interface is being developed to be more user-oriented.

COVID-19 spring

More of the library materials should be made available in electronic format. Many were unable to get course books when the libraries closed, and there is a limited number of books because many people took ‘a million’ books home with them, not leaving much of anything for the rest. The studies of many people are being delayed because not all materials are available.
Due to COVID-19, the university and library had to close down the facilities on a tight schedule, which has definitely affected the progress of many people’s studies. We have been actively expanding our electronic collections this spring. Unfortunately, fully printed collections cannot be replaced with electronic versions, which is already explained at the beginning of this article. The book pick-up service launched on 14 May will alleviate the issue in the availability of printed materials.

It would be really great if it were possible to also borrow the library’s paper books during this distance learning situation. For example against a small fee via Posti or a pick-up point. It would make it easier to complete my thesis!
A limited book pick-up service started on 14 May. No fee is charged for it. We hope that this service will assist in this exceptional situation. The service is also a new learning situation for us at the library, and we come across new things in need of solving every day.

Huh, I am glad we did not have to return borrowed books because of the university closing. Thanks for that too.
It was the least we could do in this situation that came upon us so quickly.

Good luck with these difficult times.
Thank you and likewise, our dear customer. Let us all stay healthy.

Arja Juntunen, palvelupäällikkö | Head of Services
Asiakaspalvelut | Customer Services
Riitta Porkka, palvelupäällikkö | Head of Services
Tietoaineistopalvelut | Collection Services
Jukka Kananen, palvelupäällikkö | Head of Services
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and Publishing Services

Hymy- ja valitusviikot: opiskelijapalautetta kirjastolle, opparille ja tipalle | Smiles and Complaints Week: student feedback to the Library, Oppari and IT Services

(Please, scroll down to read in English.)

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan vuotuinen palautekampanja Hymy- ja valitusviikot oli tänä vuonna 30.9.-4.10.2019 sekä Joensuun että Kuopion kampuksella. Palautetta tuli myös kirjastolle, opparille ja tipalle.

Toivottiin, että Kuopion kampuskirjasto olisi pidempään auki, jopa 24/7 kuten Joensuun kampuskirjasto jo nyt on. On iloa kertoa, että ensi vuoden kesällä tämä muutos tehdään. Tosin se tarkoittaa sitä, että Kuopion kampuskirjasto tulee todennäköisesti olemaan kiinni kesällä, kun tilaa remontoidaan.

Tilasuunnittelu on meneillään, ja mukaan on kutsuttu myös opiskelijaedustajia. Kun palautteissa oli toivottu latauspistokkeita lukusaliin, tullaan sekin tässä yhteydessä miettimään. Tosin se on hieman kaksipiippuinen juttu, sillä osa hiljaisen lukusalin käyttäjistä häiriintyy jopa näppäimistöjen äänistä. Mutta pohditaan tätä.

Joensuun kampuskirjastoa koskevissa palautteissa oli aika monta huomiota kirjaston eri salien joko kylmyydestä tai kuumuudesta. Rakennuksella alkaa olla jo ikää ja kaikille sopivan lämpötilan saavuttaminen on haasteellista. Ehkä tässä auttaisi, jos kirjaston käyttäjät tekisivät itse asiasta huoltopyynnön kiinteistöhuoltoon, kun tilanne on akuutti. Sitä varten on lomake (vaatii kirjautumisen Heimoon). Tilanne olisi ehkä helpommin korjattavissa, jos kiinteistöhuollon edustajilla olisi mahdollisuus välittömästi arvioida, mikä syy mahdollisesti on kylmyyden tai kuumuuden takana.

Toinen useamman kerran esiintynyt risukimppu oli toive hiljaisuudesta. Kirjasto on jaettu erilaisiin äänivyöhykkeisiin, esimerkiksi alakerrassa siirrytään pääovelta katsoen asteittain yhä hiljaisempiin tiloihin, joista hiljaisin on lukusali. Tästä syystä sinne ei myöskään ole suunnitteilla pistokepaikkoja, koska osa lukusalin käyttäjistä kokee koneiden naputtelun häiritsevänä.

Esitettiin, että hiljaisuuden toteutumista tulisi valvoa tarkemmin; tai väitettiin, ettei kirjastossa osata ohjeistaa hiljaiseen työskentelyyn. Asia on esillä aina syksyisin tutorkierroksilla, ja hiljaisuudesta viestivät tikkarit ovat paikoillaan ensimmäisessä kerroksessa. Lähtökohtanamme on, että opiskelijat ovat vastuuntuntoisia yliopisto-opiskelijoita, jotka huomioivat työrauhan kirjastossa. Tarvittaessa nostamme työrauhan esille pienimuotoisilla kampanjoilla.

Toivottiin:

  • lepotilaa kirjastoon: Laavua voi käyttää lepäämiseen samoin kuin Ololaa;
  • taukojumppahuonetta: ehkä jokin muu paikka on taukojumppahuoneelle parempi kuin kirjasto;
  • kahvikonetta: koska Carelia-ravintola on vieressä, ei hankinta ole suunnitelmissa;
  • säkkituoleihin lisää täytteitä – entiset hävinneet jonnekin: asia on jo hoidossa ja toivottavasti ratkaisu tähän löytyy.

Kiitos myös ruusuista, joita sateli ”hyvästä ja ihanasta palvelusta” ja siitä että ” henkilökunta on huippua!”. Erään palautteen mukaan Joensuun kampuskirjasto on ”The most beautiful library ever!”

The annual Smiles and Complaints Week feedback campaign of the Student Union of the University of Eastern Finland was held on 30 September – 4 October this year at both the Joensuu and Kuopio campuses. The Library, Oppari and IT Services also received feedback.

Respondents indicated that they would like Kuopio Campus Library to be open later, even 24/7 like the Joensuu Campus Library. We are glad to announce that this change will be made next summer. It does mean, however, that the Kuopio Campus Library will likely be closed during the summer for renovations.

The design process is under way, and we have invited student representatives to participate. A need for charging outlets in reading areas was expressed in the feedback, and we will be addressing this issue as well. This is quite tricky, though, as some users of the quiet reading areas are distracted by sounds of the keyboard. However we will be discussing this issue.

The feedback concerning Joensuu Campus Library contained quite a few remarks on how cold or warm the different areas of the library are. The building is getting old, and achieving a temperature that is suitable for everyone is quite difficult. One solution to this could be that library users should make a facility maintenance request to building maintenance when the problem arises. You can use the facility maintenance request form (requires login to Heimo). The situation might be best resolved if building maintenance had the chance to assess the reason for the temperature on site without delay.

Another theme that kept popping up was the need for peace and quiet. The library is divided into various noise zones; on the ground floor, for example, you move from the main entrance towards quieter areas as you move further inside the library, ending up in the reading room. That is why we are not planning on adding power outlets to the reading room, because some of the users of the quietest reading area feel that fingers on keyboards are distracting.

Some respondents wanted stricter control on keeping the areas quiet, or claimed that the library staff were unable to instruct people to keep quiet. The issue is always brought up on the tutor rounds in the autumn, and signs that remind people to keep quiet are in place on the first floor. Our premise is that our students are responsible university students, who take others into consideration when using the library. We will highlight the issue by running small campaigns, if necessary.

Wishes:

  • Lounge areas in the library: Laavu and Olola can be used for resting;
  • Exercise break facilities: the library may not be the best place for exercise facilities;
  • Coffee machine: because we are located close to the Carelia restaurant, we are not planning on purchasing a coffee machine;
  • More filling for beanbags – the filling has mysteriously disappeared: we are taking care of this matter and hoping for a swift solution.

We would also like to thank you for the positive feedback, which we got for a “friendly and lovely service” and the fact that our “personnel are top notch!” One piece of feedback even read that the Joensuu Campus Library is “the most beautiful library ever!”

Arja Juntunen, palvelupäällikkö | Head of Services
Asiakaspalvelut | Customer services

ISYY:n hymy- ja valitusviikko 2017 : vastaukset ja selitykset | ISYY’s Smiles and Complaints Week 2017 : replies and comments

(Please, scroll down to read very briefly in English.)

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta järjesti keväällä 2017 jo perinteisen Hymy- ja valitusviikko –kampanjan. Palautetta — risuja ja ruusuja, hymyjä ja valituksia — tuli niin kirjaston kuin Opparin ja Tipan palveluista sekä Joensuun että Kuopion kampuksella.

Joensuun kampuksella toivottiin useassa palautteessa sitä, että kirjasto tilana olisi pidempään auki. Nyt onkin mukava kertoa, että näin todella tapahtuu ja toiveet täyttyvät: lokakuun 2. päivä aloittaa Carelia 24/7 -tila, jonne UEFin opiskelijat ja henkilökunta pääsevät kulkuluvalla. Kirjastotila palveluineen on auki normaalisti kaikille klo 8-18 arkisin lukukausien aikana ja lauantaisin klo 10-14. Näiden aikojen ulkopuolella tilaan pääsee sitten kulkuluvalla klo 18.30-23.00 ja aamusta jälleen klo 7.00. Poikkeuksia tulee mm. juhlapyhiin, jolloin opiskelijoidenkin toivotaan pitävän vapaata opiskelusta. Kulkulupa-aikoina käytössä on vain kirjaston ensimmäinen kerros, jossa ovat koneet ja kurssikirjat. Henkilökuntaa ei tuolloin ole paikalla vaan tila toimii omatoimitilana.

Toivottiin myös tiloja, joissa voisi työskennellä yhdessä. Nyt kirjaston ensimmäisen kerroksen tila on jaettu vyöhykkeittäin, on täysin hiljainen tila lukusali (tätäkin pyydettiin palautteissa, jopa niin ankarasti, että edes omia koneita ei siellä näpyteltäisi); sitten on koneita täynnä oleva hiljainen työskentelyalue, joka on tarkoitettu nimensä mukaisesti hiljaiseen työskentelyyn; seuraavalla äänialueella – työskentelyalue – on keskustelu sallittu, ja tätä tilaa voi käyttää yhdessä työskentelyyn. Siellä on sohvaryhmiä ja myös koneita. Ololahan on jo entuudestaan alue, jossa on lupa olla rennosti. Toki aina julkisessa tilassa kuuluu huomioida muut käyttäjät niin, ettei omalla käytöksellään tuhoa toisten työrauhaa.

Pistokepaikkojakin lisättiin remontin yhteydessä ja hankittiin lisää säädettäviä pöytiä. Joku palautteenantaja koki säädettävien pöytien käytön leimaavana, jos ei ole selkävaivainen eikä liikuntarajoitteinen; mutta niin tai näin, pidämme joka tapauksessa huolta esteettömyydestäkin.

On myös välitetty viestiä eteenpäin siitä, että kirjastotila on koettu likaiseksi ja pölyiseksi. Tietokoneiden näppäimistöjen epäsiisteyttä koskevan palautteen olemme myös välittäneet siivouksesta vastaaville. Halutessasi voit myös pyytää Opparin tiskiltä puhdistusliinan näppäimistön puhdistamiseen.

Ilmastointia kritisoitiin myös. Kesällä vaihdettiin suuremmat ilmastointikoneet ja niistä toivotaan apua tilanteeseen.

Palautetta saimme edelleen riittämättömiksi koetuista kurssikirjakokoelmista. Varsinkin kandivaiheessa samaan aikaan tiettyä kirjaa tarvitsevia on suuri joukko eikä painettua kirjaa voi mitenkään hankkia jokaiselle tarvitsijalle. Kestävä ratkaisu kurssikirjapulaan ovat verkkokirjat, joita hankimme aina kun vain nimeke verkkokäyttöön on ostettavissa. Kannattaa myös olla aktiivinen kirjaston palvelupisteillä ja vinkata puuttuvista kurssikirjoista.

Sähköisiä tenttitiloja toivottiin lisää ja myös sähköistä tenttijärjestelmää toivottiin kehitettävän mm. kurssihaun osalta. Joensuussa onkin otettu käyttöön uusi tenttitila Naturassa (N112), jonka myötä tenttikoneiden määrä on nyt kaksinkertaistunut. Molemmat tenttitilat ovat lukuvuoden aikana auki myös lauantaisin. Olemme ottaneet molemmilla pääkampuksilla käyttöön myös uuden sähköisen tenttijärjestelmän Examin. Exam ja Stentti –järjestelmät toimivat rinnakkain vielä kuluvan lukuvuoden. Examissa voit hakea tenttejä opintojakson koodin, tentin nimen tai tentaattorin nimen mukaan. Joku kaipaili sähköiseen tenttiin suttupaperia. Opparin tiskiltä saa sähköiseen tenttiin halutessaan mukaan A4-kokoisen tussitaulun, jota voi käyttää suttupaperin tavoin.

Sitten hymyihin ja ruusuihin! Joensuussa Olola sai kiitosta niin kuin myös toisen ja kolmannen kerroksen uudet kalusteet ja oppimistilat. Henkilökuntaa sanottiin mukavaksi ja joku sai yksittäisenkin palautteen, mikä on eteenpäin kerrottu.

Kuopion kampuksella toivottiin lisää seisomapisteitä ja pidempiä aukioloaikoja. Todennäköistä on, että 24/7 opiskelutilaa ryhdytään suunnittelemaan myös Kuopion kampukselle. Keräämme ensin kokemuksia Joensuun kampuksen Carelia 24/7 -tilasta.

Sähköinen tentti koettiin loppuun varatuksi ja ruuhkaiseksi. Siksi onkin ilo kertoa, että olemme saaneet uuden sähköisen tenttitilan entisen lisäksi myös Kuopioon. Näin sähköisen tentin tenttipaikkojen määrä tuplaantuu ja toivottavasti helpottaa oleellisesti ruuhkia.

Lainojen myöhästymismaksuja piti joku liian korkeana. Tasapainoilemme aina eri toiveiden välillä: on myös niitä asiakkaita, jotka odottavat epätoivoisesti jotain kirjaa ja pitävät myöhästymismaksuja liian pieninä. Myöhästymismaksut ovat olleet samat vuodesta 2010 alkaen, mutta keskustelemme asiasta. Otamme myös palautteissa esiin nostetut varausmaksut mietintään, kun pohdimme palvelukonseptiamme tulevan vuoden aikana.

Briefly in English

The Student Union of the University of Eastern Finland (ISYY) organized the traditional Smiles and Complaints Week in March 2017. Both the Library and the Oppari got feedback of their services on Joensuu and Kuopio campuses.

At the Joensuu campus, there was a lot of feedback that the  library opening hours should be longer and now they will be. Carelia 24/7 Learning Space will be open for you starting on 2nd October 2017 early in the morning, late in the evening and on Sundays. The library also got feedback about the inadequate number of course books. Please, remember ebooks!

Teksti | Text:
Arja Juntunen | Palvelupäällikkö | Asiakaspalvelut | Kirjasto
Riitta Porkka | Palvelupäällikkö | Tietoaineistopalvelut | Kirjasto
Sari Tervonen | Erikoissuunnittelija | eOppimisen tukipalvelut | Opintopalvelut

Kuva | Photo:
Tuula Rissanen | Tietoasiantuntija | Opetus- ja tietopalvelut | Kirjasto