Pikemminkin ystäväryhmä kuin työtovereiden ryhmä | Like a group of friends rather than a group of colleagues

Nesrin between library shelves

(Please, scroll down to read in English.)

Olen Nesrin Aydın Yürükçü. Kandidaatintutkintoni olen suorittanut toisen asteen matematiikan opetuksesta ja maisterintutkintoni on julkishallinnosta, politiikasta ja yhteiskuntatieteistä. Tällä hetkellä olen jatko-opiskelija Hacettepen yliopiston koulutushallinnon osastolla.

Työskentelin matematiikan opettajana yläkouluissa neljätoista vuotta Turkin opetusministeriössä.

Työskentelin Turkin eri kaupungeissa sekä valtion keskuskouluissa että paikallisissa kyläkouluissa. Lisäksi olen kiinnostunut sukupuoleen liittyvästä tutkimuksesta. Olen ollut mukana sukupuoleen ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä hankkeissa. Olen ollut mukana myös solidaarisuustyöpajoissa ja osallistunut näihin liittyville kursseille.

Olen iloinen voidessani jakaa kokemuksiani harjoittelijana Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjastossa. Ensinnäkin haluan huomauttaa, että kirjaston henkilökunta oli erittäin ystävällistä, se vaikutti enemmän kaveriporukalta kuin työtovereiden ryhmältä.

He motivoivat minua aina parantamaan suomen kielen käyttöä, heidän kannustuksensa ansiosta tunnen oloni itsevarmemmaksi puhuessani suomea.

Nautin myös jokaisesta tehtävästä, joka minulle annettiin, puhtaasti siksi, että se selitettiin minulle erittäin hyvin, ja minua rohkaistiin esittämään kysymyksiä kaikesta, mitä en ehkä ymmärtänyt, mikä teki tästä kahdesta viikosta niin nautinnollisen.

Tuntuu mahtavalta olla osa tiimiä ja mahdollisuudesta harjoitella kirjastossa.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia Joensuun kampuskirjaston työntekijöitä vieraanvaraisuudesta, huomaavaisuudesta, ystävällisyydestä ja avuliaisuudesta.

Nesrin with fellow workers

I’m Nesrin. I have completed my bachelor’s degree in teaching mathematics and my master’s degree is in public administration, politics, and social sciences. I am currently a graduate student in the Department of Educational Administration at the University of Hacettepe.

I worked as a math teacher at the secondary schools for fourteen years at the Ministry of Education in Turkey.

I worked in different cities in Turkey both governmental central city schools and local village schools. Additionally, I’m interested in gender studies and joined lots of activities and participated related lessons and courses about Gender, Violence Against Women, and Women’s Solidarity Workshops and Symposiums.

I’m delighted to share my experiences as an intern at the Joensuu Campus Library of the University of Eastern Finland. First of all, I should point out that the staff at the library were extremely friendly, it seemed like a group of friends rather than a group of colleagues.

They always motivated me to improve my Finnish, thanks to their encouragement, I feel more confident when speaking Finnish.

Also, I enjoyed every task I was given, purely because it was very well explained to me and I was encouraged to ask questions about anything I may not have understood, which is what made these two weeks so enjoyable.

It feels great to be part of the team and having the opportunities to practice at the library.

Lastly, I would like to thank everyone at the Joensuu Campus Library for being so welcoming, considerate, kind, and helpful.

 

Nesrin Aydın Yürükçü, kirjastoharjoittelija | library trainee

Share

Time to say goodbye!

Four months have passed by, and it’s time for me to say goodbye to my trainee period in the library.

When I first entered through the doors of the library as a normal student who comes to the premises to complete their essays, assignments, or study for their exams, I never thought about how much time I would spend in the Carelia building of Joensuu, where our library is located.

This place has meant lots to me, not only when it comes to studying, but also to socialize, relax, feel comfortable and spend my days. The library is a very important meeting point in Joensuu, where friends find knowledge, not only in the books, but also in other people.

This place feels like home. The books, the computers, and the people – everyone is together here for a reason. This feeling has been proven to me in these past four months. Magic happens from the service desk onwards, but what about what’s behind? In my first blog I wrote about how curious I was regarding the machinery behind the shelves. The human machinery.

Non-stop working behind the staff doors: acquisition, review, cataloguing, shelving, information retrieval courses, and concern for the users. Nothing ever stops, and even though you, as users, don’t know the people working here, they know you and want to know you even more.

ihminen istuu tuolissa kirjahyllyn luona

This is why we designed a survey about the library services. We want to improve; they want to improve: From premises to services and problems with the noise. What is going on in the library is one of the main concerns of the people that make all this possible.

Regarding concerns, I also got the opportunity of selecting books for the Multilingual Month, creating a collection related to linguistic minorities, language endangerment and bilingualism, because the cultural and linguistic identity are very important aspects of our society, and I am very thankful, as a linguistics student, for being able to make such a selection. Discrimination also affects languages, and the equality of all of them should always be sought.

By this last post, I want to say thank you to all the people who work in the library and from whom I have learnt and enjoyed so much. The library always felt home, but now even more. I can confirm this after working for four months with all of them, with all of you.

Thank you for making this possible. For being library. For making history. For telling the story.

Gonzalo Maestro, Library trainee

Share

Uusi tietopalveluneuvoja esittäytyy | Introduction of a new Information Services Advisor

(Please, scroll down to read in English.)

Olen Sanna Alajuuma, ja aloitin työt tietopalveluneuvojana Joensuun kampuskirjastossa helmikuussa. Tehtäviini kuuluu pääasiassa kirjaston sisäisten palveluiden tehtäviä ja lisäksi kaikenlaista muutakin, kuten viestinnällisiä töitä.

Kirjastoalan työn aloittaminen Joensuussa on merkinnyt minulle paluuta Pohjois-Karjalaan ja oikeastaan myös kirjastoalalle. Olen syntyperäinen kiteeläinen, mutta Pohjois-Suomessa suurimman osan elämästäni asunut. Paluu Pohjois-Karjalaan oli kytenyt mielessäni jo jonkin aikaa, ja lopullisen sysäyksen muutolle antoi uusi innostava työ.

Opiskelin Oulun ammattikorkeakoulussa kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmassa, ja kun en heti valmistuttuani työllistynyt kirjastoalalle, päätin täydentää osaamistani ja opiskella lisää. Niinpä suoritin digitaalisen markkinoinnin ja myynnin täydennyskoulutuksen, jonka myötä sain  digimarkkinoinnin töitä. Sille tielle jäin neljäksi vuodeksi.

Digimarkkinointityö sisälsi ajoittain syvällistäkin pureutumista tietotekniikan ja digitaalisten palvelujen maailmaan, joten reppuun tarttui osaamista niin markkinointikanavien sisällöntuotannosta kuin koodaamisestakin. Näitä tietoja ja taitoja pääsen hyödyntämään myös nykyisessä työssäni. Olen innoissani, että voin yhdistää hieman kaikkea mitä olen oppinut!

Tietopalveluneuvoja Sanna Alajuuma ja taustalla myytävät julkaisut pinottuina hyllyissä. Nainen, kirjapinoja. | Information services advisor Sanna Alajuuma, behind publications waiting to be sold. Woman, books on shelves.
Myytävät julkaisut odottavat Arkistolassa uusia omistajiaan. | Publications for sale await their new owners in Arkistola.

I am Sanna Alajuuma and work as an Information Services Advisor at the Joensuu Campus Library. I started here in February. My assignment mainly includes tasks of the library’s internal services and, among other things, communication tasks.

Starting library work in Joensuu meant a return to North Karelia and in fact also to the library sector. I was born in Kitee, but I’ve lived in northern Finland most of my life. The return to North Karelia had been simmering in my mind for a long time and the final impetus for change was given by an exhilarating new job.

I studied in the Oulu University of Applied Sciences in the programme of Library and Information Service, but after graduation I did not immediately get employed in the library sector. I decided to study more and completed further education in digital marketing and sales. I then got employed in digital marketing, and stayed on that road for four years.

From time to time, the digital marketing work involved a profound bite in the world of information technology and digital services, and my skill set accumulated with expertise in content production of marketing channels and coding. This is the knowledge and skills I get to use in my current job as well, and I am excited to be able to combine parts of everything I have learned!

Sanna Alajuuma, tietopalveluneuvoja | Information Services Advisor
Sisäiset palvelut | Internal Services

Share