Oikeustieteitä, teologiaa, kasvatustieteitä – täydennyksiä Oxford University Pressin aineistoihin | Law, theology, education – additions to e-resources from Oxford University Press

(Please, scroll down to read in English.)

Itä-Suomen yliopiston käyttöön aiemmin hankittuja Oxford Handbooks Onlinen aihekokoelmia on täydennetty vuonna 2017 julkaistulla sisällöllä. Täydennetyt kokoelmat ovat: Business & Management, Criminology and Criminal Justice, Economics & Finance, Linguistics, Literature, Political Science ja Psychology.

Kokonaan uusina on hankittu oikeustieteiden ja teologian aihekokoelmat (suluissa kirjanimekkeiden lukumäärä):

Kokoelmiin sisältyvät kokonaisuudessaan ilmestyneet teosnimekkeet on luetteloitu UEF-Finnaan. Näiden ohella luettavissa ovat valmiit yksittäiset artikkelit keskeneräisistä teoksista.

Oxford Handbooksin lisäksi täydennystä on hankittu Oxford Bibliographies -palveluun. Aiemmin lisensoitujen aihealueiden rinnalla käytössä on nyt myös kasvatustieteiden osio Education.

Previously acquired subject areas in the Oxford Handbooks Online have been supplemented with titles published in 2017. The subject areas in question are Business & Management, Criminology and Criminal Justice, Economics & Finance, Linguistics, Literature, Political Science, and Psychology.

In addition, two entirely new subject areas have been acquired to the collections (the number of book titles in brackets):

You can find the handbooks that have been published in their entirety from the UEF Finna. Furthermore, in the Oxford Handbooks Online service you can access the completed articles from the unpublished handbooks.

Besides the Oxford Handbooks, we have also acquired an addition to the Oxford Bibliographies service. In addition to the subject areas acquired earlier we now have access to the subject area of Education as well.

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Religion Past and Present – kattava uskontotieteen ja evankelis-luterilaisen teologian hakuteos

Itä-Suomen yliopiston kirjasto tarjoaa asiakkaidensa käyttöön lukuisia eri alojen hakuteoksia. Näistä erityisesti teologeille suunnattuja ovat Gale-kustantamon hakuteokset Encyclopedia of Religion ja Encyclopedia of Science and Religion sekä raamatuntutkimukseen erikoistunut De Gruyter –kustantamon hakuteos Encyclopedia of the Bible and its Reception Online.

Uusin kirjaston hankkima elektroninen teologian alan hakuteos on Brill-kustantamon ylläpitämä evankelis-luterilaisen teologian ja uskontotieteen käsikirja Religion Past and Present (RPP). Se on englanninkielinen käännös monille teologeille tutusta Religion in Geschichte und Gegenwart –hakuteoksesta, jonka aiempi, kolmas laitos on saksankielisenä luettavissa Joensuun kampuskirjaston painetuissa kokoelmissa.

Religion Past and Present edustaa uusinta tutkimusta ja käsittää 15 000 artikkelia sekä teologian ja uskontotieteen aloilta että poikkitieteellisestä näkökulmasta.  Teosta voi käyttää perinteisesti aakkosittain selaten tai hakusanoilla hakuja tehden.  Esimerkkihaku ”synoptic problem” tuottaa tulokseksi 13 osumaa. Niistä ensimmäinen on itse synoptiselle ongelmalle omistettu artikkeli ja muut erilaisia artikkeleita, joista näkee, ketkä tutkijat ovat synoptista ongelmaa tutkineet tai missä eri yhteyksissä sitä on käsitelty:

rpp

 

Tietosanakirja-artikkelien lisäksi hakusanoilla voi löytää artikkeleja Brill-kustantamon tieteellisistä lehdistä kuten Novum Testamentum -julkaisusta. Ne voi avata suoraan Brill Online Books and Journals -palvelusta PDF-muodossa:

rpp2

 

Myös kirjaviitteitä löytyy, mutta ne eivät avaudu kokoteksteinä. Siitä ei kuitenkaan tarvitse masentua, vaan voi kokeilla, onko kirja luettavissa esimerkiksi EBSCO eBook Collection -e-kirjapalvelussa. Esimerkiksi hakutuloksista löytynyt kirja New Testament Textual Criticism: The Application of Thoroughgoing Principles ei avaudu Brillin palvelussa ilman 204 euron maksua, mutta on maksutta kokonaisuudessaan luettavissa EBSCO:n puolella:

rpp3

 

Ja jos EBSCO:sta tai Ebrarysta ei kirjaa löydy, voi tarkistaa, onko se saatavissa kirjaston painetuissa kokoelmissa. Jos silloinkaan ei onnista, voi aina tehdä kaukolainapyynnön tai hankintaesityksen.

RPP-palvelussa voit luoda myös henkilökohtaisen käyttäjätilin, jolle voit tallentaa hakuhistoriasi ja palata lukemaan mielenkiintoisiksi havaitsemiasi artikkeleja.

Jussi Hyvärinen, tietoasiantuntija (Opetus- ja tietopalvelut)

Oxford Reference Online: hakuteoksia / reference works

Kuka on Kunda? Mitä tarkoittaa HWUDB? Mikä on alta? Vastaukset selviävät Oxford University Pressin julkaisemasta hakuteoskokoelmasta Oxford Reference Online Premium. Premium-kokoelma sisältää yli 200 sanakirjaa ja muita hakuteoksia lukuisilta tieteenaloilta (eri painokset mukaan lukien nimekkeitä on lähes 300). Kirjasto on vastikään hankkinut kokoelman yliopiston käyttöön. Premium-kokoelma on viety Nelli-portaaliin nimellä Oxford Reference Online Premium Collection. Nimekkeittäin kokoelman julkaisut löytyvät myös Josku-tietokannasta sekä UEF-Finna-hakupalvelusta.

Nimekelista Excel-taulukkona (katso 2. välilehti: OR Premium Title List, sarake A)

Siirry Oxford Reference Online Premium –kokoelmaan

ORO-valmis1

Who is Kunda? What does HWUDB mean? What is alta? Answers could be checked from the reference work collection called Oxford Reference Online Premium. The Premium Collection offers a huge range of fully-indexed, extensively linked, up to date, and cross-searchable dictionary, language reference, and subject reference works published by Oxford University Press, including detailed information across a broad subject range from titles in the world-renowned Oxford Companions series. The size of the collection is more than 200 titles (almost 300 when counting all editions). Oxford Reference Online Premium Collection  can be found on Nelli portal of the University of Eastern Finland Library.  All titles with full text links can be found on Josku database as well on UEF-Finna search service.

Title list on Excel sheet (see Tab 2: OR Premium Title List, Column A)

Jump to the Oxford Reference Online Premium Collection

Lisätietoja / For more information: nelli (at) uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online Resource Services