Ellibsiin kirjaudutaan nyt Haka-tunnuksilla | Login to Ellibs now via Haka authentication

Tunnistautumistapa Ellibs-palveluun on muuttunut. Palveluun ei kirjauduta enää Ellibsiin luoduilla erillisillä tunnuksilla vaan Haka-tunnuksilla eli Itä-Suomen yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

The Ellibs service’s authentification method has changed. Instead of separately created login credentials, you use your HakaLogin-credentials, in other words, your UEF username and password.

Kun klikkaat “Kirjaudu sisään”, ruutu näyttää nyt tältä. Hyväksy tietojesi tallentaminen ja käsittely Ellibs Libraryssa, mikäli haluat käyttää palvelua.

When you click “Log in”, the login screen looks like in the picture above. Check the box “I accept the storage and management of my personal information in Ellibs Library” in order to use the service.

 

Mikäli kirjaudut palveluun uudella laitteella tai selaimella, sinun on tehtävä tunnistautuminen. Valitse kotiorganisaatioksesi Itä-Suomen yliopisto, ellei se näy oletusvalintana.

If you are logging in to the service using a new device or browser, authentication is required. Select University of Eastern Finland as your home organisation, if it is not shown as the default choice.

 

Syötä UEF-käyttäjätunnuksesi ja -salasanasi.

Enter your UEF username and password.

 

Hyväksy tunnustesi siirtäminen palveluun (Accept).

In order to proceed, accept sending your credentials to the service.

 

Tämän jälkeen ohjaudut takaisin Ellibsiin. Valitse haluamasi laina-aika ja klikkaa “Lataa koneellesi”.

After the authentication, you are directed back to Ellibs. Choose a desired loan time and click “Download”.

 

Klikkaa tähän “OK”.

Click “OK” to proceed.

 

Valitse kirjatiedoston avaaminen Adobe Digital Editions -ohjelmalla. (Jos oheisenlainen ikkuna ei avaudu, aloita alusta ja kokeile kirjan lataamista uudelleen.) Mobiililaitteessa tiedosto avautuu Bluefire Reader -ohjelmaan.

Choose to open the book file with Adobe Digital Editions software. (If a window as shown above does not pop up, start over from the beginning and try to download the book again.) When using a mobile device, the file will open with the Bluefire Reader application.

 

Kirja latautuu lukuohjelmaan. Taustalla näkyy aiemmin lainattu kirja.

Above is how the book is loaded into the reader software. You can see a previously borrowed book in the background.

 

Kirja on latautunut ja luettavissa.

Now the book has been loaded and is readable.

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

 

Jaa tämä / Share this
Share

Ellibsin eeppisimmät ekirjat? | eBooks on Ellibs service

(Please, scroll down to read briefly in English.)

Mitä ovat ne Ellibs-palvelun e-kirjat, joiden virtuaalisia rivejä lukijan tahmaiset sormenpäät hivelivät kosketusnäytöllä useimmin vuonna 2017? Minkä kirjanimekkeiden sivuja rullailtiin hiirellä eteenpäin eniten? Lainatuimpien Ellibsin e-kirjojen kymppikerholaiset olivat:

NimekeLainauskerrat
1. Ihmisen psykologinen kehitys512
2. Ainutkertainen oppija465
3. Johdatus laadulliseen tutkimukseen391
4. Laadullinen tutkimus 2.0. 321
5. Yritysrahoitus271
6. Positiivisen psykologian voima269
7. Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus 219
8. Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö 211
9. Laskentatoimi178
10. Valtiosääntöoikeus 178

Mutta tarjolla olleiden yli neljän sadan Ellibs-kirjan joukosta 113 ei onnistunut löytämään itselleen vuoden aikana yhtään lukijaa! Voit korjata tilannetta tämän vuoden osalta –  jos vaikka seuraavista nollakerholaisista löytyy sinulle mielenkiintoista luettavaa! Tarjolla on myös ohjeistusta Ellibsin e-kirjojen lukemiseen.

Ääniä äänien takaa; Tulkintoja rock-lyriikasta 
Amerikansuomalaisia sarjakuvataiteilijoita
Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa
Hirmuvallan huolena vankilat ja tuonela
Kansan vihollinen – Inkerinsuomalaisen Niina Väärän tarina
Metsän autuus. Luonto suomalaisessa kirjallisuudessa 1700-1950
Pop, protesti, laulu
Sekakäyttöä ja salarakkautta – Digi-tv ja monimediaisuuden murros Suomessa

Ellibs is an ebook service providing more than 400 eBooks for the University of Eastern Finland members. At the moment, 71 of books are in English, but none of them were among the most read Ellibs titles in 2017.  In addition, guidance for reading Ellibs eBooks is provided. Here are some examples of eBooks in English:

National core curriculum for early childhood education and care 2016
Identities, intergroup relations and acculturation : the cornerstones of intercultural encounters
Environmental ethics : an overview for the twenty-first century
International management behavior : global and sustainable leadership
The Delphi technique in nursing and health research
Computational paralinguistics : emotion, affect and personality in speech and language processing

Kaarina Meriläinen, tietoasiantuntija | Information specialist 
Tietoaineistopalvelut | Collection services 

Käännöksen oikoluku | English language checking: Urho Heinonen

Jaa tämä / Share this
Share

Ellibs: käyttökatkoja / maintenance breaks

(To read in English, please scroll down)

Ellibsin palvelimet siirretään kokonaisuudessaan uuteen nopeampaan verkkoympäristöön ja samalla päivitetään palvelinkapasiteettia. Valitettavasti tästä aiheutuu käyttökatko Ellibs-palveluun.

Huoltoja tehdään sekä 28.12. – 29.12.2016 että 4.1. – 5.1.2017. Toiseen ajankohdista on tulossa pidempi käyttökatko, jonka aikana Ellibs-palvelun e-kirjat eivät ole käytettävissä.

Pahoittelemme asiasta koituvaa harmia!

 

Ellibs is moving servers to a faster environment and at the same time server capacity will be updated. Unfortunately, this will cause an usage break for Ellibs service.

For this, Ellibs is announcing two maintenance slots: 28th – 29th of Dec 2016 and 4th – 5th of Jan 2017. There’s going to be a longer usage break in one of the slots, and during the usage break eBooks in Ellibs service cannot be used.

We apologize for the inconvenience!

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services

Jaa tämä / Share this
Share

E-kirjojen lainaaminen Ellibs-palvelussa / Borrowing e-books in Ellibs service

Ellibsin kirjautumiskuva
Kuva 1.

Tunnistautumistapa Ellibs-palveluun on vaihdettu. Palvelua ei enää voi käyttää kirjastokortin tiedoilla, vaan kirjan lainaamista varten on lukijan tehtävä henkilökohtainen käyttäjätili luomalla itselleen erilliset tunnukset (kuva 1.). Ensimmäisessä vaiheessa luodaan tili antamalla sähköpostiosoite käyttäjätunnukseksi. Seuraavaksi tili viimeistellään sähköpostitse saadun linkin avulla antamalla tilille salasana (kuva 2.). Yliopiston kirjautumistunnuksia tarvitaan vain, jos  käytät Ellibs-palvelua yliopiston verkon ulkopuolella. Silloin sinun tulee ensiksi avata etäkäyttöyhteys yliopiston kirjautumistunnuksilla, ja itse Ellibs-kirjojen lainaaminen tapahtuu luomillasi henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla .

Kuva 2.
Kuva 2.

 

Picture 2.
Picture 1..

Authentication method in Ellibs service has been updated. Instead of using your library card number you must create a personal user account into service (picture 1.). First you will have to give you email address for a user name. Next you will need to finalize your account by clicking a link in the email received and by creating a password (picture 2.). If you will use Ellibs service outside of the university network, you will be first asked the UEF credentials in order to open a remote access. Then you will borrow Ellibs e-books with your personal user account just made.

Picture 2.
Picture 2.

Lisätietoja / For more information: finna (at) uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services

Jaa tämä / Share this
Share

Ellibs-palvelun e-kirjojen käyttö muuttuu 18.7. / Ellibs e-book service usage customs will be updated on 18th July

ellibs-logo-iso

Asiakkaiden toivomuksista ja käytänteiden yhtenäistämiseksi Ellibs-palvelun e-kirjojen käytössä siirrytään kirjastokorttiin perustuvasta käytöstä yliopistoyhteisön jäsenyyteen perustuvaan käyttöön. Muutoksen jälkeen kirjoja pääsevät lukemaan vain yliopistoyhteisön jäsenet (tutkinto-opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat sekä henkilökunta) ja KYSin henkilökunta. Muut henkilöt voivat lukea kirjoja ainoastaan paikan päällä yliopiston kirjastoissa.

Myös jatkossa Ellibsin käyttö edellyttää kirjautumista palveluun. Avattaessa Ellibs-palvelu ensimmäistä kertaa muutoksen jälkeen palvelu pyytää luomaan uuden henkilökohtaisen käyttäjätilin. Tiliin annettavaa sähköpostiosoitetta ja salasanaa tarvitaan palveluun kirjautumisessa esimerkiksi aloitettaessa kirjan lukeminen. Lisäksi yliopiston verkon ulkopuolella on ensin kirjauduttava etäkäyttöön yliopiston/KYSin kirjautumistunnuksilla. Josku-tietokannassa etäkäyttö avautuu yliopiston käyttäjätunnuksella siirryttäessä kirjaan Joskun linkistä. Nelli-portaalissa ja UEF-Finna-tietokannassa etäkäyttö avautuu kirjauduttaessa palveluun yliopiston käyttäjätunnuksella. KYSin henkilökunta avaa etäkäyttöyhteyden aina erillisen etäkäyttösivun kautta.

Nykyiset kirjastokorttitunnistautumiseen perustuvat käyttäjien tilit (oman kirjahyllyn tiedot kuten lainaushistoria, selaushistoria ja suositellut kirjat) menetetään muutoksen yhteydessä.

Muutoshetken lainat eivät automaattisesti katkea, mikäli kirja on ladattu lukuohjelmaan. Muutoksen jälkeen ei kuitenkaan pääse enää kirjastokortin tunnuksilla omaan kirjahyllyyn, joten varaukset ja mahdolliset selainlukijassa voimassa olevat lainat menetetään.

Muutos astuu voimaan maanantaina 18.7.

Ellibs-palvelun käytössä voi ilmetä muutoksesta johtuvia häiriöitä.

Esimerkki Ellibs-kirjan avaamisesta vaihe vaiheelta Josku- tai UEF-Finna-tietokannassa (yliopistoyhteisön jäsenenä):

1. UEF-Finna: Kirjaudu UEF-Finnaan yliopiston käyttäjätunnuksellasi, jolloin etäkäyttö avautuu.

2. UEF-Finna ja Josku: Siirry kirjan tietoihin linkistä: Itä-Suomen yliopiston kokoteksti Ellibs-palvelussa | University of Eastern Finland Full Text in Ellibs

3. Josku: Jos olet yliopiston verkon ulkopuolella, palvelu kysyy sinulta yliopiston kirjautumistunnukset etäkäytön avaamista varten.

4. UEF-Finna ja Josku: Siirtyessäsi lukemaan kirjaa palvelu pyytää luomasi kirjautumistunnukset (sähköpostiosoite ja salasana). Jos käytät Ellibs-palvelua ensimmäistä kertaa (muutoksen jälkeen), joudut luomaan em. tunnukset itsellesi.

******************

Due to customer request and in order to standardise customs in e-book usage, signing in to the Ellibs service with library card information will be replaced with university community membership login information. Following the update, books can be accessed by only the members of the university community (degree students, open university students and personnel) and the KUH staff. Other individuals can read books only at the university libraries.

In future also the use of Ellibs requires signing in to the service. When accessing the Ellibs service for the first time, the service will present a request to create a new personal user account. The e-mail address and password provided for the account will be required, for example, when signing in to read a book. In addition, UEF/KUH login information is needed for remote access outside the campus network. In the Josku database the remote access environment can be accessed via a link and using UEF login information. In the Nelli portal and the UEF-Finna database the remote access will open when signing in using UEF login information. The KUH staff opens the remote access connection always using a separate remote access site.

The current library card identification-based user accounts (personal bookshelf information, such as loan history, browsing history and titles of interest) will be lost in the course of the update.

E-book loans will not be automatically cut off during the update, if the book has been downloaded into a reader program. However, after the update personal bookshelves cannot be accessed using library card information, and thus reservations and possible web browser e-book loans will be terminated.

The update will come into effect
from Monday 18th July.

The Ellibs service may encounter errors due to the update.

Below is a step-by-step example of accessing an Ellibs e-book in the Josku database or UEF-Finna (as a member of the university community):

1. UEF-Finna: Sign in to the UEF-Finna using your university login information in order to open the remote access connection.

2. UEF-Finna and Josku: Go to the book details via the link, Itä-Suomen yliopiston kokoteksti Ellibs-palvelussa | University of Eastern Finland Full Text in Ellibs

3. Josku: If you are outside the campus network, the service will enquire your UEF login information for remote access.

4. UEF-Finna and Josku: When moving on to read a book, the service will enquire the login information you have registered (e-mail address and password). If you are using the Ellibs service for the first time (after the update), you will have to register the aforementioned information to your account.

Lisätietoja. / For more information: nelli (at) uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services

Jaa tämä / Share this
Share