Uudet kasvot Kuopion kampuskirjastossa | New face at the Kuopio Campus Library

(Please, scroll down to read in English.)

Olen Minna Rahnasto-Rilla, Itä-Suomen yliopiston uunituore tietoasiantuntija. Noin pari kuukautta sitten minulle avautui mahdollisuus työskennellä aineistonhallinnan parissa Itä-Suomen yliopiston kirjastolla. Datanhallinnan palvelua halutaan kehittää tutkijalähtöisesti ja minulla on kokemusta tutkimustyöstä yli 20 vuotta Itä-Suomen/Kuopion yliopistossa. Koulutukseltani olen farmasian tohtori vuosimallia 2009, proviisori ja filosofian maisteri pääaineena biokemia. Urallani olen tehnyt tutkimustyötä lääkekehityksen parissa ja opettanut farmasian laitoksella. Kiinnostus terveyteen liittyvään tutkimustyöhön vei minut pariksi vuodeksi National Institutes of Health -lääketutkimuskeskukseen Yhdysvaltoihin tutkimaan vanhuusiän sairauksiin vaikuttavia tekijöitä. Viime vuosina olen tutkinut luonnon- ja muiden aineiden vaikutuksia rintasyöpään.

Uudessa työssäni olen jo päässyt kurkistamaan tutkimusaineistojen hallinnan kysymyksiin ja auttamaan tutkijoita aineistonhallinnansuunnitelmien tekemisessä. Mahtavaa onkin työskennellä edelleen tutkimustyön parissa, vaikkakin eri näkökannalta. Vapaa-aikani kuluu musiikkia kuunnellen, lenkkeilyn merkeissä tai lyhyillä vaellusreissuilla. Välillä unohdan itseni puutarhatöiden pariin.

Nainen tietokoneen ääressä | Woman at the computer
Tietoasiantuntija Minna Rahnasto-Rilla työn ääressä. | Information specialist Minna Rahnasto-Rilla at work. Kuva | Photo: Maarit Putous.

I’m Minna Rahnasto-Rilla, a fresh information specialist at the University of Eastern Finland. A couple of months ago, I had the opportunity to start working on the data support services at the University of Eastern Finland Library. With an emphasis on developing the data support services from the perspective of the researcher, and I have experience with research work more than 20 years at the University of Eastern Finland/Kuopio. My academic background is in pharmacy and biochemistry, I got my PhD in pharmacy in 2009. In my career, I have done research work on drug development as well as teaching work at the Department of Pharmacy. My interest in health research led me to the National Institutes of Health, the USA to do research work on age-related disease for two years. In recent years, I have studied the effects of natural and other compounds on breast cancer.

At my new job, I have already got to know the data support services and helped researchers to carry out their data management plans. I am grateful that I can continue working with the research work, but now I can see it from a different aspect. During my spare time, I like jogging and hiking, working in the garden and listening to the music.


Minna Rahnasto-Rilla, tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

Kirjaston henkilökunnan julkaisut 2022 | Library staff’s publications 2022

Itä-Suomen yliopiston kirjaston henkilökunta osallistui yhdentoista tieteellisen tai ammatillisen julkaisun kirjoittamiseen vuonna 2022. Suosituin foorumi oli Suomen tieteellisen kirjastoseuran Signum-lehti, jossa ilmestyi neljä artikkelia. Kirjoittajista ahkerin oli tietoasiantuntija Tomi Rosti, joka osallistui neljän julkaisun laatimiseen.

Artikkelien aiheet vaihtelivat toksikologisesta informaatiolukutaidosta kansalaistieteeseen. Moni kirjoitus käsitteli tavalla tai toisella tutkimuksen tukemista ja arviointia.

***

The staff of the University of Eastern Finland Library participated in writing of eleven scientific or professional publications in 2022. The most popular forum was Signum, the journal of the Finnish Research Library Association, with four published articles. The most active writer was information specialist Tomi Rosti who contributed to four publications.

The topics of the articles ranged from toxicological information literacy to citizen science, with many writings, in one way or another, discussing the support and evaluation of research.

***

Tieteelliset referee-julkaisut | Peer-reviewed scientific publications

Juvonen, Risto O.; Laitinen, Heikki; Saarti, Jarmo. 2022. Toxicological Information Literacy Protects Human Health. Science & Technology Libraries 41 4: 422431.

Muut julkaisut | Other publications

Holopainen, Mika; Ikonen, Arto; Kananen, Jukka; Katvala, Mari; Linna, Anna-Kaarina. 2022. Rinnakkaistallennuksen edistämisen keinoja yliopistokirjastoissa. Signum 55 1: 38–42.

Hyvärinen, Katja; Nurmi, Niina; Satama, Manna. 2022. Tutkimusdatan kuvailun ihanuus ja kurjuus. Tietolinja 2/2022.

Kansalaistieteen työryhmä (Rosti, Tomi ym.). 2022. Kansalaistieteen suositus. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. Vastuullisen tieteen julkaisusarja, 5.

Karhapää, Anne; Nurmi, Niina; Satama, Manna. 2022. Palvelumuotoilulla parempaa datatukea. Signum 55 2: 32–37.

Koikkalainen, Riitta; Päällysaho, Seliina; Roinila, Markku; Rosti, Tomi; Värri, Hanna. 2022. Miten kannustaa ja tukea avointa julkaisemista? Tieteessä tapahtuu 40 3.

Lahtinen, Hanna; Marjamaa, Minna; Vienonen, Tanja; Manninen, Soile; Suikka, Minna; Ovaska, Tuulevi; Meriläinen, Mikko; Kuittinen, Marja; Rosti, Tomi. 2022. Tieteelliset kirjastot pandemian jälkeen: poikkeusaika kiihdytti työn muutosta. Signum 55 4: 4–13.

Ovaska, Tuulevi. 2022. Open access week 2021 at the University of Eastern Finland Library. Journal of EAHIL 18 1: 4–6.

Pietilä, Maria; Kekäle, Jouni; Rintamäki, Katri. 2022. Tutkimuksen arviointi muutoksessa. Tieteessä tapahtuu 40 4.

Rintamäki, Katri; Pietilä, Maria. 2022. Tutkimuksen tuki yhdistää kirjastoja Euroopan reunalta toiselle. Signum 55 4: 33–36.

Svahn, Elena; Rabb, Viveca; Rosti, Tomi. 2022. Kansalaistieteen opas tutkijalle. Tieteellisten seurain valtuuskunta. Vastuullisen tieteen julkaisusarja, 19.

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | senior information specialist
Jussi Hyvärinen, tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

Lordin jäljillä – sukellus sähköisiin kulttuuriaineistoihin

Lordi katsoo kohti

Kansalliskirjaston tallettamat suomalaiset digitaaliset julkaisut ja verkkoaineistot ovat käytettävissä Itä-Suomen yliopistossa kampuskirjastojen vapaakappaletyöasemilta. Työasemia on esitelty kirjoituksessa Vapaakappaletyöasemat – väylä sähköisiin kulttuuriaineistoihin.

Seuraavassa tutustumme lähemmin niihin aineistoihin, joihin työasemat tarjoavat pääsyn. Lähdemme jäljittämään, millaisen vastaanoton Lordin euroviisuvoitto sai vuonna 2006. Jutun kuvat saa suuremmiksi niitä klikkaamalla.

Radio- ja tv-arkisto (Ritva-tietokanta)

Haluamme katsoa Eurovision laulukilpailun vuoden 2006 finaalin. Yleisradion verkkopalveluissa Areenassa ja Elävässä arkistossa lähetystä ei ole kokonaisuudessaan nähtävillä.

Kansalliset kulttuuriaineistot -valikko verkkoselaimessa

Menemme vapaakappaletyöaseman päävalikosta radio- ja tv-arkistoon.

Ritva-tietokannan hakuliittymä

Ritva-tietokannasta Ylen lähetys löytyy hakutermeillä ”euroviisut” ja ”2006”. Runsaan kolmen tunnin mittainen ohjelma ”Eurovision 2006: Finaali – Ateena” lähetettiin toukokuun 20.-21. päivänä 2006.

Ritva-tietokannan lähetysjana

Lähetyksen voi toistaa haluamastaan kohdasta aikajanalla.

Lordi laulamassa mikrofoniin

Lordin voittoisa esitys.

Digitoidut aineistot (Digi)

Mitä suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä kirjoitettiin Lordin euroviisuvoitosta? Suuntaamme Kansalliskirjaston digitoiman lehtiaineiston pariin.

Lehtilista Kansalliskirjaston Digissä

Kun rajaamme lehtilistausta vuoteen 2006, havaitsemme että kovin montaa lehteä ei ole vielä digitoitu siltä ajalta. Joitain nimekkeitä kuitenkin löytyy.

Digin hakuliittymä

Hakusanat “lordi” ja “euroviisut” sekä vuosirajaus 2006 tuottavat lähes kaksi sataa osumaa.

Tulososumia lehdistä

Lordi-juttuja on sekä aikakaus- että sanomalehdissä.

Aikakauslehden sivu

Lehtiä voi lukea selaimessa. Käytetyt hakusanat näkyvät tekstissä korostettuina.

Apu-lehden etusivu, kuvassa Lordi

Lehden voi avata luettavaksi myös Adobe Acrobat Readeriin.

Mitä kauemmaksi ajassa mennään, sitä enemmän digitoituja lehtiä löytyy. Toisaalta myös viimeisimpien vuosien lehtiä Digissä on runsaasti.

Tutkain-hankkeen ansiosta yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden on mahdollista käyttää Digin aineistoja myös omalta laitteelta Haka-kirjautumisen kautta. Pääsy ei tällöin ulotu aivan viimeisimpiin vuosikertoihin.

Laajemmin vuoden 2006 lehtikirjoittelua voi tutkia mikrofilmeiltä tai paperilehdistä taikka lehtien omien maksullisten digiarkistojen avulla. Lisäksi verkkolehtien juttuja löytyy Suomalaisesta verkkoarkistosta.

Suomalainen verkkoarkisto

Mitä internetissä – verkkolehdissä, kotisivuilla, nettifoorumeilla – kirjoitettiin tuoreeltaan Lordin euroviisuesiintymisestä? Vuonna 2006 julkaistuja nettisivuja ei useinkaan enää löydy avoimesta verkosta, ei ainakaan alkuperäisessä muodossa. Kansalliskirjaston ylläpitämään Suomalaiseen verkkoarkistoon vanhoja sivuja kuitenkin on talletettu, juuri vuodesta 2006 alkaen.

Suomalaisen verkkoarkiston haku

Hakusanoilla “lordi” ja “euroviisut” löytyy kahdeksan videota ja yli 140 000 verkkosivua.

Tviittejä

Löytääpä verkkoarkiston haku myös suomalaisten tviittejä.

Haulla löytyneitä verkkosivujen linkkejä

Haun listaamista verkkosivuista jotkut ovat Bassoradion keskustelupalstan sivuja.

Sivua ei löytynyt -ilmoitus

Jos verkkosivuille johtavia linkkejä yrittää avata nykynetissä, palvelinta tai sivua ei välttämättä enää löydy. Näin on myös Bassoradion foorumin kohdalla.

Bassoradion foorumin keskustelua

Verkkoarkistossa foorumin Lordi-keskusteluihin voi kuitenkin palata.

Verkkoarkiston osoitehaku

Verkkoarkistoon tallennettuja sivuja voi hakea myös osoitteella, jos sen tietää tai osaa arvata. Lordin virallinen sivusto sijaitsee osoitteessa www.lordi.fi.

Hakutuloksia

Lordin kotisivujen tallennukset eivät ulotu aivan toukokuiseen euroviisuvoittoon asti. Sama koskee valitettavasti myös verkkolehtien kuten www.hs.fi:n tallennuksia.

Lordin kotisivu heinäkuussa 2006

Tältä www.lordi.fi:n etusivu kuitenkin näytti heinäkuussa 2006.

Virheilmoitus Monsterboard-foorumilla

Lordi-sivuston Monsterboard-foorumille vievät linkit antavat nykyisin ilmoituksen “ERROR 666”.

Monsterboard-foorumi verkkoarkistossa

Verkkoarkistossa foorumin sivut ovat kuitenkin tallessa ja avattavissa.

Verkkoarkiston teemakeräys euroviisuista 2007

Eurovision laulukilpailuista Helsingissä 2007 verkkoarkisto teki jo laajan teemakeräyksen.

Digitaaliset vapaakappaleet (Varia)

Vielä on koluamatta Varia-tietokanta, johon Kansalliskirjasto on kerännyt sekä julkaisijoiden luovuttamia e-vapaakappaleita että itse digitoimaansa aineistoa, jonka tekijänoikeus on voimassa.

Varian hakutuloksia

Hakusanat “lordi” ja “euroviisut” tuottaa Variassa yli kaksi sataa viitettä.

Salon Seudun Sanomien etusivulla Lordi-yhtye

Joukossa on sanomalehti Salon Seudun Sanomien numeroita. Ne eivät ole Kansalliskirjaston digitoimia, kuten Digi-tietokannan lehdet, vaan tiedostot on saatu vapaakappaleluovutuksina julkaisijoilta.

Aku Ankan kansi

Variassa on myös e-kirjojen ja musiikkiäänitteiden vapaakappaleita sekä digitaalisia Aku Ankkoja. Toukokuun alussa 2007 Aku Ankassa ilmestyi Lordi-henkinen sarjakuva.

Lopuksi

Vaikka edellä esitellyt aineistot ovat luettavissa vain vapaakappaletyöasemilla, hakuja niihin voi tehdä kotikoneeltakin. Ritva-tietokannan hakemisto on kaikille avoin. Samoin Digin lehtilista on avoimesti selattavissa ja sisältökin vuotta 1940 edeltävältä ajalta – osin myös jälkeiseltä – on kaikille avointa. Verkkoarkiston hakemistoon voi niin ikään tehdä hakuja mistä vain.

Ainoastaan Varian hakuliittymä on rajattu vapaakappaletyöasemille. Varian sisältämiä nimekkeitä voi kuitenkin etsiä UEF-Primosta ja Finnasta, joihin niitä on luetteloitu melko kattavasti.

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija
Tietoaineistopalvelut