Kirjaston henkilökunnan julkaisut 2022 | Library staff’s publications 2022

Itä-Suomen yliopiston kirjaston henkilökunta osallistui yhdentoista tieteellisen tai ammatillisen julkaisun kirjoittamiseen vuonna 2022. Suosituin foorumi oli Suomen tieteellisen kirjastoseuran Signum-lehti, jossa ilmestyi neljä artikkelia. Kirjoittajista ahkerin oli tietoasiantuntija Tomi Rosti, joka osallistui neljän julkaisun laatimiseen.

Artikkelien aiheet vaihtelivat toksikologisesta informaatiolukutaidosta kansalaistieteeseen. Moni kirjoitus käsitteli tavalla tai toisella tutkimuksen tukemista ja arviointia.

***

The staff of the University of Eastern Finland Library participated in writing of eleven scientific or professional publications in 2022. The most popular forum was Signum, the journal of the Finnish Research Library Association, with four published articles. The most active writer was information specialist Tomi Rosti who contributed to four publications.

The topics of the articles ranged from toxicological information literacy to citizen science, with many writings, in one way or another, discussing the support and evaluation of research.

***

Tieteelliset referee-julkaisut | Peer-reviewed scientific publications

Juvonen, Risto O.; Laitinen, Heikki; Saarti, Jarmo. 2022. Toxicological Information Literacy Protects Human Health. Science & Technology Libraries 41 4: 422431.

Muut julkaisut | Other publications

Holopainen, Mika; Ikonen, Arto; Kananen, Jukka; Katvala, Mari; Linna, Anna-Kaarina. 2022. Rinnakkaistallennuksen edistämisen keinoja yliopistokirjastoissa. Signum 55 1: 38–42.

Hyvärinen, Katja; Nurmi, Niina; Satama, Manna. 2022. Tutkimusdatan kuvailun ihanuus ja kurjuus. Tietolinja 2/2022.

Kansalaistieteen työryhmä (Rosti, Tomi ym.). 2022. Kansalaistieteen suositus. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. Vastuullisen tieteen julkaisusarja, 5.

Karhapää, Anne; Nurmi, Niina; Satama, Manna. 2022. Palvelumuotoilulla parempaa datatukea. Signum 55 2: 32–37.

Koikkalainen, Riitta; Päällysaho, Seliina; Roinila, Markku; Rosti, Tomi; Värri, Hanna. 2022. Miten kannustaa ja tukea avointa julkaisemista? Tieteessä tapahtuu 40 3.

Lahtinen, Hanna; Marjamaa, Minna; Vienonen, Tanja; Manninen, Soile; Suikka, Minna; Ovaska, Tuulevi; Meriläinen, Mikko; Kuittinen, Marja; Rosti, Tomi. 2022. Tieteelliset kirjastot pandemian jälkeen: poikkeusaika kiihdytti työn muutosta. Signum 55 4: 4–13.

Ovaska, Tuulevi. 2022. Open access week 2021 at the University of Eastern Finland Library. Journal of EAHIL 18 1: 4–6.

Pietilä, Maria; Kekäle, Jouni; Rintamäki, Katri. 2022. Tutkimuksen arviointi muutoksessa. Tieteessä tapahtuu 40 4.

Rintamäki, Katri; Pietilä, Maria. 2022. Tutkimuksen tuki yhdistää kirjastoja Euroopan reunalta toiselle. Signum 55 4: 33–36.

Svahn, Elena; Rabb, Viveca; Rosti, Tomi. 2022. Kansalaistieteen opas tutkijalle. Tieteellisten seurain valtuuskunta. Vastuullisen tieteen julkaisusarja, 19.

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | senior information specialist
Jussi Hyvärinen, tietoasiantuntija | information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services