UEFin julkaisutoiminta vuonna 2019 | UEF’s publishing activities in 2019

Itä-Suomen yliopiston julkaisutoiminta on vakiintunut hyvälle ja laadukkaalle tasolle. UEFissa kirjoitetaan vuosittain noin 3500 julkaisua, joista tieteellisten julkaisujen osuus viime vuonna oli hieman alle 2400. Julkaisuista suurin osa on avoimesti saatavilla.

Avoimuuteen panostava toimintakulttuuri näyttää toimivan, sillä avoimen julkaisemisen suhteellinen osuus on edelleen noussut maltillista 10 % vuositahtia. Tällä hetkellä noin 64 % kaikista UEFissa julkaistuista vertaisarvioiduista tieteellisistä artikkeleista on avoimesti luettavissa. Suuntaus on ollut myönteinen viimeisten neljän vuoden ajan, ja tavoite täyteen avoimuuteen lähenee vuosittain.

Myös rinnakkaistallennettujen artikkelien määrä on jatkanut tasaista kasvuaan. Vuonna 2019 UEF-eRepoon tallennettiin 411 sellaista artikkelia, jotka eivät ilman rinnakkaistallentamista olisi avoimesti verkossa (RT+-artikkelit). Luku oli 18 % prosenttia enemmän kuin viime vuonna (347 vuonna 2018).

Tämän lisäksi kirjastossa tehtiin myös takautuvaa rinnakkaistallennusta ja sen ansiosta esimerkiksi vuodelle 2018 lisäystä tuli lähes sata RT+ artikkelia. Takautuvalla tallennuksella on merkitystä, sillä korkeakoulujen rahoitusmalli vuodesta 2021 lähtien huomioi lisäkertoimella 1,2 kaikki avoimesti saatavilla olevat vertaisarvioidut artikkelit vuosilta 2017-2020.

Avoimuus näkyy myös opinnäytetöissä. Niiden avoimuusprosentti lähentelee jo kuuttakymmentä (59,7 %). Kaikki tiedekunnat saivat ensimmäistä kertaa vuonna 2019 yli puolet opinnäytteistään avoimesti verkkoon. Kirjaston ja tiedekuntien yhteistyö tässä kasvussa oli merkittävä tekijä. Lukumäärällisestikin opinnäytetöitä tehtiin UEFissa viime vuonna ennätysmäärä, yli 1500 kappaletta.

Avoimuutta kannustamaan on UEFissa perustettu myös kirjoittajamaksuhuojennuksia.

Yliopiston omien julkaisusarjojen toimitustyössä keskeisenä tehtävänä oli valmistautuminen saavutettavuusvaatimusten mukaiseen julkaisemiseen. Taittopohjien valmistelu aloitettiin vuonna 2019 ja ne otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

Itä-Suomen yliopiston julkaisutoiminnan viime vuosi oli lukujen puolesta hyvä ja vakaa, ja sen avoimuuden kehitys jatkui myönteisenä kohti täyttä avoimuutta.

Open access prosenttien kehitys diagrammina, jossa vuosilukupylväät 2016, 2017, 2018 ja 2019, ja niiden arvot yli 30, yli 40, yli 50 ja yli 60 prosenttia.
Itä-Suomen yliopiston julkaisujen avoimuuden kehittyminen | Development of the openness of the publications of UEF
Eri avoimuustyyppien kehitys | Development of different types of openness

The publishing activities of the University of Eastern Finland have normalised at a good level with high quality. About 3,500 publications are written at the UEF each year, and the number of scientific publications among them was slightly under 2,400 last year. Most of the publications are available as open-access materials.

The operating culture based on open access seems to be effective: the relative proportion of open-access publications has continued to grow at a moderate rate of 10% a year. At the moment, about 64% of the peer-reviewed scientific articles published by the UEF are available as open-access materials. The trend has been positive in the past four years, and the target of open access to all publications is closer each year.

The number of parallel-published articles is also growing steadily. In 2019, a total of 411 articles were saved in the UEF eRepo that would not be available as open-access materials online without parallel publishing (RT+ articles) This was 18% higher than the year before (347 articles in 2018).

In addition, parallel publishing was also done retrospectively at the library, resulting in nearly a hundred new RT+ articles for 2018. Retrospective publishing is important, because in the funding model for universities that will come into force in 2021, all openly published peer-reviewed articles from 2017–2020 are given an additional 1.2 multiplier.

Open access is also visible in theses: Nearly sixty per cent (59.7%) of theses are published as open-access materials. In 2019, all faculties were able to publish more than half of their theses online as open-access materials. This was largely thanks to the collaboration between the library and the faculties. Last year, the number of theses at the UEF was also record high, over 1,500.

UEF has also implemented reduced article processing charges to promote open access.

A central goal in the editorial work on the university’s own publication series was the preparation for publication in compliance with requirements for open access. The preparation of layout templates was started in 2019, and the templates will be taken into use in 2020.

The numbers show that last year was a good and stable one for the University of Eastern Finland in terms of its publication activities, and it maintained a positive trend towards the open access of all publications.

Jarmo Saarti, kirjaston johtaja | Library Director

Jukka Kananen, palvelupäällikkö | Head of Services
Antti Laurila, tietojärjestelmäasiantuntija | IT Systems Specialist
Laura Hämäläinen, tietopalveluneuvoja | Information Services Advisor
Taina Sahlman, ma. tietoasiantuntija | Information Specialist, fixed-term
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and Publishing Services

Jaa tämä / Share this
Share

Tietoaineistojen tiheikössä. Kirjaston vuosikertomus 2019 on julkaistu | Multitude of Materials. Library’s annual report 2019 has been published

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosikertomus 2019 Tietoaineistojen tiheikössä on julkaistu. Toimintakertomuksen teemana ovat muuttuvat tietoaineistot muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Jarmo Saarti luo katsauksen tieteellisen julkaisemisen muutokseen, jossa on menossa digitalisaation kolmas vaihe. Riitta Porkka, Kaarina Meriläinen ja Mikko Meriläinen kirjoittavat hankinta- ja kokoelmatyön muutoksista. Juho Jussilan aiheena ovat kirjoittajamaksut osana avoimen julkaisemisen kulurakennetta. Anne Karhapää ja Laura Parikka tarkastelevat  avoimia oppimateriaaleja ja tutkimusdataa tietoaineistoina. Jukka Kananen, Marja Kuittinen, Harri Kalinen ja Aino Taskinen kirjoittavat uuden kirjastojärjestelmän käyttöönotosta. Katja Hyvärinen, Juho Jussila ja Tarja Turunen keskittyvät uuteen kirjastojärjestelmään ja sen käyttöönottoprojektiin aineistojen kuvailijan näkökulmasta.

Vuosikertomuksen liitteissä on tilastotietoja kirjaston toiminnasta sekä listaukset henkilökunnan julkaisuista ja asiantuntijatehtävistä vuonna 2019.

Vuosikertomusjulkaisun kansi. Cover of annual report publication.

The Annual Report of the University of Eastern Finland Library 2019, called  Multitude of Materials has been published. It is in Finnish but includes an abstract in English. The theme is changing materials in changing operating environments. The appendix of the annual report contains statistical information regarding the library’s activities, along with a listing of staff member publications and specialist assignments in 2019.

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | information specialist & communications coordinator
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services
Harri Parviainen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Jaa tämä / Share this
Share

Kirjaston toiminta vuoden 2019 tilastojen ja palautteen perusteella | Library activities based on year 2019 statistics and feedback

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Kansalliset, tieteellisten kirjastojen toimintaa kuvaavat tilastot ovat valmistuneet alkuvuodesta ja luettavissa perinteiseen tapaan Tieteellisten kirjastojen yhteistilastosta. Itä-Suomen yliopiston kirjaston palveluissa on taas tapahtunut eniten muutosta digitaalisten aineistojen käytössä, muu palveluiden käyttö on pysynyt suhteellisen tasaisena.

Yliopiston käyttäjien määrässä merkittävin trendi on se, että avoimen yliopiston opiskelijoiden määrä on selkeästi kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana. Kirjastotilojen käytön määrässä on hienoista laskua, mutta suurin selittäjä on yliopiston kampusten määrän väheneminen. Kirjastokäyntejä on kuitenkin edelleen reilu puoli miljoonaa vuodessa. Kirjaston verkkokurssien ja antamien opintopisteiden määrässä oli viime vuonna hienoista kasvua. Kirjaston opintojakson suorittaa vuodessa noin 1500 opiskelijaa, joka on yliopiston aloituspaikkoihin (2600) suhteutettuna hyvä luku.

Kirjaston kokoelmat ovat myös kasvaneet. Painettujen kirjojen lukumäärä (noin 660 000) on käytännössä säilynyt ennallaan. Digitaalisten kirjojen nimekemäärä ylitti viime vuonna 600 000 kappaleen rajan. Kun näihin lisätään mikromuodossa olevat kirjat, on kirjaston kokoelmassa yhteensä 1,3 miljoonaa teosta. Jos tähän lisätään vielä ns. vapaakappalekokoelmassa olevat teokset (760 000) voidaan todeta, että kirjastomme monografiakokoelmat ovat ylittäneet jo kahden miljoonan rajapyykin. Kausijulkaisujen nimekemäärä on noin 40 000.

Kokoelmiamme myös käytetään runsaasti. Painettujen aineistojen lainamäärä on jatkanut hienoista laskevaa trendiään ja oli viime vuonna lähes tasan 130 000 ja uusintojen määrä oli 330 000. Käytön määrä ja sen kasvu oli suurinta digitaalisissa aineistoissa. Hakuteostietokantoihin tehtiin noin 1,6 miljoonaa hakua, sanakirjatietokantoihin melkein kolme miljoonaa hakua ja e-lehtiin yli miljoona hakua. E-kirjojen käyttö on melkein kaksinkertaistunut viiden viime vuoden aikana ja viime vuonna niihin tehtiin yli 2,1 miljoonaa hakua.

Taulukko: Verkkopalvelut - Katsotut tietueet: Rivit: Josku, Hakuteostietokannat, Sanakirjatietokannat, E-kausijulkaisut, E-kirjat. Sarakkeet: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Rivin 1 (Josku) luvut: 906745, 647699, 112289, 99231, 93204. Rivin 2 (Hakuteostietokannat) luvut: 1874799, 1635094, 1586165, 1598338, 1616375. Rivin 3 (Sanakirjatietokannat) luvut: 85909, 74065, 50955, 2633, 1538. Rivin 4 (E-kausijulkaisut) luvut: 893153, 909612, 869315, 1009833, 1011543. Rivin 5 (E-kirjat) luvut: 1261398, 1443084, 1053271, 1443588, 2160207.
Verkkopalvelu: katsotut tietueet

Kirjaston toimintakulut laskivat hieman viime vuonna ja kaiken kaikkiaan ne olivat noin 7,8 miljoonaa euroa. Tästä kului kirjastoaineistoihin suurin osa eli 3,1 miljoonaa euroa, josta suurin osa digitaalisiin aineistoihin: 2,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat samaa suuruusluokkaa. Tilakulut laskivat hieman viime vuonna ja olivat 1,3 miljoonaa euroa.

Verrattaessa samankokoisia suomalaisia yliopistokirjastoja, voidaan todeta, että UEFin kirjasto on tehokas ja taloudellinen toiminnassaan. Merkittävä osa budjetista käytetään kirjastoaineistoihin, minkä lisäksi olemme pystyneet pitämään vuokrakulumme alhaisina verrattuna muihin. Kirjastomme käyttää myös eniten varoja henkilökuntansa kouluttamiseen, ja on tehokkain opiskelijoiden kouluttaja laskettaessa suoritettuja opintopisteitä ja verkkokurssien osallistujia.

Palaute kirjaston vuoden 2019 palveluista

Kirjaston asiakaspalvelusta saatu palaute oli vuonna 2019 pääsääntöisesti hyvää, joka näkyy myös edellä esitetyissä palveluiden käyttöluvuissa.  Tiloista saadaan jatkuvasti palautetta kummaltakin kampukselta.  Lähinnä ongelmaksi koetaan itsenäiseen työskentelyyn tarkoitettujen hiljaisten tilojen puute (Kuopion kampus) ja äänen käyttö äänivyöhykkeellisissä tiloissa, joissa päivittäisiä asiakaskäyntejä on suhteellisen paljon (Joensuun kampus).  Tätä on yritetty ratkaista ohjaamalla asiakkaita kirjaston ja koko yliopiston muihin itseopiskelutiloihin ja tekemällä yhteistyötä yliopiston kiinteistöpalveluiden kanssa.

Joensuun kampuksella on saatu palautetta kirjaston 24/7- eli omatoimiaikana esiintyvästä äänen käytöstä.  Tästä herätetty keskustelua 24/7-Yammer-ryhmässä, johon kaikki kulkutunnisteen saajat automaattisesti liitetään.  Kritiikkiä on tullut myös tarpeettomaksi katsotusta puolen tunnin siirtymäajasta kirjaston sulkeuduttua ja ennen 24/7-tilan avaamista.  Asiakkaiden turvallisuuteen liittyvän siirtymäajan perustelua avattiin pitemmällä kirjoituksella Yammer-ryhmässä, koska itse palaute oli nimetöntä.  Muuten Carelia 24/7 -tila on saanut asiakkailta hyvää palautetta. Myönteinen palaute on johtanut siihen, että Kuopion kampuskirjasto remontoidaan kesällä 2020 myös 24/7-valmiuteen. Joensuun kampuksella asiakkaat eivät aina osaa hakeutua oikealle tiskille, kun samassa tilassa ovat sekä kirjaston, että opparin ja tipan palvelupisteet. Tämä tilanne todennäköisesti paranee, kun remontin yhteydessä tilojen jako selkeytyy.

Molempien kampuskirjastojen tietokonetyöskentelyalueilla päädyttiin palautteiden perusteella kokeilemaan yhteisiä pelisääntöjä, joilla pyritään takaamaan yhteisissä tiloissa koneita käyttävien tasapuolinen kohtelu.


The national statistics, which collate the activities of academic libraries, have been completed and can be accessed from the joint statistics database of the academic libraries. The services of the University of Eastern Finland’s library have again undergone the most extensive change with respect to the use of digital materials, while the use of other services has remained relatively stable.

There has been a slight reduction in the extent of use of library premises; nonetheless, the number of library visits is still just over half a million per year. There was a slight increase in the number of online courses and credits awarded by the library last year. The library’s online course is completed by about 1,500 students a year, which is a significant proportion of all starting places (2,600).

The library’s collections have also grown. The number of printed books has remained virtually static at around 660,000. The number of titles of digital books exceeded 600,000 last year. When books in microform are added to these, this amounts to a total of 1.3 million works in the library’s collection. If the works in the legal deposit copy collection (760,000) are added, then the monograph collections in our library now exceed 2 million. The number of titles of periodicals is about 40,000.

Our collections are also widely used. The loan volume of printed materials has continued its slight downward trend; last year, it was almost exactly 130,000 copies and the number of renewals was 330,000 copies. Instead, the greatest amount of use and growth occurred in digital materials. About 1.6 million searches were made in reference work databases, almost three million searches in dictionary databases and just over a million searches in e-journals. The use of e-books has almost doubled in the last five years and last year there were more than 2.1 million searches in these sources.

Last year, the library’s operating expenses decreased slightly and totaled approximately EUR 7.8 million. Most of this was spent on library materials: EUR 3.1 million, almost entirely on digital materials (EUR 2.9 million). Personnel costs are in the same range. Premises-related expenses decreased slightly last year and amounted to EUR 1.3 million.

In comparison with Finnish university libraries of the same size, it can be stated that UEF is efficient and economical in its operations. A significant portion of the budget is spent on library materials and, in addition, we have been able to keep our rental costs relatively low when compared to others. The UEF Library also spends more resources than comparable libraries on training its staff and is also the most effective student educator, when calculating by credits completed and participants in online courses.

Feedback on the library’s services in 2019

The feedback received from the library’s customer service was generally good in 2019, which is also reflected in the service usage figures presented above. We encourage a constant feedback from the facilities on both campuses. The main problems are perceived as the lack of quiet spaces for independent work (Kuopio campus) and the noise experienced in silence-zone spaces due to the relatively large number of daily customer visits (Joensuu campus). Attempts have been made to resolve these problems by directing customers to other self-study facilities in the library and to other university premises as well as by collaborating with the university’s real estate unit. The 24/7 library space has received good feedback from customers; this positive feedback was the stimulus behind the renovation of the Kuopio campus library in the summer of 2020 to make it compatible with 24/7 availability.

Jarmo Saarti, kirjaston johtaja | Library director
Arja Juntunen, palvelupäällikkö, Asiakaspalvelut | Head of services, Customer Services

Jaa tämä / Share this
Share

MOT korvautuu uudella MOT Kielipalvelulla | MOT is replaced with new MOT Kielipalvelu service

(Please, scroll down to read in English.)

Olet ehkä alkuvuoden aikana huomannut, että vanhan tutun MOT Kielikoneen (MOT sanakirjasto, MOT Proofing kielentarkistin [englanti] ja MOT Books [Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas]) käyttöliittymä on tarjonnut sinulle käyttöön uutta MOT Kielipalvelua. Palvelu sisältää MOTista tutut työkalut Sanakirja.fi-alustalla. Uutena ominaisuutena palvelu sisältää MOT Kääntäjän (käännökset 23 kielen välillä). Lisäksi kielentarkistimessa on entistä enemmän kieliä: englannin lisäksi ranska ja saksa – ja lisää kieliä on tulossa. Myös muu MOT Kielipalvelun sisältö täydentyy.

Tutustu palvelun sisältöön tarkemmin.

Kuinka MOT Kielipalveluun käsiksi?

Opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet voivat tilata kirjautumislinkin palveluun etäkäytössä seuraavasti (sama ohje videona):

  1. Mene osoitteeseen sanakirja.fi/korkeakouluille.
  2. Valitse organisaatiosi valikosta ja syötä organisaatiosi antama sähköpostiosoite.
  3. Klikkaa sähköpostiisi tullutta linkkiä.
  4. Aseta salasana tilillesi, jotta pääset kirjautumaan palveluun kaikilla laitteillasi, missä vain.

Itse palvelu toimii osoitteessa sanakirja.fi, kun olet kirjautuneena tilillesi. Yliopiston verkossa kirjautumista ei tarvita.

Loikkaa vanhasta uuteen sinun ei kuitenkaan ole pakko tehdä oitis, sillä vanha MOT säilyy käytössämme vuoden 2021 loppuun.

MOT Kielipalvelun sanakirjanäkymä matkapuhelimen näytöllä. Sen yläpuolella englanninkielisen rekisteröitymisen osoite: www.sanakirja.fi/korkeakouluille?lang=en. MOT sanakirjat shown on a mobile phone and above it the url www.sanakirja.fi/korkeakouluille?lang=en for registration.
MOT Kielipalvelu toimii myös mobiililaitteilla. | MOT Kielipalvelu functions also on mobile devices.

You may have noticed that since the early part of the year the interface of the old and familiar MOT Online service (MOT Dictionaries, MOT Proofing [englanti] and MOT Books [Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas]) has guided you to the new MOT Kielipalvelu service. The new service on the Sanakirja.fi platform includes tools familiar from the old MOT. As a new feature, the service contains MOT Translator (translations between 23 languages). In addition, the proofreading service has more languages than before: in addition to English, there is French and German – and more languages are on the way. Other contents of the MOT Kielipalvelu will also be supplemented and updated.

Learn more about the contents of the service.

How can I access the MOT Kielipalvelu?

Students and staff members can request a login link to the service for remote access as follows (video instruction):

  1. Go to sanakirja.fi/korkeakouluille?lang=en.
  2. Choose your organisation from the list and enter the email address you use in your organisation, then click “Get a login link”.
  3. Click the link in the email you receive.
  4. Set a password for your account so you will be able to login to the service with all your devices – whenever and wherever.

When you are logged in to your account, the service can be accessed from sanakirja.fi. Within the university network, you can access the service without logging in.

You do not have to take the leap from the old to the new immediately because the old MOT will be in our use until the end of 2021.

Kaarina Meriläinen, tietoasiantuntija | information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services

Jaa tämä / Share this
Share

Avoimen tieteen uutisia 2/2020 | Open Science News 2/2020

(Please, scroll down to read in English.)

Luonnos Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen periaatteista ja oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjauksesta on avoimella kommentointikierroksella 26.6.2020 saakka

Luonnos on ensimmäinen osa korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksesta, joka täsmentää Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa 2020-2025 mainittua Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden kansallista päämäärää. Myöhemmin linjausta täydentämään luonnostellaan osalinjaus Avoimista oppimis- ja opetuskäytännöistä.

Ohje tieteellisille julkaisukanaville vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi

Tieteellisille julkaisukanaville suunnattu ohje vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi on julkaistu 17.3.2020. Tiedelehdissä julkaistuihin artikkeleihin ei yleensä ole mahdollista liittää tutkimuksessa käytettyjä aineistoja tai dataa, mutta niiden jakaminen on hyödyllistä monella tavalla. Tieteellisten julkaisukanavien olisi hyvä kiinnittää huomiota siinä julkaistujen tutkimusten aineistojen ja datan saatavuuteen ja saavutettavuuteen sekä ohjeistaa kirjoittajiaan huomioimaan näihin liittyvät seikat.

Tutkijan ja tutkimuksen arviointi kehittyy vastuullisempaan suuntaan

Avoimen tieteen koordinaatio järjesti maaliskuun puolessa välissä vastuullisen arvioinnin seminaarin, jossa julkistettiin neljä toisiaan täydentävää ohjetta ja suositusta suomalaisen tutkimusyhteisön uusiksi arviointikäytännöiksi: vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus, TENKin päivitetty Tutkijan ansioluettelomalli, julkaisufoorumin (JUFO) käyttöohje sekä Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA) Vastuullisen metriikan suositus. Tutkijan ja tutkimuksen arvioinnin yhdenmukaistamisesta keskustellaan myös Euroopan Unionin tasolla.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 on julkaistu

Suomalainen tutkimusyhteisö on yhteistyössä laatinut itselleen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen. Julistus antaa tutkimusyhteisön kehittymiselle yhteisen suunnan. Julistuksessa avoimen tieteen ja tutkimuksen visiona nähdään avoimuus saumattomana osana tutkijan arkea. Yhteisenä missiona on edistää avoimuutta tieteen perusarvona, vahvistaa tutkitun tiedon merkitystä yhteiskunnassa ja lisätä tutkitun tiedon liikkuvuutta ja vaikuttavuutta.

Kestävä ja FAIR-periaatteiden mukainen aineiston jakaminen humanistisissa tieteissä

ALLEA-raportti sisältää keskeisiä suosituksia humanististen tieteiden digitaalisen aineiston tuottamiseksi luotettavasti, saavutettavasti, yhteentoimivasti ja uudelleenkäytettävästi, eli FAIR-periaatteiden mukaisesti. Asiakirja on suunniteltu käytännölliseksi oppaaksi tutkijoille.

Avoimuuden seurantajärjestelmää kehitetään

Opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen tieteen kypsyystasoselvitysten tekeminen päättyy ja seurantavastuu siirtyy tiedeyhteisölle itselleen. Tämän johdosta tutkimusyhteisöä pyydetään mukaan uuden seurantamekanismin luomiseen. Tavoitteena on, että organisaatioille ei tulisi valtavaa arviointityötä, vaan hyödynnettäisiin jo olemassa olevia rakenteita, kuten tutkimustietovarantoa. Uuden seurantajärjestelmän näkökulmana on organisaatioiden kehittäminen ja arvioinnin jatkuvuus. Olemassa olevia seurattavia asioita on vähän ja ne rakentuvat pala kerrallaan.

Avoimen tieteen juridiset kysymykset selvitettäväksi

Avoimen tieteen koordinaatio on todennut, että kaikkialla kotimaisissa tutkimusorganisaatioissa painitaan yhteisten kysymysten äärellä, joten näitä kysymyksiä yritetään tunnistaa. Tunnistettuja kysymyksiä ryhdytään ratkaisemaan yhdessä tutkimusyhteisön kanssa, jotta saadaan kansallisesti yhteiset näkemykset, kuinka näiden asioiden kanssa voidaan edetä.

Vastaa kyselyyn: Scoping the OA & OS Infrastructure Landscape in Europe

SPARC Europe:n järjestämässä kyselyssä kartoitetaan, millaisia avoimen tieteen infrastruktuureja Euroopassa on jo olemassa.
Kyselyyn voi vastata 5.6.2020 asti ja sen tulokset julkistetaan loppukesästä tai alkusyksystä 2020. Linkki kyselyyn.

Preprintit julki – missä ja miksi?

Niin sanottuja preprinttejä ​eli tieteellisen artikkelin kustantajille lähetettyjä käsikirjoitusversioita, joita ei ole vielä vertaisarvioitu, saataville tarjoavat palvelut ovat nyt nousseet suosioon tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Preprinttien julkaiseminen on yksi avoimen julkaisemisen muodoista.Lisää aiheesta kirjaston blogissa.

UEF mukana kansainvälisessä konsortiossa tukemassa avointa julkaisemista

Itä-Suomen yliopisto on liittynyt OA-kustantaja Open Library of Humanities’in (OLH) konsortioon. OLH on voittoa tavoittelematon akateeminen julkaisija, joka kustantaa 27 täysin avointa OA-lehteä. OLH ei veloita lainkaan kirjoittajamaksuja, vaan kustannustoiminta katetaan jäsenyysmaksuin. Toiminnallaan Open Library of Humanities edistää nimenomaan humanististen tieteiden avointa julkaisemista. Konsortiossa on mukana yli 300 yliopistoa. Itä-Suomen yliopistossa jäsenyyttä koordinoi kirjasto. Lue Open Library of Humanities’n tiedote asiasta.

Itä-Suomen yliopisto Open Book Publishersin jäseneksi

UEF on liittynyt OA-kustantaja Open Book Publishersin jäseneksi. Yliopistoyhteisömme jäsenet saavat jäsenyytemme perusteella mm. seuraavat edut: alennuksia painettujen kirjojen tilauksista, räätälöityjä painoksia, kirjojen kaikki e-versiot maksutta käyttöön ja kirjoja ladattaessa ei tule esille lahjoituspyyntöikkunaa. Edut ovat voimassa niin yliopiston verkossa kuin etäkäytössäkin. Kustantajan kirjat löytyvät nimekkeittäin UEF-Primosta. Etujen hyödyntämiseksi kirjat tulee avata UEF-Primon kirjalinkeistä tai avata palvelu yliopiston kirjautumistunnuksin tästä linkistä.

 

Kuva | Photo: Pixabay

Draft of the principles of the Policy on Open education and educational resources and of the Policy component on Open access to educational resources is open for comments until 26th of June, 2020

Draft is the first part in the national Policy of open education and educational resources for Finnish higher education and research community, which specifies the national Objective for open education and educational resources in Finnish Declaration of Open Science and Research 2020-2025. Later the policy is completed by a Policy component on Open educational practices.

More responsible direction with the evaluation of research and researcher

The open scholarship coordination organized the seminar of responsible research evaluation in mid-March. In the seminar published four complementary guidelines and recommendations for the new evaluation practices of the Finnish research community : Recommendations for the responsible evaluation of a researcher in Finland, Template for researcher’s curriculum vitae, User guide for the Publication Forum classification  and National recommendation on the Responsible use of Metrics (only in Finnish).

Declaration for open science and research 2020-2025 is published

The Finnish research community has jointly created a Declaration for Open Science and Research. The declaration provides a common direction for the development of the research community. The declaration outlines a vision, where open science and research are seamlessly integrated in researchers’ everyday work. The joint mission is to promote openness as a fundamental value of science, to strengthen the relevance of research in society and to increase the mobility and impact of research.

Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities

The ALLEA report “Sustainable and FAIR Data Sharing in the Humanities” provides key recommendations to make digital data in the humanities “Findable, Accessible, Interoperable and Reusable”, in line with the FAIR principles. The document is designed as a practical guide to help scholars, research funders, professionals and policymakers navigate the shift towards a sustainable data sharing culture.

The Open Science monitoring system is being developed

The Ministry of Education and Culture’s open science maturity evaluation will end and the responsibility for monitoring will be transferred to the scientific community itself. The Finnish research community is involved in setting up a new monitoring mechanism. The aim is not to give organizations a huge amount of evaluation work, but to make use of existing structures, such as the research information hub. The perspective of the new monitoring system is the development of organizations and the continuity of evaluation work. There are few things to monitor and these are built piece by piece.

Legal issues of open science to be cleared

The Finnish national coordination of open science has stated that all domestic research organizations are pushing for common issues. These issues will be identified and these will be addressed together with the Finnish research community to reach nationally common views.

Participate in the survey: Scoping the OA & OS Infrastructure Landscape in Europe

You are invited to participate in a survey of Open Access (OA)/Open Science/Scholarship (OS) services/infrastructure in Europe commissioned by SPARC Europe.
We look forward to reporting results in the coming months in close collaboration with OPERAS.
The survey deadline is 5 June 2020 and its results will be published in late summer or early autumn 2020. Link to the survey.

Preprint archives – what and why?

Services providing access to Preprints or Submitted Versions under Review, i.e. manuscripts of scientific articles, sent to publishers but not yet peer-reviewed, have recently become popular in scientific publishing. Preprints are a form of open access publishing. Fore more information, please refer to the library blog.

UEF supports OA publishing as a member of an international consortium

The University of Eastern Finland has joined the consortium of an OA publisher Open Library of Humanities (OLH). The Open Library of Humanities is an academic-led, gold open-access publisher, and it publishes 27 fully Open Access journals. It is a non-profit organisation, and it does not charge the APC fees (Article Processing Charge) at all. The publishing costs are covered by membership fees. With its publishing work, the Open Library of Humanities promotes Open Access publishing in the humanities. At the moment, there are more than 300 universities in the consortium. The OLH membership of the University of Eastern Finland is coordinated by the library. Read the press release of the Open Library of Humanities.

The University of Eastern Finland is a member Open Book Publisher

The UEF become a member of an OA publisher ‘Open Book Publishers’. Due to university membership, the members of the university have benefits as follows: discounts on printed editions of the titles, possibility to download all kind of digital versions available for free, customised editions and no donation prompts when downloading a book. Benefits available on the university network as well as remotely. All Open Book Publishers titles can be found on the UEF Primo. In order to take an advantage of the benefits, please, open the ebooks from UEF Primo’s ebook links or open the homepage of the publisher with your university username and password here.

 

More information on open science issues is available from Research Support at the UEF library, Open UEF and OpenUEF Yammer.

Tomi Rosti, tietoasiantuntija | Information Specialist
Tutkimuksen tuki | Research support
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

Jaa tämä / Share this
Share