Matilda-ilmiö – julkaisuja (epä)tasa-arvosta tieteessä | Matilda effect – publications about (in)equality in science

(Please, scroll down to read in English.)

Termillä Matilda-ilmiö tai -efekti tarkoitetaan taipumusta kieltää tai häivyttää naisten tieteelliset saavutukset ja antaa kunnia niistä miehille. Tieteenhistorioitsija Margaret W. Rossiter (s. 1944) nimesi ilmiön feministi ja ihmisoikeusaktivisti Matilda Joslyn Gagen (1826–1898) mukaan (1).

Vuonna 2015 YK julisti 11.2. kansainväliseksi ”Naiset ja tytöt tieteessä” -päiväksi, joka innostaa ja kutsuu tyttöjä ja naisia suuntautumaan luonnontieteisiin, vastustaa sukupuoliharhaa ja torjuu naisten ja tyttöjen syrjintää luonnontieteissä, tekniikassa ja matematiikassa.

Kirjallisuutta aiheesta

Muutama e-kirjapoiminta UEF-Primosta

Pari painettua kirjaa

Jokunen avoin artikkeli

Hae lisää UEF-Primosta.

Matilda effect text, male and female symbols, photos of fours female scientists.The term Matilda effect refers to the tendency to deny or hide women’s achievements in science and give the credit to men. Science historian Margaret W. Rossiter (born 1944) named the phenomenon after feminist and human rights activist Matilda Joslyn Gage (1826–1898) (1).

In 2015, the UN’s declared 11 February as The International Day of Women and Girls in Science. It is a day to inspire and engage girls and women in science, to defy gender biases and defeat discrimination that holds women and girls back in the STEM fields (science, technology, engineering, and mathematics).

Literature about the topic

Some ebook picks from UEF Primo

Couple of printed books

Some open access articles

Search UEF Primo for more.

This post was inspired by this UEF Event.

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior Information Specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and Information Services

(1)Margaret W. Rossiter. “The Matthew Matilda Effect in Science.” Social Studies of Science, vol. 23, no. 2, Sage Publications, May 1993, pp. 325–41, doi:10.1177/030631293023002004. (sorry, no access)

Minna Canthia käsittelevää kirjallisuutta esillä Joensuun kampuskirjastossa

Minna Canthin ja tasa-arvon päivään (19.3.) ja myös kansainväliseen naistenpäivään (8.3.) liittyen Joensuun kampuskirjastossa on esillä Minna Canthia ja hänen tuotantoaan käsittelevää kirjallisuutta yli sadan vuoden ajalta, Lucina Hagmanin laatimasta elämäkerrasta tähän päivään asti.

Pääosassa ovat Minna Canth, hänen elämänsä ja teoksensa, ja näiden merkitys suomalaisessa kirjallisuudessa, naisen asemaa koskevassa keskustelussa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä.

Lisäksi esillä on aina ajankohtaisista ja monitahoisista tasa-arvokysymyksistä jonkin verran nimenomaan naisten ja miesten tasa-arvoa Suomessa käsittelevää kirjallisuutta.

Esillä olevat kirjat ovat pääosin lainattavissa heti, mutta mukana on myös lukusalikirjoja (kirjallisuusluetteloita, vanhoja painoksia yms.).

Kirjaston kokoelmissa on runsaasti naisasiaa, sukupuolikysymyksiä ja tasa-arvoa laajemmin käsittelevää kirjallisuutta, joka löytyy Josku-tietokannasta. Myös Ebrary-tietokannan pääosin englanninkieliset kirjat näistäkin aiheista löytyvät Joskusta.

Nelli-portaalin kautta tiedonhakuun on tarjolla Studies on Women & Gender Abstracts –tietokanta sekä linkki kotimaiseen Tasa-arvotiedon keskukseen (minna.fi).

Kirjailija Minna Canth
Kirjailija Minna Canth

International Women’s Day is the 8.3. In Finland, we celebrate the author Minna Canth and the equality the 19.3.

Database Studies on Women and Gender Abstracts (Taylor & Francis) is available in Nelli-portal.

The major focus is on education, employment, women in the family and community, medicine and health, female sex and gender role socialisation, social policy, the social psychology of women, female culture, the media treatment of women, biography, literary criticism and historical studies. Both theoretical and empirical materials are abstracted.