SAGE Research Methods Online uudelle alustalle / SAGE Research Methods Online migration to a new platform

SAGE Research Methods Online (SRMO) on tutkimusmenetelmäkirjallisuutta sisältävä palvelu. SRMO-palvelu on siirtynyt uudelle alustalle osoitteeseen http://methods.sagepub.com/. Nelli-portaalin sekä Josku- ja UEF-Finna-tietokantojen linkit on ohjattu uuteen osoitteeseen. Vanhalle alustalle tehdyt käyttäjätilit eivät valitettavasti näytä siirtyvän uuteen osoitteeseen. Vanha alusta osoitteessa http://srmo.sagepub.com/ sulkeutuu kokonaan 28.7.2016.

Lisätietoja alustamuutoksesta SAGEn sivuilla: Migration FAQ

SRMO

SAGE Research Methods Online (SRMO) provides e-books on research methods. SRMO has moved to a new platform: http://methods.sagepub.com. Links in Nelli portal, Josku and UEF-Finna databases have been redirected to a new site. Looks like the user accounts made on the old platform won’t be migrated, unfortunately. The old platform in the address http://srmo.sagepub.com/ will be closed on July 28th.

More information about platform migration form SAGE’s Migration FAQ.

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online resource services

SAGE Premier -lehtikokoelma koekäytössä / Free trial of SAGE Premier journal collection

SAGE

 

Kirjasto järjestänyt loppuvuotemme iloksi koekäytön SAGEn tieteellisiin lehtiin, vaikka Itä-Suomen yliopistoon on tilauksessa toki jo vanhastaan satakunta SAGEn e-lehteä. Koekäyttöön avattu SAGE Premier -kokoelma sisältää yli 600 lehteä vuodesta 1999 lähtien. Aihealueita ovat mm. kasvatustiede, kulttuurintutkimus, lääke- ja terveystieteet, politiikan tutkimus, psykologia, sosiologia, talous- ja hallintotieteet, uskontotiede ja viestintä. Lehdet on palvelussa selattavissa sekä nimen mukaan että aihealueittain. Lehtiin voit tehdä myös tiedonhakuja.

SAGE Premier on yliopistoyhteisön jäsenten käytettävissä myös yliopiston verkon ulkopuolelta etäkäytön kautta, ja se löytyy koekäytön ajan myös Nelli-portaalista (http://www.nelliportaali.fi/) nimellä SAGE Premier. Koekäyttö kestää vuoden 2014 loppuun saakka.

SAGE Premier –lehtilista

Siirry SAGE Premier -palveluun

 

Sage-lehti5Sage-lehti4Sage-lehti1

The library has arranged the free trial of SAGE scientific journals for the rest of the year.  SAGE Premier provides full text access to over 600 journal titles in the SAGE collection. About 100 of them have already been subscribed to the University of Eastern Finland. Full texts are generally available from 1999. Subject areas include Health Sciences, Humanities, Business and Management, Science, Education and Engineering. Journals can be browsed by title and discipline, and also searches can be made.

SAGE Premier is available also via remote access, and can also be found in the Nelli portal (http://www.nelliportaali.fi/) during the trial. The trial is open until the end of the year 2014.

The title list of SAGE Premier

Jump to the SAGE Premier

Lisätietoja / For more information: nelli(a)uef.fi

Kaarina Meriläinen
Tietoasiantuntija / Information Specialist
Verkkoresurssipalvelut / Online Recourse Services