Mitä kuuluu kirjastoon? | What’s up with the library?

(Please, scroll down to read in English.)

Sekä Joensuun että Kuopion kampuskirjastoja koskevat remontit ovat loppusuoralla, ja kirjasto on jälleen käytettävissä opiskelu- ja työskentelytilana. Jotta hyvä koronatilanne säilyisi ja voisimme pitää ovemme auki, kiinnitämme huomiota terveysturvallisuuteen: käytämme maskeja, huolehdimme turvaväleistä ja pidämme kätemme puhtaana – tee sinä samoin.

Kirjastokortin osalta on tapahtunut muutoksia kevääseen verrattuna. Nyt saat kortin joko digitaalisena Tuudo-sovelluksen kautta tai perinteisenä muovisena läpyskänä. Tuudo-kortin etu on, että se ei hevillä unohdu kotiin! Tuudon avulla onnistuvat mm. lainaaminen, uusiminen ja varausten seuraaminen ja löydät sieltä näppärästi kirjastojen sijainnit kampuksilla – sekä tietenkin lukuisat muut tarvitsemasi opintopalvelut.

Tuudo-kirjastokortti käytössä lainausautomaatilla. Näyttö, puhelin, käsi.
Tuudo-kirjastokortilla voi lainata lainausautomaatilla.

Joensuun kampuskirjaston tilojen remonttia on tehty mm. palvelutiloissa: palautusautomaatti on vaihtanut paikkaa ja sähköiset tenttitilat ovat ensimmäisessä kerroksessa. Olola-oleskelutila ja muita asiakkaille tarkoitettuja työskentelytiloja otetaan syksyn aikana jälleen käyttöön poikkeusolojen jäljiltä.

Joensuun kampuskirjaston asiakaspalvelutiski. Katto, kello, pöytä, hylly, ihminen.
Joensuun kampuskirjaston asiakaspalvelutiski on muuttanut.
Joensuun kamouskirjaston palautus- ja lainausautomaatit. Pöytiä, sermejä, automaatteja.
Palautus- ja lainausautomaatit sijaitsevat vieretysten Joensuun kampuskirjaston alimmassa kerroksessa.

Kuopiossa taas kampuskirjasto on kahden vuoden aikana tehdyissä remonteissa uudistunut kauttaaltaan. Työskentelyä varten on sohvaryhmiä, mukavia tuoleja ja parvirakennelma; jäljellä ovat myös luku- ja tietokonepaikat. Ryhmätyötilat ovat siirtyneet kirjastosta aulatilan puolelle. Jatkossa Kuopion kampuskirjasto on käytettävissä 24/7-tilana kuten Joensuun kampuskirjaston ensimmäinen kerros on ollut jo vuosia. Suunnitelmissa on avata molempien kampuskirjastojen 24/7-tilat lokakuun alussa.

Kuopion kampuskirjaston asiakaspalvelutiski. Kirjastotilaa kalusteineen.
Kuopion kampuskirjasto valmistautuu 24/7-käyttöön.
Kuopion kampuskirjaston työskentelytiloja. Parvi, seinä, erilaisia tuoleja, pöytiä, hyllyjä.
Kuopion kampuskirjastossa on remonttien valmistuttua työskentelytiloja moneen makuun.
Läppäreiden lainauspiste.
Kuopion kampuskirjastossa on automaatti, josta voit lainata läppärin neljäksi tunniksi kerrallaan.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) tieteellinen kirjasto palvelee tuttuun tapaan kaikkia yliopistolaisia, mutta valtaosa asiakkaista taitaa edelleen sonnustautua valkoisiin takkeihin. Ryhmätyötilaa kaipaaville KYSin kirjasto tarjoaa muunneltavan tilan, johon mahtuu parhaimmillaan kolme eri ryhmää. Tilat ovat varattavissa Outlook-kalenterissa.

KYSin tietellisen kirjaston työskentelytiloja ja kirjahyllyjä.
KYSin tieteellinen kirjasto on pieni ja tehokas!

Mitä palveluita kirjasto tarjoaakaan?

Jos et vielä tunne palveluitamme tai haluat verestää muistiasi, alkuun pääset nopeasti ytimekkäällä Uuden asiakkaan kirjasto-oppaalla. Tutustu lisäksi vähintään UEF-Primoon, joka on kirjaston oma hakupalvelu. Sen avulla löytyvät kaikki kirjaston hankkimat aineistot, sekä painetut että verkossa olevat.

Mieltä askarruttavissa kysymyksissä ota rohkeasti yhteyttä kirjastoon. Meidät tavoittaa sukkelasti chatilla, sähköpostilla tai puhelimella sekä tietysti paikan päällä kampuksilla. Tervetuloa käymään!

Ilmapalloja Joensuun kampuskirjaston aulassa. Balloons in the lobby of Joensuu Campus Library.
Tervetuloa kirjastoon! | Welcome to the library!

Renovations for both the Joensuu and Kuopio campus libraries are in the final run and the libraries are again available for studying and working. To maintain a good coronavirus situation and keep our doors open, we pay attention to health safety: we wear masks, take care of safety distances and keep our hands clean – please do the same.

There have been changes in relation to the library card compared with the spring. Now you get the card either as digital through the Tuudo app or as a traditional plastic card. The advantage of the Tuudo card is that you won’t forget it at home! With Tuudo you can borrow books, renew loans and keep an eye on your requests. You can also find the locations of libraries on campuses and, of course, numerous other study services you need.

Tuudo library card used on the self-check machine. Screen, mobile phone, hand.
You can borrow books on the self-check machine with a Tuudo library card.

Renovations of the premises of the Joensuu Campus Library have been carried out in service facilities: the return machine has changed its place and the electronic exam facilities are on the first floor. The Olola lounge and other working spaces for customers will be made available for use during the autumn.

The Joensuu campus library's customer service desk. Ceiling, desks, shelves, person.
The Joensuu Campus Library’s customer service desk has moved.
Joensuus Campus Libraray self-check machines. Tables, machines, dividers.
Self-check machines are located next to each other on the lowest floor of the Joensuu Campus Library.

In Kuopio, on the other hand, the Campus Library has been redeveloped through two years of renovations. For work, there are couch groups, comfortable chairs and places for reading and working on computers. Groupwork spaces have moved from the library to the lobby. In the future, Kuopio Campus Library will be available as 24/7 space as the first floor of the Joensuu Campus Library has been for many years. Plans are under way to open the 24/7 facilities of both Campus Libraries in early October.

The Kuopio Campus Library customer service desks. Library space with different furniture.
Kuopio Campus Library is preparing for 24/7 use.
Kuopion Campus Library working space. Tables, chairs, shelves, balcony.
The Kuopio Campus Library has working spaces for many tastes now that the renovations are completed.
The Kuopio campus library vending machine for laptops.
The Kuopio Campus Library has a vending machine where you can borrow a laptop for four hours at a time.

The KUH Medical Library at Kuopio University Hospital serves all University students. For those in need of group work space, the KUH Medical Library provides a variable space that can accommodate three separate groups at best. Facilities are available for booking in the Outlook calendar.

The KUH Medical Library working spaces and book shelves.
The KUH Medical Library is small and efficient!

What services does the library provide?

If you do not know our services yet or want to refresh your memory, start with a compact Library guide for new customers. In addition, check out at least UEF Primo, which is the library’s own search service. It allows you to find all the materials that the library has acquired, both printed and online.

For any questions you may have, please feel free to contact the library. We can be reached by chat, email, or phone and, of course, on-site campuses. Welcome to visit!

Arja Juntunen, palvelupäällikkö | Head of Services
Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | information Services Advisor
Asiakaspalvelut | Customer Services

Kampuksien remonttityöt muutetah kirjaštojen ruatoaikua ta laihina-aikoja, šekä tilojen käyttyö | Kampuksien remonturuavot vaikutetah kirjastoloin ruadoaigah da laihinaigoih sego tiloin käyttämizeh

(Suomeksi)
(In English)

Kirjaštot ollah toičči šalvattu, kulkutiet kirjaštoloih muututah ta voit olla ni metelie.

Kuopion kampuskirjašto on kokonah šalvattu 1.5.4.6.2021 ta Jovenšuun kampuskirjašto on kokonah šalvattu 10.5.4.6.2021.

Kohennušvaruššukšien tähen Jovenšuun kampuskirjašto ta Kuopion kampuskirjašto šiirrytäh kešäruatoaikoih 19.4.2021. Kešäruatoajat ollah Kuopion kampuskirjaštošša 19.4.–30.4. ta Jovenšuun kampuskirjaštošša 19.4.–7.5. šekä molommissa 7.6. alkuan 31.8.2021 šuaten.

Remontti jatkuu koko kešän, ni šentäh kampuskirjaštoloissa ei šuata ruatua rauhašša. Lisätietuo kampuksien muista ičeopaššuntatiloista löyvvät Kamusta.

Laihina-aikoja jatetah šalvatun ajan yličči.

Varaukšie voi luatie vain 20.4.2021 šuaten. Rajoituš košettau ni KYSin tiijollisen kirjašton ainehistoja.

20.4.2021 klo 17.00 šuaten luajitut varaukšet paikalla olijoih kirjoih toimitetah varaukšen luatijan toivomah ruatokohtah. Varaukšie ei voi luatie 21.4.–6.6.2021. Varaukšie voipi uuvveštah ruveta luatimah 7.6.2021 alkuan.

Lukušalikirjoja annetah laihinah kotih šalvatun ajan yličči. Niitä voi ottua laihinah viimesenä ruatopäivänä klo 12.00 jälkeh. Lukušalikirjah pitäy luatie varauš varaušjärješšelmäššä kirjaštošša. Kirjoja voi šalvattuna aikana työntyä kampuskirjaštoloissa olijoih loutih. Huomua Kuopion kampuskirjašton louvan muuttunut paikka!

Jovensuušša Oppari ta tietotekniikkapalvelu palvellah uuvvešša tilašša Agorašša 21.4. alkuan iellähpäin. Oppari ta Tipa tiijotetah as’s’ašta tarkempah.

Šekä Jovenšuun ta Kuopion kampuksella remonttie luajitah kevyän ta kešän aikana. Kuopion kampuksen Snellmania-rakennukšen hollah luajittavat muutokšet ta Jovenšuun kampuksella uuvven konservatorion rakentamini Carelia-rakennukšen yhtevyteh niisi vaikutetah kirjaštojen tiloih ta ruantah. Ruavot jatutah kevätkuušta elokuun loppuh.

Kun tarvinnet painettuo ainehistuo, varauvu palvelujen muutokših ta aikanah ota laihinah kirjat, kumpasie tarvičet.

Palveluloih voi tulla muutokšie. Šeurua tiijotušta kirjašton verkkošivulla, sosialisešša mediašša ta Yammerissa.

Kohennukšien vaikutukset kirjaštoh (video)
Lisätietuo: kirjasto@uef.fi

Vienankarjalaksi kääntänyt Elena Rapa

levylle käsinkirjoitettu teksti kulku kielletty putoamisvaara! stop Snellmania-rakennus, sisäänkäynti, verkkoaidata, kyltti työmaa-alue

Kirjastot toiči ollah salvas, kulgudorogat kirjastoloih muututah da hälyygi sežo voibi kuuluo.

Kuopion kampuksen kirjasto on kogonah salvas 1.5.–4.6.2021
Jovensuun kampuksen kirjasto on kogonah salvas 10.5.–4.6.2021.

Kohenduksien varustandan täh Jovensuun kampuskirjasto da Kuopion kampuskirjasto siirrytäh kezäruadoaigah 19.4.2021. Kezäruadoaijat ollah Kuopion kampuskirjastos 19.4.–30.4. da Jovensuun kampuskirjastos 19.4.–7.5. sego mollembis 7.6.–31.8.2021.

Kohendusruavot jatkutah kogo kezän aigua, da sendäh kirjastolois ei vältämättäh rodei täytty hil’l’ažuttu. Ližiä tieduo kampuksien toizis ičeopastundukohtis lövvät Kamus.

Laihinaigoi pitkendetäh salbavoaijan yliči.

Kniigoi voibi zakažie vaigu 20.4.2021 sah. Rajoitus koskou sežo KYSan kirjaston tiijollistu materjualua. Enne 20.4.2021 17.00 aigua paikal olijat zakažitut kniigat työtäh sih ruadokohtah, kuduah klientu tahtou. Kniigoi et voi zakažie 21.4.–6.6.2021. Zakažie uvvessah voit 7.6.2021.

Luguzualas olijat kniigat annetah laihinah kodih salbavon aijakse. Niilöi voibi ottua laihinah jälgimäzenny avvoiolendupäivänny 12.00 algajen. Luguzualas olii kniigu pidäy zakažie tilavussistieman kauti kirjastos.

Kniigoi voit tuvva  kirjastoh salbavon aigua kampuksil olijoih vakkoih. Ota huomavoh Kuopion kampuskirjaston vakan uuzi kohtu!

Jovensuus Oppari da tiedotiehniekkupalvelu ruatah uvves kohtas Agoras 21.4. algajen. Oppari da Tipa tiijoitetah dielos tarkembah.

Jovensuun da Kuopion kampuksil luajitah remontua keviän da kezän aigua. Kuopion kampuksen Snellmania-huonuksen zualan kohendusruavot da Jovensuun kampuksel uvven konservatourien srojindu Carelia-huonuksen bokkah vaikutetah sežo kirjastoloin tiloih da ruandah. Kohendusruavot kestetäh kevätkuus elokuun loppussah.

Tarvinnet painettuu materjualua, ole valmis palveluloin muutoksih da ota kniigat kirjastospäi aijalleh.

Palveluloih voibi tulla muutoksii. Kačo tiijoituksii kirjaston verkosivul, somes da Yammeris.

Kohendusruadoloin vaikutukset kirjastoh (video)
Ližiä tieduo: kirjasto@uef.fi

Livvinkarjalaksi kääntänyt Heidi Kuosmanen

Kuopion uusitun kampuskirjaston avajaiset | Opening of the renovated Kuopio campus library

Kuopion kampuskirjasto koki muodonmuutoksen kesällä 2020. Koronatilanteen estäessä varsinaiset uudistetun tilan avajaiset, järjestämme nämä kuva-avajaiset.

The Kuopio Campus Library underwent a makeover in the summer of 2020. When the Covid-19 situation prevents an actual opening ceremony of the remodelled space, we arrange this virtual opening ceremony.

Kokoelmat | Collections

Tyhjä kirjastotila, tiiliseinä, pylväitä, nurhuinen lattia.Vanhat hyllyt purettiin pois. | Old shelves were removed.

Muovilaatikoita täynnä kirjoja.

Kirjat oli pakattu. Niitä oli kuormalavoittain kirjastossa. | Books were packed into boxes and there were pallets everywhere.

Muovilaatikoissa kirjoja, muovinen suojaseinä.

Remontti jatkuu ensi vuonna tästä. | Next year the renovation will continue from here.

Sohvia, nojatuoleja, lasiseinä, harmaa lattia.

Vanhan ja uuden rajalla. | The border between old and new.

Kirjalaatikkolavoja yliopiston pääaulassa.

Kaikki kirjalaatikkolavat eivät mahtuneet kirjastoon, joten myös Snellmanian pääaula otettiin käyttöön. | All books could not be kept in the library. The Snellmania main hall was occupied, too.

Kirjalaatikoita avokonttorin työpisteissä.

Kirjat täyttivät jopa työtilat. | Books occupied even staff booths.

Työtila avokonttorissa.

Tältä työtiloissa näyttää remontin jälkeen. | A more normal view of the booths.

Kaksi ihmistä kokoaa kirjahyllyjä.

Tilalle asennettiin uudet hyllyt. | New shelves were mounted.

Henkilö kantaa tyhjää muovilaatikkoa. | Toinen henkilö hyllyttää kirjoja.

Kirjat hyllytettiin uusiin hyllyihin. Books were shelved.

Palvelupiste | Service desk

Hylly, työpöytä, työtuoleja.

Vanha palvelupiste purettiin pois. | Old service desk was removed.

Harmaa lattia, valkoisia työpöytiä, taustalla parvi.

Lattia uusittiin ja palvelupisteen uudet kalusteet saapuivat. | Tilaan rakennettiin myös parvi. | The new carpet was fitted, the new desks arrived, and the balcony was built.

Asiakaspalvelupiste jossa kolme pöytää, kirjavaunu, tuoleja.

Uusi palvelupiste valmistui. | The new service desk was completed.

Kalusteet | Furniture

Nainen istuu keinutuolissa.

Kirjastoon saatiin monenlaisia uusia kalusteita. | The library was refurbished.

Kaksi ihmistä istuu keinutuoleissa.

Henkilökunta testaa uusia istuimia. | Testing new seats.

Parvi | Balcony

Parvi, jossa ylhäällä seisoo mies, ja jonka alaosan syvennyksessä istuu nainen.

Parvi rakenteilla. | Balcony under construction.

Rahi, nojatuoli, hylly, keinutuoli, parvi, tiiliseinä, lasi-ikkunat, suljetut ovet, kaksi ihmistä.

Parvelta näkee koko kirjaston. Parvessa ja parvella on mukavia istuimia. | The whole library can be seen from the balcony. It has comfy chairs both on top and inside.

Hyllyjä, pöytiä, tuoleja kirjastossa.

Näkymä parvelta. | View from the balcony.

Ihmisiä lukemassa kirjastossa.

Näkymä parvelta. | View from the balcony.

Yleisnäkymä | Panorama

Kirjastoa remontoidaan.

Kirjastosali remontin aikaan. | Library during the renovation work.

Kirjastoa kalustetaan.

Kirjastosali kalustamisen aikaan. | Library during the refurbishing.

Uudistettu kirjasto.

Kirjastosali remontin jälkeen. Näkymä henkilökunnan sisäänkäynniltä.| Library after the renovation. View from the staff entrance.

Uudistettu kirjasto.

Kirjastosali remontin jälkeen. Näkymä salin takaosasta.| Library after the renovation. View from the rear of the library space.

Tervetuloa uusittuun Kuopion kampuskirjastoon! 
Welcome to the renovated Kuopio campus library!

Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja | Library director

Arja Juntunen, palvelupäällikkö | Head of services
Tero Heiskanen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Kirsi Rask, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Jari Tiihonen, kirjaston palveluneuvoja | Library advisor
Asiakaspalvelut | Customer Services

Kirsi Salmi, tietoasiantuntija | Information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection Services

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services