Kampuksien remonttityöt muutetah kirjaštojen ruatoaikua ta laihina-aikoja, šekä tilojen käyttyö | Kampuksien remonturuavot vaikutetah kirjastoloin ruadoaigah da laihinaigoih sego tiloin käyttämizeh

(Suomeksi)
(In English)

Kirjaštot ollah toičči šalvattu, kulkutiet kirjaštoloih muututah ta voit olla ni metelie.

Kuopion kampuskirjašto on kokonah šalvattu 1.5.4.6.2021 ta Jovenšuun kampuskirjašto on kokonah šalvattu 10.5.4.6.2021.

Kohennušvaruššukšien tähen Jovenšuun kampuskirjašto ta Kuopion kampuskirjašto šiirrytäh kešäruatoaikoih 19.4.2021. Kešäruatoajat ollah Kuopion kampuskirjaštošša 19.4.–30.4. ta Jovenšuun kampuskirjaštošša 19.4.–7.5. šekä molommissa 7.6. alkuan 31.8.2021 šuaten.

Remontti jatkuu koko kešän, ni šentäh kampuskirjaštoloissa ei šuata ruatua rauhašša. Lisätietuo kampuksien muista ičeopaššuntatiloista löyvvät Kamusta.

Laihina-aikoja jatetah šalvatun ajan yličči.

Varaukšie voi luatie vain 20.4.2021 šuaten. Rajoituš košettau ni KYSin tiijollisen kirjašton ainehistoja.

20.4.2021 klo 17.00 šuaten luajitut varaukšet paikalla olijoih kirjoih toimitetah varaukšen luatijan toivomah ruatokohtah. Varaukšie ei voi luatie 21.4.–6.6.2021. Varaukšie voipi uuvveštah ruveta luatimah 7.6.2021 alkuan.

Lukušalikirjoja annetah laihinah kotih šalvatun ajan yličči. Niitä voi ottua laihinah viimesenä ruatopäivänä klo 12.00 jälkeh. Lukušalikirjah pitäy luatie varauš varaušjärješšelmäššä kirjaštošša. Kirjoja voi šalvattuna aikana työntyä kampuskirjaštoloissa olijoih loutih. Huomua Kuopion kampuskirjašton louvan muuttunut paikka!

Jovensuušša Oppari ta tietotekniikkapalvelu palvellah uuvvešša tilašša Agorašša 21.4. alkuan iellähpäin. Oppari ta Tipa tiijotetah as’s’ašta tarkempah.

Šekä Jovenšuun ta Kuopion kampuksella remonttie luajitah kevyän ta kešän aikana. Kuopion kampuksen Snellmania-rakennukšen hollah luajittavat muutokšet ta Jovenšuun kampuksella uuvven konservatorion rakentamini Carelia-rakennukšen yhtevyteh niisi vaikutetah kirjaštojen tiloih ta ruantah. Ruavot jatutah kevätkuušta elokuun loppuh.

Kun tarvinnet painettuo ainehistuo, varauvu palvelujen muutokših ta aikanah ota laihinah kirjat, kumpasie tarvičet.

Palveluloih voi tulla muutokšie. Šeurua tiijotušta kirjašton verkkošivulla, sosialisešša mediašša ta Yammerissa.

Kohennukšien vaikutukset kirjaštoh (video)
Lisätietuo: kirjasto@uef.fi

Vienankarjalaksi kääntänyt Elena Rapa

levylle käsinkirjoitettu teksti kulku kielletty putoamisvaara! stop Snellmania-rakennus, sisäänkäynti, verkkoaidata, kyltti työmaa-alue

Kirjastot toiči ollah salvas, kulgudorogat kirjastoloih muututah da hälyygi sežo voibi kuuluo.

Kuopion kampuksen kirjasto on kogonah salvas 1.5.–4.6.2021
Jovensuun kampuksen kirjasto on kogonah salvas 10.5.–4.6.2021.

Kohenduksien varustandan täh Jovensuun kampuskirjasto da Kuopion kampuskirjasto siirrytäh kezäruadoaigah 19.4.2021. Kezäruadoaijat ollah Kuopion kampuskirjastos 19.4.–30.4. da Jovensuun kampuskirjastos 19.4.–7.5. sego mollembis 7.6.–31.8.2021.

Kohendusruavot jatkutah kogo kezän aigua, da sendäh kirjastolois ei vältämättäh rodei täytty hil’l’ažuttu. Ližiä tieduo kampuksien toizis ičeopastundukohtis lövvät Kamus.

Laihinaigoi pitkendetäh salbavoaijan yliči.

Kniigoi voibi zakažie vaigu 20.4.2021 sah. Rajoitus koskou sežo KYSan kirjaston tiijollistu materjualua. Enne 20.4.2021 17.00 aigua paikal olijat zakažitut kniigat työtäh sih ruadokohtah, kuduah klientu tahtou. Kniigoi et voi zakažie 21.4.–6.6.2021. Zakažie uvvessah voit 7.6.2021.

Luguzualas olijat kniigat annetah laihinah kodih salbavon aijakse. Niilöi voibi ottua laihinah jälgimäzenny avvoiolendupäivänny 12.00 algajen. Luguzualas olii kniigu pidäy zakažie tilavussistieman kauti kirjastos.

Kniigoi voit tuvva  kirjastoh salbavon aigua kampuksil olijoih vakkoih. Ota huomavoh Kuopion kampuskirjaston vakan uuzi kohtu!

Jovensuus Oppari da tiedotiehniekkupalvelu ruatah uvves kohtas Agoras 21.4. algajen. Oppari da Tipa tiijoitetah dielos tarkembah.

Jovensuun da Kuopion kampuksil luajitah remontua keviän da kezän aigua. Kuopion kampuksen Snellmania-huonuksen zualan kohendusruavot da Jovensuun kampuksel uvven konservatourien srojindu Carelia-huonuksen bokkah vaikutetah sežo kirjastoloin tiloih da ruandah. Kohendusruavot kestetäh kevätkuus elokuun loppussah.

Tarvinnet painettuu materjualua, ole valmis palveluloin muutoksih da ota kniigat kirjastospäi aijalleh.

Palveluloih voibi tulla muutoksii. Kačo tiijoituksii kirjaston verkosivul, somes da Yammeris.

Kohendusruadoloin vaikutukset kirjastoh (video)
Ližiä tieduo: kirjasto@uef.fi

Livvinkarjalaksi kääntänyt Heidi Kuosmanen

Jaa tämä / Share this
Share

Kuopion uusitun kampuskirjaston avajaiset | Opening of the renovated Kuopio campus library

Kuopion kampuskirjasto koki muodonmuutoksen kesällä 2020. Koronatilanteen estäessä varsinaiset uudistetun tilan avajaiset, järjestämme nämä kuva-avajaiset.

The Kuopio Campus Library underwent a makeover in the summer of 2020. When the Covid-19 situation prevents an actual opening ceremony of the remodelled space, we arrange this virtual opening ceremony.

Kokoelmat | Collections

Tyhjä kirjastotila, tiiliseinä, pylväitä, nurhuinen lattia.Vanhat hyllyt purettiin pois. | Old shelves were removed.

Muovilaatikoita täynnä kirjoja.

Kirjat oli pakattu. Niitä oli kuormalavoittain kirjastossa. | Books were packed into boxes and there were pallets everywhere.

Muovilaatikoissa kirjoja, muovinen suojaseinä.

Remontti jatkuu ensi vuonna tästä. | Next year the renovation will continue from here.

Sohvia, nojatuoleja, lasiseinä, harmaa lattia.

Vanhan ja uuden rajalla. | The border between old and new.

Kirjalaatikkolavoja yliopiston pääaulassa.

Kaikki kirjalaatikkolavat eivät mahtuneet kirjastoon, joten myös Snellmanian pääaula otettiin käyttöön. | All books could not be kept in the library. The Snellmania main hall was occupied, too.

Kirjalaatikoita avokonttorin työpisteissä.

Kirjat täyttivät jopa työtilat. | Books occupied even staff booths.

Työtila avokonttorissa.

Tältä työtiloissa näyttää remontin jälkeen. | A more normal view of the booths.

Kaksi ihmistä kokoaa kirjahyllyjä.

Tilalle asennettiin uudet hyllyt. | New shelves were mounted.

Henkilö kantaa tyhjää muovilaatikkoa. | Toinen henkilö hyllyttää kirjoja.

Kirjat hyllytettiin uusiin hyllyihin. Books were shelved.

Palvelupiste | Service desk

Hylly, työpöytä, työtuoleja.

Vanha palvelupiste purettiin pois. | Old service desk was removed.

Harmaa lattia, valkoisia työpöytiä, taustalla parvi.

Lattia uusittiin ja palvelupisteen uudet kalusteet saapuivat. | Tilaan rakennettiin myös parvi. | The new carpet was fitted, the new desks arrived, and the balcony was built.

Asiakaspalvelupiste jossa kolme pöytää, kirjavaunu, tuoleja.

Uusi palvelupiste valmistui. | The new service desk was completed.

Kalusteet | Furniture

Nainen istuu keinutuolissa.

Kirjastoon saatiin monenlaisia uusia kalusteita. | The library was refurbished.

Kaksi ihmistä istuu keinutuoleissa.

Henkilökunta testaa uusia istuimia. | Testing new seats.

Parvi | Balcony

Parvi, jossa ylhäällä seisoo mies, ja jonka alaosan syvennyksessä istuu nainen.

Parvi rakenteilla. | Balcony under construction.

Rahi, nojatuoli, hylly, keinutuoli, parvi, tiiliseinä, lasi-ikkunat, suljetut ovet, kaksi ihmistä.

Parvelta näkee koko kirjaston. Parvessa ja parvella on mukavia istuimia. | The whole library can be seen from the balcony. It has comfy chairs both on top and inside.

Hyllyjä, pöytiä, tuoleja kirjastossa.

Näkymä parvelta. | View from the balcony.

Ihmisiä lukemassa kirjastossa.

Näkymä parvelta. | View from the balcony.

Yleisnäkymä | Panorama

Kirjastoa remontoidaan.

Kirjastosali remontin aikaan. | Library during the renovation work.

Kirjastoa kalustetaan.

Kirjastosali kalustamisen aikaan. | Library during the refurbishing.

Uudistettu kirjasto.

Kirjastosali remontin jälkeen. Näkymä henkilökunnan sisäänkäynniltä.| Library after the renovation. View from the staff entrance.

Uudistettu kirjasto.

Kirjastosali remontin jälkeen. Näkymä salin takaosasta.| Library after the renovation. View from the rear of the library space.

Tervetuloa uusittuun Kuopion kampuskirjastoon! 
Welcome to the renovated Kuopio campus library!

Jarmo Saarti, kirjastonjohtaja | Library director

Arja Juntunen, palvelupäällikkö | Head of services
Tero Heiskanen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Kirsi Rask, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | Information services advisor
Jari Tiihonen, kirjaston palveluneuvoja | Library advisor
Asiakaspalvelut | Customer Services

Kirsi Salmi, tietoasiantuntija | Information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection Services

Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | Senior information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

 

Jaa tämä / Share this
Share

Paikat muutoksen puhurissa – osa 5 | Joensuu Campus Library Renovation – part 5

(Please, scroll down to read in English.)

Joensuun kampuskirjaston remontti valmistui elokuussa 2017. Tiloja ja kalustusta viimeisteltiin syksyn aikana. Oheiset kuvat ovat Carelian kirjastorakennuksen 1. kerroksen tiloista vuoden 2018 alkaessa. Tilat ovat käytettävissä yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle 24 tuntia vuorokaudessa.

Joensuu Campus Library´s renovation was completed in August 2017. The finishing touches to the space and furnishing were added during the autumn. These photos are from the library´s first floor in the beginning of the year 2018. The UEF students and staff members can get a so-called Carelia 24/7 access badge to the space.

Teksti | Text: Marja Maijala, palvelupäällikkö | Head of Services
Sisäiset palvelut | Internal services

Kuvat | Photos: Harri Kalinen, tietoasiantuntija | Information Specialist
Verkko- ja julkaisupalvelut | Library IT and publishing services

Jaa tämä / Share this
Share

Paikat muutoksen puhurissa — osa 3 | Joensuu campus library renovation — part 3

(Please, scroll down to read in English)

Joensuun kampuskirjaston remontti on kestänyt kuukauden ja aikataulun mukaan ollaan remontin puolivälissä. Kuvat on otettu 20.7.2017.

Kirjaston asiakaspalvelu ja lainausautomaatit olivat tässä vielä kesäkuussa. | In June the service desk and self-check stations were here.

Opparin ja tipan palvelualuetta. | Service area of Oppari and IT helpdesk.

Tietokonealuetta. | Computer area.

Tähän tulee kurssikirjoja. | Text books will be placed here.

Näkymä toisen kerroksen tasanteelta kirjastosaliin. | View from second floor to the main hall.

Uutta ulko-ovea rakennetaan muovin takana. | New door is being build behind the plastic cover.

Salien 2A ja 3B sisäänkäynnit. | Entrances to halls 2A and 3B.

Menossa on myös ilmastointiremontti. | Also air conditioning is being renovated.

Salista 3A. | Hall 3A.

 

The renovation of the Joensuu campus library has now lasted one month. According to the schedule it is now the midpoint of the renovation. The photos were taken on 20th July, 2017.

Teksti ja kuvat | Text and photos:
Marja Maijala, palvelupäällikkö | Head of services
Sisäiset palvelut | Internal services

Jaa tämä / Share this
Share