E-books unplugged – kolportöörin matkakertomus

Muistanette maaliskuisen e-kirjakampanjamme? E-kirja-aatetta levitettiin kaikille kolmelle kampukselle. Savonlinnan neuvontapiste sijoitettiin vanhan puolen toisen kerroksen aulaan, kahvilan kupeeseen. Siellä kampuslaisten tiedettiin liikkuvan ja uivan verkkoihin paremmin kuin kirjaston hiljaisissa vesissä. Mukana oli kirjastomme e-kirjavelho Kaarina Meriläinen, joten otin kolportöörin roolin. Houkuttelin opiskelijoita neuvontapisteeseen, jaoin tiedotusmateriaalia ja julistin e-kirjojen ilosanomaa.

Totta puhuen opiskelijoiden kanssa tuli juteltua niin päivän aiheesta kuin siitä poiketen. Savonlinnan aloista vastaava kolportööri-tietoasiantuntija kytki välillä e-kirjamoodin pois päältä. Tulin keränneeksi matkalaukkusaarnaajan salkkuuni muitakin opiskelijoita mietityttäviä tuntoja.

Kurssikirjojen saatavuus on kestopuheenaihe. Jos jättikokoisella kurssilla tarvitaan samanaikaisesti tiettyä oppikirjaa, ei kirjasto voi jokaiselle omaa kappaletta tarjota. Lisäksi kirja oli loppuunmyyty. Yhtä kurssikirjaa oli haalittu kotipaikkakuntien kirjastoista ympäri Suomen. Kurssikaverien muistiinpanot ja tiivistelmät ovat edelleen kovassa huudossa.

Ajatus sähköisestä kurssikirjasta ilahdutti useaa savonlinnalaisopiskelijaa, mutta yhtä moni ilmaisi lukevansa mieluummin painettua kurssikirjaa. Uitettaisiinko käyttäjät sähkökirjojen maailmaan luontevimmin silloin, kun kurssikirjojen käyttötarve on suurin? Tärkeimmistä kurssikirjoista tarvitaan elektroniset versiot. Toinen asia tykkänään on e-kirjojen – etenkin suomalaisten kurssikirjojen – hankintamahdollisuudet. Tästä on Tapio Lehtinen kirjoittanut blogin otsikolla Miksei tästä kurssikirjasta ole verkkoversiota Joskussa?

Sähköinen tenttiminen ei sinänsä liity e-kirjoihin, mutta kirjojen kysynnän jakautumiseen kyllä. Sähköinen tenttitila on kaikilla kampuksilla. Savonlinnassa se on kampuskirjaston tiloissa, mistä ei tunnuttu olevan tietoisia.

Sähköiset lehdet ja artikkelit olivat e-kirjoja tutumpia, koska niitä käytetään opetuksessa. Kolportööria ilahduttava tieto.

Keskustelussa esille nousi myös verkkokurssit vs. lähiopetus. Yksi opiskelija oli odottanut suurempaa verkkokurssien tarjontaa nimenomaan Savonlinnan kampukselle opiskelemaan tullessaan. Verkkokursseihin voikin helposti linkittää sähkömuotoisia opiskeluaineistoja. Toinen totesi lähiopetuksen pienissä ryhmissä olevan mieluisin oppimistapa.

Created with Nokia Smart Cam

Savonlinnan opiskelijayhteisö koostuu opettajakoulutuksen – joista osa taidekasvatukseen suuntautuneita OpeArtisteja – varhaiskasvatuksen, kotitalouden ja käsityökasvatuksen opiskelijoista. Värikäs joukko, kuten räsymattonäyttely e-kirjaneuvontapisteen vieressä. Neuvottavaksi heistä uskaltautui kiitettävän moni; paras osallistuminen suhteessa kampuksen opiskelijamäärään! Jos jollain jäi kokemus välistä, joka kampuskirjastossa on yksi lukulaite käytettävissä e-kirjojen kokeilua varten.

Kolportööri valittaa harkittua häiriötä yläaulan tiloissa ja kiittää Savonlinnan opiskelijoita tapaamisista, joissa kytkettiin e-kirjoihin virta vuoroin päälle ja päältä pois.

Marja Aho
Tietoasiantuntija

Jaa tämä / Share this
Share

Miksei tästä kurssikirjasta ole verkkoversiota Joskussa?

Kurssikirjakokoelmamme uudistuu koko ajan. Vanhentunutta aineistoa poistetaan ja uutta tulee tilalle. Viime aikojen trendi on ollut e-kirjojen kasvava osuus myös kurssikirjojen osalta. Keväällä 2013 tarkistimme systemaattisesti Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan haluamien uusien kurssikirjanimekkeiden saatavuuden verkkoversioina ja kirjoista tilattiin myös e-versiot, mikäli tilausehdot olivat kohtuulliset ja toimintamme kannalta järjelliset.

Kuva: Varpu Heiskanen

Kuva: Varpu Heiskanen

Kaikkiaan uusia kurssikirjanimekkeitä oli YHKA:n kevään 2013 tilauksissa 108 kappaletta. Verkkoversio saatiin 48 nimekkeestä (tulos siis n. 45 % ). Oikeustieteen uusia nimekkeitä oli tilauksissa eniten, eli 54 kappaletta, joista e-kirjana saatiin 35 ( n. 65 % ). Oikeustieteen osalta tilanne oli siis muita tiedekunnan oppiaineita parempi ja selittyy osittain sillä, että joukossa oli paljon Talentumin kustantamaa kirjallisuutta, joka oli tilattavissa Suomenlaki.com –palvelun kautta e-versiona käyttöön. Suomenlaki.com –kokoelmaamme saatiin 14 uutta nimekettä ( rajaton määrä yhtäaikaisia käyttäjiä ja hinta yhteensä noin 12000 euroa ). Saatua kokonaistulosta voitaneen pitää melko hyvänä.

Varsin yleinen käsitys, että kaikista kirjoista olisi jo olemassa e-versio ei pidä paikkaansa. Kotimaisten kurssikirjojen saatavuus verkkoversiona on vielä varsin heikko ( poikkeuksena jo mainitut Talentumin oikeustieteelliset kirjat ). Kaikkein kysytyimmät suomalaisten kustantamojen kurssikirjat ovat usein saatavilla edelleen vain painetussa muodossa. Sekä kotimaiset että ulkomaiset kustantajat voivat pantata kirjojen e-versioiden ilmestymistä, eli kirjoja myydään ensin vain painetussa muodossa ja esimerkiksi vasta vuoden kuluttua julkaisemisesta lasketaan markkinoille verkkoversio.

Kustantajilla on myös mahdollisuus rajata e-kirjojen myyntiä monin tavoin. Osaa kirjoista myydään vain yksittäisille asiakkaille/henkilöille eikä lainkaan yhteisöille kuten kirjastoille. Tämä rajoite koskee erityisesti kurssikirja-materiaalia. On myös luotu kilpailevia ”kurssikirjastoja”, tästä esimerkkinä Pearson– kustantamon Course Smart- palvelu, jossa yksittäinen henkilöasiakas saa kirjan käyttöönsä tietyksi ajaksi, esimerkiksi 360 vuorokaudeksi hintaan 17.99 $ jne.

Kurssikirjat ovat tietysti usein hyvin kysyttyjä, tarvitsijoita on paljon. Kustantajat myyvät kuitenkin e- kirjojaan erilaisilla käyttäjämääräsovelluksilla, mikä huonontaa tarjontamahdollisuuksiamme. Yleisimmin e-kirjanimekkeellä voi olla yksi käyttäjä, kolme käyttäjää tai rajaton määrä yhtäaikaisia käyttäjiä. Tuo viimeinen vaihtoehto on ihanteellinen kurssikirjojen kohdalla, yksi kappale yhden yhtäaikaisen käyttäjän e-kirjaa on tenttikirjojen osalta melko hyödytön. Suurinta osaa e-kirjoista myydään yhden käyttäjän versiona, rajattoman käyttäjämäärän kirjat ovat harvinaisimpia. Myyjä siis määrittelee nimekkeittäin montako yhtäaikaista käyttäjää kirjalla voi olla, ostaja ei voi asiaan vaikuttaa.

Kurssikirjahankinta on aiempaa haastavampaa ja työläämpää, koska painettujen ohessa on tilattava myös e-kirjoja, ja tarkistettava niiden saatavuus erikseen . Ainakin toistaiseksi verkkokirjat on tilattava eri välittäjiltä kuin painetut. E-kirjat tilaamme pääsääntöisesti muutamalta välittäjältä ( ulkomaiset Ebrarylta tai Ebscolta ja kotimaiset Ellibsiltä ja Talentumilta ).

Kaikkia kurssikirjoja emme siis saa verkkoversiona, mutta nykyisin tarkistamme jokaisen uuden kurssikirjan kohdalla mahdollisen e-kirjan saatavuuden. Taloustilanne sinetöi lopullisen hankintapäätöksen, budjetin raameissa on pysyttävä eli kaikkea ei voi tilata.

Tapio Lehtinen, tietopalveluneuvoja, kokoelmapalvelut

Jaa tämä / Share this
Share