Miksei tästä kurssikirjasta ole verkkoversiota Joskussa?

Kurssikirjakokoelmamme uudistuu koko ajan. Vanhentunutta aineistoa poistetaan ja uutta tulee tilalle. Viime aikojen trendi on ollut e-kirjojen kasvava osuus myös kurssikirjojen osalta. Keväällä 2013 tarkistimme systemaattisesti Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan haluamien uusien kurssikirjanimekkeiden saatavuuden verkkoversioina ja kirjoista tilattiin myös e-versiot, mikäli tilausehdot olivat kohtuulliset ja toimintamme kannalta järjelliset.

Kuva: Varpu Heiskanen

Kuva: Varpu Heiskanen

Kaikkiaan uusia kurssikirjanimekkeitä oli YHKA:n kevään 2013 tilauksissa 108 kappaletta. Verkkoversio saatiin 48 nimekkeestä (tulos siis n. 45 % ). Oikeustieteen uusia nimekkeitä oli tilauksissa eniten, eli 54 kappaletta, joista e-kirjana saatiin 35 ( n. 65 % ). Oikeustieteen osalta tilanne oli siis muita tiedekunnan oppiaineita parempi ja selittyy osittain sillä, että joukossa oli paljon Talentumin kustantamaa kirjallisuutta, joka oli tilattavissa Suomenlaki.com –palvelun kautta e-versiona käyttöön. Suomenlaki.com –kokoelmaamme saatiin 14 uutta nimekettä ( rajaton määrä yhtäaikaisia käyttäjiä ja hinta yhteensä noin 12000 euroa ). Saatua kokonaistulosta voitaneen pitää melko hyvänä.

Varsin yleinen käsitys, että kaikista kirjoista olisi jo olemassa e-versio ei pidä paikkaansa. Kotimaisten kurssikirjojen saatavuus verkkoversiona on vielä varsin heikko ( poikkeuksena jo mainitut Talentumin oikeustieteelliset kirjat ). Kaikkein kysytyimmät suomalaisten kustantamojen kurssikirjat ovat usein saatavilla edelleen vain painetussa muodossa. Sekä kotimaiset että ulkomaiset kustantajat voivat pantata kirjojen e-versioiden ilmestymistä, eli kirjoja myydään ensin vain painetussa muodossa ja esimerkiksi vasta vuoden kuluttua julkaisemisesta lasketaan markkinoille verkkoversio.

Kustantajilla on myös mahdollisuus rajata e-kirjojen myyntiä monin tavoin. Osaa kirjoista myydään vain yksittäisille asiakkaille/henkilöille eikä lainkaan yhteisöille kuten kirjastoille. Tämä rajoite koskee erityisesti kurssikirja-materiaalia. On myös luotu kilpailevia ”kurssikirjastoja”, tästä esimerkkinä Pearson– kustantamon Course Smart- palvelu, jossa yksittäinen henkilöasiakas saa kirjan käyttöönsä tietyksi ajaksi, esimerkiksi 360 vuorokaudeksi hintaan 17.99 $ jne.

Kurssikirjat ovat tietysti usein hyvin kysyttyjä, tarvitsijoita on paljon. Kustantajat myyvät kuitenkin e- kirjojaan erilaisilla käyttäjämääräsovelluksilla, mikä huonontaa tarjontamahdollisuuksiamme. Yleisimmin e-kirjanimekkeellä voi olla yksi käyttäjä, kolme käyttäjää tai rajaton määrä yhtäaikaisia käyttäjiä. Tuo viimeinen vaihtoehto on ihanteellinen kurssikirjojen kohdalla, yksi kappale yhden yhtäaikaisen käyttäjän e-kirjaa on tenttikirjojen osalta melko hyödytön. Suurinta osaa e-kirjoista myydään yhden käyttäjän versiona, rajattoman käyttäjämäärän kirjat ovat harvinaisimpia. Myyjä siis määrittelee nimekkeittäin montako yhtäaikaista käyttäjää kirjalla voi olla, ostaja ei voi asiaan vaikuttaa.

Kurssikirjahankinta on aiempaa haastavampaa ja työläämpää, koska painettujen ohessa on tilattava myös e-kirjoja, ja tarkistettava niiden saatavuus erikseen . Ainakin toistaiseksi verkkokirjat on tilattava eri välittäjiltä kuin painetut. E-kirjat tilaamme pääsääntöisesti muutamalta välittäjältä ( ulkomaiset Ebrarylta tai Ebscolta ja kotimaiset Ellibsiltä ja Talentumilta ).

Kaikkia kurssikirjoja emme siis saa verkkoversiona, mutta nykyisin tarkistamme jokaisen uuden kurssikirjan kohdalla mahdollisen e-kirjan saatavuuden. Taloustilanne sinetöi lopullisen hankintapäätöksen, budjetin raameissa on pysyttävä eli kaikkea ei voi tilata.

Tapio Lehtinen, tietopalveluneuvoja, kokoelmapalvelut