Kustantajien kädenojennuksia | Helping hand from publishers

(Please, scroll down to read in English.)

Koronaviruspandemia on sulkenut kirjastotiloja ympäri maailmaa ja lisännyt sähköisen aineiston kysyntää. Kustantajat ovat avanneet pandemian ajaksi joitain aineistojaan avoimiksi taikka laajentaneet olemassa olevien lisenssien kattavuutta. Seuraavassa poimintoja näistä kustantajien kädenojennuksista.

 • Useat kustantajat ovat avanneet vapaasti luettavaksi Project MUSE -palvelussa olevia lehtiään ja kirjojaan.
 • Elsevier on avannut kolmeksi kuukaudeksi pääsyn oppikirjoihinsa ScienceDirectissä.
 • Sage on avannut useita aineistojaan tilapäisesti.
 • Cambridge University Press on avannut toukokuun loppuun asti yli 700 kirjan oppikirjakokoelman.
 • Annual Reviews on avannut kaikki kausijulkaisunsa 30.4.2020 saakka. UEFilaisille tämä tarkoittaa pääsyä kolmeen uuteen lehteen, jotka ovat Annual Review of Economics, Annual Review of Financial Economics sekä Annual Review of Resource Economics.
 • Useat kustantajat ovat koonneet koronavirukseen liittyviä artikkeleita kaikkien luettavaksi:

Näitä kustantajien tilapäisesti avaamia aineistoja kirjasto ei luetteloi UEF-Primoon. [Lisäys 24.4.2020: Aineistoja on ryhdytty luetteloimaan UEF-Primoon.]

Tällä hetkellä lukuisat kansainväliset kustantajat tarjoavat hankkimiimme e-kirjoihin rajoittamattoman käyttäjäoikeuden yhden yhtäaikaisen käyttäjän hinnoittelulla. Nämä Ebscon ja ProQuestin e-kirjapalveluissa olevat kirjat löytyvät UEF-Primosta.

Kansainvälinen kirjastokonsortioiden yhteenliittymä ICOLC on koonnut laajan, jatkuvasti päivittyvän listauksen avatuista aineistoista.

In English:

The coronavirus pandemic has closed library premises around the world and increased the demand for electronic resources. Many publishers have provided additional or expanded access to some of their licensed content for the duration of the pandemic. Here are some examples:

 • Several publishers on Project MUSE have made their books and journals freely available.
 • Elsevier has granted access to textbooks on ScienceDirect for three months.
 • Sage has temporarily opened up access to several resources.
 • Cambridge University Press offers access to over 700 textbooks until the end of May.
 • Annual Reviews has made its journals available to all until April 30, 2020. For UEFians this means access to three new journals: Annual Review of Economics, Annual Review of Financial     Economics and Annual Review of Resource Economics.
 • Several publishers have compiled lists of freely available coronavirus-related articles:

UEF Library will not add these temporarily available resources to UEF Primo. [Addition 24 April 2020: Resources are now being catalogued to UEF Primo.]

Currently, many international publishers offer unlimited user access for the price of one user access to the e-books purchased by the library. These purchased books on Ebsco and ProQuest e-book platforms can be found from UEF Primo.

International Coalition of Library Consortia ICOLC has gathered a continuously updated listing of opened resources.

 

Kaarina Meriläinen, Mikko Meriläinen, Harri Parviainen & Kirsi Salmi
tietoasiantuntijoita | information specialists
Tietoaineistopalvelut | Collection services