Taitostudia

Taitostudia on lääketieteen opiskelijoiden simulaatio-opetustila.
Taitostudialla järjestetään opetusta, mutta opetuksen ulkopuolella opiskelijat voivat tulla harjoittelemaan tiloihin käytännön taitoja.

Taitostudian moodlesivuilla on uusia opetusvideoita, joiden avulla opiskelijat voivat kerrata opittuja taitoja ennen harjoittelua. Videoilla on käytössä samat tekniikat, kuin itse opetuksessa.

Toisen vuoden opiskelijan näkökulmasta taitostudia on todella hyödyllinen, mutta varmasti opintojen edetessä ja käytännön taitojen lisääntyessä, siellä harjoittelusta tulee paljon merkittävämpää.

Vaikka Kuopiossa paljon panostetaan  käytännön opetukseen, jo opittujen taitojen kertaaminen on todella tärkeää ja on hienoa, että meillä on siihen mahdollisuus!

Viivi // Lääketiede

Lääketieteen opetus Kuopiossa

Meillä Kuopiossa ensimmäiset 2 vuotta on prekliinistä vaihetta ja loput 4 kliinistä vaihetta. Opiskelen itse toista vuotta eli olen prekliinisessä vaiheessa. Tämä postaus tulee siis keskittymään nimenomaan preklinikassa opiskeluun. Muissa lääkiskaupungeissa opiskelu poikkeaa Kuopiosta enemmän tai vähemmän.

Meillä on monesti kursseilla myös muiden alojen opiskelijoita. Kaksi ensimmäistä vuotta hammaslääketieteen ja lääketieteen opetus on yhteistä, vaikka muutamia omia kursseja löytyy molemmista koulutusohjelmista. Samoilla kursseilla on myös esimerkiksi biolääketieteen ja farmasian opiskelijoita.

Kun minä aloitin opinnot 2018, prekliinisen vaiheen opetussuunnitelma muuttui. Sen myötä luentojen määrää karsittiin ja suurin muutos oli, että anatomian ja fysiologian opetus yhdistettiin samoihin kursseihin. Kurssit ovat nyt enimmäkseen elinjärjestelmäkohtaisia, esimerkiksi meillä on ollut hermostoa sekä verenkierto- ja hengityselimistöä käsittelevät kurssit.

Tarkemmin kurssien nimiä löytää meidän opinto-oppaasta.

Kurssit koostuvat pääosin luennoista, ryhmäopetuksista ja harkoista. Lisäksi meillä on myös esimerkiksi erilaisia seminaaripäiviä.

Preklinikan kohokohtia ovat ehdottomasti terveyskeskuspäivät! Ensimmäisen ja toisen vuoden syksyllä pääsemme siis seuraamaan terveyskeskukseen lääkärin työtä valkotakki päällä. Kliinisessä vaiheessa on toki pidempiä terveyskeskusjaksoja.

Luennot

Monille on varmasti melko selvää millaista luento-opetus on. Kaikilla kursseilla on useita eri luennoitsijoita aihealueen mukaan. Monet opiskelijat tekevät luennoilla muistiinpanoja esimerkiksi tietokoneelle tai käsin. Luentomateriaalit ovat yleensä opiskelijoiden saatavilla verkossa, joten monet eivät käy luennoilla lainkaan. Suurin osa luennoista on vapaaehtoisia.

Ryhmäopetukset

Ryhmäopetuksiin on yleensä valmistavat tehtävät, joiden avulla asiaan perehdytään ennen opetusta. Aiheesta on ollut usein luento, videoluento tai muuta materiaalia. Opetuksessa tehtäviä käydään läpi tai esimerkiksi tehdään kokoavia esityksiä pienemmissä ryhmissä, jotka ryhmäopetuksen lopussa esitellään koko ryhmälle.

Harjoitustyöt eli harkat

Harkkojen ja ryhmäopetusten ero on hieman häilyvä. Esimerkiksi tautiopin kurssilla harkoissa käytiin pienessä ryhmässä kudosnäytteitä läpi ja kootusti jokainen tapaus käytiin koko ryhmän kanssa. Usein harkoissa harjoitellaan kuitenkin käytännön taitoja. Kurssikavereilta olemme esimerkiksi ottaneet verinäytteitä, tutkineet silmänpohjaa, refleksejä ja aivohermojen toimintaa. Kliinisen mikrobiologian kurssilla viljelimme monia bakteereita ja sieniä, joita pääsimme myös mikroskopoimaan ja tunnistamaan. Tässä on vain muutamia esimerkkejä ja käytännön juttuja pääsee Kuopiossa tekemään jo preklinikassa reilusti!

Kurssien sisältö ja opetustekniikat vaihtelevat paljon kurssin ja opettajan mukaan. Minusta on hyvä, että esimerkiksi ryhmäopetuksien sisällöissä ei ole kankeaa kaava, vaan aiheen mukaan opetus voi vaihdella.

Ryhmäopetukset ja harkat ovat todella opettavaisia, sillä opiskelu on aktiivista. Opetukseen valmistautuminen tehostaa oppimista todella paljon ja epäselväksi jääneistä asioista on hyvä keskustella muiden opiskelijoiden sekä opettajien kanssa. Kynnys esimerkiksi kysymysten kysymiseen on myös matalampi, sillä kurssien opettajat ovat aktiivisesti mukana opetuksessa.

Viivi // Lääketiede

Hammaslääketieteen opetustilat Kuopiossa

Terveystieteiden tiedekunnan lähettiläät kävivät tutustumassa hammaslääketieteen opetustiloihin. Kuopion kampuksella Canthialla sijaitsee taitopaja ja opetusklinikka, jotka ovat valmistuneet vuonna 2013. Myös Savonia ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijat harjoittelevat samoissa tiloissa.

SIMULA ELI TAITOPAJA

Hammaslääketieteen opiskelijat pääsevät harjoittelemaan Simulaan jo ensimmäisenä vuonna omilla kursseillaan. Kliinisen vaiheen alkaessa eli kolmannen vuoden syksyllä opiskelijat siirtyvät Simulaan harjoittelemaan toimenpiteitä ennen oikeiden potilaiden kohtaamista opetusklinikan puolella.

Hoitoyksiköt ovat identtisiä opetusklinikan kanssa mutta potilaana on kurssikaveri tai anatominen harjoitusnukke. Jokainen hammaslääketieteen opiskelija saa omat nukelle vaihdettavat harjoitusleuat. Simulaan pääsee harjoittelemaan myös opetuksen ulkopuolella.

Kuopio on ainoa kaupunki Suomessa, jossa harjoitusnuket ovat hoitoyksikköä vastaavassa tilassa, mikä tekee harjoittelusta oikeaa tilannetta vastaavaa. Myös esimerkiksi ergonomiaa saadaan yhdistettyä harjoitteluun jo alusta alkaen ainutlaatuisella tavalla.

OPETUSKLINIKKA

Klinikalla käy potilaita Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelta. Kun toimenpiteitä on harjoiteltu Simulan puolella, samoja toimenpiteitä päästään tekemään klinikan puolelle. Kolmannen vuoden keväällä opiskelijat siirtyvät opetusklinikalle, mutta uusia toimenpiteitä harjoitellaan opintojen loppuun saakka myös Simulassa.

Klinikalta löytyy myös yksittäisiä hoitohuoneita, joissa mm. erikoislääkärit tekevät toimenpiteitä opiskelijoiden avustuksella.

Klinikka ja simula yleislääkiksen opiskelijan näkökulmasta?

Klinikka oli hieno, moderni ja viihtyisä! Hoitoyksiköt olivat värikkäitä ja itseasiassa opiskelijat ovat valinneet värit sekä Simulaan että klinikalle!

Tilat olivat todella isot! Hampaalla opiskelijoita on huomattavasti vähemmän kuin yleislääkiksessä (esim. 2020 haussa yleisellä aloituspaikkoja 155 ja hampaalla 40), joten kuvittelin, että harjoitustilat olisivat olleet pienemmät. Tämä oli ehdottomasti positiivinen yllätys, sillä on hienoa, että myös muilla aloilla on otettu hyvin huomioon opiskelijoiden tarpeet!

Melkein iski kateus mutta onneksi meidänkin tiloihin saa olla enemmän kuin tyytyväinen! Kevään aikana onkin luvassa vielä postausta lääkiksen simulaatio-opetustiloista sekä hammaslääkiksen, biolääkiksen ja lääkiksen itseopiskelutiloista

Viivi // lääketiede