Oliko se ravintoterapeutti vai sittenkin ravitsemusterapeutti?

Ravitsemusterapeutti, ravintoterapeutti, ravintovalmentaja, ravitsemusasiantuntija… Nämä ja monet muut sanayhdistelmät saattavat helposti sekoittua arkikielessä, kun puhutaan ravitsemusohjausta antavista henkilöistä. Tämän blogikirjoituksen luettuasi tiedät, mitä eroa näillä nimikkeillä on!

Suurinta hämmennystä herättää yleensä ravitsemusterapeutin ja ravintoterapeutin nimien samankaltaisuus. Itse olen opiskellut ravitsemustieteitä Itä-Suomen yliopistossa pian neljä vuotta ja vasta nyt isäni alkaa muistamaan ja ymmärtämään näiden kahden ravinnon parissa työskentelevän terapeutin eron.

KYSin potilasharjoituksessa

Mikä näiden ero sitten oikein on?

Ravitsemusterapeutin nimikettä käyttävä henkilö on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa (tai vastaava koulutusohjelma esim. ulkomailla). Ravitsemusterapeutti, vielä tarkemmin laillistettu ravitsemusterapeutti, on yksi terveydenhuollon ammattinimikkeistä, joka vaatii tietyn tasoisen yliopistokoulutuksen. Valvira, eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, myöntää ja valvoo virallisia terveydenhuollossa käytettäviä ammattinimikkeitä.

Kuva: Valvira.fi

Ravintoterapeutiksi itseään voi sen sijaan kutsua kuka tahansa, ilman minkäänlaista koulutustaustaa. Sama pätee myös esimerkiksi ravintovalmentajan ja ravitsemusasiantuntijan nimikkeisiin ja moniin muihin. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että henkilöllä ei ole osaamista asiasta, mutta vastuu tämän asian selvittämisestä siirtyy kuluttajalle, eli sinulle. Näiden nimikkeiden alla toimivien henkilöiden toimintaa ei valvota samalla tavoin, kuin virallisella ammattinimikkeellä toimivien henkilöiden.

KYSin potilasharjoituksessa

”Mistä tiedän, kuka osaa ja mitä?”

Et välttämättä mistään. Asiaa kuitenkin helpottaa, jos jatkossa alat tutkimaan edellä mainittujen nimikkeiden alla työskentelevien koulutustaustaa. Jos henkilöltä löytyy lyhenne TtK tai EtK, on hän opiskellut joko terveystieteiden (TtK) tai elintarviketieteiden (EtK) kandidaatiksi yliopistossa. Nimikkeet TtM tai EtM viittaavat sen sijaan ylempään korkeakoulututkintoon, eli takana on kokonaiset viisi vuotta yliopisto-opintoja ja terveystieteiden (TtM) tai elintarviketieteiden (EtM) maisterin tutkinto. Nämä tutkintonimikkeet ja niiden lyhenteet handlaamalla voit nopeasti selvittää, onko henkilöllä yliopistotason opintoja ravitsemus- tai elintarviketieteistä!

Disclaimer

Myös moni muu voi olla osaava ja taitava tekijä ravitsemuksen alalla, mutta tämän selvittäminen vaatii jo hiukan enemmän salapoliisityötä ja kriittistä asennetta. Älä siis usko ihan kaikkea mitä kuulet tai näet, vaan ota tämän postauksen vinkit talteen ja lähde kriittisin silmin tutkimaan ravitsemusalalla työskentelevien tyyppien koulutustaustaa. Se saattaa osoittautua yllättävän palkitsevaksi puuhaksi!

// Maija, yllätys yllätys….. ravitsemustiede!

Lisätietoa:

Laillistamiseen ja nimikesuojaukseen johtava koulutus Suomessa

Ammattioikeudet 

Tietoa ravitsemustieteen opinnoista