Miksi kouluissa tulee suosia kasvisruokaa?

Suomessa on tarjottu kouluruokaa jo 70 vuoden ajan. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Täyden hyödyn saadakseen kunnat suunnittelevat ja toteuttavat kouluruokailun eri toimialojen yhteistyönä.

Tärkeän virkistystehtävän lisäksi ruokahetkillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruokakasvatuksen tavoitteita. On siis kyse huomattavasti laajemmasta toiminnasta kuin vain pikaisesta tankkaamisesta.

Tarjotun ruuan koostumuksella on suuri merkitys paitsi oppilaiden hyvinvoinnille mutta myös laajemmin yhteiskuntapoliittisesti. Kouluruuan sisältö on tärkeä myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Kasvisruoan painottaminen on konkreettinen keino vaikuttaa kasvihuonepäästöjen määrään. Esitänkin seuraavaksi kolme pointtia siitä, miksi ja miten kasvisruuan osuutta kouluruokailussa tulisi lisätä.

1. Planetaarinen ruokavalio kouluaterioiden perustaksi

Ruuan tuotanto ja kulutus aiheuttavat kolmanneksen kasvihuonepäästöistä. Planetaarinen ruokavalio pyrkii minimoimaan ympäristökuormituksen ottaen samalla huomioon ihmisen ravitsemustarpeet. Kouluissa planetaarinen ruokavalio tulisi olla ateriasuunnittelun perusta.

Planetaarinen ruokavalio koostuu pääosin kasvikunnan tuotteista, sisältäen vain kohtuullisesti eläinkunnan tuotteita. Kasvispainotteinen ruokavalio on paitsi ympäristöystävällinen, myös ihmisystävällinen. Planetaarisen ruokavalion avulla voitaisiin vähentää huomattavasti suomalaisten ennenaikaisen kuoleman riskiä.

2. Kasvisruoka normaaliksi osaksi kouluruokailua

Peruskoulu-uran aikana oppilaalle tarjotaan 1900 ateriaa. Ei siis ole merkityksetöntä, mitä ruokaa tarjotaan. Kunnille on annettu lähes rajaton valta päättää ruokapalveluidensa tarjonnasta. Siksi kunnissa tulisikin keskustella aktiivisesti siitä, kuinka ruokapalveluilla voidaan edistää lasten ja nuorten terveyttä aidosti tieteelliseen tietoon eikä poliittisiin linjauksiin nojaten.

Looginen ratkaisu sekä ympäristö- että terveyssyistä olisi, että lapsille ja nuorille tarjotaan julkisella rahalla laadukasta ja maistuvaa planetaarista ruokaa. Kasvisruuan syömisen tulisi olla normaali ja helppo valinta kaikille oppilaille. Nyt sillä on valtaosassa kouluista erityisruokavalion asema.

3. Oppilaat tulee ottaa mukaan kouluruokailun suunnitteluun

Maailma ei muutu, jos kouluissa tarjottu ruoka jää syömättä. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan joka kolmas yläkoululainen ei syö koululounasta päivittäin. Tilanne ei ole olennaisesti parempi alakoululaistenkaan osalta.

Miten koululaisia voisi kannustaa syömään lounaan koulussa? Yksi ratkaisukeino on tarjota vaihtoehtoja.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemassa kouluruokailusuosituksessa kannustetaan tarjoamaan kaksi vapaasti otettavaa pääruokavaihtoehtoa, joista ainakin toinen on kasvisruokaa. Ratkaisun myötä oppilaat pääsevät maistelemaan ja tutustumaan kasvisruokiin. Malli tulisikin ottaa käyttöön kaikissa kunnissa. Nyt näin ei ole.

Kouluissa toteutettava ruokakasvatus on avainasemassa ruokamurroksen onnistumisessa. Tutkimukset osoittavat, että ruokakasvatuksella voidaan vaikuttaa oppilaiden kouluateriaa koskeviin valintoihin. Oppilaat onkin otettava mukaan nykyistä paremmin ruokahetkien suunnitteluun ja toteutukseen.

Ruokaa ja syömistä pitää käsitellä kouluissa useista eri näkökulmista. Ruokakokemukset, elämykset ja valmistamiseen osallistuminen luovat vahvoja oppimiskokemuksia ja voivat kannustaa syömään kasvispainotteisemmin.

Kokonaisvaltaiselle ruokakasvatukselle on osoitettava vahva tuki niin, että koulujen opetus- ja vuosisuunnitelmiin kirjataan konkreettisesti ruokakasvatuksen tavoitteet. Kasvisruoan lisääminen tulee olla merkittävä tavoite.

Kirjoitus on julkaistu alun perin MustRead Akatemia -palvelussa.

Aija Laitinen
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, projektitutkija
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisen osaston venäjän kielen oppiaineen avoin kirje

Me venäjän kielen oppiaineen opettajat, opiskelijat ja jatko-opiskelijat vastustamme jyrkästi Venäjän sotatoimia Ukrainassa ja tuemme ukrainalaisia heidän taistelussaan demokratian ja itsenäisyyden puolesta.

Venäjän sotilaallinen toiminta on tappanut siviilejä mukaan lukien kymmeniä lapsia, pakottanut miljoonia ihmisiä pakenemaan kodeistaan, tuhonnut maan infrastruktuuria ja vaarantanut ydinvoimaloita. Venäjä käyttää raskaita ohjuksia ja lentokoneita tuhotakseen siviilikohteita. Asuin- ja julkisrakennuksia, sairaaloita, kouluja, kirkkoja, yliopistoja ja arvokkaita rakennustaidon muistomerkkejä on saatettu raunioiksi ja liekkeihin. Venäjän aggressiiviset sotatoimet ja uhkaukset ydinsodalla aiheuttavat korvaamatonta vahinkoa molempien maiden kansoille ja saattavat Euroopan ja koko maailman katastrofin partaalle.

Meidän, venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opettajien, opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden, on ratkaisevan tärkeä todeta, ettei oppiaineemme liity sotilaalliseen terroriin, ydinasekiristykseen eikä poliittiseen propagandaan vaan venäläisen taiteen humanistisiin ihanteisiin, kulttuurienväliseen viestintään ja vastuulliseen kansainväliseen politiikkaan. Ilmaisemme tukemme Venäjän kansalaisille, jotka vaativat sodan lopettamista.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДИИ

Мы, сотрудники, студенты и аспиранты кафедры русского языка, культуры и переводоведения Университета Восточной Финляндии, выражаем категорический протест против развязанной Россией войны в Украине и поддерживаем украинцев в их борьбе за демократию и независимость.

В результате российских военных действий России в Украине гибнут мирные граждане, в том числе и десятки детей, миллионы людей вынуждены оставить свои дома, уничтожается инфраструктура, подвергаются опасности ядерные объекты. Для нападения на мирные города российские вооруженные силы используют тяжёлую ракетную технику и авиацию. В руинах и в огне памятники старинной архитектуры, жилые и общественные здания, больницы, школы, церкви и университеты. Агрессивные военные действия России, подкрепляемые угрозами ядерной войны, наносят невосполнимый ущерб народам обеих стран и ставят на грань катастрофы Европу и весь мир.

Для нас, преподавателей, студентов и аспирантов русского языка, культуры и переводоведения, крайне важно, чтобы предмет наших занятий ассоциировался не с военным террором, ядерным шантажом и политической пропагандой, а с гуманистическими идеалами русского искусства и русской литературы, бесконфликтной межкультурной коммуникацией, ответственной международной политикой. Мы выражаем поддержку россиянам, которые требуют прекращения войны.

 

 

Academic community touched by war

In one way or another, we all become faced with the war in Ukraine. We are people working and studying at the university but, first and foremost, we are human beings with our unique thoughts and feelings. We all carry our life history and memories with us, and for some, the war may bear a particular significance. Some of us are directly and personally affected by the crisis, while others worry about its consequences for society and the world.

None of us can escape the graphic images of the war, and our emotions may overwhelm us. The general mood and atmosphere are inevitably affected by the stress and concern. It is important that we don’t treat each other based on beliefs or assumptions of our nationality or any other factor related to our background. We can, as a community, take the time to listen and understand one another.

It is natural to feel concerned in a concerning situation. Unexpected emotions may arise, and under stress, we may even be surprised by own behaviour. It is okay to stop and listen to our feelings and thoughts of concern. It is also good to talk about them with the people that are close to us, including our co-workers and fellow students.  Yet, it is also important to limit our exposure to the news.

There has been a lot of information in the media about how important it is to strengthen children’s sense of security. Strengthening the same kind of sense of security is worthwhile also for us adults, and within our community.  Ordinary everyday things, hobbies and routines are good for calming one’s mind.

Fostering compassionate interaction as part of our work and study culture is particularly important right now. Communicating encouragement and caring will alleviate tensions, both of the body and of the mind.

We can foster compassion in our community by doing these simple things:
We ask one another about how we are doing and feeling.
We can take a moment to listen to one another.
We can ask how we can help with small things.
We can speak nicely and with compassion to ourselves.

We should also remember our need to recover and be present for the people close to us.

All normal support services are available to our community to support student and staff well-being. Especially worth mentioning are the Finnish Student Health Service, FSHS, and the Student2Student service providing peer counselling: https://kamu.uef.fi/en/tietopankki/assistance-advice-and-crisis-situations/student2student-peer-counselling/.  Members of the staff, on the other hand, shouldn’t hesitate to contact occupational health care: https://www.terveystalo.com/en/.

Campus pastors are also available for personal conversation: https://kamu.uef.fi/en/tietopankki/well-being/campus-pastors/

Other good sources of support include the Mieli Mental Health Finland’s website at https://mieli.fi/en/ (also available in Russian and Arabic), and the website of the Finnish Red Cross at https://www.redcross.fi/get-help-and-support/.

You may also want to contact the Crisis Helpline by calling +358 925250113.

The following websites provide good advice on how to deal with these issues. Additionally, as these issues may cause concern among young ones close to you, these websites provide information on how discuss the war with children and adolescents.

Read more:

https://www.redcross.fi/get-help-and-support/psychological-first-aid/ukraine-crisis-may-feel-disturbing/

https://mieli.fi/en/news/what-can-you-do-if-talk-of-war-worries-you/

https://www.redcross.fi/get-help-and-support/psychological-first-aid/how-to-help-a-child-or-a-young-person-in-a-crisis-situation/

 

Katri Ruth
Study Psychologist, UEF