Mentorointiohjelman ilmoittautuminen on käynnistynyt

Itä-Suomen ylipoiston humanistisen osaston mentorointiohjelman ilmoittautuminen on käynnissä osoitteessa: https://webropol.com/s/ilmoittaudumentoroitavaksi

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy joulukuussa 2020 humanistisille aloille suunnattu puolivuotinen mentorointiohjelma. Mentorointiohjelman tarjoaa humanististen alojen opiskelijoille ja niiltä valmistuneille tukea omien uratavoitteidensa saavuttamiseen ja lähentää heitä Itä-Suomen alueen työelämätoimijoiden kanssa. Mentorointiohjelma on käynnissä mentoroitaville 20.11.2020–31.5.2021 ja se on osa HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanketta (ESR).

Kenelle ohjelma on suunnattu?
Mentorointiohjelma on suunnattu Itä-Suomen yliopistossa opiskeleville, Itä-Suomen yliopistosta valmistuneille ja Itä-Suomesta työtä etsiville humanisteille, jotka tarvitsevat tukea opintojen jälkeisten uratavoitteiden ja niiden saavuttamiseen liittyvien valintojen selkeyttämiseen (erityisesti ns. generalistit).

Ohjelmaan voivat lukuvuonna 2020–2021 ilmoittautua:
• humanististen pääaineiden maisteriopiskelijat tai maisteriopintonsa tänä lukuvuonna aloittavat
• humanististen alojen jatko-opiskelijat
• humanistiselta alalta valmistuneet filosofian maisterit ja tohtorit.
Humanistisiksi aloiksi tässä yhteydessä katsotaan vieraat kielet, suomen kieli ja kirjallisuus, kulttuurintutkimuksen
suuntautumisalat sekä historia.

Mitä on mentorointi?
Humanistisen osaston ohjelmassa mentorointi toteutetaan parityöskentelynä. Mentorointi tarkoittaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa kokemusten jakamista, tietojen vaihtoa, tukemista ja kannustamista kokeneen työelämässä toimivan henkilön (mentori) ja työelämään hakeutumassa olevan henkilön välillä (mentoroitava/aktori). Kyse on luottamuksellisesta vastavuoroisuuteen perustuvasta suhteesta, jossa molemmat osapuolet oppivat toisiltaan yhteisten keskustelujen kautta. Parhaimmillaan mentorointisuhde on molemminpuolinen
oppimiskokemus, joka vahvistaa oman osaamisen ja asiantuntijuuden arvostusta.

Mentoroitavalle pyritään etsimään sopiva mentori hänen toiveidensa ja tavoitteidensa perusteella.
Mentorit edustavat työelämän kenttää monipuolisesti.

Mentoroitavalle ohjelma antaa mahdollisuuden:
• harjoitella oman osaamisen ja vahvuuksien sanallistamista
• tunnistaa kieli- ja kulttuuriosaamisen soveltamismahdollisuuksia
• tunnistaa ja selkeyttää omia uratavoitteita
• tutustua työelämän edustajiin, toimintatapoihin ja osaajatarpeisiin Itä-Suomen alueella
• kehittää verkostoitumistaitoja
• kerryttää myös opintopisteitä FM- tai FT tutkintoosi.

Ilmoittautuminen

Mentorointiohjelmaan ilmoittaudutaan lomakkeella, joka aukeaa 18.9. klo 10.45 ja sulkeutuu 16.10. klo 16.00  tai kun ilmoittautuneiden enimmäismäärä täyttyy. Lomakkeella kysytään tietoja mm. opintojen tai työuran nykytilanteesta ja tavoitteista sekä mentoriin liittyvistä toiveista.

Ilmoittautuneille ohjelman aloittaminen on ehdollista. Ohjelman aloittamisen edellytyksenä on se, että ilmoittautuja kuuluu ohjelman kohderyhmään, osoittaa haastattelussa sitoutuneisuutensa
ohjelmaan ja hänelle löydetään mentori, joka vastaa hänen tavoitteitaan ja toiveitaan. Edellytykset täyttävät ilmoittautuneet otetaan ohjelmaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisia otetaan vastaan enintään 30 ja ohjelmassa voi aloittaa enintään 20 mentoroitavaa.

Ilmoittautuneille järjestetään lyhyitä (10–20 min.) haastatteluita viikolla 43. Ohjelman koordinaattori kutsuu ilmoittautuneet haastatteluun ilmoittautumisjärjestyksessä. Haastattelussa arvioidaan ilmoittautuneen sitoutuneisuus ja motivaatio osallistua mentoriohjelmaan sekä mentoriin liittyviä tavoitteita ja toiveita. Haastattelun perusteella ohjelman koordinaattori kartoittaa mentoroitavalle sopivia mentoriehdokkaita. Kartoituksen tuloksista kerrotaan 13.11.2020 mennessä.

Valmistaudu vastamaan haastattelussa seuraaviin kysymyksiin:
• Miksi tarvitset mentoria?
• Mitä työelämätaitoja toivot kehittäväsi mentoroinnin aikana?
• Mitä odotuksia sinulla on mentorointiohjelmasta?
• Minkä alan yritysten toimintaan haluaisit Itä-Suomessa tutustua?

Mentorointiohjelman aikataulu

 • 18.9.2020 klo 10.45: Ilmoittautuminen mentorointiohjelmaan aukeaa.
 • 16.10.2020 klo 16.00: Ilmoittautuminen päättyy, mikäli ilmoittautujamäärä ei ole aiemmin täyttynyt.
 • 19.–23.10.2020: Ilmoittautuneiden haastattelut. Tuloksista tiedotetaan 13.11.2020 mennessä.
 • 20.11.2020 klo 10.15–11.00: Aloitustapaaminen mentoroitaville.
 • 11.12.2020 klo 10.15–15.15: Yhteinen aloitustapaaminen mentoripareille. Tutustuminen mentorin kanssa, toimintaohjeet, tapaamisten sopiminen, Palautteen antaminen ja
  vastaanottaminen -koulutus.
 • 11.12.2020–31.5.2021: Mentoriparien omat tapaamiset noin kuukausittain.
 • 19.3.2021 klo 10.15–11.00: Mentoroitavien välitapaaminen.
 • 31.5.2021 klo 10.15–13.15: Yhteinen päätöstapaaminen mentoripareille. Kokemusten läpikäynti ja Asiantuntija neuvottelijana -koulutus.

Mentorointiohjelman yhteiset kokoontumiset järjestetään syyslukukaudella 2020 etätapaamisina. Kevään tapaamisten toteutuksesta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja ohjelmasta antaa HUMUS-hankkeen projektipäällikkö Anna Logrén (anna.logren@uef.fi).

Kevyesti ja kestävästi yrittämisen alkuun -paneelikeskustelu POLKU-tapahtumassa ti 22.9. klo 13

HUMUS-hanke (ESR) osallistuu POLKU-yrittäjyystapahtuman ohjelmaan Kevyesti ja kestävästi yrittämisen alkuun -paneelikeskustelulla tiistaina 22.9. klo 13–14 verkossa. Ilmoittaudu ja saat paneelikeskustelun Zoom-linkin sähköpostiisi.

Keskustelu esitetään myös Joensuun Tiedepuiston Temple of Challenge -salissa.

Panelistit:

Hanna Lusila, vastuulliseen designiin keskittyneen Weecos-verkkokaupan perustaja ja toimitusjohtaja

Anniina Löytönen, NY:n Vuosi yrittäjänä -ohjelman kautta Löytönen Wallpaper -yrityksen perustanut nuori yrittäjä

Hanna Männikkölahti, S2-opettaja, S2- ja selkokieliverkkokoulutuksia tarjoava yrittäjä

Juhana Venäläinen, FT, kulttuurintutkija, jonka tutkimusintresseinä ovat muun muassa työn ja talouden yhteiskunnalliset muutokset

Yksi kokeilee yrittäjämäistä toimintaa kevytyrittäjänä, toinen ryhtyy osa-aikaiseksi alustatyöntekijäksi, kolmas liittyy osuuskuntaan. Yritystoimintaa voi harjoittaa monin eri tavoin. Mistä lähteä liikkeelle, jos aiempaa kokemusta ei vielä ole, mutta yrittämisen halua on sitäkin enemmän? Mitä työelämän murroksesta ja sen vaikutuksista palvelujen tuottamiseen on tarpeen tietää ennen kuin ryhtyy toimeen? Miten aloitteleva itsensä työllistäjä voi hyötyä digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista? Mitä haasteita ja riskejä digitaalisten alusta-, jakamis- ja palvelutalouksien kentillä toimimisessa on? Kuinka varmistaa, että oma toiminta on paitsi taloudellisesti kannattavaa myös eettisesti kestävää ja vastuullista? Keskustelua näistä ja muista ajankohtaisista uuden yrittäjyyden kysymyksistä.

Yhteistyökumppaneilta: Työnantaja, tiesitkö että humanistit ovat työelämän ässiä?

Mistä yritykselle monitaitoinen ja tuottava työntekijä? Sitä varmasti monesti pohditaan, kun rekrytointi on ajankohtaista. Hyviä hakijoita löytyy aina, mutta liian monesti humanistit jäävät huomiotta.

Humanistinen osaaminen on laaja-alaista. Pääaineen tuoman substanssiosaamisen lisäksi humanistien ydintaitoja ovat analyyttisyys, laajojen kokonaisuuksien hallinta, kriittisyys ja tiedonhaku.

Osaamisensa pohjalta humanisti on suorastaan ihannetyöntekijä! Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi totesi kuluvana vuonna ilmestyneessä koulutusala-arvioinnissa, että humanistinen koulutus tuottaa runsaasti nykypäivän työelämässä tarvittavia taitoja. Karvin mukaan humanistien monipuolinen osaaminen mahdollistaa työnantajien janoamaa joustavuutta alati muuttuvassa maailmassa. Sen vuoksi on huolestuttavaa, että humanistien ammattitaito on edelleen huonosti tunnettua. Juuri tätä laajaa osaamista monien humanistien on vaikea sanoittaa työnhakutilanteessa, eikä työnantajallakaan ole usein riittävää tietoutta, että osaisi kysyä oikeita kysymyksiä.

Ihmistieteistä valmistunut asiantuntija olisi kuitenkin monelle yritykselle kilpailuvaltti ja humanistit ovat kautta aikojen olleet mestareita ratkomaan käytännön ongelmia. Haastammekin työnantajat pohtimaan hieman pintaa syvemmältä, mitä osaamista toimialanne tarvitsee nyt, ja erityisesti tulevaisuudessa?

Menestyvien tuotteiden ja palveluiden keskiössä on useimmiten ihmisymmärrys, jossa humanisti on ylivertainen. Monilla aloilla on kasvava tarve raivata tilaa työntekijöille, jotka toimisivat palveluiden suunnitteluprosessissa tulkkina tuotekehittelijän ja loppukäyttäjän välillä. Samoin ihmisymmärrys on keskeistä johtajuudessa; uusi johtamisen kulttuuri arvostaa hierarkioiden ja auktoriteetin sijaan tunnejohtamista ja vuorovaikutussuhteiden syvää ymmärrystä. Johtaja johtaa ihmisiä, ei asioita. Humanisteille ei tarvitse varta vasten tuottaa uusia työpaikkoja, koska ne ovat jo olemassa.

Rohkaisemme yrityksiä kääntymään korkeakoulujen puoleen, jos haussa on analyyttinen ja isot kokonaisuudet hahmottava tekijä. Tarjoamalla harjoittelumahdollisuuden tai tilaamalla gradun humanistiopiskelijalta yritys valjastaa vielä alikäytetyn potentiaalin ja parhaassa tapauksessa luoda työpaikan vastavalmistuneelle.

Yritys saa joukkoonsa nohevan moniosaajan kun rekrytoi humanistin. Kannustamme yrityksiä ja työnantajia tutustumaan rohkeasti humanistiseen alaan, ottamaan humanistit mukaan päätöksentekijöiden pöytään ja osallistamaan heidät ratkomaan yritysten haasteita. Onnistuneet rekrytointikokemukset kannattaa myös jakaa omissa verkostoissa. Oliko palkkaamasi humanisti kultakimpale yrityksellesi? Laita hyvät kokemukset kiertoon!

Vilja Byström, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
Heta Hedman, Museoalan ammattiliitto MAL
Taina Ukkola, Kieliasiantuntijat

Alumnien terveiset uusille opiskelijoille

Lukuvuosi käynnistyi ja yli 200 uutta opiskelijaa aloitti humanistisen alan opinnot Itä-Suomen yliopistossa. Alumnit eli yliopistosta jo valmistuneet lähettivät heille terveisensä työelämästä ja vinkkejä opintoihin. Videolla nähdään Valamis oyj:n Social Media Specialist Hanna Hotulainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun lehtori Laura Hokkanen sekä Kieliasiantuntijat ry:n asiantuntija Taina Ukkola.

Haku päälle 2 – Humanistien työelämäviikko verkossa 14.–18.9.2020

Haku päälle 2 -viikko tarjoaa humanisteille tietoa työnhausta, yrittäjyydestä ja humanistisella osastolla alkavasta mentorointiohjelmasta. Lisäksi vieraillaan markkinoinnin, viestinnän ja tulkkausalan työpaikoissa.

Ohjelma on suunnattu UEF:n humanististen aineiden (kielet, kulttuurintutkimus, historia) opiskelijoille, niiltä valmistuneille sekä UEF:n henkilökunnalle. Humanistisen osaston opiskelijat voivat käyttää tilaisuuksissa oppimaansa hyväksi kandidaattivaiheen portfoliossa.  Tilaisuudet järjestää HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanke (ESR).

Kaikki tilaisuudet järjestetään etänä Zoomin välityksellä. Ilmoittauduthan tilaisuuksiin etukäteen. Kuhunkin tilaisuuteen ilmoittaudutaan erillisellä verkkolomakkeella. Saat vahvistuksen ilmoittautumisesta sähköpostiisi heti ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautumiseen ja osallistumiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä projektisihteeri Sini Heinojaan (sini.heinoja@uef.fi).

OHJELMA

Tietoisku: Palkkioviidakossa selviytymisen ABC (Kieliasiantuntijat ry, MAL ry ja TAKU ry)
Ma 14.9. klo 10.00–11.30 

 Työstä korvauksena voi palkan sijaan saada palkkiota. Missä tilanteissa palkkioita maksetaan? Mitä humanistin tulee ottaa huomioon omaa työtä hinnoitellessaan? Eläkemaksut, sosiaaliturva ja työvälineet – kuka maksaa ja mitä? Tule kuulemaan Kieliasiantuntijoiden, Museoalan ammattiliiton ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn tietoiskua palkkioista erilaisissa työelämän tilanteissa.

Ilmoittaudu 11.9. mennessä: https://webropol.com/ep/tietoiskupalkkaviidakko

Vierailu: Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry

Ma 14.9. klo 13.00–14.00

Monelle humanistille yrittäjyys on hyvä vaihtoehto itsensä työllistämiseen ja osaamisensa monipuoliseen hyödyntämiseen. Mitä Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry tarjoaa yrittäjyyttä harkitsevalle tai yrittäjänä jo toimivalle humanistille? Yhdistyksen toimitusjohtaja Merja Blomberg kertoo yhdistyksen toiminnasta.

Ilmoittaudu 11.9. mennessä: https://webropol.com/ep/vierailuyrittajat   

Vierailu: Polvijärven kunta, viestintä
Ti 15.9. klo 11.00–12.00  

Millaista on työ kuntaviestinnän parissa ja mitä humanistinen osaaminen antaa työyhteisölle? Tervetuloa tutustumaan Polvijärven kuntaan ja sen viestintäsihteeriin, alumniimme Anni Lampiseen. Lampinen on palkittu esimerkillisestä ja rohkeasta kuntatyön kehittämisestä Kunteko-gaalassa 2019. UEF:ssa hän opiskeli pääaineenaan Suomen historiaa.

Ilmoittaudu 11.9. mennessä: https://webropol.com/ep/vierailupolvijarvi

Vierailu: Tovari oy
Ti 15.9. klo 13.00–14.00 

 Tovari tekee markkinointia “rohkeasti ja sydämellä” monenlaisille asiakkaille, kuten Kaisa Mäkäräiselle ja Kelluu-ilmalaivayhtiölle. Talosta löytyy osaamista mm. viestinnästä, markkinoinnista, graafisesta suunnittelusta, somesta ja Venäjästä. Mutta minkälainen Tovari on työpaikkana?

Ilmoittaudu 11.9. mennessä: https://webropol.com/ep/vierailutovari

Vierailu: Youpret oy
To 17.9. klo 10.00–10.45

Youpret on digitaalinen tulkkauksen välityspalvelu, joka saattaa tulkit ja tulkkausta tarvitsevat asiakkaat nopeasti yhteen puhelimitse. Millaisissa tilanteissa palvelua käytetään ja millaista on työskennellä tulkkina Youpretin kautta? Youpretista kertomassa toimitusjohtaja Erik Tahvanainen.

Ilmoittaudu 15.9. mennessä: https://webropol.com/ep/vierailuyoupret

Vierailu: Mainostoimisto Fabrik oy 
To 17.9. klo 11.00–12.00

Fabrik on markkinoinnin ja viestinnän toimisto, joka auttaa organisaatioita hyödyntämään vastuullisuutta kilpailuetuna. Millaista osaamista ja ominaisuuksia “merkityksellisen markkinoinnin” tekeminen vaatii? Mitä annettavaa humanistilla voi olla brändäykselle, strategiselle markkinoinnille ja sisältötyölle?

Ilmoittaudu 15.9. mennessä: https://webropol.com/ep/vierailufabrik

Vierailu: Joensuun Kaupunki, viestintä
To 17.9. klo 12.30–13.30

Miten Joensuun kaupungin verkkoviestintää kehitetään? Millä tavalla saavutettavuus ja moninaiset kohderyhmät huomioidaan viestinnässä? Joensuun kaupungin viestintätyöstä kertomassa tiedottaja Jatta Rautanen ja verkkotuottaja Hannele Laine.

Ilmoittaudu 15.9. mennessä: https://webropol.com/ep/vierailujoensuu

Vierailu: Luotsi Joensuu 
To 17.9. klo 14.00–15.00 

Luotsin duuniagenttien puoleen voit kääntyä, kun pohdit työurasi suuntaa tai tarvitset apua työnhaussa. Luotsin palvelut ovat maksuttomia ja avoimia kaikille joensuulaisille. Tervetuloa juttelemaan työnhausta ja työelämään siirtymisestä duuniagentti Antti Rädyn kanssa.

Ilmoittaudu 15.9. mennessä: https://webropol.com/ep/vierailuluotsi

Mentorointiohjelman infotilaisuus 
Pe 18.9. klo 10.15–10.45

Kaipaatko tukea uratavoitteidesi selkeyttämiseksi ja saavuttamiseksi? Haluaisitko jutella esimerkiksi sinua kiinnostavasta alasta, työelämän pelisäännöistä ja verkostoitumisesta jo työelämästä kokemusta kerryttäneen henkilön kanssa? Humanistisen osaston mentorointiohjelma voi olla sinua varten. Ilmoittautuminen mentorointiohjelmaan käynnistyy infotilaisuuden jälkeen.

Ilmoittaudu 16.9. mennessä: https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=1470-T_1470-1744

Lähde mentoroimaan kieli- tai kulttuurialan osaajaa

HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanke (ESR) käynnistää mentorointiohjelman Itä-Suomen yliopiston humanistisessa osastossa joulukuussa 2020. Etsimme nyt mukaan mentoreita eri alojen työpaikoista jakamaan työelämän hyviä käytäntöjä ja kokemuksia työelämään hakeutuvien kieli- ja kulttuurialojen osaajien kanssa.

Voit ilmoittautua mentoriksi täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.
Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2020 klo 16.

Mitä on mentorointi?

Mentorointi on vapaaehtoisuuteen perustavaa kokemusten jakamista, tietojen vaihtoa, tukemista ja kannustamista kokeneen työelämässä olevan ja työelämään hakeutuvan henkilön välillä. Kyse on luottamuksellisesta vastavuoroisuuteen perustuvasta suhteesta, jossa molemmat osapuolet oppivat toisiltaan yhteisten keskustelujen kautta.

Parhaimmillaan mentorointisuhde on molemminpuolinen oppimiskokemus, joka vahvistaa oman osaamisen ja asiantuntijuuden arvostusta.

Mitä mentorilta odotetaan?

 • Olet työsuhteessa tai yrittäjä.
 • Työskentelet alalla, jossa kieli- tai kulttuurialojen osaamisesta voi olla hyötyä. Ala voi olla humanisteja tyypillisesti työllistävä (esim. viestintä, kääntäminen, koulutus, kulttuurituotanto), mutta myös jokin muu ala (esim. IT, liiketalous, teollisuus), jolla kieli- ja kulttuuriosaaminen on tarpeen. Oman koulutuksesi ei välttämättä tarvitse olla humanistiselta alalta.
 • Olet kiinnostunut keskustelemaan mentoroitavan kanssa avoimesti omasta työstäsi, urastasi sekä mentoroitavan urasuunnitelmista.
 • Haluat jakaa työkokemuksesi kerryttämiä tietoja ja taitoja sekä oppia uutta mentorointisuhteessa.
 • Pääset osallistumaan aloitustapaamiseen 11.12.2020 klo 10.15–15.15 sekä päätöstapaamisen 31.5.2021 klo 10.15–13.15.
 • Sinulla on aikaa tavata mentoroitavaasi ohjelman aikana sovitusti esim. kerran kuussa.

Aloitustapaaminen järjestetään ensisijaisesti etätapaamisena. Päätöstapaaminen saatetaan järjestää myös lähitapaamisena Itä-Suomen yliopiston kampuksella Joensuussa. Aloitustapaamisessa sovit mentoroitavasi kanssa kahdenkeskisten tapaamistenne aikataulun ja muodot. Voitte toteuttaa ne esimerkiksi vierailuina työpaikallasi, lounas- tai kahvihetkinä, kävelykokouksina tai videopuheluina.

Mentorina saat:

• olla mukana uuden asiantuntijasukupolven kasvussa
• jakaa omiin kokemuksiisi perustuvia hyviä käytäntöjä työelämässä toimimisesta ja verkostoitumisesta
• tuulettaa omaan uraan ja uratavoitteisiin liittyviä odotuksia
• kehittää ohjaus- ja vuorovaikutustaitojasi (mentorointiohjelma sisältää maksutonta koulutusta palaute- ja neuvottelutaidoista)
• päivittää tietojasi humanistisesta koulutuksesta ja kieli- ja kulttuuriosaamisesta.

Keitä mentoroitavat ovat?

Mentoroitavat ovat Itä-Suomen yliopiston humanistisen alojen opiskelijoita ja niiltä valmistuneita kieli- ja kulttuurialojen asiantuntijoita. Aloihin lukeutuvat kieliaineet (esim. suomi, englanti, venäjä, ruotsi), kulttuuriaineet (esim. perinteentutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä) sekä historia.

Mentoroitavat voivat ilmoittautua ohjelmaan maisteriopintojen alkuvaiheesta lähtien, mutta ohjelma on avoin myös maisteri- tai tohtoritutkinnon suorittaneille. Heille on siis jo kertynyt oman alan tietämystä, mutta he hakevat vielä asiantuntijuutensa suuntaa tai ovat aikeissa hyödyntää jo kerrytettyä asiantuntemusta uudella tavalla.

Ilmoittautuminen mentoriksi

Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi mentoriksi täyttämällä lomakkeen osoitteessa
https://webropol.com/s/humanistinmentoriksi 16.10.2020 klo 16 mennessä.

Pyydämme sinulta lisätietoja tarvittaessa. Mentoriparit muodostetaan ilmoittautuneiden toiveiden sekä uran ja uratavoitteiden kohtaamisen perusteella.

Tiedotamme ilmoittautuneille ohjelmaan pääsystä 13.11.2020 mennessä.

Mentorointiohjelman aikataulu

16.10.2020: ilmoittautuminen päättyy
13.11.2020: saat viimeistään tiedon ohjelmaan pääsystä
11.12.2020 klo 10.15–15.15: aloitustapaaminen
11.12.2020–31.5.2021: mentoriparien kahdenkeskiset tapaamiset (n. kuukausittain, sopimuksen mukaan)
31.5.2021 klo 10.15–13.15: päätöstapaaminen

Lisätiedot ja yhteydenotot

Kysymyksiisi vastaa mielellään:
projektipäällikkö Anna Logrén, +358 50 431 7670,
anna.logren@uef.fi.

Opiskelijoilta: Etäopiskelu valmentaa etätyöskentelyyn

Erikoiset ajat ovat tuoneet varmasti monille erikoisia haasteita. Monilla työpaikoilla on todettu, että tehtävien hoitaminen onnistuu myös etänä niin on myös yliopisto-opintojen laita.  

Humanististen alojen opiskelijat ovat kuitenkin onneksi tottuneet työskentelemään hyvin itsenäisesti. Monet kurssit ja hankkeet kehittävät taitoja, joita on tarvittu etenkin viime aikoina. Oma-aloitteisuus ja itsekuri ovat tarpeellisia, jotta asiat tulevat hoidetuksi ajallaan myös ilman valvontaa.  

Projektien toteuttaminen etänä vaatii teknologiataitoja, yhteisten aikataulujen laatimista ja niissä pysymistä sekä ennen kaikkea kykyä kommunikoida muiden kanssa ja olla joustava sitä vaativissa yhteistyötilanteissa. Opintojen suorittaminen edellyttää myös pitkäjänteisyyttä, sitoutumista sekä itseensä luottamista.  

Opiskeluaika kehittää jo valmiiksi kaikkia näitä edellä mainittuja taitoja, mutta uusi, väliaikainen työympäristö tuo niihin uudenlaisia haasteita. Parasta on kuitenkin koettaa suhtautua tilanteeseen oppimiskokemuksena, jonka aikana voi kehittää taitoja, joita ei ole päässyt hyödyntämään aiemmin samalla tavalla.  

Joillekin opiskelijoille etäopiskelu on ollut enemmän tai vähemmän todellisuutta jo aiemmin, mikä tarkoittaa käytännössä etäseminaareihin ja luennoille osallistumista, esseiden ja opinnäytteiden kirjoittamista, tentteihin lukemista sekä ryhmätöiden parissa työskentelyä. Toisille taas siirtyminen yksinomaan etäopiskeluun on ollut haasteellisempaa. Erityisolot koettelevat kuitenkin meitä kaikkia, mikä vaatii sopeutumista uudenlaiseen tilanteeseen. 

Vaadittaviin muutoksiin on täytynyt vastata hyvin nopeasti, joten vaihtoehtoisia toimintatapoja onkin kehitetty ja ideoitu runsaasti viime aikoina. Itsenäinen opiskelu ei ole aiheuttanut pelkästään haasteita, sillä se antaa opiskelijoille enemmän tiettyjä vapauksia, kuten mahdollisuuden aikatauluttaa päivänsä haluamallaan tavalla. Ihmiset myös oppivat erilaisilla tavoilla ja pitävät erilaisista työskentelytavoista, ja toiset voivat kokea esimerkiksi kodin yliopistoa tai perinteistä toimistoa miellyttävämpänä työskentely-ympäristönä.  

Humanistien osaaminen ei ole samalla tavalla paikkasidonnaista kuin monien muiden alojen osaajien. Taitomme kulkevat mukanamme paikasta toiseen siirtyessämme tai kotona työskennellessämme. Esimerkiksi tekstin tuottaminen tai projektinhallinta luonnistuu muuallakin kuin konttorissa istuen. Humanistit osaavat myös siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen ja vaihtaa painopistettä nopeasti tehtävien välillä.  

Monet taidoista, jotka korostuvat itsenäisesti toimiessa, heijastuvat kuitenkin myös perinteiseen työskentelyyn. Ne onkin helppo ottaa toimintatapoina ja taitoina mukaan takaisin konttorille tai vaikkapa tien päälle.  

– HUMUS-opiskelijatyöryhmän jäsenet Noora Hanhineva (kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma, sukupuolentutkimus) & Anssi Turunen (asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, historia) 

Oletko humanisti tai työnantajan edustaja? Vastaa kyselyyn! // Survey for humanists and employers

— in English below —

Mitä sinä ajattelet humanistien työelämävalmiuksista? Kerro meille vastaamalla kyselyyn! Kyselyyn voi vastata 3.5.2020 asti.

Kysely on suunnattu humanististen alojen opiskelijoille, humanistisilta aloilta valmistuneille sekä yritysten ja muiden organisaatioiden edustajille Itä-Suomessa. Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme viisi 10 euron lahjakorttia, jotka voi käyttää E-kirja ja äänikirjaostoksiin Elisa Kirja -palvelussa.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kysely toteutetaan Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston HUMUS-hankkeen (ESR) tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tueksi.


What do you think about the working life skills of humanists? Please participate in our online survey by the 3rd of May 2020.

The survey is targeted at three groups in the Eastern Finland region:
1) students in the field of humanities
2) graduates in the field of humanities
3) representatives of enterprises and other organisations

Five prizes will be drawn between participants. Each prize will be a gift card (10 euros) for e-book and audio book purchases at Elisa Kirja online store.

The purpose of the survey is to monitor and evaluate how the goals of the HUMUS initiative (ESF financed) are met. HUMUS initiative, officially called Evolving Working Life and the Humanities initiative, is funded by the European Social Fund (ESF) and carried out by the School of Humanities at the University of Eastern Finland. The survey data may be utilised for developing education at the University of Eastern Finland, student career counselling, and the post evaluation of the initiative.

Haku päälle! Humanistien työelämäviikko verkossa 4.–8.5.2020

Kohderyhmä: Itä-Suomen yliopiston humanististen alojen (kielet, kulttuurialat, historia) opiskelijat ja alumnit

Työelämäviikolla pääset tutustumaan pohjoiskarjalaiseen yrityselämään ja saat hyödyllistä tietoa työnhausta ja osaamisesi hinnoittelusta. Ilmoittaudu 29.4.2020 mennessä. Voit ilmoittautua samalla lomakkeella yhteen tai useampaan viikon ohjelmanumeroista. Tietoiskut ja vierailut järjestetään Zoomin välityksellä. Zoom-linkki kuhunkin kokoontumiseen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ohjelma

Ilmoittaudu

Ma 4.5. klo 10.00–11.00 Tietoisku: Rekrytoinnin uudet tuulet (Lauri Ruotsalainen, Tovari oy)

Zoom: https://uef.zoom.us/j/67604606614

Tietoiskussa saat ajantasaisia vinkkejä siihen, miten voit tuoda esiin omaa osaamistasi nykyaikaisesti, erottua muiden työnhakijoiden joukosta ja käyttää sosiaalista mediaa hyväksi työnhaussa.

Ma 4.5. klo 11.15–12.00 Tietoisku: Hissipuhe jää mieleen (Lauri Ruotsalainen, Tovari oy)

Zoom: https://uef.zoom.us/j/65860576374

Tietoiskussa käsitellään hissipuhetta, eli sitä, miten tiivistät osaamisesi ja herätät potentiaalisen työnantajan tai yhteistyökumppanin kiinnostuksen alle minuutissa.

Ma 4.5. klo 13.00–14.00 Vierailu: Business Joensuu oy (Yritysasiantuntija Satu-Minna Piiroinen)

Zoom: https://uef.zoom.us/j/65936270006

Business Joensuu oy on yrityksille tukipalveluita tarjoava organisaatio, joka auttaa ratkaisemaan yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä haasteita. Se palvelee myös yrityksen perustamista suunnittelevia rohkelikkoja. Sinäkin saatat olla yksi heistä, sillä moni humanisti ryhtyy yrittäjäksi valmistumisensa jälkeen. Mitä palveluja, koulutusta ja toimintaa Business Joensuulla on tarjota humanistiopiskelijalle ja jo valmistuneelle?

Ti 5.5. klo 14.00–15.00 Tietoisku: Onnistu palkkaneuvottelussa ja osaamisen hinnoittelussa (TAKU ry, MAL ry ja Kieliasiantuntijat ry)

Zoom: https://uef.zoom.us/j/66192407197

Mistä humanistin palkka koostuu? Miten hinnoitella oma osaaminen ensimmäistä oman alan työtä hakiessa? Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Kieliasiantuntijat ja Museoalan ammattiliitto MAL kertovat humanistien työllistymisestä, palkkauksesta ja ammattijärjestöjen tarjoamasta tuesta opiskelijoille ja valmistuneille.

Ke 6.5. klo 14.00–15.00 Vierailu: Rookie Communications oy

Zoom: https://uef.zoom.us/j/63975098101

Rookie Communications on ”ikuisesti uhmaikäinen” viestintätoimisto, joka tarjoaa monipuolisia viestinnän ja markkinoinnin palveluita organisaatioille. Millaista on työ sisällöntuotannon ja viestinnän parissa Pohjois-Karjalassa?

Pe 8.5. klo 13.00–14.00 Vierailu: Valamis oyj (HR & Recruitment Specialist Iita Hirvonen)

Zoom: https://uef.zoom.us/j/67933770361

Valamis oyj (aiemmin Arcusys) on digitaalisen oppimisen ratkaisuihin erikoistunut joensuulaislähtöinen yritys, jolla on yhdeksän toimipistettä maailmanlaajuisesti. Valamis työllistää paitsi koodareita myös humanisteja. Millä tavalla ohjelmistoalan yritys hyötyy humanistisesta osaamisesta?

Niin muuttuu maailma, niin uudistuu humanistinen koulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) julkaisi vastikään korkeakoulujen arvioinnin loppuraportin. Arvioinnin kohteena olivat kauppatieteet ja liiketalous, tekniikka, yhteiskuntatieteet ja humanistinen ala. Kaikilla aloilla substanssiosaamisen rinnalla on eri tavoin pyritty vahvistamaan yleisiä työelämävalmiuksia, jotta valmistuneiden työelämään siirtyminen ja siellä toimiminen olisi sujuvaa ja tarkoituksenmukaista. Kaikilla aloilla on silti tässä edelleen kehitettävää, raportissa todetaan. Mitä erityisiä kehittämiskohteita humanistisella koulutuksella on?

Humanistisilla aloilla tulisi raportin mukaan panostaa työelämärelevanssin vahvistamiseen, osaamisen näkyväksi tekemiseen, kansainvälisyyteen ja digitaaliseen osaamiseen. Kun koulutuksen kehittämissuosituksia tarkastellaan Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston näkökulmasta, voi todeta, että osastolla on jo pantu toimeksi. Koulutusohjelmien työelämärelevanssia tehtiin näkyväksi edellisen opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä vuonna 2017. Samalla opintoihin sisällytettiin portfoliot työelämävalmiuksien kartuttamisen ja oman osaamisen esille tuomisen tueksi. HUMUS-hankkeessa koulutuksen kehittämistyö jatkuu niin, että fokuksessa on työelämärelevanssin vahvistaminen ja osaamisen näkyväksi tekeminen.

Opiskelijat harjoittelevat oman osaamisensa sanallistamista hankkeen järjestämissä tapahtumissa ja työpajoissa suorassa kontaktissa yritysten edustajien kanssa. Oman CV:n tai harjoitus- ja opinnäytteiden tulosten pitsaus potentiaaliselle työntarjoajalle vahvistaa opiskelijan valmiuksia kertoa omasta osaamisestaan rekrytointitilanteissa. Vahvistusta tarjotaan lisäksi mm. ohjatun työnhaastattelusimulaation, hissipuheen ja someprofiilin kirkastamisen muodossa.

Myös opetuksessa kokeillaan erilaisia työelämäyhteistyön muotoja, kuten vierailuluentoja, case-opetusta, yritysvierailuja ja opinnäytetyöaihepankkia. Kokeiluja tarvitaan, sillä humanisteille ainakin Itä-Suomen yliopistossa työelämä on ollut tyypillisesti jotakin kampuksen ”ulkopuolella” sijaitsevaa tai opetusmateriaaleissa näkyvää kuin opetukseen sisällytettyä aktiivista vuorovaikutusta ja kanssakäymistä työelämän edustajien kanssa.

Työelämäyhteistyötä ovat myös mentorointiohjelma ja osaajapooli. Mentorointiohjelmassa valmistumisen kynnyksellä olevien humanistiopiskelijoiden siirtymistä työelämään tukevat yrityksissä työskentelevät asiantuntijat ja (alasta riippumatta) humanistialumnit. Alumnien kokemusta ja esimerkkiä humanistien asiantuntijuudesta tehdään näkyväksi myös hankkeen tapahtumissa ja opetuksessa. Virtuaalisesta TalentHub-alustalle sijoittuvasta osaajapoolista kehitetään vuorovaikutteinen ”yhdyspinta”, jossa tieto alueen työelämän edustajien osaajatarpeista esimerkiksi harjoittelupaikkojen muodossa välittyy humanisteille ja vastaavasti humanistit voivat esitellä osaamistaan työntarjoajille.

Tulevaisuuden työelämätaitoja koskevissa analyyseissä korostuvat monet humanisteille ominaiset taidot. Kriittisen ajattelun, luovuuden, laajojen kokonaisuuksien hallinnan ja ongelmanratkaisutaitojen lisäksi painotetaan yhä enemmän humanistien syväosaamiseen kuuluvaa kulttuurien kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää ymmärrystä. Nykyinen koulutuksen kehittäminen, muun muassa HUMUS-hankkeen muodossa, on strategisesti viisasta, koska kaikista humanisteista ei tule opettajia, kääntäjiä tai tutkijoita. Tällä hetkellä koulutus kuitenkin tukee vahvimmin juuri näihin tehtäviin suuntaavia. Se, että koulutuksessa huomioidaan työelämävalmiudet ja tulevaisuudessa entistä enemmän myös muunlaisiin työtehtäviin hakeutuvien humanistien taitojen kehittyminen, ei ole uudistamista uudistamisen vuoksi. Se on ennakointia, jossa avataan humanisteille tietä myös uudenlaisiin työnkuviin ja työtehtävien syntymiseen.

– Projektipäällikkö Anna Logrén