Kohti inklusiivista työyhteisöä 23.4.2021

Aika: pe 23.4.2021 klo 9.00–14.30
Paikka: verkossa

Suomalainen työelämä on yhä monikulttuurisempaa, -kielisempää ja -muotoisempaa. Ovatko kaikki työntekijät, työnhakijat ja asiakkaat organisaatiossa yhdenvertaisia? Miten monimuotoisuutta ja osallisuutta voi edistää, ja mitä hyötyä siitä on?

Tilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoro monimuotoisuuden edistämisestä organisaatioissa (johtava asiantuntija Barbara Bergbom, Työterveyslaitos). Lisäksi ohjelmassa on puheenvuoroja monikulttuurisista kohtaamisista sekä työpaja inklusiivisesta johtamisesta. Tilaisuus on suunnattu erityisesti Itä-Suomen alueen yrityksille sekä humanististen alojen osaajille, mutta kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulolle.

 

OHJELMA

AAMUPÄIVÄ

Klo 9.00–10.30 Barbara Bergbom (TTL, johtava asiantuntija): Monimuotoisuus työyhteisön voimavarana ja haasteena

  • Alustus ja keskustelua. Keskustelua vetämässä Sami Tanskanen (UEF:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta ja JoMoni ry).

Klo 10.30–11.15 Monikulttuuriset kohtaamiset liikkeessä

  • Jaana Vuori (UEF, professori): Arjen kansalaisuuden isoja ja pieniä tapahtumia
  • Olga Davydova-Minguet (UEF, apulaisprofessori): Voiko maahanmuuttaa historiaan? Suomen venäjänkieliset ja rajoja ylläpitävät muistipolitiikat

Ilmoittaudu aamupäivän ohjelmaan 21.4. mennessä: https://link.webropol.com/ep/inklusiivinentyoyhteiso

ILTAPÄIVÄ

Klo 12.00–14.30 Työpaja: Inklusiivinen johtaminen

Kouluttaja: monimuotoisuusasiantuntija Julia Hämäläinen (Inklusiiv Oy)

Inklusiivinen johtaminen -työpajassa perehdytään inklusiivisuuteen menestyvän liiketoiminnan ja hyvinvoivan työyhteisön edellytyksenä. Osallistujat saavat tietoa inklusiivisuutta tukevien rakenteiden ja toimintatapojen luomiseen sekä erityisesti inklusiivisen johtamisen roolista ja merkityksestä niiden saavuttamiseksi. Työpajaan sisältyy pienryhmätyöskentelyä. Kouluttajana toimii monimuotoisuusasiantuntija Julia Hämäläinen (Inklusiiv Oy). Työpajaan otetaan 30 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu työpajaan 21.4.2021 mennessä: https://link.webropol.com/ep/inklusiivinenjohtaminen

 

Tilaisuuden järjestää HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanke (ESR) osana Haku päälle 5 – Humanistien työelämäviikkoa.

Asiasanat: johtaminen, työelämä, monimuotoisuus, monikulttuurisuus, osallisuus, inkluusio, diversiteetti, humanistit, kielet, kulttuuri

 

// Ohjelmaa päivitetty 1.4.2021: lisätty aamupäiväohjelman keskustelun fasilitoijan tiedot.

Opiskelijatyöryhmä: työelämätaidot karttuvat ja opiskelijoiden ääni kuuluu

”Opiskelijatyöryhmä antaa opiskelijoille tilaisuuden näyttää, mitä heillä olisi annettavana työelämässä”, kirjoittaa ryhmän jäsen Anna Arkko. Hän kertoo tässä tekstissä opiskelijatyöryhmän toiminnasta.

Anna Arkko tietokoneen äärellä.
Opiskelijatyöryhmä on toiminut etänä korona-aikana. Kuvassa Anna Arkko.

HUMUS-hankkeessa on sen alusta lähtien ollut opiskelijatyöryhmä avustamassa hankkeen toimintaa sekä tuomassa siihen opiskelijoiden näkökulmaa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä humanististen alojen opiskelijoiden työelämäyhteyksiä ja -tietämystä. Työryhmässä on tällä hetkellä viisi jäsentä, jotka opiskelevat pääaineenaan humanistisia aloja, kuten kieliä ja kulttuurintutkimusta. Myös Osuuskunta Monikieliset on edustettuna työryhmässä.

HUMUS järjestää muun muassa Haku päälle -työelämäviikkoja, joissa opiskelijoille tarjotaan tilaisuuksia tutustua erilaisiin työnantajiin, uratarinoihin sekä työelämään yleensä. Työryhmän tarkoituksena on esimerkiksi auttaa näiden tapahtumien järjestämisessä sekä antaa työryhmäläisille mahdollisuus päästä harjoittamaan opiskeluidensa myötä karttuneita työelämätaitoja sekä verkostoitumaan ja tutustumaan Itä-Suomen alueen työelämään.

Opiskelijoilta uusia näkökulmia hankkeen avuksi

Avustavien tehtävien lisäksi opiskelijatyöryhmää kuunnellaan paljon tapahtumien sekä esimerkiksi blogitekstien, ideointivaiheessakin. Heiltä pyydetään ideoita opiskelijoiden näkökulmasta, eli mistä aiheista opiskelijat erityisesti haluaisivat kuulla ja oppia. Tehtävät ovat hyvin erilaisia, ja kukin työryhmän jäsen saa itse vaikuttaa niin työtehtävien määrään kuin sisältöön.

Työryhmässä on opiskelijoita eri oppiaineista ja he ovat kaikki eri vaiheessa opintojaan. Tämä on erityisen tärkeää hankkeen toiminnan kannalta, sillä sen kautta mahdollistuu monien eri näkökulmien tuominen mukaan. Jokainen työryhmän jäsen tuo myös esiin sitä, mitä juuri hänen alansa opiskelijat kaipaisivat hankkeelta. Näin hankkeen toiminnan on mahdollista kohdistua parhaiten juuri siihen kohderyhmään, jota varten se on olemassa, eli humanististen alojen opiskelijoihin.

Kiinnostavia tehtäviä ja uusia haasteita opiskelijalle

Olen itse ollut mukana opiskelijatyöryhmässä syksystä 2020 lähtien, mutta olen seurannut hankkeen toimintaa ja osallistunut sen järjestämiin työelämätapahtumiin jo sen alusta asti. Humanististen tieteiden opiskelijana olen kokenut tämän hankkeen erittäin tarpeelliseksi ja mielenkiintoiseksi, sillä sen kautta olen saanut sellaista tietoa humanistien työelämästä, mitä en olisi välttämättä saanut muualta. Tästä syystä päätin itsekin lähteä mukaan hankkeen toimintaan.

Omia tehtäviäni ovat olleet blogitekstin kirjoittaminen, haastatteluiden tekeminen, sekä tapahtumien ideointi, suunnittelu ja niiden toteutuksessa avustaminen. Tein muun muassa hankkeen blogista löytyvän haastattelun humanistisen alan harjoittelijasta toisen opiskelijatyöryhmän jäsenen kanssa. Annoin myös idean Haku päälle 4 -työelämäviikolla olleelle humanistisen alan opiskelijoiden urasuunnittelupäivälle, ja autoin saman viikon ainejärjestöjen yritysyhteistyöpäivän suunnittelussa muiden työryhmäläisten kanssa.

Työryhmästä lisää varmuutta omaan tekemiseen

Roolini hankkeen opiskelijatyöryhmässä on antanut loistavan tilaisuuden kokeilla siipiäni työelämässä ja kehittää jo minulle tuttuja taitoja sekä opetella uusia. Olen päässyt tekemään ja kokeilemaan sellaisia asioita, joista minulla ei ollut paljoakaan tai ei ollenkaan kokemusta, mutta myös sellaista, joka on minulle tutumpaa. Työtehtäväni ovat olleet todella mieluisia, mielenkiintoisia ja sopivan haastavia, ja ne ovat antaneet mahdollisuuden osoittaa sekä kehittää omaa osaamistani.

Koen kehittyneeni kaiken kaikkiaan työntekijänä opiskelijatyöryhmässä ollessani. Erityisesti olen saanut kokemusta eri alojen opiskelijoiden kanssa työskentelystä sekä itselleni uudesta asiasta, eli tapahtumien suunnittelusta. On myös ollut mielenkiintoista sekä opettavaa päästä hyödyntämään humanistisen alan opiskelijana kerääntynyttä tietoani ja kokemustani muiden saman alan opiskelijoiden avuksi.

On ollut hienoa, miten meidän työryhmäläisten tekemiseen ja osaamiseen luotetaan, sekä saamme apua tarvittaessa. Itsevarmuuteni työntekijänä on kasvanut työryhmässä ollessani, ja luotan omaan osaamiseeni nyt entistä enemmän. Uskallan lisäksi kokeilla paremmin uusia asioita. Opiskelijatyöryhmästä on siten suurta hyötyä niin hankkeelle kuin meille työryhmäläisille itsellemmekin. Sen avulla kumpikin osapuoli voi kehittyä yhä paremmaksi.

Teksti ja kuva: Anna Arkko, HUMUS-opiskelijatyöryhmä

Ainejärjestö – näin pääset alkuun yritysyhteistyössä!

Blogissa HUMUS-opiskelijatyöryhmän jäsen Saimi Hirvonen antaa ainejärjestötoimijoille vinkkejä yritysyhteistyöhön.

Ainejärjestöjen yritysyhteistyöpäivässä 10.2.2021 pohdittiin, miksi ainejärjestöjen kannattaa tehdä yritysyhteistyötä. Meillä Joensuun humanistisilla ainejärjestöillä ei vielä ole yhtä kattavaa, laajaa ja organisoitua yritysyhteistyötä kuin esimerkiksi tilaisuudessa mukana olleella kauppatieteiden ainejärjestö Optimi ry:llä.

Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen! Myös me humanistiset ainejärjestöt voimme lähteä rakentamaan yritysyhteistyötä ja keräsin tähän kirjoitukseen vinkkejä, kuinka aloittaa.

1. Joko teillä on yritysyhteistyövastaava?

Löytyykö ainejärjestöstänne yritysyhteistyövastaavaa? Tämä sopisi uudeksi toimenkuvaksi, jossa esimerkiksi varapuheenjohtaja, edunvalvoja ja viestintävastaava voisivat auttaa. Ainejärjestöllä ei tarvitse olla erillistä tiimiä yritysyhteistyötä varten, kunhan yritysyhteistyövastaavalla on porukka, johon tukeutua tarvittaessa.

Uusi yritysyhteistyö ryhmä voisi pitää illanistujaiset, jossa päästäisiin kuulemaan kaikkien mielipiteitä oman alan työelämästä, työelämätaidoista ja mahdollisista yhteistyökumppaneista, jotka ryhmää kiinnostavat. Kannattaa listata kaikki hullutkin ideat ylös; koskaan ei tiedä, mitä niistä voi muotoutua.

2. Mitä yritysyhteistyömuotoja voisi olla?

Kun lähdette lähestymään eri yrityksiä, teillä ei tarvitse olla välttämättä vielä konkreettista yhteistyönesimerkkiä mielessä. Yritysyhteistyövastaava voi lähestyä yritystä kertomalla millaisia taitoja heidän ainejärjestöltään ja opiskelijoiltaan löytyy ja tarjota heille osaamistaan. Sähköpostissa voidaan lähestyä yritystä esimerkiksi seuraavasti:

”Hei! Me opiskelijat haluaisimme kokeilla mainostekstien kirjoittamista. Voisimmeko järjestää yhdessä teidän yrityksenne kanssa työpajan, jossa kirjoittaisimme teidän tuotteillenne/palveluille mainostekstejä? Tämä voisi auttaa teitä näkemään yrityksenne uudesta näkökulmasta.”

Kannattaa selvittää, millaista yritysyhteistyö muilla ainejärjestöillä on ollut. Vertailukohtana ei ole pakko olla oman alan tai oman kaupungin ainejärjestö. Mieti, voisiko samanlaisia yhteistyötä tehdä myös sinun ainejärjestössäsi.

Esimerkiksi Optimi ry:n yhteistyömuodot ovat olleet seuraavia: yritysten rekrytointi-ilmoitusten välittäminen, erilaiset tapahtumat (asiapitoiset ja rennommat), ekskursiot ja case-illat. Korona-aikana ekskursioita voi toteuttaa etänä. Etävierailut helpottavat myös muissa kaupungeissa vierailua, koska ei tarvitse miettiä matkakustannuksia. Case-illat tarkoittavat case-tapausten läpikäymistä, jolloin opiskelijat saavat aidon – tai ainakin aidontuntuisen – työtehtävän käsiteltäväksi. Casen avulla yritykset pystyvät hyödyntämään ja näkemään opiskelijoiden luovuuden.

Yritysyhteistyövastaava voi ottaa myös yhteyttä oman alan ammattijärjestöihin, koska heillä on jo valmiiksi yhteyksiä, ja he voivat auttaa mahdollisten yhteistyökumppanien etsimisessä. Heiltä voi myös saada tietoja kohdan 3. tarpeisiin, jos yritysyhteistyövastaava alkaa koota pakettia opiskelijoiden osaamisesta.

3. Miksi teidän alanne opiskelijat ovat yrityksille tärkeitä?

Mistä tiedät, millaisia taitoja opiskelijoilla on, ja mitä voisit tarjota yrityksille? Yrityksillä ei välttämättä ole aivan selkeä kuva opiskelijoiden osaamisesta, joten heille kannattaa koota tietopaketti opiskelijoiden osaamisesta. Tähän voi kysyä opiskelijoiden mielipiteitä ja heidän taitojaan. Mitä osaamista oman alan koulutus on opiskelijoille antanut? Osaako joku opiskelija viestinnän ja sosiaalisen median kuin omat taskunsa? Onko joku kirjoittanut paljon blogitekstejä tai onko jollakulla kokemusta kääntämisestä? Kaikki mahdollinen tieto osaamisesta kannattaa kerätä ylös.

Jos ainejärjestö järjestää esimerkiksi työpajan yrityksen kanssa, pääsevät opiskelijat tutustumaan ja näkemään eri työelämän edellytyksiä. Työpajassa voitaisiin työskennellä muun muassa tuoteselostusten, mainos- ja käännöstekstien tai tuotekehityksen parissa. Työpajan yhteydessä voi syntyä ideoita, joita opiskelijat, ainejärjestöhallituslaiset ja työnantajat eivät välttämättä ole osanneet edes ajatella. Jos yhteistyö jatkuu, niin yritysyhteistyövastaava voi päivittää osaamisen pakettia, ja seuraava yritysyhteistyövastaava osaa ottaa uudet taidot huomioon. Mikäli usealla eri ainejärjestöllä olisi yritysyhteistyövastaavia, he voisivat jakaa kokemuksiaan myös keskenään.

4. Mitä ainejärjestö haluaa yhteistyöltä?

Aivan kaikenlaiseen yhteistyöhön ei tietenkään kannata ryhtyä. Ainejärjestön kannattaa määritellä, millaista yhteistyötä he haluavat, ja millaiset ehdot yhteistyössä on. Ainejärjestön ei esimerkiksi tarvitse mainostaa palkattomia työharjoitteluita, jos se on heidän periaatteitansa vastaan.

Yhteistyön tulisi olla mielekästä ja molempia osapuolia hyödyttävää. Parasta olisi työelämään tutustuttava yhteistyö, jossa työpaikat ja opiskelijat saisivat tietoa toisistaan. Yritykset pystyvät näin näkemään, mitä opinnoissa tapahtuu, ja nähdä esimerkiksi opiskelijoiden työtapoja, mikä vaikuttaa myöhemmin työelämään. Ainejärjestö voi nähdä yritysyhteistyössä huomioita, joita he voivat viedä eteenpäin yliopistolle. Yliopisto voidaan pyytää jo alussa osaksi yritysyhteistyötä. Näin opintoja voitaisiin muokata enemmän kohti nykyaikaista työelämää, kun nähtäisiin erilaisia työelämän tarpeita. Yhteistyö voi auttaa myös opiskelijan ammatillisen identiteetin kasvussa.

5. Kuinka varmistaa yritysyhteistyön jatkuvuus?

Jatkuvuus on tärkeää ainejärjestötyöskentelyssä. Yleisesti viime vuoden hallituksessa ollut kouluttaa uuden hallituslaisen tehtävään, johon hänet on valittu. Varsinkin uusi toimenkuva vaatii sitä, että tehtäviä ja huomioita kirjoitetaan ylös. Tämä on erittäin tärkeää jatkuvuuden kannalta, ettei uuden yritysyhteistyövastaavan tarvitsisi aloittaa aivan alusta, kun hänet nimitetään tehtävään.

Yhteistyöstä voi muutenkin olla hyvä pitää muistiota, jotta myöhemmät ainejärjestötoimijat pystyvät helposti löytämään tiedot aikaisemmasta yhteistyöstä, ja siitä miten yhteistyö on sujunut. Mainitsin aikaisemmin tavoitteet yhteistyölle, joten kannattaa kirjata ylös myös sellainen yhteistyö, joka ei ole vastannut tavoitteita.

Jos hallitus on suurempi, yritysyhteistyövastaaviksi voi nimittää vaikka parikin henkilöä. Esimerkiksi monella hallituksella on jo kaksi edunvalvojaa tai tapahtumavastaavaa eli tälle uudelle hallitustoimelle voisin nähdä saman tulevaisuuden. Lisäksi aiemmin mainitsemani tiimi voidaan koota tukemaan yritysyhteistyövastaavia. Tärkeintä olisi myös henkilötietojen pitäminen ajan tasalla, jotta myös yritykset voisivat ottaa yhteyttä, jos he haluavat itse lähestyä ainejärjestöä.

 

Teksti: Saimi Hirvonen, HUMUS-opiskelijatyöryhmä