”Olen freelancer.” Mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?

Tämän jutun ovat kirjoittaneet HUMUS-hankkeen yhteistyökumppanit.

Freelance-työstä puhutaan paljon. Monelle kielen tai kulttuurin asiantuntijalle se onkin houkutteleva työskentelytapa. Mitä kaikkea freelancerius oikein mahdollistaa? Entä mihin se ei taivu? Tässä tekstissä autamme sinua navigoimaan freelance-työn viidakossa.

Freelance-työtä markkinoidaan yleensä joustavuudella, ja sitä se totisesti on. Joustavuus näkyy jo siinä, ettei työmuodolle ole yhtä selkeää määritelmää. Freelance-työ muuntuu ja taipuu työn toteuttamisen tarpeiden mukaisesti, ja voi tilanteesta riippuen asettaa työtä tekevän hyvin vaihtelevaan asemaan työelämässä.

Kieli- ja kulttuurialoilla on jo pitkään tehty työtä hyvin epätyypillisissä muodoissa. Jos olet suuntaamassa näille aloille, on hyvin todennäköistä, että kohtaat freelance-työtä. Sen joustavuus voi samanaikaisesti olla sekä uraa helpottava että hankaloittava tekijä.

Palkansaaja, yrittäjä – vai molemmat ja ei kumpikaan?

Freelancerina voit olla tilanteesta riippuen työntekijän tai yrittäjän asemassa, palkkaa tai työkorvausta saaden, määräaikaisella työsopimuksella tai keikkatyötä tehden, tai useita eri työmuotoja yhdistellen (ks. tarkemmin freelance-työn luonteesta). Kuulostaako sekavalta? Sitä se voi ollakin.

Oleellista freelance-työssä on, ettet ole sidottu (yhteen) työn tarjoajaan, omasta ja/tai työn tarjoajan halusta. Freelancerius voi siis olla kaikkea muuta paitsi perinteinen kokoaikainen ja vakituinen työsuhde.

Freelance-työn monet kasvot

Alla olevien esimerkkien kautta saat käsityksen, miltä freelance-työ käytännössä voi näyttää oman ajankäytön, tulojesi tai työttömyysturvan kannalta.

Tapaus 1: Museo-opas

Työskentelet useassa museossa oppaana. Olet määräaikaisissa työsuhteissa niin sanotulla vaihtelevan työajan sopimuksella. Työaikasi vaihtelee siis viikoittain työnantajan tarpeen mukaan. Eräissä museoissa työajaksesi on määritelty 10-30 tuntia viikossa, mutta toisissa museoissa työtuntien määrälle ei ole määritelty minimimäärää.

Olet työsuhteinen freelancer, joka saa palkkaa tehtyjen työtuntien mukaisesti. Työsopimuksessa voidaan sopia vaihtelevasta työajasta. Kyseessä on äärimmäisen joustava työaikajärjestely, jossa työntekijän työaika voi vaihdella sovitun vähimmäis- ja enimmäismäärän välillä. Kun työn vähimmäismääräksi on sovittu nolla tuntia viikon tai pidemmän tarkastelujakson aikana, puhutaan ns. nollatuntisopimuksista.

Järjestely saattaa sopia sinulle sulavasti, kun olet esimerkiksi opiskelija ja haluat tehdä töitä osa-aikaisesti, tai kun et halua sitoutua yhteen työsuhteeseen tarjottuja työtunteja enempää.

Joustavuuden kääntöpuoli on, että työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työsopimuksessa määriteltyjä työtunteja enempää työtä. Nollatuntisopimuksella työ voi käytännössä loppua kuin seinään. Huomionarvoista on, että työntekijän tulee vastaanottaa tarjotut tunnit, jos ei halua karenssia mahdolliseen työttömyysturvaan. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kerryttäminen voi olla haastavaa, jos työajat ovat kovin vaihtelevat ja ennakoimattomat. Tämän takia on tärkeää pitää kirjaa tehdyistä työtunneista.

Tapaus 2: Kirjallisuuden moniosaaja

Työskentelet usealle eri työnantajalle projektiluonteisesti. Sinulla on samaan aikaan sekä määräaikainen työsuhde kansalaisopiston kurssiopettajana että laskutat tekemiäsi kirjoitusprojekteja työosuuskunnan kautta. Ajoittain haet myös apurahoja kattaakseesi omaa kirjallista työskentelyäsi. Työaikasi vaihtelee viikoittain ja kuukausittain. Työ tehdään verokortilla.

Olet työsuhteinen freelancer. Työnantajasi tarjoaa kausiluonteista osa-aikaista työtä, josta neuvotellaan aina puolivuosittain. Tästä työstä saat palkkaa tehtyjen työtuntien perusteella. Muut työprojektisi riippuvat omasta aktiivisuudestasi ja työn tilaajan tarpeesta. Kuulut työosuuskuntaan, jonka kautta laskutat osan työstäsi. Näin ollen kerrytät työssäoloehtoa sekä palkkatyöstä että muista projekteistasi. Huomioithan, että mahdollisen apurahan saajana et ole työsuhteessa apurahan myöntäjään, eikä sinulle kuulu työsuhteen etuja tai velvollisuuksia. Apurahasta ei makseta työeläke- tai muita työnantajamaksuja. Apuraha ei myöskään kerrytä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Tapaus 3: Kieliasiantuntija
Saat työtarjouksen kääntää ja oikolukea yrityksen verkkosivut. Sinulla ei ole toiminimeä, jonka kautta laskuttaisit. Työn tarjoaja sanoo, että voit tehdä työn verokortilla. Teet myös tulkkauksia alan yritykselle, johon et ole työsuhteessa. Kummassakaan työssä sinulla ei ole ole kiinteitä työtunteja vaan määrittelet itse milloin ja missä teet töitä.

Olet toimeksiantosuhteessa ja saat työkorvausta. Vaikka yksittäisen työn tai projektin voi työn tarjoajan mukaan tehdä verokortilla, ei se vielä kerro sinun ja työn tarjoajan välisestä suhteesta mitään. Tämä tarkoittaa vain sitä, että sinulle maksetusta työkorvauksesta peritään ennakonpidätys verokortissa olevan prosentin mukaan. Työn tarjoajalla ei myöskään ole velvollisuuksia hoitaa työeläke- tai muita työnantajan maksuja. Koska et ole työsuhteessa työn tarjoajaan, sinulle ei myöskään kerry työstä eläkettä tai vuosilomaa. On hyvä kuitenkin huomata, että vaikka sinulla ei ole yritystä, saattaa sinulle silti tulla yrittäjän velvollisuuksia, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Kysyvä ei tieltä eksy

Freelancerin aseman määritteleminen on useasti moniselitteinen, ja siihen vaikuttaa moni seikka. Siksi tapaukset selvitetään aina tapauskohtaisesti ja kokonaisharkintaa käyttäen. Tärkein ohjeemme onkin se, että käänny aina epäselvissä asioissa oman ammattiliittosi puoleen. Asiantuntevat juristit ovat olemassa juuri tällaisia tilanteita varten. Keräsimme myös avuksesi eri lähteitä, joista voit lukea lisää freelance-työstä.

Vilja Byström, yhteisösuunnittelija, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
Heta Hedman, järjestökoordinaattori, Museoalan ammattiliitto MAL ry
Taina Ukkola, asiantuntija, Kieliasiantuntijat ry

Kirjoittajat edustavat kieli- ja kulttuurialojen ammattijärjestöjä. Meihin voit kuulua niin opiskelijana, freelancerina kuin päätoimisena palkansaajana tai yrittäjänä. Löydä oma ammattijärjestösi ja liity!

Lisätietoa freelance-työstä: