Opiskelijoilta: Etäopiskelu valmentaa etätyöskentelyyn

Erikoiset ajat ovat tuoneet varmasti monille erikoisia haasteita. Monilla työpaikoilla on todettu, että tehtävien hoitaminen onnistuu myös etänä niin on myös yliopisto-opintojen laita.  

Humanististen alojen opiskelijat ovat kuitenkin onneksi tottuneet työskentelemään hyvin itsenäisesti. Monet kurssit ja hankkeet kehittävät taitoja, joita on tarvittu etenkin viime aikoina. Oma-aloitteisuus ja itsekuri ovat tarpeellisia, jotta asiat tulevat hoidetuksi ajallaan myös ilman valvontaa.  

Projektien toteuttaminen etänä vaatii teknologiataitoja, yhteisten aikataulujen laatimista ja niissä pysymistä sekä ennen kaikkea kykyä kommunikoida muiden kanssa ja olla joustava sitä vaativissa yhteistyötilanteissa. Opintojen suorittaminen edellyttää myös pitkäjänteisyyttä, sitoutumista sekä itseensä luottamista.  

Opiskeluaika kehittää jo valmiiksi kaikkia näitä edellä mainittuja taitoja, mutta uusi, väliaikainen työympäristö tuo niihin uudenlaisia haasteita. Parasta on kuitenkin koettaa suhtautua tilanteeseen oppimiskokemuksena, jonka aikana voi kehittää taitoja, joita ei ole päässyt hyödyntämään aiemmin samalla tavalla.  

Joillekin opiskelijoille etäopiskelu on ollut enemmän tai vähemmän todellisuutta jo aiemmin, mikä tarkoittaa käytännössä etäseminaareihin ja luennoille osallistumista, esseiden ja opinnäytteiden kirjoittamista, tentteihin lukemista sekä ryhmätöiden parissa työskentelyä. Toisille taas siirtyminen yksinomaan etäopiskeluun on ollut haasteellisempaa. Erityisolot koettelevat kuitenkin meitä kaikkia, mikä vaatii sopeutumista uudenlaiseen tilanteeseen. 

Vaadittaviin muutoksiin on täytynyt vastata hyvin nopeasti, joten vaihtoehtoisia toimintatapoja onkin kehitetty ja ideoitu runsaasti viime aikoina. Itsenäinen opiskelu ei ole aiheuttanut pelkästään haasteita, sillä se antaa opiskelijoille enemmän tiettyjä vapauksia, kuten mahdollisuuden aikatauluttaa päivänsä haluamallaan tavalla. Ihmiset myös oppivat erilaisilla tavoilla ja pitävät erilaisista työskentelytavoista, ja toiset voivat kokea esimerkiksi kodin yliopistoa tai perinteistä toimistoa miellyttävämpänä työskentely-ympäristönä.  

Humanistien osaaminen ei ole samalla tavalla paikkasidonnaista kuin monien muiden alojen osaajien. Taitomme kulkevat mukanamme paikasta toiseen siirtyessämme tai kotona työskennellessämme. Esimerkiksi tekstin tuottaminen tai projektinhallinta luonnistuu muuallakin kuin konttorissa istuen. Humanistit osaavat myös siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen ja vaihtaa painopistettä nopeasti tehtävien välillä.  

Monet taidoista, jotka korostuvat itsenäisesti toimiessa, heijastuvat kuitenkin myös perinteiseen työskentelyyn. Ne onkin helppo ottaa toimintatapoina ja taitoina mukaan takaisin konttorille tai vaikkapa tien päälle.  

– HUMUS-opiskelijatyöryhmän jäsenet Noora Hanhineva (kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma, sukupuolentutkimus) & Anssi Turunen (asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, historia) 

Oletko humanisti tai työnantajan edustaja? Vastaa kyselyyn! // Survey for humanists and employers

— in English below —

Mitä sinä ajattelet humanistien työelämävalmiuksista? Kerro meille vastaamalla kyselyyn! Kyselyyn voi vastata 3.5.2020 asti.

Kysely on suunnattu humanististen alojen opiskelijoille, humanistisilta aloilta valmistuneille sekä yritysten ja muiden organisaatioiden edustajille Itä-Suomessa. Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme viisi 10 euron lahjakorttia, jotka voi käyttää E-kirja ja äänikirjaostoksiin Elisa Kirja -palvelussa.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kysely toteutetaan Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston HUMUS-hankkeen (ESR) tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tueksi.


What do you think about the working life skills of humanists? Please participate in our online survey by the 3rd of May 2020.

The survey is targeted at three groups in the Eastern Finland region:
1) students in the field of humanities
2) graduates in the field of humanities
3) representatives of enterprises and other organisations

Five prizes will be drawn between participants. Each prize will be a gift card (10 euros) for e-book and audio book purchases at Elisa Kirja online store.

The purpose of the survey is to monitor and evaluate how the goals of the HUMUS initiative (ESF financed) are met. HUMUS initiative, officially called Evolving Working Life and the Humanities initiative, is funded by the European Social Fund (ESF) and carried out by the School of Humanities at the University of Eastern Finland. The survey data may be utilised for developing education at the University of Eastern Finland, student career counselling, and the post evaluation of the initiative.

Haku päälle! Humanistien työelämäviikko verkossa 4.–8.5.2020

Kohderyhmä: Itä-Suomen yliopiston humanististen alojen (kielet, kulttuurialat, historia) opiskelijat ja alumnit

Työelämäviikolla pääset tutustumaan pohjoiskarjalaiseen yrityselämään ja saat hyödyllistä tietoa työnhausta ja osaamisesi hinnoittelusta. Ilmoittaudu 29.4.2020 mennessä. Voit ilmoittautua samalla lomakkeella yhteen tai useampaan viikon ohjelmanumeroista. Tietoiskut ja vierailut järjestetään Zoomin välityksellä. Zoom-linkki kuhunkin kokoontumiseen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ohjelma

Ilmoittaudu

Ma 4.5. klo 10.00–11.00 Tietoisku: Rekrytoinnin uudet tuulet (Lauri Ruotsalainen, Tovari oy)

Zoom: https://uef.zoom.us/j/67604606614

Tietoiskussa saat ajantasaisia vinkkejä siihen, miten voit tuoda esiin omaa osaamistasi nykyaikaisesti, erottua muiden työnhakijoiden joukosta ja käyttää sosiaalista mediaa hyväksi työnhaussa.

Ma 4.5. klo 11.15–12.00 Tietoisku: Hissipuhe jää mieleen (Lauri Ruotsalainen, Tovari oy)

Zoom: https://uef.zoom.us/j/65860576374

Tietoiskussa käsitellään hissipuhetta, eli sitä, miten tiivistät osaamisesi ja herätät potentiaalisen työnantajan tai yhteistyökumppanin kiinnostuksen alle minuutissa.

Ma 4.5. klo 13.00–14.00 Vierailu: Business Joensuu oy (Yritysasiantuntija Satu-Minna Piiroinen)

Zoom: https://uef.zoom.us/j/65936270006

Business Joensuu oy on yrityksille tukipalveluita tarjoava organisaatio, joka auttaa ratkaisemaan yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä haasteita. Se palvelee myös yrityksen perustamista suunnittelevia rohkelikkoja. Sinäkin saatat olla yksi heistä, sillä moni humanisti ryhtyy yrittäjäksi valmistumisensa jälkeen. Mitä palveluja, koulutusta ja toimintaa Business Joensuulla on tarjota humanistiopiskelijalle ja jo valmistuneelle?

Ti 5.5. klo 14.00–15.00 Tietoisku: Onnistu palkkaneuvottelussa ja osaamisen hinnoittelussa (TAKU ry, MAL ry ja Kieliasiantuntijat ry)

Zoom: https://uef.zoom.us/j/66192407197

Mistä humanistin palkka koostuu? Miten hinnoitella oma osaaminen ensimmäistä oman alan työtä hakiessa? Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Kieliasiantuntijat ja Museoalan ammattiliitto MAL kertovat humanistien työllistymisestä, palkkauksesta ja ammattijärjestöjen tarjoamasta tuesta opiskelijoille ja valmistuneille.

Ke 6.5. klo 14.00–15.00 Vierailu: Rookie Communications oy

Zoom: https://uef.zoom.us/j/63975098101

Rookie Communications on ”ikuisesti uhmaikäinen” viestintätoimisto, joka tarjoaa monipuolisia viestinnän ja markkinoinnin palveluita organisaatioille. Millaista on työ sisällöntuotannon ja viestinnän parissa Pohjois-Karjalassa?

Pe 8.5. klo 13.00–14.00 Vierailu: Valamis oyj (HR & Recruitment Specialist Iita Hirvonen)

Zoom: https://uef.zoom.us/j/67933770361

Valamis oyj (aiemmin Arcusys) on digitaalisen oppimisen ratkaisuihin erikoistunut joensuulaislähtöinen yritys, jolla on yhdeksän toimipistettä maailmanlaajuisesti. Valamis työllistää paitsi koodareita myös humanisteja. Millä tavalla ohjelmistoalan yritys hyötyy humanistisesta osaamisesta?

Niin muuttuu maailma, niin uudistuu humanistinen koulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) julkaisi vastikään korkeakoulujen arvioinnin loppuraportin. Arvioinnin kohteena olivat kauppatieteet ja liiketalous, tekniikka, yhteiskuntatieteet ja humanistinen ala. Kaikilla aloilla substanssiosaamisen rinnalla on eri tavoin pyritty vahvistamaan yleisiä työelämävalmiuksia, jotta valmistuneiden työelämään siirtyminen ja siellä toimiminen olisi sujuvaa ja tarkoituksenmukaista. Kaikilla aloilla on silti tässä edelleen kehitettävää, raportissa todetaan. Mitä erityisiä kehittämiskohteita humanistisella koulutuksella on?

Humanistisilla aloilla tulisi raportin mukaan panostaa työelämärelevanssin vahvistamiseen, osaamisen näkyväksi tekemiseen, kansainvälisyyteen ja digitaaliseen osaamiseen. Kun koulutuksen kehittämissuosituksia tarkastellaan Itä-Suomen yliopiston humanistisen osaston näkökulmasta, voi todeta, että osastolla on jo pantu toimeksi. Koulutusohjelmien työelämärelevanssia tehtiin näkyväksi edellisen opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä vuonna 2017. Samalla opintoihin sisällytettiin portfoliot työelämävalmiuksien kartuttamisen ja oman osaamisen esille tuomisen tueksi. HUMUS-hankkeessa koulutuksen kehittämistyö jatkuu niin, että fokuksessa on työelämärelevanssin vahvistaminen ja osaamisen näkyväksi tekeminen.

Opiskelijat harjoittelevat oman osaamisensa sanallistamista hankkeen järjestämissä tapahtumissa ja työpajoissa suorassa kontaktissa yritysten edustajien kanssa. Oman CV:n tai harjoitus- ja opinnäytteiden tulosten pitsaus potentiaaliselle työntarjoajalle vahvistaa opiskelijan valmiuksia kertoa omasta osaamisestaan rekrytointitilanteissa. Vahvistusta tarjotaan lisäksi mm. ohjatun työnhaastattelusimulaation, hissipuheen ja someprofiilin kirkastamisen muodossa.

Myös opetuksessa kokeillaan erilaisia työelämäyhteistyön muotoja, kuten vierailuluentoja, case-opetusta, yritysvierailuja ja opinnäytetyöaihepankkia. Kokeiluja tarvitaan, sillä humanisteille ainakin Itä-Suomen yliopistossa työelämä on ollut tyypillisesti jotakin kampuksen ”ulkopuolella” sijaitsevaa tai opetusmateriaaleissa näkyvää kuin opetukseen sisällytettyä aktiivista vuorovaikutusta ja kanssakäymistä työelämän edustajien kanssa.

Työelämäyhteistyötä ovat myös mentorointiohjelma ja osaajapooli. Mentorointiohjelmassa valmistumisen kynnyksellä olevien humanistiopiskelijoiden siirtymistä työelämään tukevat yrityksissä työskentelevät asiantuntijat ja (alasta riippumatta) humanistialumnit. Alumnien kokemusta ja esimerkkiä humanistien asiantuntijuudesta tehdään näkyväksi myös hankkeen tapahtumissa ja opetuksessa. Virtuaalisesta TalentHub-alustalle sijoittuvasta osaajapoolista kehitetään vuorovaikutteinen ”yhdyspinta”, jossa tieto alueen työelämän edustajien osaajatarpeista esimerkiksi harjoittelupaikkojen muodossa välittyy humanisteille ja vastaavasti humanistit voivat esitellä osaamistaan työntarjoajille.

Tulevaisuuden työelämätaitoja koskevissa analyyseissä korostuvat monet humanisteille ominaiset taidot. Kriittisen ajattelun, luovuuden, laajojen kokonaisuuksien hallinnan ja ongelmanratkaisutaitojen lisäksi painotetaan yhä enemmän humanistien syväosaamiseen kuuluvaa kulttuurien kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää ymmärrystä. Nykyinen koulutuksen kehittäminen, muun muassa HUMUS-hankkeen muodossa, on strategisesti viisasta, koska kaikista humanisteista ei tule opettajia, kääntäjiä tai tutkijoita. Tällä hetkellä koulutus kuitenkin tukee vahvimmin juuri näihin tehtäviin suuntaavia. Se, että koulutuksessa huomioidaan työelämävalmiudet ja tulevaisuudessa entistä enemmän myös muunlaisiin työtehtäviin hakeutuvien humanistien taitojen kehittyminen, ei ole uudistamista uudistamisen vuoksi. Se on ennakointia, jossa avataan humanisteille tietä myös uudenlaisiin työnkuviin ja työtehtävien syntymiseen.

– Projektipäällikkö Anna Logrén