Opiskelijoilta: Etäopiskelu valmentaa etätyöskentelyyn

Erikoiset ajat ovat tuoneet varmasti monille erikoisia haasteita. Monilla työpaikoilla on todettu, että tehtävien hoitaminen onnistuu myös etänä niin on myös yliopisto-opintojen laita.  

Humanististen alojen opiskelijat ovat kuitenkin onneksi tottuneet työskentelemään hyvin itsenäisesti. Monet kurssit ja hankkeet kehittävät taitoja, joita on tarvittu etenkin viime aikoina. Oma-aloitteisuus ja itsekuri ovat tarpeellisia, jotta asiat tulevat hoidetuksi ajallaan myös ilman valvontaa.  

Projektien toteuttaminen etänä vaatii teknologiataitoja, yhteisten aikataulujen laatimista ja niissä pysymistä sekä ennen kaikkea kykyä kommunikoida muiden kanssa ja olla joustava sitä vaativissa yhteistyötilanteissa. Opintojen suorittaminen edellyttää myös pitkäjänteisyyttä, sitoutumista sekä itseensä luottamista.  

Opiskeluaika kehittää jo valmiiksi kaikkia näitä edellä mainittuja taitoja, mutta uusi, väliaikainen työympäristö tuo niihin uudenlaisia haasteita. Parasta on kuitenkin koettaa suhtautua tilanteeseen oppimiskokemuksena, jonka aikana voi kehittää taitoja, joita ei ole päässyt hyödyntämään aiemmin samalla tavalla.  

Joillekin opiskelijoille etäopiskelu on ollut enemmän tai vähemmän todellisuutta jo aiemmin, mikä tarkoittaa käytännössä etäseminaareihin ja luennoille osallistumista, esseiden ja opinnäytteiden kirjoittamista, tentteihin lukemista sekä ryhmätöiden parissa työskentelyä. Toisille taas siirtyminen yksinomaan etäopiskeluun on ollut haasteellisempaa. Erityisolot koettelevat kuitenkin meitä kaikkia, mikä vaatii sopeutumista uudenlaiseen tilanteeseen. 

Vaadittaviin muutoksiin on täytynyt vastata hyvin nopeasti, joten vaihtoehtoisia toimintatapoja onkin kehitetty ja ideoitu runsaasti viime aikoina. Itsenäinen opiskelu ei ole aiheuttanut pelkästään haasteita, sillä se antaa opiskelijoille enemmän tiettyjä vapauksia, kuten mahdollisuuden aikatauluttaa päivänsä haluamallaan tavalla. Ihmiset myös oppivat erilaisilla tavoilla ja pitävät erilaisista työskentelytavoista, ja toiset voivat kokea esimerkiksi kodin yliopistoa tai perinteistä toimistoa miellyttävämpänä työskentely-ympäristönä.  

Humanistien osaaminen ei ole samalla tavalla paikkasidonnaista kuin monien muiden alojen osaajien. Taitomme kulkevat mukanamme paikasta toiseen siirtyessämme tai kotona työskennellessämme. Esimerkiksi tekstin tuottaminen tai projektinhallinta luonnistuu muuallakin kuin konttorissa istuen. Humanistit osaavat myös siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen ja vaihtaa painopistettä nopeasti tehtävien välillä.  

Monet taidoista, jotka korostuvat itsenäisesti toimiessa, heijastuvat kuitenkin myös perinteiseen työskentelyyn. Ne onkin helppo ottaa toimintatapoina ja taitoina mukaan takaisin konttorille tai vaikkapa tien päälle.  

– HUMUS-opiskelijatyöryhmän jäsenet Noora Hanhineva (kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma, sukupuolentutkimus) & Anssi Turunen (asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, historia)