Opiskelijatyöryhmä: työelämätaidot karttuvat ja opiskelijoiden ääni kuuluu

”Opiskelijatyöryhmä antaa opiskelijoille tilaisuuden näyttää, mitä heillä olisi annettavana työelämässä”, kirjoittaa ryhmän jäsen Anna Arkko. Hän kertoo tässä tekstissä opiskelijatyöryhmän toiminnasta.

Anna Arkko tietokoneen äärellä.

Opiskelijatyöryhmä on toiminut etänä korona-aikana. Kuvassa Anna Arkko.

HUMUS-hankkeessa on sen alusta lähtien ollut opiskelijatyöryhmä avustamassa hankkeen toimintaa sekä tuomassa siihen opiskelijoiden näkökulmaa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä humanististen alojen opiskelijoiden työelämäyhteyksiä ja -tietämystä. Työryhmässä on tällä hetkellä viisi jäsentä, jotka opiskelevat pääaineenaan humanistisia aloja, kuten kieliä ja kulttuurintutkimusta. Myös Osuuskunta Monikieliset on edustettuna työryhmässä.

HUMUS järjestää muun muassa Haku päälle -työelämäviikkoja, joissa opiskelijoille tarjotaan tilaisuuksia tutustua erilaisiin työnantajiin, uratarinoihin sekä työelämään yleensä. Työryhmän tarkoituksena on esimerkiksi auttaa näiden tapahtumien järjestämisessä sekä antaa työryhmäläisille mahdollisuus päästä harjoittamaan opiskeluidensa myötä karttuneita työelämätaitoja sekä verkostoitumaan ja tutustumaan Itä-Suomen alueen työelämään.

Opiskelijoilta uusia näkökulmia hankkeen avuksi

Avustavien tehtävien lisäksi opiskelijatyöryhmää kuunnellaan paljon tapahtumien sekä esimerkiksi blogitekstien, ideointivaiheessakin. Heiltä pyydetään ideoita opiskelijoiden näkökulmasta, eli mistä aiheista opiskelijat erityisesti haluaisivat kuulla ja oppia. Tehtävät ovat hyvin erilaisia, ja kukin työryhmän jäsen saa itse vaikuttaa niin työtehtävien määrään kuin sisältöön.

Työryhmässä on opiskelijoita eri oppiaineista ja he ovat kaikki eri vaiheessa opintojaan. Tämä on erityisen tärkeää hankkeen toiminnan kannalta, sillä sen kautta mahdollistuu monien eri näkökulmien tuominen mukaan. Jokainen työryhmän jäsen tuo myös esiin sitä, mitä juuri hänen alansa opiskelijat kaipaisivat hankkeelta. Näin hankkeen toiminnan on mahdollista kohdistua parhaiten juuri siihen kohderyhmään, jota varten se on olemassa, eli humanististen alojen opiskelijoihin.

Kiinnostavia tehtäviä ja uusia haasteita opiskelijalle

Olen itse ollut mukana opiskelijatyöryhmässä syksystä 2020 lähtien, mutta olen seurannut hankkeen toimintaa ja osallistunut sen järjestämiin työelämätapahtumiin jo sen alusta asti. Humanististen tieteiden opiskelijana olen kokenut tämän hankkeen erittäin tarpeelliseksi ja mielenkiintoiseksi, sillä sen kautta olen saanut sellaista tietoa humanistien työelämästä, mitä en olisi välttämättä saanut muualta. Tästä syystä päätin itsekin lähteä mukaan hankkeen toimintaan.

Omia tehtäviäni ovat olleet blogitekstin kirjoittaminen, haastatteluiden tekeminen, sekä tapahtumien ideointi, suunnittelu ja niiden toteutuksessa avustaminen. Tein muun muassa hankkeen blogista löytyvän haastattelun humanistisen alan harjoittelijasta toisen opiskelijatyöryhmän jäsenen kanssa. Annoin myös idean Haku päälle 4 -työelämäviikolla olleelle humanistisen alan opiskelijoiden urasuunnittelupäivälle, ja autoin saman viikon ainejärjestöjen yritysyhteistyöpäivän suunnittelussa muiden työryhmäläisten kanssa.

Työryhmästä lisää varmuutta omaan tekemiseen

Roolini hankkeen opiskelijatyöryhmässä on antanut loistavan tilaisuuden kokeilla siipiäni työelämässä ja kehittää jo minulle tuttuja taitoja sekä opetella uusia. Olen päässyt tekemään ja kokeilemaan sellaisia asioita, joista minulla ei ollut paljoakaan tai ei ollenkaan kokemusta, mutta myös sellaista, joka on minulle tutumpaa. Työtehtäväni ovat olleet todella mieluisia, mielenkiintoisia ja sopivan haastavia, ja ne ovat antaneet mahdollisuuden osoittaa sekä kehittää omaa osaamistani.

Koen kehittyneeni kaiken kaikkiaan työntekijänä opiskelijatyöryhmässä ollessani. Erityisesti olen saanut kokemusta eri alojen opiskelijoiden kanssa työskentelystä sekä itselleni uudesta asiasta, eli tapahtumien suunnittelusta. On myös ollut mielenkiintoista sekä opettavaa päästä hyödyntämään humanistisen alan opiskelijana kerääntynyttä tietoani ja kokemustani muiden saman alan opiskelijoiden avuksi.

On ollut hienoa, miten meidän työryhmäläisten tekemiseen ja osaamiseen luotetaan, sekä saamme apua tarvittaessa. Itsevarmuuteni työntekijänä on kasvanut työryhmässä ollessani, ja luotan omaan osaamiseeni nyt entistä enemmän. Uskallan lisäksi kokeilla paremmin uusia asioita. Opiskelijatyöryhmästä on siten suurta hyötyä niin hankkeelle kuin meille työryhmäläisille itsellemmekin. Sen avulla kumpikin osapuoli voi kehittyä yhä paremmaksi.

Teksti ja kuva: Anna Arkko, HUMUS-opiskelijatyöryhmä