Vertaisarviointi


Vertaisarvioinnissa varmistetaan ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla, että tutkimusartikkeli on kelvollinen julkaistavaksi. Asiantuntijat ovat alan (tunnustettuja) tutkijoita. Arvioijia on yleensä ainakin kaksi. Artikkelin kirjoittaja ei saa tietää heidän henkilöllisyyttään.

Asiantuntijat arvoivat tutkimuksen oikeellisuutta, merkittävyyttä ja alkuperäisyyttä, ja antavat sen perusteella julkaisuluvan. Arviointiprosessissa tarkistetaan myös, että tekstin rakenne vastaa alan ja lehden tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä.

Arvioinnissa käydään läpi tutkimuksen

toistettavuus
objektiivisuus
koejärjestelyn oikeellisuus
aineiston edustavuus
analyysimenetelmän pätevyys
tulosten oikeellisuus ja johdonmukaisuus
johtopäätösten loogisuus
tulosten uutuusarvo

Mistä tietoa julkaisun vertaisarvioinnista?

Lehdet: tiedon vertaisarvioinnista voi tarkistaa:

  • lehden omalta (julkaisijan) kotisivulta / lehdestä itsestään
  • joissakin tietokannoissa mainitaan, onko lehti ”peer reviewed” tai “refereed”, tai
    hakua voi rajata vain tieteellisiin lehtiin.

Esimerkki vertaisarvioidusta lehdestä:

Esimerkki vertaisarvioidun lehden tietuuesta. Tietueessa lukee Peer Reviewed: Yes.
Varsinaisten tutkimusartikkelien lisäksi tieteelliset lehdet voivat sisältää myös erilaisia katsauksia, uutisia, kirjeitä ja keskustelua.

Kirjojen laaduntarkkailu on kustantajien, kustannustoimittajien ja näiden käyttämien asiantuntijoiden vastuulla. Tieteellisiä kustantajia ovat mm.:

  • tieteelliset kaupalliset kustantajat
  • yliopistot
  • kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset seurat
  • tietyt tutkimuslaitokset yms. (ks. Suomen tiedekustantajat, avautuu uuteen ikkunaan)

(päivitetty 8/2023)

Siirry seuraavaan osioon Avoin tiede ja avoin julkaiseminen