Onnistuiko tiedonhaku?

Kun käytettävissä on useita eri tiedonlähteitä, kokonaiskuva aiheesta hahmottuu tarkemmin ja luotettavammin. Yhdistämällä eri lähteistä tulevaa tietoa voidaan kehitellä myös kokonaan uusia ajatuksia. Siksi ei yleensä kannata tyytyä ensimmäiseen hakutulokseen tai yhteen hakupaikkaan, vaan hakulauseketta muunnellaan, jotta saadaan esille kaikki tarvittavat ja keskeisimmät julkaisut.

Hakua voi muokata haluttuun suuntaan

 • Säätelemällä hakusanojen määrää hakulauseessa
 • Valitsemalla erilaisia hakusanoja käsitteitä kuvaamaan omaa aihetta
 • Kohdistamalla hakua tietueen eri kenttiin (esim. asiasanat, otsikko jne.)
 • Valitsemalla käyttääkö sanankatkaisua vai ei
 • Rajauksilla (kieli, julkaisumuoto jne.)

Jo saadun hakutuloksen perusteella voidaan päätellä, millä tavoin hakulauseketta voisi muuttaa.

Jos saat liian paljon viitteitä

 • Mieti, ovatko hakusanasi liian yleisiä? Kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia sanoja, esim.

lastenkirjallisuus -> lastenrunot

kielihistoria -> etymologia

 • Lisää hakuun rajoittavia sanoja AND-operaatiolla (AND-kytkettyjä voi olla vaikka kuinka paljon), esim.

”ruotsin kieli” AND murteet

”ruotsin kieli” AND murteet AND gotlanti

 • Käytä fraasia (eli useimmiten lainausmerkkejä sanojen ympärillä) AND-operaation sijaan, esim.

historiallinen AND semantiikka -> ”historiallinen semantiikka”

 • Vähennä synonyymeja ja rinnakkaistermejä, esim.

metaforat OR kielikuvat OR troopit

-> metaforat OR kielikuvat

 • Voit myös kokeilla sulkea joitakin termejä pois NOT-operaation avulla, esim.

realismi NOT Dickens

 • Rajaa hakua asiasanakenttiin asiasanojen avulla
 • Rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer reviewed / scholarly-lehtiin)

Jos saat liian vähän viitteitä

 • Tarkista, onko käyttämäsi tietokanta aiheesi kannalta oikea
 • Mieti käyttämiäsi hakusanoja: oletko hakenut liian suppealla sanalla?
 • Mieti, mihin laajempaan aihealueeseen ongelmasi kuuluu ja käytä laajempaa hakutermiä, esim.

johdokset -> sananmuodostus

 • Etsi hakusanoillesi synonyymeja ja rinnakkaistermejä, esim.

terminologia AND sanakirjat

-> terminologia AND (sanakirjat OR sanastot)

 • Vähennä hakulausekkeesta AND-operaattorilla yhdistettyjä, rajaavia hakusanoja

”kokeelliset romaanit” AND ”kokeellinen kirjallisuus” AND ”uusi romaani”

-> ”kokeelliset romaanit” AND ”kokeellinen kirjallisuus”

 • Katkaise hakusanat saadaksesi esim. eri taivutusmuodot mukaan

pastissit -> pastiss*

 • Käytä vapaasanahakua, jos olet käyttänyt asiasanahakua tai muuta kenttärajausta
 • Poista vuosi- ym. rajaukset
 • Tarkista kirjoitusvirheet ja sanan kirjoitusmuodot (yhteen vai erikseen, lyhenteet ym.)

Jos saat aiheeltaan vääriä tuloksia

 • Kokeile toista tietokantaa
 • Tarkista käyttämäsi hakusanat
 • Käytä asiasanarajausta (tarkista hakusana sanastosta)

Tiedonhaku on vain harvoin kerralla valmis. Ei ole myöskään olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa hakea. Erityisesti tutkimusprosessille on tyypillistä, että tietoa haetaan koko prosessin ajan ja tutkimuksen edetessä tiedontarpeet muuttuvat ja niitä tulee lisää.

(päivitetty 9/2023)

Siirry osioon Onko nettilähde luotettava?