Millä kielellä voin hakea?

Suomalaisista tietokannoista (esim. oman yliopiston kirjastosi UEF-Primo ja kansallinen Finna) (linkit avautuvat uusiin ikkunoihin) haetaan ensisijaisesti suomen kielellä. Kotimaisissa tietokannoissa kirjat saavat aina suomenkieliset asiasanat. Oli kirja sitten suomeksi, venäjäksi, ruotsiksi tai saksaksi, sitä kannattaa hakea ensisijaisesti suomen kielellä. Suomeksi hakeminen ei tarkoita vain suomenkielisiä tuloksia! Löytyneitä tuloksia voi sitten rajata haluamansa kielen mukaan.

Myös ruotsinkielisiä asiasanoja käytetään suomalaisissa tietokannoissa paljon, joten hakuja voi suomen lisäksi tehdä myös ruotsiksi.

Englanninkieliset kirjat kuvaillaan suomen kielen lisäksi myös englanniksi. UEF-Primossa poikkeuksen tekevät monet e-kirjat, joissa kuvailu on yleensä vain englanniksi. Tästä syystä haussa kannattaa käyttää näitä molempia kieliä. Esimerkissä englanninkielinen kirja on saanut sekä suomen- että englanninkieliset asiasanat kohdassa ”Aiheet”:

Esimerkki suomen- ja englanninkielisistä asiasanoista englanninkielisen kirjan sisällönkuvailussa.

VINKKI:Kuten yllä olevasta esimerkistä käy ilmi, myös kirjailijan nimeä ja teosta voi käyttää asiasanana.

Venäjänkielisiä kirjoja EI asiasanoiteta venäjäksi, vaan ainoastaan suomen kielellä. Jos siis etsit kirjoja UEF-Primon tai kansallisen Finnan kautta, käytä hakukielenä suomen kieltä. Vaihtoehtoisia hakusanoja voi laittaa venäjäksi. Katso esimerkki venäjänkielisen kirjan niin kutsutusta tietueesta:

Esimerkki venäjänkielisestä kirjasta, jossa on vain suomenkieliset asiasanat.

Jos haet suomalaisesta kirjastotietokannasta pelkästään venäjän kielellä, tarttuu hakusanasi ainoastaan otsikko-, tekijä- ja lisätietoja-kenttiin, ja moni hyvä kirja jää löytymättä. Ota siis hakuun mukaan suomen kieli, tarvittaessa myös englanti. Löytyneet tulokset voit rajata haluamaasi kieleen haun jälkeen.

Kun siirryt käyttämään kansainvälisiä tietokantoja, voi suomen kielen unohtaa. Englanninkielisistä tietokannoista haetaan ensisijaisesti englanniksi, venäjänkielistä venäjäksi, ruotsinkielisistä ruotsiksi ja niin edelleen.

(päivitetty 9/2023)

Siirry seuraavaan osioon Hakusanojen muoto: kannattaako sana katkaista? Mikä on fraasi?