Asiasanastot tiedonhakijan apuna

Asiasanastot  (Thesaurus, subject terms, subject headings) antavat eväitä tiedonhakuun:

* Asiasanastot ovat luetteloita käytössä olevista asiasanoista
* Asiasanoissa ja ontologioissa määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita: rinnakkaiskäsitteet (related), laajemmat (broader) ja suppeammat (narrower) termit.
* Asiasanastot auttavat tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä, jotta tieto löytyisi helpommin.
* Ideana on tiivistää mahdollisten termivaihtoehtojen ja synonyymien määrä rajalliseksi. Sanastoon on valittu termi käytettäväksi kaikista samaa asiaa tarkoittavista sanoista. Asiasana ei siis ole mikä tahansa aihetta kuvaava sana.

Sanastoa voi käyttää apuna myös hakusanojen ideointivaiheessa, vaikka tekisikin haut vapaasanahakuina. Sieltä voi löytyä vinkkejä hakusanoiksi sekä käännöksiä sanoista. Asiasanastot ja tesaurukset voivat olla joko yleisiä, kaikki tieteenalat kattavia, jonkin tietyn alan omia erityissanastoja tai tietyn tietokannan sisäisiä sanastoja.

Katso alla oleva video asiasanoista. Videolla kerrotaan, mitä asiasanat ovat ja miksi niitä käytetään, mistä asiasanastoja löytää sekä vertaillaan sana- ja asiasanahakua. Videon kesto 10:17. Videon laatu on paras silloin, kun valitset videon oikeasta alalaidasta rattaan kuvan alta valikon ”quality”: 720pHD tai 1080pHD. Saat halutessasi videoon myös suomenkielisen tekstityksen.

* Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO) kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen yleisimmän terminologian. Nimensä mukaisesti YSO on yleinen, eikä mene kovin tarkalle tasolle eri tieteenalojen terminologiassa. Termeille saa myös ruotsin- ja englanninkielisen vastineen, eli ontologia on kolmikielinen.

* Suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu Finto on kerännyt yhteen erilaisia kotimaisia asiasanastoja. Fintosta löytyvät YSOn lisäksi mm. seuraavat:

* Kielitieteen ontologia KTO on Yleistä Suomalaista Ontologiaa seikkaperäisempi. Siitä voi etsiä täydentäviä hakutermejä kielitieteellisen tutkimuksen tiedonhaussa. Sanat löytyvät suomeksi, englanniksi, viroksi ja saksaksi.

* Kirjallisuudentutkimuksen ontologia KITO on kaksikielinen (suomi – englanti) kirjallisuustieteen ontologia.

* KAUNO eli Kaunokki-ontologia on fiktiivisen aineiston ontologia, jolla kuvataan esimerkiksi kaunokirjallisten teosten sisältöä.

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla. Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna tai vapaatekstihakuna. Tällöin on taas mietittävä, millä kaikilla sanoilla aiheesta on voitu kirjoittaa.

(3/2020)