Asiasanastot tiedonhakijan apuna

Asiasanastot  (Thesaurus, subject terms, subject headings) antavat eväitä tiedonhakuun

Asiasanastot ovat luetteloita käytössä olevista asiasanoista. Asiasanastojen sisältämiä sanoja käytetään kirjojen ja artikkeleiden sisällön kuvailemiseen erilaisissa tietokannoissa. Asiasanat auttavat tiedonhakijaa löytämään omaan tutkimusaiheeseen liittyviä lähdeaineistoja ja saavat tiedon tallentajan ja tiedon hakijan ikään kuin ”puhumaan samaa kieltä”.

Asiasanan ideana on tiivistää mahdollisten termivaihtoehtojen ja synonyymien määrä rajalliseksi. Sanastoon on valittu termi käytettäväksi kaikista samaa asiaa tarkoittavista sanoista. Asiasana ei siis ole mikä tahansa aihetta kuvaava sana.

Asiasanoissa ja ontologioissa määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita, kuten rinnakkaiskäsitteet (related), laajemmat (broader) ja suppeammat (narrower) termit.

Sanastoa voi käyttää apuna myös hakusanojen ideointivaiheessa, vaikka tekisikin haut vapaasanahakuina. Asiasanastoista voi löytyä vinkkejä hakusanoiksi sekä käännöksiä sanoista. Asiasanastot ja tesaurukset voivat olla joko yleisiä, kaikki tieteenalat kattavia, jonkin tietyn alan omia erityissanastoja tai tietyn tietokannan sisäisiä sanastoja.

Katso alla oleva video asiasanoista. Videolla kerrotaan, mitä asiasanat ovat ja miksi niitä käytetään, mistä asiasanastoja löytää sekä vertaillaan sana- ja asiasanahakua. Videon kesto 10:17. Videon laatu on paras silloin, kun valitset videon oikeasta alalaidasta rattaan kuvan alta valikon ”quality”: 720pHD tai 1080pHD. Saat halutessasi videoon myös suomenkielisen tekstityksen klikkaamalla videon alareunan CC-nappia.

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO) (linkki avautuu uuteen ikkunaan) kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen yleisimmän terminologian. Nimensä mukaisesti YSO on yleinen, eikä mene kovin tarkalle tasolle eri tieteenalojen terminologiassa. Termeille saa myös ruotsin- ja englanninkielisen vastineen, eli ontologia on kolmikielinen.

Suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu Finto (linkki avautuu uuteen ikkunaan) on kerännyt yhteen erilaisia kotimaisia asiasanastoja. Fintosta löytyvät YSOn lisäksi mm. seuraavat:

Kielitieteen ontologia KTO (linkki avautuu uuteen ikkunaan) on Yleistä Suomalaista Ontologiaa seikkaperäisempi. Siitä voi etsiä täydentäviä hakutermejä kielitieteellisen tutkimuksen tiedonhaussa. Sanat löytyvät suomeksi, englanniksi, viroksi ja saksaksi.

Kirjallisuudentutkimuksen ontologia KITO (linkki avautuu uuteen ikkunaan) on kaksikielinen (suomi – englanti) kirjallisuustieteen ontologia.

KAUNO eli Kaunokki-ontologia (linkki avautuu uuteen ikkunaan) on fiktiivisen aineiston ontologia, jolla kuvataan esimerkiksi kaunokirjallisten teosten sisältöä.

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla. Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna tai vapaatekstihakuna. Tällöin on taas mietittävä, millä kaikilla sanoilla aiheesta on voitu kirjoittaa.

(Päivitetty 9/2023)

Siirry seuraavaan osioon Sanahaku vai asiasanahaku?