Hakusanojen yhdistäminen eli Boolen logiikka

Jotta hakusanat toimivat tietokannoissa loogisesti oikein, yhdistellään niitä nk. Boolen operaattoreilla. Boolen operaattoreiden AND, OR ja NOT avulla tietokoneelle annetaan siis käsky siitä, millä tavoin hakusanoja tietokannasta etsitään. Boolen logiikkaa käytetään lähes kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista. Myös Google käyttää Boolen logiikkaa (hakusanojen välissä on automaattisesti operaattori AND).

Videon (kesto 13min.) Boolen operaattoreiden perusperiaatteista löydät alta. Jotta videon laatu pysyy hyvänä, valitse videon oikesta alalaidasta rattaan kuva ja sieltä ”laatu / quality” 720pHD tai 1080pHD. Jos haluat videoon tekstityksen, paina videon alavalikosta löytyvää CC-tekstitysnappia.

Boolen operaattoreina toimivat AND, OR ja NOT seuraavalla logiikalla:

Rajaavat käsitteet: AND

Synonyymit ja rinnakkaiset käsitteet: OR

Pois suljettavat käsitteet: NOT

AND-operaattori edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. Mitä enemmän eri rajaavia käsitteittä haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi (ainakin teoriassa) on tulosjoukon koko. Esimerkiksi:

kääntäminen AND tulkkaus

Tämän haun tuloksissa puhutaan siis SEKÄ kääntämisestä ETTÄ tulkkauksesta.

kääntäminen AND tulkkaus AND ”ruotsin kieli”

Tämän haun tuloksissa esiintyvät kaikki lausekkeessa olevat hakusanat: SEKÄ kääntäminen ETTÄ tulkkaus ETTÄ ruotsin kieli.

OR-operaattori hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompi kumpi hakusanoista. Mutta myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, ovat käypäisiä. OR-operaattorilla yhdistetään samaa käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos. Esimerkiksi:

kielitiede OR filologia

Tämän haun tuloksissa esiintyy JOKO kielitiede TAI filologia – TAI molemmat.

NOT-operaatiolla edellytetään, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan. NOT-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, sillä se voi sulkea pois myös hyödyllisiä tietueita. Esimerkiksi:

kielitiede NOT tekstilingvistiikka

Tämän haun tuloksissa puhutaan kielitieteestä, mutta ei tekstilingvistiikasta.

Operaattorit hakulauseessa

Operaattoreita käytetään tietokantojen tarkennetun haun lomakkeilla. Usein operaattori OR kirjoitetaan itse, ja aina isolla. Lue lisää hakulomakkeista seuraavasta osiosta.

(päivitetty 9/2023)

Siirry seuraavaan osioon Hakulauseet