Hakusanojen yhdistäminen eli Boolen logiikka

Boolen operaattoreiden AND, OR ja NOT avulla tietokoneelle annetaan käsky siitä, millä tavoin hakusanoja tietokannasta etsitään. Boolen logiikkaa käytetään lähes kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista. Myös Google käyttää Boolen logiikkaa.

Lyhyen videon (kesto 2:28) Boolen operaattoreiden perusperiaatteista löydät alta :

Boolen operaattoreina toimivat AND, OR ja NOT seuraavalla logiikalla:

* Rajaavat käsitteet: AND

* Synonyymit ja rinnakkaiset käsitteet: OR

* Pois suljettavat käsitteet: NOT

AND-operaattori edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. Mitä enemmän eri rajaavia käsitteittä haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi (ainakin teoriassa) on tulosjoukon koko. Esimerkiksi:

kääntäminen AND tulkkaus

Tämän haun tuloksissa puhutaan siis SEKÄ kääntämisestä ETTÄ tulkkauksesta.

kääntäminen AND tulkkaus AND ”ruotsin kieli”

Tämän haun tuloksissa esiintyvät kaikki lausekkeessa olevat hakusanat: SEKÄ kääntäminen ETTÄ tulkkaus ETTÄ ruotsin kieli.

OR-operaattori hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompi kumpi hakusanoista. Mutta myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, ovat käypäisiä. OR-operaattorilla yhdistetään samaa käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos. Esimerkiksi:

kielitiede OR filologia

Tämän haun tuloksissa esiintyy JOKO kielitiede TAI filologia – TAI molemmat.

NOT-operaatiolla edellytetään, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan. NOT-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, sillä se voi sulkea pois myös hyödyllisiä tietueita. Esimerkiksi:

kielitiede NOT tekstilingvistiikka

Tämän haun tuloksissa puhutaan kielitieteestä, mutta ei tekstilingvistiikasta.

Operaattorit hakulauseessa

Jos hakulauseessa on yhtä aikaa useampi eri operaattori, tarvitaan sulkuja OR-kytkettyjen sanojen ympärille. Esimerkiksi:

(aikamuodot OR tapaluokat) AND ”venäjän kieli”

Tuloksissa puhutaan siis JOKO venäjän kielen aikamuodoista TAI venäjän kielen tapaluokista TAI venäjän kielen aikamuodoista ja tapaluokista.
AND-operaatio suoritetaan aina ennen OR-operaatiota ja ilman sulkuja hakulogiikka voi pettää:

aikamuodot OR tapaluokat AND ”venäjän kieli”

Tulokset ovat kaikkea muuta kuin relevantteja: niissä puhutaan joko pelkistä aikamuodosta (minkä kielen tahansa!) tai venäjän kielen tapaluokista. Tulosjoukko on siis arvatenkin aika suuri.

 (3/2020)