Kansainvälisten artikkelien haku

Artikkelit ovat arvostettuja ja käytettyjä lähteitä myös humanistisissa tieteissä. Ne välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta, tuottavat uutta tietoa ja yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan. Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ”morfologia”, löytyy harvemmin artikkeleista. Tällaista tietoa kannattaa etsiä kirjoista.

Artikkelien aiheiden spesifisyyden vuoksi artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua esimerkiksi vain Title (otsikko) -kenttään. Artikkelit ovat saatavissa joko kokonaisuudessaan (full text) tai pelkkinä viitteinä tietokannasta ja kirjaston lehtitilauksista riippuen.

Tietokannan valintaan vaikuttaa aihe, josta olet tietoa etsimässä. Itä-Suomen yliopiston kirjastossa kansainvälisiä artikkeleita voi hakea yksittäisten tietokantojen lisäksi myös UEF-Finnan kautta useammasta tietokannasta yhtäaikaa. Tällöin käytetään UEF-Finnassa hakua ”Kansainvälisten artikkeleiden haku”. Hakukielenä toimii kaikkein parhaiten englanti, muitakin kieliä voi kokeilla.

ESIMERKKEJÄ:

  1. Jos artikkelin viitetiedot (ts. lehden nimi, artikkelin nimi, tekijä) ovat jo tiedossasi, on artikkelin hakeminen UEF-Finnasta helppoa. Etsitään artikkeli seuraavilla tiedoilla: Verbitskaya, L.A: ”Cognitive Predictors of Succes in Learning Russian” (Psychology in Russia: State of Art 2015, Vol 8(4). Avataan UEF-Finnan ”Kansainvälisten artikkeleiden haku”:

Artikkeli löytyy kokotekstinä ja avautuu linkistä ”verkossa saatavilla”:

 

2. Etsitään kansainvälisiä artikkeleita omasta aiheesta, esimerkiksi ”television tai Youtuben merkitys kielen oppimisessa”. Haun voi tehdä UEF-Finnassa useammasta tietokannasta yhtäaikaa. Avataan UEF-Finnan tarkennettu haku ja valitaan sieltä välilehti ”Kansainväliset artikkelit”. Hakukielenä kannattaa käyttää englantia ja rajata tulokset halutessaan vasta jälkikäteen kielen mukaan. Myös hakulogiikkaan kannattaa kiinnittää huomiota: vaihtoehtoiset hakusanat (usein synonyymit) erotetaan toisistaan pudostusvalikosta löytyvästä kohdasta ”Millä tahansa näillä (OR)”. Haun voi myös kohdistaa artikkelien aiheeseen valitsemalla pudotusvalikosta kohta ”Aihe”. Näin haku rajautuu ja kohdentuu paremmin:

 

Hakutuloksissa on sekä kokotekstiartikkeleita, että viitteitä. Hakutulosta voi rajata tietokannan oikeassa laidassa olevista rajauksista:

 

3. UEF-Finna-haun lisäksi artikkeleita kannattaa etsiä myös yhdestä kansainvälisestä tietokannasta kerrallaan. Tällöin haku on jo valmiiksi rajatumpi, sillä mukaan ei tartu eri alojen tietokantoja. UEF-Finnan perushaun ikkunaan kirjoitetaan valitun tietokannan nimi ja avataan itse tietokanta. Alla olevissa esimerkeissä on avattu ”Linguistics and Language Behavior Abstracts”-niminen kielentutkimukseen erikoistunut tietokanta:

 

 

Usein kaikki artikkelit eivät aukea automaattisesti kokoteksteinä, vaan osa löytyy vain viitteinä. Joskus artikkelin saamiseksi joutuu turvautumaan maksulliseen kaukopalveluun (artikkeli löytyy jostain toisesta kirjastosta), Varastokirjastoon (lehti löytyy painettuna sieltä) tai esim. Google Scholariin (jolloin vaaditaan erityistä tarkkuutta: onko Google Scholarin julkaisema versio varmasti sama kuin tieteellisessä lehdessä oleva, vai esim. artikkelin raakaversio?). UEF-Finna auttaa artikkelin jäljityksessä SFX-linkityspalvelun kautta etsimällä joko kokotekstiä, painettua lehteä omasta kirjastosta, koko Suomesta (Melinda) tai Varastokirjastosta:

sfx

VINKKI: Jos tiedossasi on vain artikkelin nimi, löytyy artikkeli UEF-Finnan lisäksi todennäköisesti myös Google Scholarilla. Kirjoita artikkelin nimi Google Scholarin hakuikkunaan ja hae. Jos olet yliopistoverkossa, Google Scholar pääsee etsimään artikkeleita myös UEF-Finnan sisältä. Kotoa käsin kirjaudu ensin UEF-Finnaan, hae UEF-Finnasta Google Scholar (tietokanta) ja suorita artikkelin haku vasta sitten.

(9/2019)