Kieli- ja kirjallisuustieteellisiä tietokantoja kaikille kielten opiskelijoille

UEF-Primosta löytyy useita kieli- ja kirjallisuustieteellisiä tietokantoja. Osa tietokannoista keskittyy  kielitieteeseen, osa kirjallisuuteen, ja osa tietokannoista on monitieteisiä – niistä löytyy kieli- ja kirjallisuustieteiden lisäksi myös muita humanistisia tieteitä. Suurin osa kansainvälisistä tietokannoista on englanninkielisiä, mutta muista: vaikka tietokannan käyttöliittymä olisi englanninkielinen, sisältää tietokanta tutkimuksia useista eri maista ja useilla eri kielillä. Kielen opiskelijalle löytyy myös saksan-, venäjän- ja ruotsinkielisiä tietokantoja, jotka sisältävät aineistoa vain kyseisillä kielillä. Omaan tutkimusaiheeseen sopivat tietokannat löytyvät vain kokeilemalla.

Listan oman alasi tietokannoista löydät UEF-Primon etusivulta kohdasta ”tietokantahaku”:

Avautuvasta listasta löydät keskeisimmät kieli- ja kirjallisuustieteelliset tietokannat. Yksittäisen tietokannan löydät kirjoittamalla tietokannan nimen UEF-Primon hakuikkunaan. Muistathan kirjautua UEF-Primoon omilla UEF-tunnuksillasi, jos käytät aineistoja yliopistoverkon ulkopuolelta.

Linguistics and Language Behavior Abstracts (Proquest) Kansainvälinen kielitieteellinen viitetietokanta, jonka aihealueina mm. soveltava kielitiede, psykolingvistiikka, sosiolingvistiikka, viestintä, erityiskasvatus, kielen omaksuminen, kielten opetus ja kääntäminen. Seuraa yli 1500 lehteä.

MLA Intl Bibliography (Ebsco): Kansainvälinen viitetietokanta, aihealueina kiielitiede (nykykielet), kirjallisuus ja folkloristiikka. Viitteitä lähes 4 000 lehdestä ja sarjajulkaisusta.

Arts & Humanities Citation Index (ISI): Web of Science -palveluun kuuluva viitetietokanta, johon indeksoidaan taide- ja humanistisen alan lehtiä.

EBSCOhost Academic Search Premier: Suuri kokotekstitietokanta, jossa lehtiartikkeliviitteitä sekä kokonaisia artikkeleita yhteiskunta- ja humanististen tieteiden sekä kasvatus- ja kauppatieteiden aloilta. Mukana on myös luonnontieteiden, terveystieteiden, matkailun yms. aineistoa. Kokonaiset artikkelit noin 4700 lehtinimekkeestä.

JSTOR Arts & Sciences: Kokotekstejä seuraavilta aihealueilta: Taloustieteet, historia, politiikka, väestötiede, sosiologia, matematiikka, kirjallisuus, kielitiede, filosofia ja ekologia.

E-kirjoja eri aloilta löytyy kahdesta suuresta e-kirjatietokannasta, Ebook Central ja Ebsco e-Book Collection-tietokannasta.

Sanomalehtiä eri maista löytyy UEF-Primon kautta PressReader-palvelusta. Lue lisää kappaleesta ”Sanomalehtiä ulkomailta”.

Muita kuin englanninkielisiä tietokantoja löydät kappaleista ”Tietokantoja ruotsin kielen opiskelijalle” ja ”Tietokantoja venäjän kielen opiskelijalle”. Vinkkejä käännöstieteen aineistoon löytyy puolestaan kappaleesta ”Tietokantoja käännöstieteen opiskelijalle”.

(3/2020)