Tieteellinen julkaiseminen

Tieteellinen tieto jaetaan julkisuuteen eri reittejä pitkin ja erilaisissa muodoissa. Siksi sitä on myös haettava useista eri lähteistä. Julkaisuista tärkeimpiä ovat artikkelit ja kirjat. Näitäkin on erityyppisiä. Sillä, onko julkaisu painettu vai elektroninen, ei ole tieteellisyyden kannalta väliä.

Tieteellisen julkaisemisen ydin on uuden tiedon tuottaminen sekä sen arvioiminen tiedeyhteisössä. Julkaisemalla tutkijat meritoituvat eli pätevöityvät ja ansioituvat.

Julkaisun tieteellisyyden takeena pidetään yleisesti julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia/referee-/peer review -menettelyä. Julkaisu on tieteellinen, kun tutkimus on tehty käyttäen hyväksyttyjä tieteellisiä menetelmiä, ja siitä on raportoitu tieteenalalla vallitsevan tavan mukaisesti. Tämän vuoksi käsikirjoitus arvioidaan ennen julkaisua. Lisäksi julkaisukanavan tulee olla tieteellisille julkaisuille tarkoitettu ja muiden tutkijoiden saavutettavissa.

Muutkin julkaisut voivat olla käyttökelpoisia lähteitä

Useilla aloilla julkaistaan paljon myös alan ammattilaisille, yrityksille ja viranomaisille.
Tutkimuslaitokset, ministeriöt, kunnat sekä erilaiset järjestöt, seurat ja liitot julkaisevat selvitys- tai raporttityyppistä kirjallisuutta ja myös ammattilehdissä julkaistaan artikkeleita. Tärkeintä on itse tekstin sisältö: kuinka luotettavasti ja yksiselitteisesti kohteena oleva asia pystytään kuvaamaan, todentamaan ja perustelemaan.

Tieteellisellä julkaisulla on tunnistettava rakenne

Tieteellinen julkaisu on yleensä helppo tunnistaa – yksi hyvä tuntomerkki on artikkelin tai kirjan lopusta löytyvä lähdeluettelo. Esimerkiksi tieteellinen artikkeli sisältää yleensä seuraavat osat:

Tieteellisellä julkaisulla on tietty rakenne, jossa on mm. otsikko, tekijöiden nimet ja osoitteet, tiivistelmä, johdanto, menetelmät, tulokset, tulosten pohdinta, lähdeluettelo.

(päivitetty 8/2023)

Siirry seuraavaan osioon Tieteelliset julkaisut eri aloilla