Sanahaku vai asiasanahaku?

Sanahaku (eli vapaateksti, keyword, free text)

Sanahaku on yleensä tietokannoissa oletushakuna. Sanahaku voi tietokannoissa olla esim. nimellä ”kaikki kentät” (”all fields”). Sanahaku tarkoittaa, että sanaa etsitään lähes kaikkialta julkaisujen tiedoista: tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista ja myös kustantajan/julkaisijan nimestä. Sanahaku onkin laajin hakutapa ja tuo yleensä enemmän tuloksia kuin asiasanahaku.

Sanahaussa voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja – mitä tahansa sanaa, joka mieleesti juolahtaa. Synonyymit ja rinnakkaistermit pitää miettiä ja hakea erikseen. Homonyymit tulevat mukaan – tietokone ei erota sanojen merkityksiä. Hyvä esimerkki homonyymista voisi olla vaikkapa ”kuusi”: tietokanta ei erottele, etsitäänkö puulajia vai numeroa.

Alla olevassa esimerkissä on haettu sanahakuna hakusanalla kääntä* (sana on katkaistu sanan taipumattomasta vartalosta asteriskilla eli katkaisumerkillä *). Hakusana on tarttunut sekä teoksen nimeen, organisaatioon että asiasana- eli aihekenttään:

Hakusana "kääntä*" on löytynyt tietueen otsikosta, asiasanoista ja sisällysluettelosta.

Asiasanahaku

Tallennettaessa julkaisun tietoja tietokantoihin asiasanoilla kuvaillaan niiden aihetta / sisältöä, jotta tieto löytyisi paremmin. Monissa tietokannoissa hakusanoja voi etsiä asiasanakentästä vapaan sanahaun sijaan, jolloin haku kohdistuu vain asiasanoihin, jotka on tallennettu erilliseen asiasanakenttään. Tämä tarkentaa hakua. Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi aina käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa.

Useimmissa tietokannoissa asiasanahakuun päästään tarkennetun haun eli Advanced Search-lomakkeen puolelta. Hakusanoiksi pitää tällöin valita ao. tietokannan käyttämän asiasanaston tai tesauruksen termejä ja asiasanoja.

On hyvä muistaa, että eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, yleensä sanahaku löytää enemmän tuloksia – varsinkin silloin, jos on käytetty sanankatkaisua. Silloin kun asiasana osuu kohdilleen, voi tuloksissa olla kuitenkin paljon relevantimpeja tuloksia kuin sanahaussa.

(Päivitetty 9/2023)

Siirry seuraavaan osioon Millä kielellä voin hakea?