Sanahaku vai asiasanahaku?

Sanahaku (eli vapaateksti, keyword, free text..)

* Sanahaku on yleensä tietokannoissa oletushakuna.
* Sanaa etsitään lähes kaikkialta julkaisujen tiedoista: tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista ja myös kustantajan/julkaisijan nimestä.

* Sanahaussa voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja.
* Synonyymit pitää miettiä ja hakea erikseen.
* Homonyymit tulevat mukaan – tietokone ei erota merkityksiä

Esimerkissä on haettu sanahakuna hakusanalla kääntä* (sana on katkaistu sanan taipumattomasta vartalosta asteriskilla eli katkaisumerkillä *). Hakusana on tarttunut sekä teoksen nimeen, organisaatioon että asiasana- eli aihekenttään:

kääntäminen

 

Asiasanahaku

* Tallennettaessa julkaisun tietoja tietokantoihin asiasanoilla kuvaillaan niiden aihetta / sisältöä, jotta tieto löytyisi paremmin.
* Asiasanahaku kohdistuu vain asiasanoihin, jotka on tallennettu erilliseen asiasanakenttään.
* Useimmissa tietokannoissa asiasanahakuun päästään tarkennetun haun eli Advanced Search-lomakkeen puolelta.
* Hakusanoiksi pitää tällöin valita ao. tietokannan käyttämän asiasanaston tai tesauruksen termejä ja asiasanoja.
* Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja. Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.
* Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi aina käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, yleensä sanahaku löytää enemmän tuloksia – varsinkin silloin, jos on käytetty sanankatkaisua. Silloin kun asiasana osuu kohdilleen, voi tuloksissa olla kuitenkin paljon relevantimpeja tuloksia kuin sanahaussa.

 

(3/2020)