Hakulauseet

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita (AND, OR, NOT).

Hakulauseen kirjoitustapa riippuu tietokannasta. Perushakuun operaattorit yleensä kirjoitetaan näkyville. Useimmiten haku kohdistuu tietueen kaikkiin sanoihin eikä hyödyllinen kenttäkohdistus ole mahdollinen.

Useille ohjatuille lomakkeille (eli Tarkennettu haku / Advanced Search) kirjoitetaan vain hakusanat. Operaattorit ja hakukentät valitaan pudotusvalikosta. Tietokantojen tarkenneu haku” lomakkeet mahdollistavat hakujen tarkemman rajauksen, ja ovat lisäksi usein helpompia käyttää kuin yllä mainittu komentohaku.

Useissa niin koti- kuin ulkomaisissakin tietokannoissa operaattorin OR voi joutua kirjoittamaan käsin. OR kannattaa kirjoittaa aina ISOLLA. Alla olevissa esimerkeissä ovat tietokannat UEF-Primo ja kansainvälinen EBSCOhost Academic Search Premier. Hauissa etsitään tietoa lasten / nuorten alkoholin / päihteiden käytöstä.

UEF-Primon tarkennetun haun lomakkeella tehty hakulauseke lapset OR nuoret AND alkoholi OR päihteet.
Ebscohost Academic Search Premier-tietokannan tarkennetun haun lomakkeelle tehty hakulauseke children OR youth AND alcohol OR drugs.

Tämän perusperiaatteen avulla saat hakusi toimimaan hakuteknisesti oikein. Jos käytät haussa NOT-operaattoria sulkemaan jonkin termin pois, laita NOT-operaattori hakuun viimeiseksi (esim. (children OR youth) AND (alcohol OR drugs) NOT america).

(Päivitetty 9/2023)

Siirry seuraavaan osioon Hakutuloksen rajaaminen