Hakutuloksen rajaaminen

Tarkenna hakutuloksesi ensin hakusanoilla ja niiden yhdistelmillä niin, että aihe on mahdollisimman kohdallaan. Käytä vasta sitten julkaisutyyppi- ja kielirajauksia.

Yleisimmät tietokannoissa käytetyt rajaustoiminnot ovat aika (esim. julkaisuvuosi), kieli ja aineistotyyppi (esim. artikkeli, kirja tai arvostelu). Joissakin tietokannoissa haun voi rajata tieteellisten lehtien artikkeleihin (scholarly / peer reviewed) etukäteen, toisissa jälkikäteen. Tämä on usein tärkeä rajaus! Muutamissa tietokannoissa haun voi rajata koskemaan vain kokotekstiaineistoa (full text). Tällöin hakutulos ei ole kattava, mutta löytyneet artikkelit saa luettavakseen kokonaisuudessaan. Tältä näyttävät kansallisen Finna-hakupalvelun haun rajausmahdollisuudet:

Kansalllisessa Finnassa hakuja voi rajata jälkikäteen esim. aineistotyypin tai kielen mukaan.

Hakutulokset voi rajata vaikkapa aineistotyypin mukaan (esim. opinnäytteet, kirjat jne.). Myös kielirajaus voi olla tarpeellinen (esim. ruotsin kieli, venäjän kieli).

(Päivitetty 9/2023)

Siirry seuraavaan osioon Hakukoneet ja tietokannat